Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

Podpořte HALAS při nakupování online!

Vážení příznivci našeho spolku, sudoku a logiky,

výbor Hráčské asociace logických her a sudoku po důkladném zvážení odsouhlasil zapojení naší organizace do projektu GIVT, jehož principem je propojení neziskových organizací a internetových obchodů, které má vzory i v zahraničí. Při online nákupu ve vašem oblíbeném internetovém obchodě, když se tam prokliknete ze speciální stránky, můžete způsobit, že obchodník pošle pár korun na náš účet.

Chtěli bychom požádat všechny naše členy a příznivce, aby na nás touto cestou mysleli. Podrobnosti si můžete prostudovat na stránce www.givt.cz. Když jsme prohlíželi seznam zapojených e-shopů, viděli jsme spoustu zajímavých, které alespoň občas využíváme. Věříme, že takový příklad tam najdete i vy. Celá transakce nestojí náš spolek ani vás nic navíc a mohlo by to přinést do rozpočtu pár korun, které se neztratí. Předběžně jsme se domlouvali, že hlavním příjemcem těchto darů by měly být aktivity pro mládež.

Děkujeme za pomoc. Výbor HALAS

- 22. 3. 2016 - Krt -

Diskuze na mezinárodním poli o blízkých MS

V neděli 11. dubna 2021 proběhla členská schůze World Puzzle Federation (WPF) formou Zoom videokonference. Schůzí provázel novopečený WPF Director Matúš Demiger ze Slovenska. Je pro nás ctí, že další náš člen se rozhodl a byl následně vybrán do funkce, která má vliv na mezinárodní dění. Hodně zdaru, Matúši!

Na schůzi byl též přítomen Honza Zvěřina, člen pětičlenného Boardu WPF, a Pavel Kadlečík. Zápis ze schůze (v angličtině) nalezenete zde v odkazu.

Kdy bude MS?

Nákup softwaru Corel pro účely spolku

Spolek HALAS nakoupil na konci března 2021 jednu licenci softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020 EDU, kterou si za cca 20 % běžné prodejní ceny mohou pořídit např. školy, nemocnice a jako v našem případě neziskové organizace. Licence bude využita pro účely dlouhodobé soutěže, licence nemá časové omezení a lze ji přenést z počítače na počítač. Přidáváme pár řádek na vysvětlenou, proč jsme k tomuto kroku přistoupili.

Nápad

Hlavní proud myšlenek spojených s nákupem grafického programu pro potřeby spolku byl směřován ke kreslení úloh pro turnaje. Mít možnost, aby vytvořená autorská díla byla graficky pro hráče příjemnější nebo přinejmenším aby netrpěla nedostatky, které by měly vliv na výkon luštitele.

WPF GP 2021 - francouzské/maďarské sudoku: překlad bookletu

Čtvrtým kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy vytvořili ve spolupráci autoři z Francie a Maďarska. Luštit můžete v termínu 9. až 12. dubna.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 9. 4. 2021 - Gotroch -

1.-7. Classic Sudoku (10, 10, 11, 14, 22, 24, 35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

8. Clone Sudoku (36 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se nachází podbarvené oblasti stejného tvaru. Čísla v těchto oblastech musí být na odpovídajících si pozicích identická. Čísla se mohou v podbarvené oblasti opakovat.

MS 2021 a soutěže WPF GP po prvním čtvrtletí roku 2021

Mistrovství světa 2021

Chtěli bychom informovat všechny zájemce o český reprezentační dres a příznivce soutěžení v sudoku a logice, že MS 2021, které bylo plánováno na říjen 2021 do čínské Šanghaje, se neuskuteční. 

Problematika MS byla zařazena na program online členské schůze WPF, která se uskuteční v neděli 11. dubna 2020 od 16 hodin prostřednictvím Zoom videokonference. V programu schůze nebudou chybět informace od čínských pořadatelů, dále úvahy o online turnaji pod hlavičkou WPF na podzim tohoto roku a nových plánech o pořádání MS v nadcházejících letech.

Závěry debaty a další novinky ohledně MS a mezinárodního soutěžení vám přineseme zde na webu.

Třetí logické kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Třetí logické kolo WPF GP 2021 zaujalo 22 českých logiček a logiků. Až na pár výjimek bylo naplněno variantami hlavolamů, které známe z českých soutěží. K výsledkům jsou přiloženy rady pro luštitele, vše se snahou probudit spící šelmu v každém z nás.

3. kolo WPF Puzzle GP 2021 – od 26. 3. do 29. 3. 2021

WPF GP 2021 - německá/bulharská logika: překlad bookletu

Třetím kolem pokračuje logické WPF GP, částí kterou společně připravili autoři z Německa a Bulharska. Kolo můžete luštit v termínu 26.3. - 29.3.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 27. 3. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 697 bodů:

1. Masyu (11 bodů): Nakreslete uzavřenou nepřekrývající se smyčku, která prochází vodorovně či svisle středy políček. Smyčka nemusí procházet všemi políčky tabulky, ale musí procházet přes všechny kroužky. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište jeho obsah zleva doprava. Každé pole označte písmenem: pokud polem prochází smyčka přímo, použijte “I”, pokud se v poli smyčka lomí, použijte “L” a pokud polem smyčka neprochází, použijte “X”. (Odpovědní kód příkladu: LLXXX, LIILX)

Třetí sudokové kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Třetí sudokové kolo GP trhlo rekord v letošní české účasti, 42 českých hráček a hráčů se pustilo do úkolů tureckých autorů a pěkné výkony předvedli nejlepší borci ošlehaní nejedním zápolením na MS. Přidávám tipy pro luštění vybraných úloh.

Na webu WPF GP byla zvěřejněna informace o diskvalifikaci a vyřazení z pořadí dvou polských účastníků ze sudokového GP 2021, jeden z nich skončil na pódiu v předešlém 2. sudokovém kole GP. Českých účastníků se situace dotkla tak, že se posunuli v pořadí o stupínek či dva výše oproti pořadí, které bylo zveřejněno v novinkách na našem webu k předešlým kolům GP.

3. kolo WPF Sudoku GP 2021 – od 12. 3. do 15. 3. 2021

Zápisy ze zasedání výboru spolku

V sobotu 27. 2. 2021 se konala schůze výboru HALAS, během níž byly konstatovány události měsíců uplynulých našeho spolku, dále jako vždy aktuální záležitosti, nicméně hlavním tématem byl příběh pobočného spolku.
Vedle zápisu z aktuální schůze výboru, předkládám krátké resumé současného stavu, spolu se zveřejněním dvou zápisů ze schůze výboru, které těsně předcházely emailové členské schůzi a které jsou naším dluhem členům spolku.
 
Osobně mě mrzí, jakým způsobem se během emailové členské schůzi vedla debata a jak jsou nastaveny vztahy mezi některými členy spolku. Nepomohly tomu události spojené s emailovou členskou schůzí. Kdo se jednou zapojí do spolkového dění, časem pozná, že chod spolku je o lidech, jejich příspěvku, atmosféře, kterou spolu vytváří. Ne vždy to jde, ne všichni si spolu rozumí, ale pokud je tu opravdu chuť se na věcech podílet, abychom to či ono vykonali, měli bychom se snažit a možná občas snažit více.
 

WPF GP 2021 - turecké sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

Třetím kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy od autorů z Turecka můžete luštit v termínu 12. až 15. března. Kolo je také součástí našeho seriálu HALAS Liga 2021.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 13. 3. 2021 - Gotroch -

1.-6. Classic Sudoku (14, 19, 22, 30, 32, 49 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Extra Regions Sudoku (19 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat ani v každé z podbarvených oblastí.

Milostné logické kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Druhé logické kolo soutěže WPF GP 2021 bylo naplněno až po okraj láskou, přesto si našlo čas pouze 18 českých luštitelek a luštitelů. Ostatní zřejmě naplňují své tužby jinčím způsobem. smiley Přinášíme českou stopu ve výsledcích a tipy k řešení některých úloh. 

WPF GP 2021 - maďarská logika: překlad bookletu

Druhým kolem pokračuje logické WPF GP, částí od maďarských autorů. Kolo můžete luštit v termínu 29.1. - 1.2.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 26. 2. 2021 - Gotroch -

 

Celkem 841 bodů:

1. Arithmetic Square (23 bodů): Umístěte do každého políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby každé bylo použito jednou. Zároveň musí platit všechny uvedené rovnice/nerovnice. Každou rovnici/nerovnici vyhodnocujte zleva doprava, či shora dolů (neplatí tedy priorita početních operací).

Výsledky i mezivýsledky mohou být i záporné a nemusí být ani celočíselné.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište číslice (ne písmena) v políčkách, zleva doprava. (Odpovědní kód příkladu: 987, 643, 521)

Druhé sudokové kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

35 českých luštitelek a luštitelů si vzalo do hlavy, že zdolá druhé letošní sudokové kolo WPF GP, jež bylo zároveň zařazeno do kalendáře HALAS ligy 2021. Výsledky hledejte níže, opět jsem se je pokusil doplnit o tipy, jak luštit náročnější úlohy kola. Doufám, že rady někomu z vás pomůžou k ještě většímu rozletu.

WPF GP 2021 - srbské sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

Druhým kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy od autorů ze Srbska můžete luštit v termínu 12. až 15. února. Kolo je také součástí našeho seriálu HALAS Liga 2021.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 12. 2. 2021 - Gotroch -

1.-6. Klasické sudoku (16, 16, 18, 27, 30, 43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Odd/Even Sudoku (27 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V polích označených kolečkem mohou být pouze liché číslice, v polích označených čtvercem mohou být pouze sudé číslice.

První logické kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

Prvního logického kola WPF GP v roce 2021 se zúčastnilo pouze 18 českých hráček a hráčů, mrzí to více, že soutěž byla zařazena do seriálu HALAS ligy 2021. Výsledky jsou doplněny o tipy, jak řešit úlohy, aby bylo vidět, že se není čeho bát, a dále také tušit, do jakých úloh se raději nepouštět, pokud v nich nejsme ještě zběhlí.

Seriál WPF GP 2021 nabírá na obrátkách, příštím kolem je sudoková nadílka od srbských autorů, která je prvním kláním zařazeným do HALAS ligy 2021 v sudoku.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer