Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

Sudoku na Jarošce: pošesté

V pondělí 6. února 2017 proběhl v Brně na Jarošce již šestý ročník soutěže tříčlenných družstev v řešení sudoku. V budově gymnázia, které v roce 2017 slaví neuvěřitelných 150 let od založení se letos sešla rekordní účast 37 družstev ze základních a středních škol. (Předchozí maximum bylo posunuto o 10 družstev.)

WPF GP 2017: srbská logika: výsledky

O víkendu 27. až 30. 1. 2017 proběhlo první kolo letošního ročníku seriálu WPF Grand Prix v řešení logických úloh. Zadání připravili srbští autoři Nikola Živanović, Čedomir Milanović a Zoran Tanasić.

Nová sezóna přinesla nemalé změny v systému, píšeme o nich ve starší novince. První kolo bylo trochu zvláštní tím, že některé myšlenky nových pravidel jakoby nebyly aplikovány. (Například přívětivější obtížnosti divize B jsem si nevšiml.) Ale je velmi pravděpodobné, že u dalších kol, připravovaných až po zveřejnění pravidel, ne před tím, bude lépe zachyceno to, k čemu měly změny pomoci. Tak vytrvejme.

Rozdělení do tří kategorií, oficiální a neoficiální žebříčky, to všechno znesnadňuje moji obvyklou floskuli o počtu účastníků. Nezbude mi, než to také rozdělit. Ale budu se věnovat neoficiálním (kompletním) žebříčkům, protože sice chápu jejich význam, ale když může v béčku oficiálně hrát finalista MS (Philipp Weiss) a já ne, tak si zase já mohu do zprávy psát o čem chci, no ne?

Studenti ve Strážnici: podruhé

V krásné aule Purkyňova gymnázia ve Strážnici proběhl dnes, 1. února 2017, druhý ročník soutěže tříčlenných družstev. Prvním zastavením se tak rozběhl náš tradiční seriál soutěží pro žáky základních a středních škol.

Co chybělo na kvantitě, bylo nahrazeno kvalitou hry. V jedné rovině to byl snaživý boj družstev z kategorie ZŠ o tři medailové příčky a paralelně se rozvinula „sestrovražedná bitva“ mezi septimánkami a oktavánkami domácího gymnázia. V prvních dvou kolech byly vždy o chlup vpředu ty mladší, aby se to na závěr překvapivě otočilo. Rozhodoval dílek skládačky zatoulaný na podlahu a další drobné chyby. Oběma družstvům se podařilo dosáhnout na čtyřciferný výsledek, což je vždy známkou vynikající hry, i v celostátním měřítku.

Výsledky na medailích jsou zde, zbytek studujte v příloze.

Kategorie ZŠ:

WPF GP 2017: srbská logika: překlad bookletu

Již za několik hodin bude zahájena i logická část pátého ročníku WPF GP. Vzhledem k tomu, že letošní ročník obsahuje několik novinek, doporučujeme prostudovat pravidla o kterých píšeme i v novince na našich stránkách.

První kolo logiky se koná v termínu 27.-30.1. 2017 a připravují ho srbští autoři. Originál bookletu (tedy vlastně jsou to tři kusy - divize A, B, C) naleznete zde. Nezapomeňte, že výsledky z divizí A a B se počítají do HALAS ligy (dle vzorce A+B/3).

- 25. 1. 2017 - Gotroch -

 

Divize A (celkem 468 bodů):

1.-3. Slitherlink (Ploty) (12, 25, 21 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávájí, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

WPF GP 2017: novinky v pravidlech

5. ročník WPF GP přináší ve své logické části několik novinek, úkolem tohoto článku je shrnout ty nejdůležitější. Plné znění pravidel aktuálního ročníku můžete v angličtině zhlédnout na stránkách http://gp.worldpuzzle.org/content/rules.

Tento rok nás v každém kole čekají 3 různé sady úloh, označené jako Divize A, B, C. Lze je luštit samostatně a pro každou divizi bude veden samostatný žebříček. Změnou je také snížení časového limitu, který je nyní pro jednotlivé divize 60 minut.

 

Jaké úlohy můžeme očekávat v jednotlivých divizích?

Divize A bude obsahovat úlohy podobného typu jaké bývají například k vidění na Mistrovství světa. Mohou se objevit i nové úlohy či nové varianty známých typů. V podstatě se tato divize bude blížit tomu, co známe z minulého ročníku jako Competitive sekci. V porovnání s dalšími divizemi bude Divize A obsahovat těžší úlohy.

WPF GP 2017: holandské sudoku: výsledky

O víkendu 13. až 16. 1. 2017 proběhlo první kolo letošního ročníku seriálu WPF Grand Prix v řešení sudoku. Zadání připravilo duo  holandských autorů Richard Stolk a Arvid Baars. Do soutěže se v průběhu čtyř dnů zapojilo 497 hráčů z 48 zemí světa a mezi nimi 30 českých hráčů a hráček. Děkujeme za pěknou reprezentaci! Jak přepisuji loňskou novinku, všiml jsem si, že meziročně přibylo 50 účastníků a 5 států. To je zajímavé, doufejme, že to vydrží.

Přišel nám příspěvek z portálu givt.cz

Vážení, dovolte mi srdečně poděkovat všem, kdo k online nákupům přistupují přes portál givt.cz a přispívají tak své oblíbené neziskové organizaci. Dočkali jsme se druhé výplaty na účet (za 4. čtvrtletí 2016) a doufám, že to není poslední příjemná injekce do rozpočtu našeho spolku. Myslete na nás dál! Díky!

- 16. 1. 2017 - Krt -

Aktualizace soutěžního řádu: leden 2017

Kromě dříve zmíněného stanovení způsobu počítání WPF GP do HALAS ligy jsme v rámci posledního jednání výboru schválili ještě jednu aktualizaci Soutěžního řádu, která se týká všech turnajů. Body pro hráče za jeden turnaj se, jak známo, skládají ze dvou složek: bodů za pořadí a bodů za bodový zisk. Body za pořadí jednoduše oceňují, jak vysoko se v turnaji ten který hráč dostal, konstantně jeden bod dolů za každé místo. Body za body mají oceňovat, jak velký rozdíl mezi jednotlivými hráči v daném turnaji byl. Všimli jsme si toho, že aktuální nastavení má jednu nectnost: bez ohledu na reálný rozdíl ve výkonu vítěz bere 50 bodů a hráč na 2. místě přinejlepším 48. Ruku v ruce s tím občas bodové rozdíly v HALAS lize neodpovídají (procentuálnímu) bodovému rozdílu v turnaji. Jako jeden z příkladů lze vzít výkony několika nejlepších hráčů na posledním MČR v logice a podívat se na přepočet do HALAS ligy.

WPF GP 2017: počítání logiky do HALAS ligy

Nový ročník logické poloviny WPF Grand Prix přináší nový systém soutěže, každé kolo bude rozděleno do tří sad zadání s odlišným stylem úloh. O tomto tématu ještě bude článek následovat. Jako výbor jsme stáli před otázkou, jakým způsobem započítat výsledky z WPF GP do HALAS ligy. Loňský model, kdy jsme v HALAS lize doplnili živé turnaje výběrem z online soutěží, se osvědčil, chceme letos pokračovat, u sudoku je to snadné, tam se nic nemění, ale ta logika je jiná.

Už loni se konalo těsné hlasování, zda započítávat pouze výsledky competitive úloh nebo celkové skóre za competitive + casual. Řekl bych, že nám průběh soutěže dal za pravdu ve volbě „competitive only“, protože loni stejně během devadesáti-minutového časového limitu bylo málokdy reálné stihnout více než competitive úlohy. A při počítání obou druhů zadání by vznikala veliká nerovnováha v tom, že někdo by získával body na úplně jiných úlohách než někdo další.

Zápis z jednání výboru HALAS č. III/14

Další jednání výboru HALAS proběhlo ve neděli 8. 1. 2017 od 20:30 do 22:00 prostřednictvím skypu.

Zápis v PDF

je spolu s ostatními na stránce Hráčská asociace -> ... -> Zápisy výboru.

Výbor mimo jiné projednával drobné změny v hodnocení HALAS ligy, vyplývající z nového systému logických kol WPF GP. O podrobnostech bude další novinka zveřejněná do konce tohoto týdne.

- 13. 1. 2017 - Krtek -

WPF GP 2017: holandské sudoku: překlad booketu

Již za pár dní startuje pátý ročník WPF GP. Na oficiálních stránkách budete opět moci soutěžit v sudoku i logice. Tři vybraná kola každé kategorie budou také součástí našeho seriálu HALAS ligy (viz Kalendář HALAS ligy 2017). Více informací o aktuálním ročníku najdete v sekci věnované WPF GP.

Jako obvykle budeme pro každé kolo soutěže překládat do češtiny instruktážní booklet, počínaje prvním kolem sudoku, které se koná v termínu 13.-16.1. 2017. Úvod seriálu mají stejně jako loni na starost autoři z Holandska. Originální booklet stahujte zde. Přejeme všem českým účastníkům a členům HALAS příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 11. 1. 2017 - Gotroch -

1.-6. Klasické sudoku (12, 29, 27, 36, 49, 22 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3.

Novoroční zdravice 2017

Na emailové adresy uložené v matrice HALAS jsem před pár minutami rozeslat novoroční pozdrav od výboru členům spolku. Jste-li členy a žádný email vám nepřišel, zamyslete se, zda to není pokyn k aktualizaci vašich osobních údajů v databázi matrikáře. Prohlédnout si přiložený dopis, případně jej komentovat, může kdokoliv, kdo čte naše stránky.

- 8. 1. 2017 - Krt -

Ročenka HALAS ligy 2016

Vážení čtenáři!

Výbor HALAS opět připravil materiál shrnující uplynulý ročník HALAS ligy, tak zvanou ročenku. Zahrnuli jsme do ní výsledky všech soutěží a tři vybrané úlohy z každého živého turnaje. Kompletní materiály jsou dostupné v archivu, ale pouze členům spolku nebo za úplatu. Ročenka je naopak zdroj informací o HALAS lize, který je dostupný úplně každému, který je určen k propagaci našich turnajů, jako pozvánka, jako reklama.

stránka Ročenka HALAS ligy

K ročence se dále vztahují postupy řešení vzorových úloh, které plánujeme zveřejnit v naší poradně. Zatím jsou hotové dva postupy, můžete se na ně podívat v patřičné sekci poradny. Pokud byste chtěli přispět sepsáním postupu některé úlohy, ozvěte se Jirkovi Hrdinovi.

Děkujeme předem za šíření této ročenky s úlohami mezi vaše přátele!

- 4. 1. 2017 - Krt -

Dlouhodobá soutěž: Best of 2016

Pokud s námi pravidelně neřešíte týdenní soutěž "Řešte s námi!", můžete si prohlédnout alespoň sadu nejoblíbenějších úloh podle hodnocení hráčů. Naleznete ji v přiloženém pdf souboru. Ze všech více než 100 úloh zveřejněných během roku 2016 jsem do best of sešitu zařadil 10+2 úlohy s hodnocením hráčů 8,7 / 10 a vyšším. Blahopřeji Jirkovi a Honzovi k vítězství v neoficiální autorské soutěži. A dovoluji si ještě připomenout, že kompletní archiv téměř 400 úloh od dubna 2013, kdy soutěž začínala, je k dispozici na stránce http://sudokualogika.cz/node/629?all.

- 1. 1. 2017 - Krt -

Kalendář HALAS ligy 2017

Pěkný sváteční den všem, přeji. Vytáhněte si, prosím, diáře 2017, které jste dostali od Ježíška, a poznamenejte si do nich, kdy se v roce 2017 můžete těšit na sudoku a logiku.

Celkově bude do nadcházejícího ročníku zařazeno 8 akcí v obou kategoriích (sudoku, logika), jde o 5 živých turnajů a vždy 3 akce vybrané z online WPF Grand Prix. Vzhledem k dvojnásobnému započítávání MČR bude do závěrečného sčítání každému hráči zařazeno šest nejlepších výsledků (70 % z 9 je 6,3).

Kalendář HALAS ligy 2017

- 26. 12. 2016 - Krt -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer