Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

Žebříček adeptů reprezentace na konci roku 2016

V cyklu soutěží, který končí mistrovstvím světa 2017 (říjen, Indie), opět sestavujeme žebříček adeptů reprezentace. Dnes zveřejňujeme jeho podobu po prvních dvou započítaných soutěžích. Kdybychom nominovali "americky" a k dnešnímu datu, vznikly by úsměvné týmy, ale o to nejde. Málokdo se účastnil obou akcí, nejen mezi elitními reprezentanty. Chceme jen připomenout existenci tohoto žebříčku a připomenout, že výbor HALAS při svém jednání dne 26. 9. 2016 upřesnil mechanismus výpočtu pro novou sezónu, viz zápis z jednání.

- 18. 12. 2016 - Krt -

Výroční členská schůze HALAS, 10. 12. 2016: zápis

Zápis z výroční členské schůze spolku Halas dne 10. 12. 2016

Přítomno nebo zastoupeno formou plné moci: 34 členů.

Program schůze:

1. Přivítání účastníků a představení programu schůze (J. Novotný)

2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2016 (J. Hrdina), viz příloha

3. Finanční zpráva za rok 2016 (R. Kačírek) , viz příloha

4. Hlasování o způsobu volby revizora. Jednomyslně bylo schváleno veřejné hlasování.

5. Volba revizora pro rok 2017. Jediný kandidát – Lenka Suchá – byla schválena jednomyslně.

6. Plán akcí na rok 2017 (J. Novotný)

Pokračují tradiční turnaje, termíny budou ještě upřesněny. Jistý je zatím pouze termín Poděbrad. Proběhlo neformální hlasování o termínech MAČR a Zlaté Prahy.

Halas ligu opět doplní vybrané turnaje WPF GP

Zlatá Praha 2016: Zpráva rozhodčího

Turnaj měl vynikající úroveň a úlohy byly připravené pečlivě.

Zejména autoři logické sady zaslouží uznání, protože ji dali dohromady až během posledního týdne před turnajem. Sada, kterou dodal původní autor Z. Vodička, totiž obsahovala úlohy již jednou použité a to poměrně nedávno. Vzhledem k tomu, že je poznali i někteří předluštitelé, bylo zřejmé, že neobstojí argument, že si starší úlohy už nikdo nepamatuje, a bylo nutné vytvořit sadu novou.  

Jako rozhodčí jsem pak řešil jediný protest, kdy J. Novotná označila jednu úlohu nejprve jakou vadnou, ale poté ji správně vyřešila a úloha nebyla původně uznána. Podle zásady VEPŘ (ve prospěch řešitele) jsem protest uznal. Označením úlohy nezískala Jana žádnou výhodu.

Oba tyto sporné momenty by bylo vhodné nějakou formou zapracovat do soutěžního řádu. Tedy doplnit pokyny pro autory a upřesnit pravidla ohledně označování vadných úloh.

- 15. 12. 2016 - Jiří Hrdina -

Zlatá Praha 2016: Zpráva pořadatele

Závěr sezóny sudoku a logických úloh se uskutečnil minulou sobotu jako vždy v Praze v ZŠ Na Beránku pod patronátem Hanky Havelkové, které patří velký dík za rok tento, roky minulé a doufejme že i budoucí.

Letošní účast byla bohužel nejnižší za všechna léta trvání. A těch už bylo...

Na kvalitu turnaje samozřejmě neměla nízká účast vliv. Vynikající 3 kola sudoku připravil Pavel Kadlečík a soutěž v logice se po nepříjemné chvilce po převzetí první verze zadání podařilo přetavit pány Ondrouškem, Kadlečíkem a Kačírkem ve velmi hodnotnou rozhodující bitvu o vítězství v seriálu Halas ligy.

Zatímco o vítězství Jakuba Ondrouška v sudoku bylo rozhodnuto, Honza Novotný porazil Janku Vodičkovou velmi těsně a získal letošní pohár v logice.

Závěrem dne proběhla výroční schůze s běžnou náplní. Na konci schůze pak Honza Zvěřina předložil členům i výboru velmi dobře zpracovaný materiál na téma Halas, Česká republika a mistrovství světa v sudoku a logických úlohách 2018. Nepochybně ve všech zanechal dobrý dojem. Kdo vydrží, má se za 2 roky na co těšit, práce bude dost.

Vánoce ve Zlaté Praze: fotografie

Soutěž se konala na ZŠ Na Beránku v Praze, kde učí Hanka Havelková.

Na tradiční závěrečný turnaj sezóny dorazilo zdravé jádro luštitelské komunity, bohužel v počtu nepřesahujícím kapacitu jedné školní třídy.

Speciálně na logiku přišla i Nelly, která má mateřské povinnosti, ale hravě zvládá luštit i pečovat.

Občerstvení je na prosincovém turnaji každoročně zpestřeno i domácím cukrovím.

Hlavní pořadatel Raul Kačírek měl těžkou šichtu, zvládl soutěžit, o přestávkách vyhodnocovat výsledky (s houfem sličných asistentek) a coby pokladník spolku též přednesl na schůzi finanční zprávu.

Dlouhodobé žebříčky na konci roku 2016

Do dlouhodobých žebříčků byly nově započítány výsledky závěrečného turnaje sezóny z 10. 12. 2016 v Praze. V HALAS lize 2016 se tedy jedná o konečné pořadí.

- 13. 12. 2016 - Krtek -

Výsledky turnaje v Praze

V sobotu 10. 12. proběhl v Praze závěrečný turnaj HALAS ligy 2016. V sudoku byly řešeny úlohy Pavla Kadlečíka, v prvním kole byl časový limit 40 minut a maximální možný zisk 151 bodů, ve druhém kole 70 minut a 261 bodů, ve třetím kole pak 50 minut a 217 bodů. K zisku časového bonusu 3 body za minutu se v žádném kole řešitelé nepřiblížili. V logice byly řešeny úlohy Kuby Ondrouška, Pavla Kadlečíka a Raula Kačírka, v časovém limitu 90 minut bylo ve hře až 888 bodů. Dosažené výsledky následují (klikněte pro zvětšení):

   

Zlatá Praha 2016: Kudy na turnaj

Nejen proto, že se turnaj koná v jiné části školy než loni, zveřejňujeme přesný pokyn "kudy kudy cestička, za sudoku, logikou a vánočkou". (Přihlašování a další informace ZDE.)

Od zastávky Pavelkova, kolem parkoviště, podél valu, k budově školy, obejít malé parkoviště, projít brankou, ”podchodem” , na konec budovy a za rohem je  kovové schodiště. Vyjít po kovovém schodišti, vstoupit do budovy, hned vpravo po schodech do dalšího patra a rovně chodbou, dokud nás nenajdete.

Pokud bude vchod zavřený volejte Hafce. Kdo nezná číslo, musí si vyřešit přiložené sudoku a sepsat číslice z označených políček, po řádcích shora dolů. (Kontrolní součet 54.)

Zápis z jednání výboru HALAS č. III/13

Další jednání výboru HALAS proběhlo ve pondělí 27. 11. 2016 od 20:30 do 21:30 prostřednictvím skypu.

Zápis v PDF

je spolu s ostatními na stránce Hráčská asociace -> ... -> Zápisy výboru.

Výbor mimo jiné projednal a schválil následující program členské schůze HALAS dne 10. 12. 2016. Je samozřejmě možné navrhnout a doplnit i další body, ať již předem či přímo na místě. Své podněty nám napište mailem nebo například do komentářů k tomuto článku. Členům HALAS připomínám nutnost účasti nadpoloviční většiny členů, osobně či prostřednictvím plné moci předané jinému členovi.

Dozvuky MS 2016

Mistrovství světa 2016 už je několik týdnů minulostí, ale bylo krásné a úspěšné, tak mi dovolte zavzpomínat. Zaprvé jsem překopíroval reportáže z jednotlivých playoff, aby to neskončilo v propadlišti času omezeného archivu návštěvní knihy na FEDu. Dále se v posledních týdnech objevily nové zdroje fotek, tak jsem jich pár vybral a krátce okomentoval.

- 26. 11. 2016 - Krt -

Dlouhodobé žebříčky na konci listopadu

Do dlouhodobých žebříčků byly nově započítány výsledky mistrovství akademiků ze 17. listopadu v Brně. K celkovým výsledkům letošního seriálu zbývá poslední akce – 10. 12. v Praze.

- 23. 11. 2016 - Krtek -

MAČR 2016: Zpráva rozhodčího

Dne 17. 11. 2016 se v již tradičních prostorách Fakulty stavební brněnského VUT uskutečnil 6. ročník Mistrovství akademiků ČR. Ač se turnaj konal pro HALAS turnaje netradičně ve čtvrtek, účastnilo se 42 soutěžících a jejich kvalita byla nejméně srovnatelná s MČR v sudoku. Úlohy pro sudoku i logiku připravil Jan Novotný, daly se tedy očekávat kvalitní úlohy s pestrým výběrem, což se v soutěži i potvrdilo.

V průběhu turnaje nedošlo k žádným protestům k rukám rozhodčího.

Vítězem v sudoku se stal čerstvý vicemistr světa Jakub Ondroušek, který tak potvrdil pozici české sudokářské jedničky, logiku ovládl host ze Slovenska Matúš Demiger, nejlepší český výsledek zaznamenala druhým místem Jana Novotná.

- 20. 11. 2016 - Aleš Marek -
 

Zlatá Praha 2016: Pozvání a přihlašování

Milí přátelé sudoku, logiky a vánočních dobrot,
dovolujeme si vás pozvat na tradiční závěrečnou akci sezóny - turnaj Vánoce ve Zlaté Praze a následující výroční členskou schůzi HALAS.

Místo konání:
Základní škola a mateřská škola Na Beránku
Pertoldova 3373/51, 143 00, Praha 4 – Modřany
Den konání: 10. 12. 2016

Rámcový program Zlaté Prahy 2016:
10:00 otevření sálu

  • zahájení turnaje v 10:30
  • dopoledne 2 kola HALAS ligy v sudoku
  • přestávka na občerstvení
  • odpoledne HALAS liga v logických úlohách
  • 3. kolo HALAS ligy v sudoku
  • dokončení oprav, protestů, vyhlášení

16:30 konec turnaje

16:45 Členská schůze HALAS

17:45 Zakončení Členské schůze HALAS a přesun na tradiční afterpárty

Těšíte se? Tak se honem přihlašujte skrze:

MAČR 2016: Výsledky

6. ročník Mistrovství akademiků ČR proběhl ve čtvrtek 17. 11. 2016 na Fakultě stavební VUT v Brně. Po čtyřech hodinách napínavých intelektuálních bojů byly dosaženy tyto výsledky:

Volné pozice ve WPF

Světová World Puzzle Federation hledá dva zájemce o volné pozice ředitele federace (dosud Hana Koudelková) a vedoucího sudokářské sekce Grand Prix (dosud Tom Collyer). Pokud by měl někdo zájem tyto role vykonávat, nechť si prostuduje přiložené popisy, úkoly a očekávané kompetence. Budete-li se do výběrového řízení hlásit, kontaktujte přímo WPF a dejte, prosím, kopii i někomu z výboru HALAS, ať máme přehled.

Ve volné souvislosti bych chtěl ještě zmínit, že ČR se přihlásila o pořádání jednoho sudokářského i logického kola GP 2017. Budeme-li vybráni, mohou se ozvat zájemci o rozšíření autorského kolektivu.

- 8. 11. 2016 - Krt -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer