Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

Startuje WPF GP 2019! (holandské sudoku: překlad bookletu)

Opět se rozjíždí luštitelský seriál WPF GP, tentokrát se jedná již o sedmý ročník. Tradičně nás čeká 8 kol v sudoku a 8 kol v logice. Jejich přehled společně se stručným vysvětlením soutěže najdete na našem webu v příslušné sekci: http://sudokualogika.cz/node/1349#zal_rozc, pochopitelně můžete zavítat i na samotné stránky soutěže http://gp.worldpuzzle.

Úvodní sudokové kolo připravují autoři z Holandska a soutěžit můžete v termínu 4. - 7. 1. Zveme všechny fanoušky sudoku a logiky k účasti, jedná se pravděpodobně o nejpočetněji zastoupenou online luštitelskou soutěž - loni se celého seriálu zúčastnilo okolo tisíce hráčů.

Napříč celou soutěží vám budeme opět přinášet překlady zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde.

- 4. 1. 2019 - Gotroch -

 

1.-6. Klasické Sudoku (19, 21, 32, 14, 24, 30 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

Sudoku na ZŠ Sirotkova

V pondělí 17. 12. 2018 se na ZŠ Sirotkova v Brně konalo městské kolo „Vánočního turnaje v Sudoku“. Ze zprávy na webu školy cituji: Zúčastnilo se 127 žáků, celkem z 23 základních škol. Soutěžilo se ve třech kategoriích – 5. třídy, 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy. Úspěšnými řešiteli jsou žáci v kategorii 5. tříd, kteří dosáhli minimálně 200 bodů , v kategorii 6. a 7. tříd minimálně 230 bodů a v kategorii 8. a 9. tříd minimálně 260 bodů. Žáci na prvních třech místech obdrželi diplomy a věcné ceny. Úspěšní řešitelé obdrželi diplom. Výhercům gratulujeme a všem přejeme hodně dalších úspěchů při luštění.

Soutěž byla finančně podpořena z projektu „Síť brněnských otevřených škol“.

Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/11

Další jednání výboru HALAS proběhlo formou skype konference v sobotu 22. 12. 2018.

Zápis v PDF

je spolu s ostatními na stránce Hráčská asociace -> ... -> Zápisy výboru.

Hlavním tématem schůze byla HALAS liga 2019 a další záležitosti související s nedávnou členskou schůzí a/nebo přelomem roku.

- 28. 12. 2018 - Krt -

Výroční členská schůze HALAS 8. 12. 2018: zápis

Zápis z výroční členské schůze Hráčské asociace logických her a sudoku

konané dne 8. 12. 2018 v budově ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze.


Jan Novotný, předseda spolku, zahájil schůzi v 17:14. Stanovil zapisovatelkou Zuzanu Vytiskovou. Kláru Vytiskovou pověřil správou prezenční listiny. Zuzanu a Kláru Vytiskovou sčítáním veřejných hlasování. Konstatoval, že je přítomno – osobně (30) či v zastoupení plno mocí (18) – 48 členů z 60 a schůze je tedy usnášeníschopná. Viz výpis z prezenční listiny.

Návrh programu byl zveřejněn předem v pozvánce emailové i na webu a společně se zprávou o činnosti a zprávou finanční byl vyvěšen v prostoru konání schůze před jejím zahájením.

Členská schůze jednomyslně schválila navržený program jednání.


1) Zpráva o činnosti v roce 2018

Dlouhodobé žebříčky na konci sezóny 2018

HALAS liga 2018 byla tvořena devíti soutěžemi, z nichž poslední proběhla v sobotu 8. 12. v Praze. Na obrázcích tak vidíte konečné výsledky celoročního žebříčku. První desítky v obou kategoriích byla oceněna diplomem v rámci výroční členské schůze, vítěz si odvezl putovní poháry.

Pod tabulkami HALAS ligy jsou také ratingové žebříčky, které jsou aktualizovány průběžně bez nulování na konci sezóny.

- 11. 12. 2018 - Krt -

HALAS liga sudoku

(prvních 20 míst, klikněte pro kompletní obrázek)

HALAS liga logika

(prvních 20 míst, klikněte pro kompletní obrázek)

Vánoce ve Zlaté Praze 2018 - výsledky soutěží

V sobotu 8. 12. 2018 se uskutečnil v prostorách ZŠ a MŠ na Beránku v Praze Modřanech turnaj v řešení sudoku a turnaj v řešení logických úloh. Soutěží se zúčastnilo celkem 39 luštitelů. Tříkolový turnaj v sudoku vyhrál Jakub Ondroušek, dvoukolový turnaj v logice Jan Novotný. Všem zúčastněným děkujeme za účast a budeme se na Vás a sladké dobroty těšit zase za rok.

Sněhurka a její pomocníci

Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/9

Další jednání výboru HALAS proběhlo formou skype konference v úterý 27. 11. 2018.

Zápis v PDF

je spolu s ostatními na stránce Hráčská asociace -> ... -> Zápisy výboru.

Hlavním tématem schůze byla příprava na výroční členskou schůzi HALAS.

- 30. 11. 2018 - Krt -

Výsledky českých hráčů na MS 2018

Tak trochu předpokládáme, že průběh a výsledky Mistrovství světa 2018, které se konalo v Praze, sledoval každý fanoušek českého sudoku a logiky živě a přímo na stránkách mistrovství. Konkrétně výsledky byly průběžně zveřejňovány zde: http://wscwpc2018.cz/results/

Zároveň je pravdou, že se sluší na tomto našem informační portálu alespoň shrnout výsledky českých reprezentantů tak jako po každém mistrovství. Tedy pojďme na to:


13. mistrovství světa v řešení sudoku, Praha, 5. a 6. 11. 2018

soutěž jednotlivců

HALAS liga 2018 před posledním turnajem

HALAS liga 2018 má za sebou osm z devíti soutěží. V listopadu se sešla početná skupina soutěžících na mistrovství akademiků, opět přibylo pár nováčků do výsledků HALAS ligy. Průběžný stav žebříčků studujte v přiložených obrázcích. Poslední sada bodů k doplnění celoročního skóre se nabízí 8. prosince při vánočním turnaji v Praze. První místo už je pevně obsazeno v obou kategoriích, ale o další místa na stupních vítězů a v elitní desítce ještě bude boj.

Pod tabulkami HALAS ligy jsou také ratingové žebříčky, které jsou aktualizovány průběžně bez nulování na konci sezóny.

- 26. 11. 2018 - Krt -

HALAS liga sudoku

(prvních 20 míst, klikněte pro kompletní obrázek)

HALAS liga logika

(prvních 20 míst, klikněte pro kompletní obrázek)

Pozvánka na bratislavský turnaj - BRĎO & BRÚSKA - 1. 12. 2018

SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDANKÁROV A KRÍŽOVKÁROV VÁS POZÝVA NA 8. ROČNÍK TURNAJOV V RIEŠENÍ LOGICKÝCH ÚLOH A SUDOKU

BRĎO & BRÚSKA

SOBOTA 01.12.2018

Miesto konania:

Saleziáni don Bosca, Mamateyova 4, Bratislava – Petržalka

Program:

09:00 - 11:00 = VIII. Turnaj BRĎO (Bratislava Rieši Ďalšie lOgické úlohy) - hlavná kategória je súčasťou kvalifikácie o postup na MS 2019

11:00 - 13:30 = VIII. Turnaj BRÚSKA (Bratislava Rieši Úlohy Sudoku a Krásne vArianty) - hlavná kategória je súčasťou kvalifikácie o postup na MS 2019

Vstup:

od zastávky treba vojsť do areálu cez zelenú bránu (ak máte malý kopček a LIDL po svojej pravici idete správne) a tam sa dostanete ku hlavnému vchodu, kde bude prebiehať registrácia

Doprava:

zástavka Šustekova, linky MHD – 68, 84, 88, 99

z hlavnej stanice: električkou číslo 1 na zastávku Farského a tam prestup na 99 na zastávku Šustekova

z autobusovej stanice: autobusom 68 alebo 88, tiež zastávka Šustekova

Informace k turnaji Vánoce ve Zlaté Praze - 8. 12. 2018

Místo konání

ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha 12 – Modřany


O pořadatelích

Turnaj je pořádán ve spolupráci spolku HALAS se ZŠ a MŠ Na Beránku. Roli organizátorů zaštíťují Hana Havelková a tři draci - Petra Čičová, Raul Kačírek a Pavel Kadlečík (drak Jana Hanzelková bude luštit).

O turnaji

Turnaj v řešení sudoku bude zahrnovat 3 kola, autory úloh jsou Petra Čičová, Pavel Kadlečík a Karel Štěrba. První kolo bude mít charakter kola sprintového, v druhém kole se budete cítit jako v pohádce a třetí kolo bude obsahovat úlohy klasického sudoku.

Turnaj v řešení logických úloh bude zahrnovat 2 kola, autorem úloh je Pavel Kadlečík. První kolo bude mít charakter kola sprintového, druhé kolo pak bude obsahovat i sadu úloh náročnějších.

Výsledky MAČR 2018

Osmý ročník Mistrovství akademiků ČR v řešení sudoku proběhl v sobotu 17. 11. 2018 na Fakultě stavební VUT v Brně. Celodenní intelektuální klání přineslo tyto výsledky:

hlavní kategorie AKADEMIK

  1. Jakub Ondroušek (FP VUT)
  2. Veronika Macků (FSI VUT)
  3. Jan Vondruška (PřF MU)
  4. Tomáš Krejčí (PřF MU)
  5. Aneta Fajstlová (FI MU), Veronika Hrubjáková (Trnavská univerzita)

         

kategorie JUNIOR

Vánoce ve Zlaté Praze 2018 - přihlašování

Milí přátelé sudoku, logiky a vánočních dobrot,
dovolujeme si vás pozvat na tradiční závěrečnou akci sezóny - turnaj Vánoce ve Zlaté Praze a následující výroční členskou schůzi HALAS.

Den konání: sobota 8. 12. 2018 od 10:00

Místo konání:
Základní škola a mateřská škola Na Beránku
Pertoldova 3373/51, 143 00, Praha 12 – Modřany

Začátek programu je naplánován na 10:00, ostrý start soutěžení v 10:30. Během dne proběhne turnaj v řešení sudoku a turnaj v řešení logických úloh, obě soutěže jsou otevřeny zájemcům všech věkových i výkonnostních kategorií. Konec programu v podobě vyhlášení výsledků je naplánován na 16:30. V 17:00 bude následovat členská schůze spolku HALAS. Program celého dne bude ještě upřesněn.

Těšíme se na Vaši účast.

Na turnaje HALAS ligy je nutné se přihlásit a zaplatit startovné (O startovném).

Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste vyplnili následující formulář a tím se přihlásili k účasti na turnaji HALAS ligy. Svou přihláškou potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami stanovenými pro soutěže HALAS ligy, se Soutěžním řádem a že uhradíte startovné ve stanovené výši ve prospěch účtu Hráčské asociace logických her a sudoku.

S ohledem na Soutěžní řád mají všichni soutěžící účastnící se poprvé soutěží Hráčské asociace logických her a sudoku, o.s. startovné ZDARMA.

Seznam přihlášených hráčů

# Jméno a příjmení Nick Typ účasti Zaplaceno
1.Jan ZvěřinajzverinadospělýANO
2.Michal MatyskamtronicdospělýANO
3.Jitka MalcovámedvidodospělýANO
4.Matúš DemigergreenhorndospělýANO
5.Zdeňka PácalovázdenkapdospělýANO
6.Martina MacháčkováMadladospělýANO
7.Robert BabilonbabilondospělýANO
8.Petr MelicharcezardospělýANO
9.Jana HanzelkováTydeladospělýANO
10.Jiří HrdinajhrdinadospělýANO
11.Jakub Ondroušekjaku111dospělýANO
12.Hana HavelkováHafkadospělýANO
13.Klára VytiskováQKVdospělýANO
14.Jan ČeškajanceskadospělýANO
15.Ondřej MotlíčekandybardospělýANO
16.Jan VondruškaWorldTerrorMandospělýANO
17.Jana NovotnátojejednodospělýANO
18.Jan NovotnýKrtekHonzadospělýANO
19.Natália Chanovánatalkajunior
20.Ľuba KollerovácibuldospělýANO
21.Nelly Pelc VostránellydospělýANO
22.Pavel KalhousPavel KalhousdospělýANO
23.Jakub HrazdiraGotrochdospělýANO
24.Lenka ChaloupkovámustakissadospělýANO
25.Peter HornákpethodospělýANO
26.Richard VaculkaVaculkadospělýANO
27.Zdeněk VodičkaVodadospělýANO
28.Jana VodičkováJankadospělýANO
29.Jana Zachovájana70dospělýANO
30.Lucie KlimešováLucy_KljuniorANO
31.Parisis Ovelidispovelididospělý
32.Martin KubíkmartydospělýANO
33.Zuzana VytiskovázqdospělýANO
34.Filip BrecherFilip BrecherjuniorANO
35.Brecher ŠimonBrecher ŠimonjuniorANO
36.Michaela NovámiamiadospělýANO
37.Matěj DvořákKotlopoujuniorANO
# Jméno a příjmení Nick Typ účasti Zaplaceno

Údaje o zaplacení startovného jsou průběžně aktualizovány podle vašich příchozích plateb (cca. 1x týdně, před soutěží častěji). Jestliže jste již zaplatili a delší dobu se platba nezobrazuje, kontaktujte nás na info@sudokualogika.cz. Pokud se účastníte svého prvního turnaje pořádaného sdružením HALAS, máte startovné zdarma (v tabulce zobrazeno jako zaplaceno 'ANO').


Loc: 50.0009894N, 14.4324947E

Výroční členská schůze HALAS 8. 12. 2018

Vážené členky, vážení členové spolku!

Výbor HALAS svolává výroční členskou schůzi. Termín: sobota 8. 12. 2018 v 17:00. Místo konání: ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha (https://mapy.cz/s/t0bW).
Schůzi předchází tradiční vánoční turnaj.
Prosíme o hojnou účast, ať jsme usnášeníschopní. V případě, že nemůžete přijet, doporučujeme, abyste někoho pověřili zastupováním. Díky!

Předběžný program schůze:

  1. Zpráva o činnosti v roce 2018
  2. Zpráva finanční za rok 2018
  3. Plán akcí v roce 2019
  4. Vyhlášení výsledků HALAS ligy 2018.
  5. Různé

Máte-li nějaké návrhy, čím by se měla členská schůze či výbor spolku zabývat, můžete se vyjádřit přímo na místě nebo napsat email.

Zápis z jednání výboru HALAS č. IV/8

Další jednání výboru HALAS proběhlo formou skype konference ve středu 10. 10. 2018.

Zápis v PDF

je spolu s ostatními na stránce Hráčská asociace -> ... -> Zápisy výboru.

Tématem schůze byla první debata o soutěžích v roce 2019.

- 17. 10. 2018 - Krt -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer