WPF GP 2022 - švýcarské sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

Pátým kolem pokračuje sudokářské WPF Grand Prix. Kolo připravují švýcarští autoři. Můžete hrát v termínu 13.-16. května. Originální anglický booklet najdete zde.
Připomínáme že kolo je součástí seriálu HALAS liga 2022.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 13. 5. 2022 - Gotroch -

 

1.-5. Classic Sudoku (10, 14, 25, 38, 40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Diagonal Sudoku (26 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

7. Extra Region Sudoku (36 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat ani v devíti šedě podbarvených políčkách.

8. X-Sums Sudoku (50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla okolo tabulky udávají součet prvních X číslic v daném řádku/sloupci. Hodnota X je přitom určena číslem ležícím v prvním políčku daného směru.

9. Anti-Knight Sudoku (66 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá dvě políčka spojená jedním skokem šachového jezdce (do L) musí obsahovat dvě různá čísla.

10. Killer Sudoku (30 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Některé oblasti jsou spojeny do košů, pro každý koš je uveden součet číslic, které v něm leží. Číslice v jednom koši se neopakují.

11. No Touch Sudoku (70 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Políčka se stejnými čísly se nemohou dotýkat rohem.

12. Irregular Sudoku (85 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech.

13. Small Difference Loop Sudoku (52 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce bude vyznačeno několik skupin šedých políček tvořící uzavřenou smyčku. Podél každé takové skupiny políček musí platit, že každý pár stranově sousedících políček musí obsahovat číslice, jejichž rozdíl je 1 nebo 2.

14. Difference 2 Neighbour Sudoku (58 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každé číslo ležící v šedě podbarveném políčku musí stranově sousedit s alespoň jedním číslem (toto sousední číslo může ležet jak v bílém, tak v šedém poli), které je přesně o 2 větší nebo o 2 menší.
Pozn.: Pro čísla v bílých polí žádné pravidlo neplatí (v tabulce mohou sousedit  dvě čísla v bílých polích s rozdílem 2)

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer