Česká reprezentace

Pravidla nominace na MS

Spolek HALAS je členem WPF (World Puzzle Federation – worldpuzzle.org), pod jejíž hlavičkou se konají každoročně mistrovství světa v řešení sudoku a mistrovství světa v řešení logických úloh, v posledních letech v rámci jedné týdenní akce. České reprezentanty na MS vysílá spolek HALAS na základě nominace schválené výborem spolku.

Na mistrovství světa v sudoku i v logice se luští v soutěži jednotlivců a soutěži čtyřčlenných týmů. Soutěž jednotlivců bývá zakončena play-off pro 10 nejlepších. Pro soutěž týmů jsou započítávány výsledky ze soutěže jednotlivců všech členů daného týmu. Čtyřčlenné týmy jsou pro každý účastnický stát označeny podle výkonosti – tým A, tým B, případně další. Získávat medaile a další ocenění mohou pouze členové A týmu dané země, v soutěži jednotlivců i v soutěži týmů. Dalšími kategoriemi, které jsou na MS v posledních letech vyhlašovány, jsou nejlepší soutěžící v kategorii juniorů (pod 19 let), kategorii veteránů (nad 50 let) a nejlepší nováčkové MS. Celkový počet reprezentantů, kteří se mistrovství v daném roce zúčastní, není předem omezen. Konečný stav reflektuje možnosti pořadatele mistrovství a očekávaného zájmu účastníků.

Cílem spolku HALAS ohledně nominace reprezentantů je zajištění nejsilnějších reprezentačních týmů A v daném roce. Další týmy jsou však neméně důležitou součástí celého reprezentačního celku, který svými výkony ovlivňuje dění na mezinárodním poli logických soutěží. Během reprezentační sezóny jsou potencionální reprezentanti oslovováni výborem spolku HALAS, mohou ale i sami dát o sobě vědět, že účast na mistrovství světa je jejich přáním.

Proces nominace je každoročně termínově upraven dáno specifiky daného mistrovství a jeho lokace. První a nejvýhodnější termín platby startovného na MS bývá v měsících červnu či červenci, z tohoto důvodu je i výborem spolku HALAS směřováno úsilí o zjištění zájmu o reprezentaci pro daný rok do tohoto období. Poslední akcí reprezentační sezóny bývá Mistrovství ČR v sudoku v září, po jehož výsledcích dochází k uzavření nominace výborem spolku HALAS a jeho vyhlášení, vč. personálního obsazení čtyřčlenných týmů. Zářijová nominační schůze výboru probíhá volbou 5 členů výboru o kandidátech reprezentace na základě jejich postavení v reprezentačním žebříčku.

Reprezentační sezóna 2019

Reprezentační cyklus 2019 začne na podzim roku 2018 a jeho vyvrcholením bude Mistrovství světa v řešení sudoku a logických úloh, které se uskuteční 29. září - 6. října 2019 v německém Kirchheimu. Oficiální infomace pro všechny účastníky v angličtině naleznete na webu MS 2019 - www.wspc2019.de.

Konečná nominace českých reprezentantů proběhne po posledním turnaji sezóny, nejpozději během září 2019. V průběhu roku bude probíhat komunikace mezi výborem spolku HALAS a potencionálními reprezentanty ohledně účasti na MS. Základem pro konečnou nominaci a rozdělení do týmů je reprezentační žebříček sestavený pro sezónu 2019. Výbor spolku HALAS oslovuje kandidáty reprezentace podle výsledků českých turnajů pořádaných spolkem HALAS, dále podle výsledků mezinárodních akcí či online turnajů a dlouhodobě nadprůměrných a stabilních výsledků na dalších herních portálech a soutěžích. Možnost reprezentovat naší zem je dále otevřena všem luštitelům logických her, kteří o ní projeví zájem, v rámci rozvoje a propagace činnosti spolku HALAS na poli logických her u nás.

Termíny pro sezónu 2019:

17. listopadu 2018 - první turnaj reprezentačního cyklu 2019 - MAČR v Brně

8. prosince 2018 - druhý turnaj reprezentačního cyklu 2019 - Vánoce ve Zlaté Praze

leden 2019 - červenec 2019 - předpokládáme konání stejných turnajů jako v roce 2018: Poděbrady (6. 4. 2019), Mistrovství České republiky v řešení logických úloh v Praze (18. - 19. 5.), Mistrovství České republiky v řešení sudoku v Brně (8. - 9. 6.), Pardubice (červenec, při festivalu Czech Open)

začátek března 2019 - organizátoři budou zasílat podrobnosti podmínek účasti na MS 2019 v Německu, v reakci na to budou upřesněny detaily nominačního procesu k MS 2019

Reprezentační žebříček pro sezónu 2019

Do žebříčku adeptů reprezentace budou započítávány výsledky všech turnajů seriálu WPF GP a všech živých turnajů HALAS ligy, které proběhnou v reprezentační sezóně 2019, a to

  • s váhou 1 - turnaje WPF GP,
  • s váhou 2 - živé turnaje pořádané spolkem HALAS,
  • s váhou 5 - mistrovství republiky v sudoku a logice.

Dosažený počet bodů nejlepších tří Čechů je na každém z těchto turnajů zprůměrován a výsledku určena hodnota 100 pro daný turnaj. Zisk všech hráčů z turnaje je pak vztažen k vypočtenému rozmezí a hodnota je následně započítána do reprezentačního žebříčku pro tento turnaj s odpovídající váhou (1x, 2x nebo 5x). Do celkového pořadí pro reprezentační sezónu 2019 se každému hráči počítá 12 nejlepších výsledků z 23 možných (hodnota započtených výsledků bude případně upřesněna po schválení konečné verze kalendáře turnajů HALAS ligy pro rok 2019).

Stav reprezentačního žebříčku

- sudoku k 18. 2. 2019 (starší k 21. 1. 2019, 8. 12. 2018)

- logiky k 18. 2. 2019 (starší k 21. 1. 2019, 8. 12. 2018)

Tabulka akcí započítávaných do repre žebříčku pro sezónu 2019 (světle vyznačeny akce, které nás ještě čekají)

Sudoku Logika
Datum Turnaj Váha Datum Turnaj Váha
17. 11. 2018 MAČR Brno 2 17. 11. 2018 MAČR Brno 2
8. 12. 2018 Zlatá Praha 2 8. 12. 2018 Zlatá Praha 2
4. 1. - 7. 1. 2019 WPF GP Nizozemsko 1 18. 1. - 21. 2. 2019 WPF GP Indie 1
1. 2. - 4. 2. 2019 WPF GP Polsko 1 15. 2. - 18. 2. 2019 WPF GP Německo 1
1. 3. - 4. 3. 2019 WPF GP Turecko 1 15. 3. - 18. 3. 2019 WPF GP Srbsko 1
29. 3. - 1. 4. 2019 WPF GP ČeskoSlovensko 1 6. 4. 2019 Poděbrady 2
6. 4. 2019 Poděbrady 2 12. 4. - 15. 4. 2019 WPF GP Rusko 1
26. 4. - 29. 4. 2019 WPF GP Chorvatsko 1 10. 5. - 13. 5. 2019 WPF GP Nizozemsko 1
18. - 19. 5. 2019 MČRL Praha 2 18. - 19. 5. 2019 MČRL Praha 5
24. 5. - 27. 5. 2019 WPF GP Indie 1 7. 6. - 10. 6. 2019 WPF GP Bulharsko 1
8. - 9. 6. 2019 MČRS Brno 5 8. - 9. 6. 2019 MČRS Brno 2
21. 6. - 24. 6. 2019 WPF GP Srbsko 1      
  20   19
      5. 7. - 8. 7. 2019 WPF GP ČeskoSlovensko 1
červenec 2019 Pardubice 2 červenec 2019 Pardubice 2
19. 7. - 22. 7. 2019 WPF GP Čína 1 2. - 5. 8. 2019 WPF GP Turecko 1
  23   23

Příprava na MS

  • Na stránce kalendáře zahraničních turnajů je uveden soupis soutěží (včetně WPF GP), které budou probíhat před MS a kterých se účastní mnoho pravidelných zájemců o MS z celého světa. Budeme se snažit vás upozornit jimi i v kalendáři na webu HALASu s drobným návodem, jak se těchto turnajů zúčastnit.  Konají se takřka vždy o víkendech.
  • Na stránce Logic Masters Deutschland lze najít rozsáhlý archiv sudokových a logických úloh - archiv logic-masters.de. Lze zde vyhledávat pro trénink rozličné varianty logických úloh, nicméně úlohy je nutné si následně vytisknout. Často bývá u úloh uvedeno zadání nejen v němčině, ale i v angličtině, záleží na autorovi.
  • Kubové Ondroušek a Hrazdira by rádi vedli tréninkovou skupinu s ohledem k MS 2019 formou zasílání materiálů k luštění. Zároveň by mohly probíhat debaty nad jednotlivými úlohami, technikami luštění či případně společná soustředění. Prosíme zájemce, aby se ozvali Kubovi Ondrouškovi, pokud by rádi byli součástí přípravné fáze v sudokové části, a Kubovi Hrazdirovi, pokud by byli rádi v přípravě pro logickou část. Ozvat se může kdokoli, a to i v případě, že byste neměli zájem účastnit se MS 2019 (z jakéhokoli důvodu), třeba jen s vizí či snem se účastnit některých dalších MS a stále se zlepšovat.

Reprezentační cyklus 2018

 

PřílohaVelikost
reprezebrik_logika_190218.pdf49.64 KB
reprezebrik_sudoku_190218.pdf50.83 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer