Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

WPF GP 2017: bulharská logika: výsledky

O víkendu 4. až 7. 8. 2017 proběhlo sedmé kolo letošního ročníku seriálu WPF Grand Prix v řešení logikcých úloh. Zadání připravili autoři z Bulharska – známější Deyan Razsadov a mně neznámý Alexander Angelov. Ten se postaral o 8 úloh v divizi A, jejichž obrazce tvořila velká písmena ze slova Bulgaria. V průběhu 4 dnů vyzkoušelo divizi  A 199 hráčů, z toho 15 Čechů, divizi B 202 hráčů, z toho 18 Čechů a divizi C 113 hráčů, z toho 5 Čechů. Na účasti se zřejmě negativně projevilo mimořádné zařazení tohoto kola mezi jiná dvě kola jako důsledek předchozích posunů v harmonogramu sekce logiky. Děkujeme za reprezentaci všem, kdo nelitovali tři víkendy po sobě věnovat čas online soutěžení.

WPF GP 2017: indická logika: překlad bookletu

V rychlém sledu pokračuje indickým kolem logická WPF GP. Závěrečnou osmou část soutěže můžete luštit v termínu 11.8. - 14.8. O úlohy se tentokráte postaral Prasanna Seshadri a zvláště pro luštitele divize A přichystal zajímavou sadu kombinovaných variant. Originál bookletu najdete zde. Připomínáme že toto kolo se počítá do letošního ročníku HALAS ligy.

- 10. 8. 2017 - Gotroch -

 

Divize A (celkem 406 bodů)

1.-2. Yajinurikabelin (10, 29 bodů): Začerněte některá z bílých polí, a pak nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází všemi zbývajícími bílými poli. Smyčka musí procházet přes stranově sousedící pole.

Některá pole jsou černá, jimi smyčka procházet nemůže. Číslo v černém poli musí být součástí oblasti stranově sousedících černých políček, která má stejnou velikost (počet polí) jako je hodnota daného čísla. Žádná oblast černých políček nemůže obsahovat vice než jedno očíslované pole (ale mohou se vyskytovat černé oblasti bez očíslovaného políčka.

WPF GP 2017: celkové výsledky sudoku

Seriál online turnajů v řešení sudoku – WPF Grand Prix 2017 – pořádaný světovou federací začal prvním kolem od 13. ledna a skončil osmým kolem 31. července. Autoři z osmi různých států předložili velké množství zajímavých úloh, některá kola byla snazší jiná těžší a my se teď podíváme, jak se to promítlo do výsledného celkového pořadí online části seriálu.

Alespoň jedno kolo vyzkoušelo od ledna do července 739 hráčů z 54 zemí světa a mezi nimi 45 českých hráčů, kteří se rozhodně neztratili. První desítka obsahuje jediné české jméno, ale v TOP 30 je Čechů 5, což je stejné jako hlavních konkurentů z Japonska a Číny. V početnosti nás předstihli Poláci, Indové a Američané, ale kvalitou se rovnat nemohou.

Celkový výsledek zahrnuje pro každého hráče součet nejvýše šesti nejlepších výsledků. Tedy ti, kdo odehráli všechna kola, mohou až dva nezdary zapomenout. Zajímavá a důležitá je první desítka celkového pořadí, protože právě tolik hráčů se bude účastnit offline finále seriálu, které proběhne při MS v říjnu v Indii. Pojďme si tedy tyto hvězdy světového sudoku vyjmenovat:

MČRS 2017: pozvánka

Přihlašování ještě neběží, nicméně faktem zůstává, že letošní MČR v sudoku vypukne již za měsíc. Takže si poznačte víkend 9. a 10. září do diářů. Můžete-li, šiřte prosím přiloženou pozvánku. Pořadatelé (Kuba a Aleš) všechny srdečně zvou na oslavu mezinárodního dne sudoku 9. 9.

http://mcrsudoku.sudokualogika.cz/

- 9. 8. 2017 - Krt -

Zápis ze schůze 1. 8.

Zápis z mimořádné členské schůze spolku HALAS dne 1. 8. 2017

Program schůze:

  1. Organizační záležitosti
  2. Projednání a schválení změny stanov spolku umožňující zakládání pobočných spolků
  3. Různé

1. Organizační záležitosti

Zapisovatelkou určena Jana Hanzelková. Matrikářka HALAS konstatovala, že schůze je usnášeníschopná, protože je přítomno osobně nebo prostřednictvím plné moci 46 z 58 členů spolku. (Viz přiložená prezenční listina.) Program jednání byl bez úprav jednomyslně schválen.

2. Projednání a schválení změny stanov spolku umožňující zakládání pobočných spolků

V rozpravě byly řešeny konkrétní otázky týkající se budoucího založení spolku pro pořádání MS 2018. Konkrétní znění stanov takového spolku i jeho název je zatím předmětem jednání.

Členské schůzi byl předložen návrh na doplnění stanov HALAS o dva nové body.

Denní liga v logice: mozkoviště.cz

Trochu šťastně, objevili jsme před pár týdny na facebooku jeden čerstvý projekt, který má za cíl nabídnout nadšencům do logiky potravu pro jejich mozky. Pod titulem „Mozkoviště“ najdete opravdu pěkné logické úlohy a můžete každý den poměřit své síly s ostatními řešiteli.

www.mozkoviste.cz

Design stránky je prostý. Možnost přihlášení, denní hry, tréninkové hry, žebříčky a v levé části pravidla jednotlivých úloh s malým návodem k řešení. Vše na jediné stránce.

Ovládání především pomocí myši, s několika příjemnými vychytávkami.

Tři typy úloh, které jsou (v tuto chvíli) k dispozici jsou dvoubarevné čtverečky v úloze Tři v řadě, poměrně známé Stany a variace na Sousledné sudoku v latinském čtverci pod názvem Sousedi.

Hledáte-li trochu adrenalinu denní ligy a zároveň příjemné luštění, mozkoviště vřele doporučuji.

- 6. 8. 2017 - Krt -

WPF GP 2017: slovenské sudoku: výsledky

O víkendu 28. až 31. 7. 2017 proběhlo poslední, osmé kolo letošního ročníku seriálu WPF Grand Prix v řešení sudoku. Zadání připravili kolegové ze Slovenska – Matúš Demiger a Blanka Lehotská. Sada třinácti úloh obsahovala několik běžnějších variant (především na téma souslednost) a též několik úloh méně obvyklých. V průběhu 4 dnů se do soutěže zapojilo 351 hráčů z 44 zemí světa a mezi nimi 28 českých hráčů a hráček, kterým děkujeme za pěknou reprezentaci, počtem i výkony. Kolo se započítává do celoročního žebříčku HALAS ligy, což zřejmě mělo na českou účast příznivý vliv a přineslo počet na prázdninový čas slušný.

WPF GP 2017: bulharská logika: překlad bookletu

Sedmým kolem, které připravují bulharští autoři Alexander Angelov a Deyan Razsadov, pokračuje logická WPF GP. Luštit můžete v obvyklém termínu, tentokráte ve dnech 4.8. - 7.8. Přinášíme český překlad bookletu, originál pak najdete zde.

- 3. 8. 2017 - Gotroch -

 

Divize A (celkem 480 bodů)

1. Hledání slov (osmisměrka) (28 bodů): Nalezněte v tabulce slova z uvedeného seznamu. Slova mohou  ležet pouze v přímé linii v jednom z osmi standardních směrů.

Dvě slova ze seznamu se v tabulce nevyskytují.

Odpovědní kód: Napište nepoužitá slova, v abecedním pořadí. (Odpovědní kód příkladu: GRAB, SLAB)

2. Star Battle (45 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

WPF GP 2017: slovenské sudoku: překlad bookletu

O víkendu 28. až 31. 7. 2017 proběhne 8. kolo sudoku sekce WPF GP. Zadání připravili autoři ze Slovenska, naši dobří známí – Matúš Demiger a Blanka Lehotská. Originální anglický instruktážní booklet najdete na webu soutěže. Úlohy budou jistě pěkné a k hojné účasti by mělo také motivovat to, že výsledky tohoto kola se počítají do celoročního žebříčku HALAS ligy 2017.

- 25. 7. 2017 - Gotroch -

 

1.-5. Klasické sudoku (25, 30, 33, 39, 56 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3.

6. Sousledné sudoku (79 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Šedý obdélníček označuje každou dvojici sousedních políček, kde se vyskytují sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Tam, kde obdélníček není, číslice se musí lišit alespoň o 2.

WPF GP 2017: spěje ke svému závěru

Seriál online turnajů v řešení sudoku a logických úloh – WPF Grand Prix 2017 – pomalu spěje k závěru letošního ročníku.

Omlouvám se sedmi statečným českým účastníkům 6. kola v logice, kteří i přes neoficiální status a očesaný obsah nelenili a poměřili své síly s ostatními. Minimálně Kuba Ondroušek dosáhl pěkného výsledku. Nemám v plánu psát o tomto kole delší novinku, nicméně úlohy jsem si dodatečně vytisknul a vyzkoušel a jako oddech někam k vodě je rozhodně doporučuji.

Zbývají ještě 2 kola logiky a před nimi poslední kolo sudoku.

O víkendu 28. až 31. 7. 2017 proběhne 8. kolo sekce sudoku. Zadání připravili autoři ze Slovenska, naši dobří známí – Matúš a Blanka. Instruktážní booklet v angličtině už je na webu soutěže zveřejněn. Český překlad zatím ne. Úlohy budou jistě pěkné a k hojné účasti by mělo také motivovat to, že výsledky tohoto kola se počítají do celoročního žebříčku HALAS ligy 2017.

WPF GP 2017: turecká logika (neoficiální kolo): překlad bookletu

Ve dnech 14.-17.7. se koná další kolo logického WPF GP. Tento díl soutěže připravují turečtí autoři, ale pravděpodobně z důvodu nedodání dostatečného počtu úloh bude toto kolo pouze neoficiální a bude obsahovat pouze jedinou sadu úloh. Výsledky se nezapočítávají do celkového pořadí. Nicméně zaluštit si můžete i tak, originální booklet k soutěži naleznete zde.

- 11. 7. 2017 - Gotroch -

 

Poznámka: Toto kolo je pouze neoficiální, nepočítá se do celkových výsledků.

1.-2. Easy as… (8, 48 bodů): Zapište do tabulky uvedená písmena tak, aby se každé z nich vyskytovalo v každém řádku a každém sloupci právě jednou. Na okrajích tabulky je pak uvedeno, které písmeno je z daného směru vidět jako první.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Do odpovědi nezahrnujte písmena vně tabulky. Použijte “X” pro prázdná pole. (Odpovědní kód příkladu: CBXXA, BXXAC)

Dlouhodobé žebříčky na začátku července

Vzhledem k velké pracnosti předchozího postupu jsem se rozhodl vyzkoušet malou novinku a dlouhodobé žebříčky zde zveřejňuji pouze formou printscreenu z naší databáze. Co vy na to? Je to zásadní zhoršení oproti předchozím pečlivě formátovaným tabulkám?

Další příležitostí přidat body do celoročních žebříčků budou online turnaje v polovině prázdnin – slovenské kolo ve WPF GP v sudoku (28. až 31. 7.) a indické kolo ve WPF GP v logice (11. až 14. 8.).

- 10. 7. 2017 - Krt -

Průběžné pořadí HALAS ligy 2017 v sudoku

Průběžné pořadí HALAS ligy 2017 v logice

Rating hráčů sudoku k 11. 6. 2017

Rating hráčů logických úloh k 11. 6. 2017

WPF GP 2017: ruské sudoku: výsledky

O víkendu 30. 6. až 3. 7. 2017 proběhlo sedmé kolo letošního ročníku seriálu WPF Grand Prix v řešení sudoku. Zadání připravil známý ruský autor Andrey Bogdanov. Sada patnácti úloh obsahovala spíše snadné tabulky klasického sudoku a k tomu též několik neobvyklých variant. Společným tématem byla tetromina, která se autorovi podařilo vtipně nacpat i do míst, kde to možná ani nebylo na první pohled patrné. V průběhu 4 dnů se do soutěže zapojilo 380 hráčů z 49 zemí světa a mezi nimi 31 českých hráčů a hráček, kterým děkujeme za pěknou reprezentaci, počtem i výkony.

Kompletní řešení všech 15 úloh zvládlo v limitu 90 minut jen 19 hráčů, což je méně než obvykle a naznačuje to, stejně jako časy nejlepších, vyšší pracnost kola. Na čelo se vrátil Tiit Vunk z Estonska a tentokrát jej doprovodili Prasanna Seshadri (Indie) a Jan Mrozowski (Polsko).

Členská schůze 1. 8. 2017

Výbor HALAS vyhlašuje mimořádnou členskou schůzi spolku a vyzývá členy k hojné účasti.

WPF GP 2017: česká logika: výsledky

O víkendu 16. až 20. 6. 2017 proběhlo páté kolo letošního ročníku seriálu WPF Grand Prix v řešení logických úloh. Na jeho startu se vyskytly technické obtíže, takže bylo o den prodlouženo. Zadání připravili Honza Novotný a Kuba Ondroušek. Alespoň jednu úlohu z Divize A odevzdalo 222 hráčů, z toho 15 Čechů, alespoň jednu úlohu z Divize B odevzdalo 250 hráčů, z toho 18 Čechů, alespoň jednu úlohu z Divize C odevzdalo 134 hráčů, z toho 4 Češi.

Účast v divizi C trochu naznačuje, že tvorba úloh mimo běžný rámec WPC style je možná zbytečná. Ale nemám to zanalyzované důkladněji (kolik je hráčů, kteří v GP soutěží právě kvůli sadě C). A za úlohy, které jsme s Kubou do této sady připravili se nestydím, na oddech k rybníku, proč ne.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer