Česká reprezentace

Pravidla nominace na MS

Spolek HALAS je členem WPF (World Puzzle Federation – worldpuzzle.org), pod jejíž hlavičkou se konají každoročně mistrovství světa v řešení sudoku a mistrovství světa v řešení logických úloh, v posledních letech v rámci jedné týdenní akce. České reprezentanty na MS vysílá spolek HALAS na základě nominace schválené výborem spolku.

Na mistrovství světa v sudoku i v logice se luští v soutěži jednotlivců a soutěži čtyřčlenných týmů. Soutěž jednotlivců bývá zakončena play-off pro 10 nejlepších. Pro soutěž týmů jsou započítávány výsledky ze soutěže jednotlivců všech členů daného týmu. Čtyřčlenné týmy jsou pro každý účastnický stát označeny podle výkonosti – tým A, tým B, případně další. Získávat medaile a další ocenění mohou pouze členové A týmu dané země, v soutěži jednotlivců i v soutěži týmů. Dalšími kategoriemi, které jsou na MS v posledních letech vyhlašovány, jsou nejlepší soutěžící v kategorii juniorů (pod 19 let), kategorii veteránů (nad 50 let) a nejlepší nováčkové MS. Celkový počet reprezentantů, kteří se mistrovství v daném roce zúčastní, není předem omezen. Konečný stav reflektuje možnosti pořadatele mistrovství a očekávaného zájmu účastníků.

Cílem spolku HALAS ohledně nominace reprezentantů je zajištění nejsilnějších reprezentačních týmů A v daném roce. Další týmy jsou však neméně důležitou součástí celého reprezentačního celku, který svými výkony ovlivňuje dění na mezinárodním poli logických soutěží. Během reprezentační sezóny jsou potencionální reprezentanti oslovováni výborem spolku HALAS, mohou ale i sami dát o sobě vědět, že účast na mistrovství světa je jejich přáním.

Proces nominace je každoročně termínově upraven dáno specifiky daného mistrovství a jeho lokace. První a nejvýhodnější termín platby startovného na MS bývá v měsících červnu či červenci, z tohoto důvodu je i výborem spolku HALAS směřováno úsilí o zjištění zájmu o reprezentaci pro daný rok do tohoto období. Poslední akcí reprezentační sezóny bývá Mistrovství ČR v sudoku v září, po jehož výsledcích dochází k uzavření nominace výborem spolku HALAS a jeho vyhlášení, vč. personálního obsazení čtyřčlenných týmů. Zářijová nominační schůze výboru probíhá volbou 5 členů výboru o kandidátech reprezentace na základě jejich postavení v reprezentačním žebříčku.

Reprezentační sezóna 2018

Reprezentační cyklus 2018 začal na podzim roku 2017 a jeho vyvrcholením je Mistrovství světa v řešení sudoku a logických úloh, které se uskuteční 4. - 11. listopadu 2018 v Praze. Bližší informace o akci zprostředkováváme na webu spolku HALAS, oficiální infomace pro všechny účastníky v angličtině naleznete na webu MS - wscwpc2018.cz.

Konečná nominace českých reprezentantů proběhne po posledním turnaji sezóny, kterým je Mistrovství republiky v sudoku v polovině září 2018. V průběhu května až září 2018 probíhá komunikace mezi výborem spolku HALAS a potencionálními reprezentanty ohledně účasti na MS. Základem pro konečnou nominaci a rozdělení do týmů je reprezentační žebříček sestavený pro sezónu 2018. Účast na MS si hradí účastníci sami, nicméně organizátoři MS 2018 nabízejí možnost částečně sníženého startovného pro české reprezentanty v rámci podpory reprezentace. Výbor spolku HALAS oslovuje kandidáty reprezentace podle výsledků českých turnajů pořádaných spolkem HALAS, dále podle výsledků mezinárodních akcí či online turnajů a dlouhodobě nadprůměrných a stabilních výsledků na dalších herních portálech a soutěžích. Možnost reprezentovat naší zem je dále otevřena všem luštitelům logických her, kteří o ní projeví zájem, v rámci rozvoje a propagace činnosti spolku HALAS na poli logických her u nás.

Termíny pro sezónu 2018:

17. listopadu 2017 - první turnaj reprezentačního cyklu 2018 - MAČR v Brně

květen 2018 - oslovení potencionálních účastníků MS výborem spolku HALAS

25. červen 2018 - schválení první části nominace

15. srpen 2018 – podání přihlášky české reprezentace k MS

31. srpen 2018 – požadovaný termín platby startovného pro českou reprezentaci (aktuálně je termín posunut)

15. a 16. září 2018 - poslední turnaj reprezentačního cyklu 2018 - MČR v sudoku v Brně

20. září 2018 - schválení konečné nominace pro MS 2018, rozdělení do čtyřčlenných týmů (A, B, popř. dalších)

Reprezentační žebříček pro sezónu 2018

Do žebříčku adeptů reprezentace budou započítávány výsledky všech turnajů seriálu WPF GP a všech živých turnajů HALAS ligy, které proběhnou v reprezentační sezóně 2018, a to

  • s váhou 1 - turnaje WPF GP,
  • s váhou 2 - živé turnaje pořádané spolkem HALAS,
  • s váhou 5 - mistrovství republiky v sudoku a logice.

Dosažený počet bodů nejlepších tří Čechů je na každém z těchto turnajů zprůměrován a výsledku určena hodnota 100 pro daný turnaj. Zisk všech hráčů z turnaje je pak vztažen k vypočtenému rozmezí a hodnota je následně započítána do reprezentačního žebříčku pro tento turnaj s odpovídající váhou (1x, 2x nebo 5x). Do celkového pořadí pro reprezentační sezónu 2018 se každému hráči počítá 12 nejlepších výsledků z 23 možných.

 

Konečný stav reprezentačního žebříčku pro sezónu 2018

- sudoku k 16. 9. 2018 (starší k 13. 8. 2018)

- logiky k 15.9. 2018 (starší k 30. 7. 2018 )

Tabulka akcí započítávaných do repre žebříčku pro sezónu 2018 (zvýrazněny akce, které nás ještě čekají)

Sudoku Logika
Datum Turnaj Váha Datum Turnaj Váha
17. 11. 2017 MAČR Brno 2 17. 11. 2017 MAČR Brno 2
9. 12. 2017 Zlatá Praha 2 9. 12. 2017 Zlatá Praha 2
26. 1. - 29. 1. 2018 WPF GP Nizozemsko 1 9.2. - 12.2. 2018 WPF GP Turecko 1
23. 2. - 26. 2. 2018 WPF GP Estonsko 1 9. 3. - 12. 3. 2018 WPF GP Švýcarsko 1
23. 3. - 26. 3. 2018 WPF GP Dánsko 1 6. 4. - 9. 4. 2018 WPF GP Indie 1
7. 4. 2018 Poděbrady 2 7. 4. 2018 Poděbrady 2
20. 4. - 23. 4. 2018 WPF GP Srbsko 1 4. 5. - 7. 5. 2018 WPF GP Česko 1
18. 5. - 21. 5. 2018 WPF GP Turecko 1 19. 5. - 20. 5. 2018 MČRL Praha 5
19. 5. - 20. 5. 2018 MČRL Praha 2
15. 6. - 18. 6. 2018 WPF GP Slovensko 1
13. 7. - 16. 7. 2018 WPF GP Indie 1
21. 7. 2018 Pardubice 2
10. 8. - 13. 8. 2018 WPF GP Maďarsko 1 1. 6. - 4. 6. 2018 WPF GP Bulharsko 1
15. 9. - 16. 9. 2018 MČRS Brno 5 29. 6. - 3. 7. 2018 WPF GP Slovensko 1
21. 7. 2018 Pardubice 2
27. 7. - 30. 7. 2018 WPF GP Nizozemsko 1
24. 8. - 27. 8. 2018 WPF GP Srbsko 1
15. 9. - 16. 9. 2018 MČRS Brno 2
  23   23

 

Příprava na MS

... bude doplněno (dostupnost soutěžních materiálů z předešlých let; možnost předávání zkušeností mezi našimi a zahraničními reprezentanty; reprezentační soustředění před MS; účast na dalších mezinárodních turnajích - živých nebo probíhajících online)

 

Reprezentační cyklus 2019

Reprezentační cyklus 2019 začne na podzim roku 2018 a jeho vyvrcholením bude Mistrovství světa v řešení sudoku a logických úloh, které se uskuteční 29. září - 6. října 2019 v německém Kirchheimu. Oficiální infomace pro všechny účastníky v angličtině naleznete na webu MS 2019 - www.wspc2019.de.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer