Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

WPF GP 2021 - holandské sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

Pátým kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy od autorů z Holandska můžete luštit v termínu 7. až 10. května. Kolo je také součástí našeho seriálu HALAS Liga 2021.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 7. 5. 2021 - Gotroch -

 

1.-6. Classic Sudoku (20, 20, 20, 24, 28, 33 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

Čtvrté sudokové kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Čtvrté sudokové kolo WPF GP 2021 si zahrálo 36 českých luštitelek a luštitelů, ve spolkových číslech to vychází na 24 "halasáků" včetně dvou milých slovenských členů. Oficiální výsledky kola byly stvrzeny docela se zpožděním, my jako v předešlých kolech přidáváme rady na řešení vybraných úloh a věříme, že vám pomohou v dalších bitvách.

Následující sudokové kolo GP (od 7. do 10. května 2021) je zařazeno mezi turnaje HALAS ligy 2021. Holandští autoři nabízejí tréninkové úlohy na webu národní asociace https://www.wcpn.nl, vřele doporučujeme si jimi zahřát mozky na provozní kapacity před samotnou soutěží. wink

 

4. kolo WPF Sudoku GP 2021 – od 9. 4. do 12. 4. 2021

Společná schůze výboru HALAS a výboru pobočného spolku

V pondělí 29. března 2021 se konala schůze výboru HALAS, téma bylo jediné - pobočný spolek. Schůze se účastnili členové výboru pobočného spolku Tomáš Křenek se Zuzkou Vytiskovou a dále byly přizvány Nelly Pelc Vostrá a Madla Macháčková.

Cílem schůze bylo najít společnou řeč a vzájemně si ujasnit a probrat svá stanoviska. Vytyčili jsem si dílčí cíle, podle kterých budeme postupovat. Schůze probíhala v přátelském módu, což věříme členové spolku ocení po událostech e-mailové členské schůze z loňského prosince. Budeme se snažit v tomto duchu pokračovat dál vstříc řešení.

výbor HALAS

 

WPF GP 2021 - švýcarská logika: překlad bookletu

Čtvrtým kolem pokračuje logické WPF GP. Úlohy připravili autoři ze Švýcarska. Luštit můžete v termínu 23.4. - 26.4.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 23. 4. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 856 bodů:

1.-2. Elastic Words (20, 58 bodů): Doplňte do každého kolečka písmeno tak, aby bylo možné všechna slova z uvedeného seznamu přečíst v kolečkách spojenými liniemi (pro všechna sousedící písmena ve slově musí platit, že v obrazci leží v kolečkách, které spojuje linie)

Odpovědní kód: Napište všechna písmena v kolečkách, ve směru hodinových ručiček (ignorujte spojovací linie), počínaje písmenem ležícím kolečku označeného šipkou. Do řešení udávejte také zadaná písmena. (Odpovědní kód příkladu: TIARSE)

3. Find 5 Pairs (32 bodů): Pět párů (v příkladu dva) obrázků v tabulce je identických (otočené a zrcadlově převrácené obrázky nejsou považovány za identické).  Kde je těchto 10 obrázků?

Diskuze na mezinárodním poli o blízkých MS

V neděli 11. dubna 2021 proběhla členská schůze World Puzzle Federation (WPF) formou Zoom videokonference. Schůzí provázel novopečený WPF Director Matúš Demiger ze Slovenska. Je pro nás ctí, že další náš člen se rozhodl a byl následně vybrán do funkce, která má vliv na mezinárodní dění. Hodně zdaru, Matúši!

Na schůzi byl též přítomen Honza Zvěřina, člen pětičlenného Boardu WPF, a Pavel Kadlečík. Zápis ze schůze (v angličtině) nalezenete zde v odkazu.

Kdy bude MS?

Nákup softwaru Corel pro účely spolku

Spolek HALAS nakoupil na konci března 2021 jednu licenci softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020 EDU, kterou si za cca 20 % běžné prodejní ceny mohou pořídit např. školy, nemocnice a jako v našem případě neziskové organizace. Licence bude využita pro účely dlouhodobé soutěže, licence nemá časové omezení a lze ji přenést z počítače na počítač. Přidáváme pár řádek na vysvětlenou, proč jsme k tomuto kroku přistoupili.

Nápad

Hlavní proud myšlenek spojených s nákupem grafického programu pro potřeby spolku byl směřován ke kreslení úloh pro turnaje. Mít možnost, aby vytvořená autorská díla byla graficky pro hráče příjemnější nebo přinejmenším aby netrpěla nedostatky, které by měly vliv na výkon luštitele.

WPF GP 2021 - francouzské/maďarské sudoku: překlad bookletu

Čtvrtým kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy vytvořili ve spolupráci autoři z Francie a Maďarska. Luštit můžete v termínu 9. až 12. dubna.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 9. 4. 2021 - Gotroch -

1.-7. Classic Sudoku (10, 10, 11, 14, 22, 24, 35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

8. Clone Sudoku (36 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se nachází podbarvené oblasti stejného tvaru. Čísla v těchto oblastech musí být na odpovídajících si pozicích identická. Čísla se mohou v podbarvené oblasti opakovat.

MS 2021 a soutěže WPF GP po prvním čtvrtletí roku 2021

Mistrovství světa 2021

Chtěli bychom informovat všechny zájemce o český reprezentační dres a příznivce soutěžení v sudoku a logice, že MS 2021, které bylo plánováno na říjen 2021 do čínské Šanghaje, se neuskuteční. 

Problematika MS byla zařazena na program online členské schůze WPF, která se uskuteční v neděli 11. dubna 2020 od 16 hodin prostřednictvím Zoom videokonference. V programu schůze nebudou chybět informace od čínských pořadatelů, dále úvahy o online turnaji pod hlavičkou WPF na podzim tohoto roku a nových plánech o pořádání MS v nadcházejících letech.

Závěry debaty a další novinky ohledně MS a mezinárodního soutěžení vám přineseme zde na webu.

Třetí logické kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Třetí logické kolo WPF GP 2021 zaujalo 22 českých logiček a logiků. Až na pár výjimek bylo naplněno variantami hlavolamů, které známe z českých soutěží. K výsledkům jsou přiloženy rady pro luštitele, vše se snahou probudit spící šelmu v každém z nás.

3. kolo WPF Puzzle GP 2021 – od 26. 3. do 29. 3. 2021

WPF GP 2021 - německá/bulharská logika: překlad bookletu

Třetím kolem pokračuje logické WPF GP, částí kterou společně připravili autoři z Německa a Bulharska. Kolo můžete luštit v termínu 26.3. - 29.3.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 27. 3. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 697 bodů:

1. Masyu (11 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

Třetí sudokové kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Třetí sudokové kolo GP trhlo rekord v letošní české účasti, 42 českých hráček a hráčů se pustilo do úkolů tureckých autorů a pěkné výkony předvedli nejlepší borci ošlehaní nejedním zápolením na MS. Přidávám tipy pro luštění vybraných úloh.

Na webu WPF GP byla zvěřejněna informace o diskvalifikaci a vyřazení z pořadí dvou polských účastníků ze sudokového GP 2021, jeden z nich skončil na pódiu v předešlém 2. sudokovém kole GP. Českých účastníků se situace dotkla tak, že se posunuli v pořadí o stupínek či dva výše oproti pořadí, které bylo zveřejněno v novinkách na našem webu k předešlým kolům GP.

3. kolo WPF Sudoku GP 2021 – od 12. 3. do 15. 3. 2021

Zápisy ze zasedání výboru spolku

V sobotu 27. 2. 2021 se konala schůze výboru HALAS, během níž byly konstatovány události měsíců uplynulých našeho spolku, dále jako vždy aktuální záležitosti, nicméně hlavním tématem byl příběh pobočného spolku.
Vedle zápisu z aktuální schůze výboru, předkládám krátké resumé současného stavu, spolu se zveřejněním dvou zápisů ze schůze výboru, které těsně předcházely emailové členské schůzi a které jsou naším dluhem členům spolku.
 
Osobně mě mrzí, jakým způsobem se během emailové členské schůzi vedla debata a jak jsou nastaveny vztahy mezi některými členy spolku. Nepomohly tomu události spojené s emailovou členskou schůzí. Kdo se jednou zapojí do spolkového dění, časem pozná, že chod spolku je o lidech, jejich příspěvku, atmosféře, kterou spolu vytváří. Ne vždy to jde, ne všichni si spolu rozumí, ale pokud je tu opravdu chuť se na věcech podílet, abychom to či ono vykonali, měli bychom se snažit a možná občas snažit více.
 

WPF GP 2021 - turecké sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

Třetím kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy od autorů z Turecka můžete luštit v termínu 12. až 15. března. Kolo je také součástí našeho seriálu HALAS Liga 2021.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 13. 3. 2021 - Gotroch -

1.-6. Classic Sudoku (14, 19, 22, 30, 32, 49 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Extra Regions Sudoku (19 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat ani v každé z podbarvených oblastí.

Milostné logické kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Druhé logické kolo soutěže WPF GP 2021 bylo naplněno až po okraj láskou, přesto si našlo čas pouze 18 českých luštitelek a luštitelů. Ostatní zřejmě naplňují své tužby jinčím způsobem. smiley Přinášíme českou stopu ve výsledcích a tipy k řešení některých úloh. 

WPF GP 2021 - maďarská logika: překlad bookletu

Druhým kolem pokračuje logické WPF GP, částí od maďarských autorů. Kolo můžete luštit v termínu 29.1. - 1.2.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 26. 2. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 841 bodů:

1. Arithmetic Square (23 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice/nerovnice. Každou rovnici/nerovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište číslice (ne písmena) v políčkách, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 987, 643, 521)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer