Nejanči a mysli! - Publikované úlohy

Archív čítá úlohy od 1. až 11. dílu, jež vycházely v druhém pololetí školního roku 2021/2022, dále úlohy 12. až 32. dílu, jež vycházely ve školního roku 2022/2023 a úlohy dílu 33. až 41. dílu z 1. pololetí školního roku 2023/2024. Všechny publikované úlohy vč. aktuálních naleznete na hlavní stránce Nejanči a mysli!

Poznámka: V prvních dvou kolech se některé úlohy v obou obtížnostech opakovaly, v lehčí verzi byla pouze přidána některá čísla nebo čáry. Od třetího kola jsou úlohy v obou verzích naprosto odlišné, takže mohou děti luštit obě obtížnosti, aniž by luštily dvakrát totéž.

Školní rok 2023/2024 - 1. pololetí
díl publikováno lehčí verze těžší verze úlohy sudoku // úlohy logika
41. 15. 1. 2024 zadání - řešení zadání - řešení bezdotykové, star product // piškvorky, tykadla, stany, filomino
40. 2. 1. 2024 zadání - řešení zadání - řešení rozdílové sudoku, palindromy // stany, sikaku, ploty, lodě
39. 4. 12. 2023 zadání - řešení zadání - řešení extraregiony, větší-menší // arukone, lodě, mosty, magnety
38. 20. 11. 2023 zadání - řešení zadání - řešení diagonální, sudoliché, posloupnosti // mince, mosty, tykadla, arukone
37. 6. 11. 2023 zadání - řešení zadání - řešení bezdotykové, windoku // hidato, lodě, sikaku, magnety
36. 23. 10. 2023 zadání - řešení zadání - řešení klony, nepravidelné // rozdělovačka, lodě, piškvorky, ploty
35. 8. 10. 2023 zadání - řešení zadání - řešení bezdotykové, star product // tykadla, sikaku, stany, filomino
34. 24. 9. 2023 zadání - řešení zadání - řešení palindromy, sousledné // piškvorky, filomino, rozdělovačka s tvary, galaxie
33. 10. 9. 2023 zadání - řešení zadání - řešení klasické, sudoliché, součtové // arukone, stany, hidato, mosty
Školní rok 2022/2023 - 2. pololetí
díl publikováno lehčí verze těžší verze úlohy sudoku // úlohy logika
32. 18. 6. 2023 zadání - řešení zadání - řešení propojené klasiky, propojené palindromy // hidato, mosty, galaxie, stany
31. 4. 6. 2023 zadání - řešení zadání - řešení součtové, extraregiony // rozdělovačka, kódovaný obrázek, lodě, tykadla
30. 21. 5. 2023 zadání - řešení zadání - řešení sudoliché, větší-menší // piškvorky, tykadla, galaxie, hidato
29. 7. 5. 2023 zadání - řešení zadání - řešení star product, diagonální, posloupnosti // filomino, arukone, mosty
28. 24. 4. 2023 zadání - řešení zadání - řešení extraregiony, palindromy // stany, sikaku, rozdělovačka s tvary, ploty
27. 10. 4. 2023 zadání - řešení zadání - řešení extraregiony, nepravidelné // hidato, mosty, mince, galaxie
26. 26. 3. 2023 zadání - řešení zadání - řešení sousledné, sudoliché // mince, filomino, piškvorky, galaxie
25. 12. 3. 2023 zadání - řešení zadání - řešení rozdílové sudoku, klony // piškvorky, tykadla, sikaku
24. 26. 2. 2023 zadání - řešení zadání - řešení součtové sudoku, windoku // rozdělovačka, filomino, kódovaný obrázek
23. 12. 2. 2023 zadání - řešení zadání - řešení propojené klasiky, diagonální // filomino, stany, arukone
Školní rok 2022/2023 - 1. pololetí
díl publikováno lehčí verze těžší verze úlohy sudoku // úlohy logika
22. 29. 1 2023 zadání - řešení zadání - řešení palindromy, diagonální // hidato, arukone, stany, ploty
21. 15. 1. 2023 zadání - řešení zadání - řešení sousledné, větší-menší, windoku // mosty, kódovaný obrázek, hidato, lodě
20. 1. 1. 2023 zadání - řešení zadání - řešení star product, windoku, posloupnosti, větší-menší // piškvorky, sikaku, mosty, rozdělovačka
19. 11. 12. 2022 zadání - řešení zadání - řešení star product, posloupnosti, klasika // arukone, mince, piškvorky, lodě
18. 27. 11. 2022 zadání - řešení zadání - řešení sousledné, klony // tykadla, rozdělovačka, arukone, lodě
17. 13. 11. 2022 zadání - řešení zadání - řešení sousledné, sudoliché // piškvorky, sikaku, stany, kódovaný obrázek
16. 30. 10. 2022 zadání - řešení zadání - řešení palindromy, windoku // stany, mosty, mince, sikaku
15. 16. 10. 2022 zadání - řešení zadání - řešení nepravidelné, star product, windoku // piškvorky, kódovaný obrázek, ploty, tykadla
14. 2. 10. 2022 zadání - řešení zadání - řešení rozdílovka, klony // mosty, rozdělovačka, hidato, kódovaný obrázek
13. 18. 9. 2022 zadání - řešení zadání - řešení součtovka, klony // hidato, sikaku, mosty, ploty
12. 4. 9. 2022 zadání - řešení zadání - řešení klasika, palindromy // arukone, stany, kódovaný obrázek
Školní rok 2021/2022 - 2. pololetí
díl publikováno lehčí verze těžší verze úlohy sudoku // úlohy logika
11. 27. 6. 2022 zadání - řešení zadání - řešení nepravidelné, součtové // mince, tykadla
10. 12. 6. 2022 zadání - řešení zadání - řešení palindromy, sudoliché // piškvorky, tykadla
9. 29. 5. 2022 zadání - řešení zadání - řešení rozdílové, nepravidelné, star product // piškvorky, hidato
8. 15. 5. 2022 zadání - řešení zadání - řešení klasiky, větší-menší // rozdělovačka, mosty, ploty
7. 1. 5. 2022 zadání - řešení zadání - řešení klasika, rozdílové // arukone, mosty, ploty
6. 17. 4. 2022 zadání - řešení zadání - řešení klasika, palindromy // mince, sikaku (extra verze)
5. 3. 4. 2022 zadání - řešení zadání - řešení klasika, větší-menší // rozdělovačka, stany, ploty
4.  20. 3. 2022 zadání - řešení zadání - řešení sudoliché, součtové // rozdělovačka, hidato
3. 6. 3. 2022 zadání - řešení zadání - řešení klasika, palindromy // arukone, stany
2. 20. 2. 2022 zadání - řešení zadání - řešení klasika, součtové, star product // hidato, sikaku
1. 6. 2. 2022 zadání - řešení zadání - řešení klasika, sudoliché // arukone, sikaku

 

- zpět do sekce Pro školy -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer