Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

Studentská liga ... pokračuje i o prázdninách

Jak plyne z několika dříve uveřejněných článků, v druhém pololetí končícího školního roku proběhla celá řada soutěží, které pořádáme pro školní družstva. A to na regionální a letos poprvé i na celostátní úrovni.

S počátkem druhého pololetí, od února 2017 provozujeme také denní ligu v řešení sudoku, která obsahuje klasické sudoku a jeho základní varianty a je určena především žákům základních a středních škol. Doporučovali jsme ji účastníkům jednotlivých regionálních kol jako možnost tréninku před dalšími soutěžemi. Myslíme si, že nyní o prázdninách není důvod v tréninku přestat, ba naopak, sudoku se dobře hodí do vlaku, na pláž, nebo jako každodenní procvičení mozku, aby nezahálel.

Sdělujeme tedy, že studentská liga poběží nepřetržitě dál. Zveme všechny naše čtenáře školou povinné, aby to zkusili a porovnali se s přáteli i konkurencí z jiných koutů republiky. Prosíme též dospělé příznivce sudoku a logiky, aby se o této možnosti před žáky a studenty zmínili a pozvali je do hry.

Zadání ze soutěže studentských družstev

Zadání z regionálních kol každoročně zařazujeme po skončení ročníku do archivu. V této novince se chci věnovat zadání z letošního prvního ročníku celostátního finále.

zadání z finále v pdf

V prvním kole bylo třeba vyřešit obvyklou hromádku 30 samostatných úloh. Zařadili jsme klasické sudoku i jeho běžné varianty. Oproti regionálním kolům jsme ubrali lehkých tabulek 6×6 a zařadili více tabulek běžného rozměru 9×9. Trochu se potvrdilo, že i ta nejzdatnější družstva z republiky pak budou mít problém během 45 minut stihnout všechno. Nejlépe obstála čtyři vysoce favorizovaná družstva, která uhrála přes 500 bodů z 600 možných a založila tak svůj velký odstup v celkových výsledcích. Mezi základními školami potvrdilo formu z regionálního kola družstvo ZŠ Pavlovská, Brno. Nejtěžší úlohou bylo Srovnávací sudoku, které nejen že bylo za 50 bodů, ale bylo také správně vyřešeno jen čtyřikrát. (Ale to ne(jen) těmi čtyřmi zmíněnými týmy.)

Zápis z členské schůze HALAS (10. 6. 2017)

Datum a místo konání: 10. 6. 2017, ZŠ Na Beránku, Praha

Přítomno: osobně nebo prostřednictvím plných mocí 41 členů spolku z celkového počtu 58. Ke schválení změny stanov je třeba 2/3 většiny tedy 39 hlasů.

Program

 • Navrhované změny stanov
  • Upravit funkční období revizora na 2 roky v souladu s funkčním obdobím výboru.

  • Přidat do stanov možnost zakládání pobočných spolků
   (Cílem této úpravy je založit Organizační výbor MS 2018 jako pobočný spolek Halasu a oddělit tak financování MS od financování běžné činnosti spolku.)

  • K diskuzi jsou 2 varianty:

WPF GP 2017: česká logika: překlad bookletu

Logická WPF GP pokračuje v termínu 16.6. - 19.6. pátým kolem. Připravují ho čeští autoři Jan Novotný s Jakubem Ondrouškem a určitě budou rádi za bohatou českou účast. Jako obvykle přinášíme český překlad bookletu. Originál pak stahujte zde.

- 14. 6. 2017 - Gotroch -

Divize A (celkem 596 bodů):

Poznámka: Některé  úlohy mohou mít šestiúhelníkovou mřížku. Pokud se v zadání těchto úloh vyskytuje  slovo “řádek”, jsou tím myšleny dva šikmé řádky (diagonální řady o 30 stupňů odchýlené od vodorovného směru). Oproti tomo “řádek” vyžadovaný pro odpovědní kód, popisuje  políčka, střídavě vedoucí diagonálně nahoru a dolů.

1. Bumerangy (44 bodů): Zakreslete do mřížky “bumerangy“ tak, aby každý obsahoval jedno vyznačené kolečko. Každý bumerang má střed, z něhož pod úhlem 120 stupňů vycházejí dvě stejně dlouhé ramena, každé ležící ve dvou různých řádcích (nebo v řádku a sloupci). Do každého políčka zasahuje přesně jeden bumerang. Ramena každého bumerangu mají délku alespoň 1.

MČRL 2017: Zpráva a výsledky

Zpráva pořadatele z MČR v řešení logických úloh pro rok 2017

Když Honza Zvěřina vyhlásil svůj plán rozšířit MČR v logice na dvoudenní turnaj, potěšilo mě to hned z několika důvodů.

Logika je u nás přece jen trochu ve stínu sudoku. Dvoudenní turnaj jí pozvedne rozsahem na úroveň dvoudenního MČR v sudoku. A sobotní večer nám všem poskytne příjemný prostor pro setkání v nějakém vhodném restauračním zařízení, možnost prodebatovat věci, na které během jednodenních turnajů není čas nebo si prostě jen pokecat. Kromě toho bude víc prostoru pro týmovou soutěž. A nedělní turnaj v sudoku snad přiláká i řešitele, kteří by na samotnou logiku nepřijeli. Navíc Honza slíbil nalákat do Prahy zahraniční konkurenci, což samo o sobě dodá akci glanc a atraktivitu.

S výjimkou přilákání většího počtu účastníků se všechna má očekávání splnila, zejména zahraniční účast včetně obou úřadujících mistrů světa Tiita Vunka a Ulricha Voigta mě překvapila a děkuji Honzovi za jeho diplomatické i organizační úsilí, kterým toho dosáhl.

Celostátní finále studentských družstev

V pátek 9. června 2017 v Science centru VIDA! proběhla velkolepá intelektuální bitva. Dvacet osm tříčlenných týmů z různých koutů republiky se utkalo naostřenými tužkami v celostátním finále soutěže v řešení sudoku. Ve čtyřech kolech museli zdolat několik desítek náročných logických úloh, abychom po čtyřech hodinách zápolení a jedné science show mohli vyhlásit ty nejlepší.

kategorie SŠ

 1. Veronika Macků, Renata Okáčová, Petra Bajerová (Gymnázium Brno, Slovanské nám.) 2095 bodů
 2. Kristýna Jansová, Lucie Klimešová, Olga Krumlová (Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše) 1810 bodů
 3. Klára Novotná, Terezie Lukašáková, Izabela Peterková (Slezské gymnázium Opava) 1807 bodů
 4. Hana Kučerová, Hana Trávníčková, Radek Duchoň (Gymnázium Brno, Křenová) 1520 bodů
 5. Sára Hasíková, Natálie Peterziková, Vlastislav Horák (Slezské gymnázium Opava) 1244 bodů
 6. Pavla Mrhačová, Nicolas Mokriš, Lukáš Mikuš (Gymnázium Brno, Elgartova) 1233 bodů

kategorie ZŠ

MČRL 2017: Booklet (akt. 8. 6.)

Vzhledem k širší mezinárodní účasti přistoupili pořadatelé letošního MČR v logice k sestavení instruktážního bookletu. V přiložených souborech se tak můžete seznámit s typy úloh, které budou použité v soutěži jednotlivců.

česká verze bookletu (logika)  –  booklet logiky v angličtině

nedělní sudoku česky  –  nedělní sudoku anglicky

- 6. 6. 2017 - Krt -

Studenti v Jičíně: potřetí

Studentský turnaj v Jičíně zaznamenal letos svůj třetí ročník a opět se konal v aule Lepařova gymnázia, kterému děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

 

Do soutěže se přihlásilo celkem 15 týmů s výraznou převahou žáků základních škol – v kategorii ZŠ soutěžilo 12 týmů oproti 3 týmům v kategorii SŠ. V řadě týmů jsme se setkali se známými jmény z loňska, některé týmy nastoupily jen s mírně obměněným složením.

Výkony soutěžících byly výborné, prakticky u všech týmů bylo vidět proti loňsku zlepšení, ze kterého jsme měli samozřejmě radost.

V kategorii SŠ bylo záhy jasno, kdo je favoritem. Tým 1892 vyhrál s výraznou převahou, výkonem kvalitním i v celorepublikovém srovnání. A to ještě promarnili další body drobnými chybami u úloh prvního i druhého kola.

WPF GP 2017: srbské sudoku: překlad bookletu

Ve dnech 2.6. - 5.6. 2017 pokračuje sudoku WPF Grand Prix. Toto 6.kolo připravují srbští autoři. Booklet můžete zhlédnout na oficiálních stránkách WPF GP, jeho překlad přinášíme zde.

- 1. 6. 2017 - Gotroch -

 

1.-5. Klasické sudoku (28, 30, 41, 37, 29 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3.

6. Klonované tvary (37 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. V tabulce se nachází několik podbarvených oblasti. Čísla v oblastech stejného tvaru (stejné velikosti bez otočení nebo zrcadlení tvaru) musí být na odpovídajících si pozicích identická. Čísla se v jednotlivých podbarvených oblastech mohou opakovat.

WPF GP 2017: americká logika: výsledky

O víkendu 19. až 22. 5. 2017 proběhlo čtvrté kolo letošního ročníku seriálu WPF Grand Prix v řešení logických úloh. Zadání připravil americký šampión – Thomas Snyder. Sady úloh v divizích A a B byly stejné co do typů úloh, lišily se obtížností. Alespoň jednu úlohu z těžší sady odevzdalo 241 hráčů, z toho 18 Čechů, alespoň jednu úlohu z lehčí sady odevzdalo 266 hráčů, z toho 18 Čechů.

K vyřešení všech 10 úloh z divize B stačilo Kenu Endovi 19 minut. Kompletní řešení zvládla i pětice českých reprezentantů a blížilo se mu mnoho dalších.

WPF GP 2017: americká logika: překlad bookletu

Logická WPF GP pokračuje čtvrtým (americkým) kolem, jehož přípravy se ujal Thomas Snyder. Soutěžit můžete v obvyklém termínu pátek - pondělí (19.5. - 22.5). Tentokrát nás čekají především známé klasické úlohy, zajímavostí je, že typy úloh obsažené v divizích A a B jsou zcela totožné. Booklety můžete studovat zde.

- 17. 5. 2017 - Gotroch -

 

Divize A (celkem 528 bodů):

1. Star Battle (20 bodů): Umístěte do tabulky hvězdy tak, aby byly v každém řádku, sloupci i oblasti právě dvě hvězdy. Hvězdy mají velikost jednoho políčka a nesmí se navzájem dotýkat, ani diagonálně.

Čísla nad tabulkou slouží pouze  pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Pro všechny řádky (v pořadí shora dolů) udejte číslo sloupce, v němž se nachází první hvězda. Pro dvojciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici, tj. např. pro sloupec 10 udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 261627135)

Dlouhodobé žebříčky v polovině května

V dubnu, respektive v květnu byly do HALAS ligy započítány dva online turnaje ze seriálu WPF GP – holandská logika a estonské sudoku. Jak se dosažené výkony projevily v dlouhodobých žebříčcích, můžete zkoumat na níže odkázaných stránkách.

Na průběžných prvních místech trůní Honza Zvěřina v sudoku a Kuba Hrazdira v logice. Oba kombinují kvalitní výkony se stoprocentní docházkou. Na pěkném 4. místě v sudoku je jistý Kuba Ondroušek, který se pyšní ziskem přesně 100 bodů za dvě vítězství, což naznačuje, že až se škrtáním nejhorších výsledků smaže efekt počtu účastí, putovní pohár se spíše předávat nebude než bude. Uvidíme.

O další body do žebříčků se bude bojovat za měsíc v Praze při MČR v logice (včetně vloženého sudoku) – viz pozvánka a přihlašování.

WPF GP 2017: estonské sudoku: výsledky

O víkendu 5. až 8. 5. 2017 proběhlo páté kolo letošního ročníku seriálu WPF Grand Prix v řešení sudoku. Zadání připravili estonští autoři – Tiit Vunk a Rauno Pärnits. Mistr světa v autorské premiéře se svým autorsky zkušenějším kolegou připravili velmi vydařené kolo GP, každá jednotlivá úloha byla pěkná a spojovalo je nevtíravě téma šachů. Nebylo třeba znát nic složitého, zároveň to dodalo nadstandardní estetiku. Doporučuji vyzkoušet. Do soutěže se v průběhu čtyř dnů zapojilo 422 hráčů z 46 zemí světa a mezi nimi 36 českých hráčů a hráček. To je druhý nejvyšší počet v této disciplíně za suverénními Američany, ti ale nemají v TOP 25 nikoho a my čtyři hráče. Děkujeme za pěknou reprezentaci!

Členská schůze HALAS 10. 6. 2017 (akt. 8. 6.)

Výbor HALAS vyhlašuje mimořádnou členskou schůzi spolku a vyzývá členy k hojné účasti.

 • Termín: 10. 6. 2017 od 18:00
 • Místo konání: ZŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, 143 00, Praha 4 – Modřany
 • Předpokládaný program:
  1. Organizační záležitosti
  2. Změna stanov spolku s ohledem na pořádání MS v roce 2018
  3. Různé

Po konzultaci s právně vzdělanými lidmi bylo shledáno, že nejvhodnější entitou pro uspořádání MS 2018 v České republice je pobočný spolek odvozený od HALAS, coby právnická osoba samostatné působnosti a účetnictví, která má zároveň jasný odkaz na HALAS – člena WPF a tradičního pořadatele soutěží v ČR.

MČRL 2017: Podrobnosti a přihlašování

O víkendu 10. a 11. 6. 2017 proběhne v Praze mistrovství ČR v řešení logických úloh, základní pozvánka je na stránce http://sudokualogika.cz/node/1621.

Podrobnosti o ubytování a časovém plánu obsahuje novinka z 2. 5.


Připomínací mail od Honzy Zvěřiny z 24. 5.:

Ahoj,

dovoluji si připomenout, že o víkendu 10.-11.6. proběhne v Praze MČR v řešení logických úloh a turnaj Halas ligy v sudoku. Síly můžete změřit s úřadujícím mistrem světa v logice Ulrichem Voigtem a úřadujícím mistrem světa v sudoku Tiitem Vunkem.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer