Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

WPF GP 2022 (česko-slovenské sudoku: překlad bookletu)

Druhým kolem pokračuje sudokářské WPF Grand Prix.V aktuálním kole se můžete těšit na úlohy připravené česko-slovenským týmem: Jakub Hrazdira, Jan Vondruška, Matúš Demiger. Luštit pak můžete v termínu 18.-21. února. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 18. 2. 2022 - Gotroch -

 

1.-6. Classic Sudoku (18, 20, 26, 27, 27, 30 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Diagonal Sudoku (38 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

8. Multi Diagonal Sudoku (52 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na každé vyznačené diagonále.

MS 2022 a členská schůze WPF ze dne 13. února 2022

Dějištěm MS 2022 bylo potvrzeno Polsko. Přinášíme vývoj dění a poznámky z členské schůze WPF ze dne 13. 2. 2022.

Debata o podobě MS 2022 pokračovala emaily od poslední členské schůze WPF (zvané General Assembly, zkr. GA) konané 21. 11. 2021. Před únorovou GA byly rozeslány dotazníky, jak se k účasti na MS v Polsku, které bylo nejpravděpodobnější variantou, jako členská země WPF stavíme.

Otázky mířily směrem, zda bychom se živého MS v Polsku vůbec zúčastnili? Dále zda by naše kroky ovlivnilo, když by MS bylo menší akcí , než je obvyklé, či nebylo vyhlášeno jako MS, nýbrž „pouze“ jako mezinárodní akce? Dotazy vycházely z nejistoty, zda se v covidové situaci budou chtít vůbec státy zúčastnit. Třetím dotazem bylo, zda jsme ochotni zaplatit startovné účastníků dříve, než je obvyklé z důvodů nároků vybraných hotelů na polské pořadatele MS? A zda by živé MS mělo být pouze pro očkované, nebo i pro všechny, kteří se prokáží negativním testem, a zda vyžadovat nošení ochranných pomůcek?

WPF GP 2022 - turecká logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Prvním kolem začíná logická část letošního ročníku WPF GP. Kolo mají na starost autoři z Turecka a můžete ho luštit v termínu 4. - 7. února. Toto kolo WPF GP zároveň patří do našeho seriálu HALAS ligy.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 4. 2. 2022 - Gotroch -

 

Celkem 597 bodů:

1. Arithmetic Square (Unknowns) (17 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice/nerovnice. Každou rovnici/nerovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

WPF GP 2022 (japonské sudoku: překlad bookletu)

Startuje již 10. ročník online soutěží WPF Grand Prix. Celý seriál bude mít tradičně dvě kategorie: sudoku a logiku, každá bude mít 8 kol, přičemž do celkových výsledků se hráči započte 6 nejlepších výsledků. Veškeré informace o soutěži najdete v příslušné sekci na našem webu: http://sudokualogika.cz/node/1349#zal_rozc, připomínáme i samotné stránky soutěže http://gp.worldpuzzle.org.

Tři vybraná kola sudoku a logiky budou opět součástí našeho seriálu HALAS LIGA 2022 (v sudoku to bude čínské, francouzské a korejské kolo, v logice pak turecké, indické a srbské kolo).

V každém z kol pak máte možnost bojovat o body do reprezentačního žebříčku, který bude pomocným nástrojem k určení nominace českého týmu na mistrovství světa, které se tento rok plánuje v Polsku.

Letošní ročník začínáme japonským sudokářským kolem, které můžete odehrát v termínu 21.-24. ledna.
Napříč celou soutěží vám budeme opět přinášet překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

Best Of Dlouhodobé soutěže za rok 2021

Raul Kačírek opět po roce připravil ročenku Best Of skrývající nejlépe hodnocené úlohy z Dlouhodobé soutěže za rok 2021, konkrétně 5 z kategorie sudoku a 5 z kategorie logiky. Ze všech 104 úloh roku se luštitelům nejvíce líbila úloha Roberta Babilona s názvem Ohrada na krychli. Její celková známka se vyšplhala na 9,8 z 10 možných bodů a je momentálně nejlépe hodnocenou úlohou v celé historii Dlouhodobé soutěže. Gratulujeme autorovi k tomuto počinu!

Slova uznání náleží též nejlepšímu luštitelskému výkonu roku, jako jediný zvládl všech 104 úloh hráč Turrican. Jen tak dál!

Držíme palce všem luštitelům a autorům, ať najdou v Dlouhodobé soutěži zalíbení.

Tým DS

 

Před startem WPF GP 2022 - rady k řešení úloh

V první půli loňského roku jsme vám přinášeli spolu s výsledky soutěží WPF GP 2021 též tipy či rady k řešení úloh, které se v online seriálu luštily. Smyslem bylo ukázat, jakým způsobem se dají řešit konkrétní situace, některé z technik lze přitom využít u více typů hlavolamů. Okrajově bylo cílem ukázat, jakým způsobem načnout nejtěžší úlohy, které soutěž WPF GP nabídla. Doporučeným způsobem využití návodů je zkusit si úlohy zároveň vyluštit.

Níže je soupis všech úloh pro jednotlivá kola, u kterých jsou textem, případně obrázkem, uvedeny rady k luštění. V případě zájmu o tipy k úlohám, které se objeví ve WPF GP ročníku 2022, nebojte se ozvat a můžeme si úkoly rozpitvat. smiley

1. polské logické kolo  (PDF se soutěžními úlohami)

Zápisy o dění ve výboru spolku na konci roku 2021

Na konci roku 2021 proběhly v souvislosti s členskou schůzí spolku HALAS 4 schůze výboru, jejichž zápisy předkládáme níže spolu s krátkým shrnutím.

Konečné výsledky HALAS ligy 2021

Soutěžní rok 2021 je za námi, jsou spočítány výsledky HALAS ligy.

V obou kategoriích (sudoku, logika) se letos podařilo uspořádat 7 turnajů počítaných do celoročního pořadí HALAS ligy  - v každé kategorii 3× online turnaj WPF GP (v sudoku srbské, turecké a holandské kolo; v logice polské, japonské a americké kolo), dále 1× online turnaj (v sudoku listopadové MAČR, v logice červnový ABC Test) a živé turnaje v Pardubicích, pražské MČR v logice a brněnské MČR v sudoku. Vzhledem k tomu, že výsledky z MČR se do žebříčku HALAS ligy započítávají dvakrát, bylo v každé kategorii celkem 8 bodovaných akcí, přičemž do celkového pořadí se mohlo počítat 5 nejlepších výsledků.
Do sudokářské části HALAS ligy se za celý rok 2021 zapojilo 79 hráčů, v logice to pak bylo 51 účastníků.

A jak to dopadlo? Obě kategorie ovládl Jakub Ondroušek.
Sudoku vyhrál s velkým přehledem s více než 20b náskokem před druhým Jakubem Hrazdirou a třetím Janem Novotným a za celý soutěžní rok tak nenašel přemožitele.
V logice byl souboj o poznání dramatičtější a vítězný Kuba uhájil vedení před druhým Janem Novotným o necelý bod. Na bronzové pozici je doplnila Jana Vodičková.

Členská schůze spolku - výsledky hlasování a první dojmy

Telegraficky přinášíme, co se událo dne 11. 12. 2021 během členské schůze spolku v Praze. Živě se sešlo v příjemných prostorách Rosmarin Business Centra 7 členů spolku HALAS, celkový počet 40 účastníků doplnily plné moci, díky nimž byli zastoupeni členové, kteří nedorazili osobně.

Program pozdního odpoledne jsme rozčlenili na 3 fáze a nakonec na místě strávili něco přes 3 hodiny. Prvním kláním byla členská schůze spolku, během níž jsme jeli podle plánu, o všech plánovaných bodech schůze bylo hlasováno a byly následně schváleny. Konkrétně byly přijaty zprávy o činnosti spolku a zprávy finanční, přijat návrh na zkrácení volebního období nově zvolených členů výboru a revizora do členské schůze plánované na jaro 2022. Zvoleni kandidáti na členy výboru v neměnném obsazení výboru předešlého a revizorkou spolku byla zvolena opět Martina Macháčková.

Druhou částí setkání byla první schůze nově zvoleného výboru, ve složení Raul Kačírek, Pavel Kadlečík a Jan Zvěřina na místě, telefonicky byli účastni Jakub Hrazdira a Jana Ondroušková. Pro zkrácené období do jarní členské schůze byl zvolen předseda Pavel Kadlečík.

Členská schůze World Puzzle Federation ze dne 21. listopadu 2021

V neděli 21. listopadu 2021 se uskutečnila pod hlavičkou World Puzzle Federation (WPF) zoom videokonference zástupců národních asociací zvaná General Assembly (GA), což je něco na způsob naší členské schůze. Schůze jsem se účastnil obrazem (Pavel Kadlečík) jako zástupce spolku HALAS při WPF, dále byl taktéž obrazem přítomen člen Boardu WPF Jan Zvěřina a většinu schůze moderoval Director WPF Matúš Demiger spolu s hlavním kápem WPF Willem Shortzem. Přikládám pojednání, o čem schůze rokovala.

World Sudoku+Puzzle Convention (WS+PC)

Na úvod schůze bylo referováno o soutěži WS+PC, která probíhala od 12. do 22. listopadu na indickém herním portále LMI - https://logicmastersindia.com/WSPC2021/. Kdo se na organizaci podílel, tak shrnul, co bylo dobré a užitečné, za zmínku stojí celkový počet 1000 registrovaných hráčů, z čehož takřka polovina byly „nováčci“, tedy hráči, kteří nikdy nebyli na živém MS, dále potěšilo obživnutí kanálů WPF a po stránce soutěžní nářez úloh, který připravili autoři převážně z Indie a Číny. Zdá se, že WS+PC splnilo i jeden z hlavních motivů v podobě posílení online komunikace mezi světovou komunitou.

Pár slov k členské schůzi 2021 (k 25. listopadu)

Po roce jsme opět v situaci, kdy nemůžeme uskutečnit členskou schůzi v podobě, jakou bychom si přáli. Situace s covidem-19 vzhledem k pořádání akcí začíná být velmi nepříznivá a těžko počítat, že se bude zlepšovat směrem k plánovanému datu turnaje Vánoce ve Zlaté Praze.

O podobě členské schůze pro rok 2021 byla rozhodnuto emailovým hlasováním členů výboru spolku ze dne 11. 11. 2021. a byla vyhlášená na 11. 12. 2021 od 16:30 v prostorách ZŠ Na Beránku v Praze, viz informace na http://sudokualogika.cz/node/2577.

Členské schůze spolku „za covidu“

World Sudoku+Puzzle Convention 2021

Rádi bychom vás pozvali na World Sudoku+Puzzle Convention 2021 (WS+PC). Jde o poměrně rozsáhlou onlinovou akci, která proběhne v termínu 12. - 21. listopadu 2021 na portálu Logic Masters India.

Motivací pro vznik této akce byla skutečnost, že kvůli covidové pandemii se již druhým rokem nemohlo uskutečnit setkání nejlepších světových hráčů na živém Mistrovství světa v sudoku a logice. WS+PC nám umožní tak trochu zažít atmosféru mistrovství světa - sice jen v online podobě, ale zato dostupnou nejen špičkovým hráčům-reprezentantům, ale i všem ostatním, protože soutěží a dalšího doprovodného programu se může zúčastnit úplně každý.

Hlavními body programu jsou online soutěže v sudoku (WSC) a v logice (WPC). WSC obsahuje celkem 8 kol, WPC pak 10 kol. Každé z kol má svůj vlastní časový limit (35-90min) a tyto kola je možné odehrát v libovolném pořadí kdykoliv během konání celé soutěže (start je v sobotu 13.11. v 16:00, konec v neděli 21.11 v 13:00). Luštění si tedy můžete rozvrhnout jak vám to bude vyhovovat a absolvovat třeba všechny kola v kuse, nebo každý den nějakou část.

Členská schůze spolku HALAS - 11. 12. 2021

Místem konání členské schůze dne 11. 12. 2021 od 16:30 je Rosmarin Business Center - Dělnická 12, Praha-Holešovice - rosmarin.cz

Do budovy se o víkendu nelze dostat svépomocí. wink V době před začátkem schůze bude v prostoru hlavního vchodu vždy někdo z účastníků, aby druhému pomohl dovnitř. Případně se lze kdykoli obrátit na PcZuzku či jiného živého účastníka schůze, který pomůže! smiley 

 


 

Mistrovství akademiků ČR v sudoku 2021 (2. online ročník)

Blíží se Mezinárodní den studentů (17. listopadu). Spolek HALAS k tomuto datu připravuje ve spolupráci s portálem Sudokucup tradiční sudokářskou akci - Mistrovství akadmiků ČR v řešení sudoku 2021.

Rádi bychom na tuto akci pozvali nejen studenty a učitele, ale uvítáme i všechny další fanoušky sudoku - zúčastnit se může úplně kdokoliv. Soutěž je taktéž součástí našeho celoročního seriálu HALAS ligy.

Turnaj proběhne online na stránkách  cs.sudokucup.com v termínu 17.-21. listopadu 2021. Více se dozvíte v našem rozcestníku soutěže na macr.sudokualogika.cz, kde naleznete pravidla, soutěžní kategorie a další informace.
Aktuálně bychom chtěli zmínit i vydání instruktážního bookletu, který připravil autor úloh MAČR 2021 Jan Novotný.

Těšíme se na vaši účast a přejeme hodně zdaru v soutěži.

Reportáž z MČRS 2021 - Až do roztrhání těla

O víkendu 23. - 24. října proběhlo v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Mistrovství České republiky v řešení sudoku 2021. Soutěž jednotlivců byla tradičně rozdělena na dva bloky, první blok byl zároveň juniorským mistrovstvím ČR. Nechyběla ani soutěž týmů a vložená soutěž v logice.

Letošní soutěž se nesla ve znamení výročí. Připomněli jsme si 10. výročí od založení Halasu, které připadalo na 25. října. To jsme oslavili nejen tematickými úlohami, ale také dortem a slavnostním přípitkem. Svoje osobní výročí jsem slavil i já, jelikož letos uplyne 10 let od okamžiku, kdy jsem se zúčastnil prvního turnaje v řešení sudoku (konkrétně mistrovství akademiků v listopadu 2011). Vzpomínka byla věnována i neoficiálnímu patronovi Halasu. Před 120 lety se v Brně narodil český básník František Halas.

I na jeho počest byly úlohy tematicky rozděleny do bloků podle uměleckých směrů. Soutěžící tak mohli okusit díla klasicismu, symbolismu, kubismu, surrealismu, minimalismu a futurismu. Aby to bylo co nejvíce pestré, každý z bloků přichystal jiný autor.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer