Novinky

Novinky ze světa sudoku a logických úloh.

WPF GP 2017: počítání logiky do HALAS ligy

Nový ročník logické poloviny WPF Grand Prix přináší nový systém soutěže, každé kolo bude rozděleno do tří sad zadání s odlišným stylem úloh. O tomto tématu ještě bude článek následovat. Jako výbor jsme stáli před otázkou, jakým způsobem započítat výsledky z WPF GP do HALAS ligy. Loňský model, kdy jsme v HALAS lize doplnili živé turnaje výběrem z online soutěží, se osvědčil, chceme letos pokračovat, u sudoku je to snadné, tam se nic nemění, ale ta logika je jiná.

Už loni se konalo těsné hlasování, zda započítávat pouze výsledky competitive úloh nebo celkové skóre za competitive + casual. Řekl bych, že nám průběh soutěže dal za pravdu ve volbě „competitive only“, protože loni stejně během devadesáti-minutového časového limitu bylo málokdy reálné stihnout více než competitive úlohy. A při počítání obou druhů zadání by vznikala veliká nerovnováha v tom, že někdo by získával body na úplně jiných úlohách než někdo další.

Zápis z jednání výboru HALAS č. III/14

Další jednání výboru HALAS proběhlo ve neděli 8. 1. 2017 od 20:30 do 22:00 prostřednictvím skypu.

Zápis v PDF

je spolu s ostatními na stránce Hráčská asociace -> ... -> Zápisy výboru.

Výbor mimo jiné projednával drobné změny v hodnocení HALAS ligy, vyplývající z nového systému logických kol WPF GP. O podrobnostech bude další novinka zveřejněná do konce tohoto týdne.

- 13. 1. 2017 - Krtek -

WPF GP 2017: holandské sudoku: překlad booketu

Již za pár dní startuje pátý ročník WPF GP. Na oficiálních stránkách budete opět moci soutěžit v sudoku i logice. Tři vybraná kola každé kategorie budou také součástí našeho seriálu HALAS ligy (viz Kalendář HALAS ligy 2017). Více informací o aktuálním ročníku najdete v sekci věnované WPF GP.

Jako obvykle budeme pro každé kolo soutěže překládat do češtiny instruktážní booklet, počínaje prvním kolem sudoku, které se koná v termínu 13.-16.1. 2017. Úvod seriálu mají stejně jako loni na starost autoři z Holandska. Originální booklet stahujte zde. Přejeme všem českým účastníkům a členům HALAS příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 11. 1. 2017 - Gotroch -

1.-6. Klasické sudoku (12, 29, 27, 36, 49, 22 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3.

Novoroční zdravice 2017

Na emailové adresy uložené v matrice HALAS jsem před pár minutami rozeslat novoroční pozdrav od výboru členům spolku. Jste-li členy a žádný email vám nepřišel, zamyslete se, zda to není pokyn k aktualizaci vašich osobních údajů v databázi matrikáře. Prohlédnout si přiložený dopis, případně jej komentovat, může kdokoliv, kdo čte naše stránky.

- 8. 1. 2017 - Krt -

Ročenka HALAS ligy 2016

Vážení čtenáři!

Výbor HALAS opět připravil materiál shrnující uplynulý ročník HALAS ligy, tak zvanou ročenku. Zahrnuli jsme do ní výsledky všech soutěží a tři vybrané úlohy z každého živého turnaje. Kompletní materiály jsou dostupné v archivu, ale pouze členům spolku nebo za úplatu. Ročenka je naopak zdroj informací o HALAS lize, který je dostupný úplně každému, který je určen k propagaci našich turnajů, jako pozvánka, jako reklama.

stránka Ročenka HALAS ligy

K ročence se dále vztahují postupy řešení vzorových úloh, které plánujeme zveřejnit v naší poradně. Zatím jsou hotové dva postupy, můžete se na ně podívat v patřičné sekci poradny. Pokud byste chtěli přispět sepsáním postupu některé úlohy, ozvěte se Jirkovi Hrdinovi.

Děkujeme předem za šíření této ročenky s úlohami mezi vaše přátele!

- 4. 1. 2017 - Krt -

Dlouhodobá soutěž: Best of 2016

Pokud s námi pravidelně neřešíte týdenní soutěž "Řešte s námi!", můžete si prohlédnout alespoň sadu nejoblíbenějších úloh podle hodnocení hráčů. Naleznete ji v přiloženém pdf souboru. Ze všech více než 100 úloh zveřejněných během roku 2016 jsem do best of sešitu zařadil 10+2 úlohy s hodnocením hráčů 8,7 / 10 a vyšším. Blahopřeji Jirkovi a Honzovi k vítězství v neoficiální autorské soutěži. A dovoluji si ještě připomenout, že kompletní archiv téměř 400 úloh od dubna 2013, kdy soutěž začínala, je k dispozici na stránce http://sudokualogika.cz/node/629?all.

- 1. 1. 2017 - Krt -

Kalendář HALAS ligy 2017

Pěkný sváteční den všem, přeji. Vytáhněte si, prosím, diáře 2017, které jste dostali od Ježíška, a poznamenejte si do nich, kdy se v roce 2017 můžete těšit na sudoku a logiku.

Celkově bude do nadcházejícího ročníku zařazeno 8 akcí v obou kategoriích (sudoku, logika), jde o 5 živých turnajů a vždy 3 akce vybrané z online WPF Grand Prix. Vzhledem k dvojnásobnému započítávání MČR bude do závěrečného sčítání každému hráči zařazeno šest nejlepších výsledků (70 % z 9 je 6,3).

Kalendář HALAS ligy 2017

- 26. 12. 2016 - Krt -

Žebříček adeptů reprezentace na konci roku 2016

V cyklu soutěží, který končí mistrovstvím světa 2017 (říjen, Indie), opět sestavujeme žebříček adeptů reprezentace. Dnes zveřejňujeme jeho podobu po prvních dvou započítaných soutěžích. Kdybychom nominovali "americky" a k dnešnímu datu, vznikly by úsměvné týmy, ale o to nejde. Málokdo se účastnil obou akcí, nejen mezi elitními reprezentanty. Chceme jen připomenout existenci tohoto žebříčku a připomenout, že výbor HALAS při svém jednání dne 26. 9. 2016 upřesnil mechanismus výpočtu pro novou sezónu, viz zápis z jednání.

- 18. 12. 2016 - Krt -

Výroční členská schůze HALAS, 10. 12. 2016: zápis

Zápis z výroční členské schůze spolku Halas dne 10. 12. 2016

Přítomno nebo zastoupeno formou plné moci: 34 členů.

Program schůze:

1. Přivítání účastníků a představení programu schůze (J. Novotný)

2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2016 (J. Hrdina), viz příloha

3. Finanční zpráva za rok 2016 (R. Kačírek) , viz příloha

4. Hlasování o způsobu volby revizora. Jednomyslně bylo schváleno veřejné hlasování.

5. Volba revizora pro rok 2017. Jediný kandidát – Lenka Suchá – byla schválena jednomyslně.

6. Plán akcí na rok 2017 (J. Novotný)

Pokračují tradiční turnaje, termíny budou ještě upřesněny. Jistý je zatím pouze termín Poděbrad. Proběhlo neformální hlasování o termínech MAČR a Zlaté Prahy.

Halas ligu opět doplní vybrané turnaje WPF GP

Zlatá Praha 2016: Zpráva rozhodčího

Turnaj měl vynikající úroveň a úlohy byly připravené pečlivě.

Zejména autoři logické sady zaslouží uznání, protože ji dali dohromady až během posledního týdne před turnajem. Sada, kterou dodal původní autor Z. Vodička, totiž obsahovala úlohy již jednou použité a to poměrně nedávno. Vzhledem k tomu, že je poznali i někteří předluštitelé, bylo zřejmé, že neobstojí argument, že si starší úlohy už nikdo nepamatuje, a bylo nutné vytvořit sadu novou.  

Jako rozhodčí jsem pak řešil jediný protest, kdy J. Novotná označila jednu úlohu nejprve jakou vadnou, ale poté ji správně vyřešila a úloha nebyla původně uznána. Podle zásady VEPŘ (ve prospěch řešitele) jsem protest uznal. Označením úlohy nezískala Jana žádnou výhodu.

Oba tyto sporné momenty by bylo vhodné nějakou formou zapracovat do soutěžního řádu. Tedy doplnit pokyny pro autory a upřesnit pravidla ohledně označování vadných úloh.

- 15. 12. 2016 - Jiří Hrdina -

Zlatá Praha 2016: Zpráva pořadatele

Závěr sezóny sudoku a logických úloh se uskutečnil minulou sobotu jako vždy v Praze v ZŠ Na Beránku pod patronátem Hanky Havelkové, které patří velký dík za rok tento, roky minulé a doufejme že i budoucí.

Letošní účast byla bohužel nejnižší za všechna léta trvání. A těch už bylo...

Na kvalitu turnaje samozřejmě neměla nízká účast vliv. Vynikající 3 kola sudoku připravil Pavel Kadlečík a soutěž v logice se po nepříjemné chvilce po převzetí první verze zadání podařilo přetavit pány Ondrouškem, Kadlečíkem a Kačírkem ve velmi hodnotnou rozhodující bitvu o vítězství v seriálu Halas ligy.

Zatímco o vítězství Jakuba Ondrouška v sudoku bylo rozhodnuto, Honza Novotný porazil Janku Vodičkovou velmi těsně a získal letošní pohár v logice.

Závěrem dne proběhla výroční schůze s běžnou náplní. Na konci schůze pak Honza Zvěřina předložil členům i výboru velmi dobře zpracovaný materiál na téma Halas, Česká republika a mistrovství světa v sudoku a logických úlohách 2018. Nepochybně ve všech zanechal dobrý dojem. Kdo vydrží, má se za 2 roky na co těšit, práce bude dost.

Vánoce ve Zlaté Praze: fotografie

Soutěž se konala na ZŠ Na Beránku v Praze, kde učí Hanka Havelková.

Na tradiční závěrečný turnaj sezóny dorazilo zdravé jádro luštitelské komunity, bohužel v počtu nepřesahujícím kapacitu jedné školní třídy.

Speciálně na logiku přišla i Nelly, která má mateřské povinnosti, ale hravě zvládá luštit i pečovat.

Občerstvení je na prosincovém turnaji každoročně zpestřeno i domácím cukrovím.

Hlavní pořadatel Raul Kačírek měl těžkou šichtu, zvládl soutěžit, o přestávkách vyhodnocovat výsledky (s houfem sličných asistentek) a coby pokladník spolku též přednesl na schůzi finanční zprávu.

Dlouhodobé žebříčky na konci roku 2016

Do dlouhodobých žebříčků byly nově započítány výsledky závěrečného turnaje sezóny z 10. 12. 2016 v Praze. V HALAS lize 2016 se tedy jedná o konečné pořadí.

- 13. 12. 2016 - Krtek -

Výsledky turnaje v Praze

V sobotu 10. 12. proběhl v Praze závěrečný turnaj HALAS ligy 2016. V sudoku byly řešeny úlohy Pavla Kadlečíka, v prvním kole byl časový limit 40 minut a maximální možný zisk 151 bodů, ve druhém kole 70 minut a 261 bodů, ve třetím kole pak 50 minut a 217 bodů. K zisku časového bonusu 3 body za minutu se v žádném kole řešitelé nepřiblížili. V logice byly řešeny úlohy Kuby Ondrouška, Pavla Kadlečíka a Raula Kačírka, v časovém limitu 90 minut bylo ve hře až 888 bodů. Dosažené výsledky následují (klikněte pro zvětšení):

   

Zlatá Praha 2016: Kudy na turnaj

Nejen proto, že se turnaj koná v jiné části školy než loni, zveřejňujeme přesný pokyn "kudy kudy cestička, za sudoku, logikou a vánočkou". (Přihlašování a další informace ZDE.)

Od zastávky Pavelkova, kolem parkoviště, podél valu, k budově školy, obejít malé parkoviště, projít brankou, ”podchodem” , na konec budovy a za rohem je  kovové schodiště. Vyjít po kovovém schodišti, vstoupit do budovy, hned vpravo po schodech do dalšího patra a rovně chodbou, dokud nás nenajdete.

Pokud bude vchod zavřený volejte Hafce. Kdo nezná číslo, musí si vyřešit přiložené sudoku a sepsat číslice z označených políček, po řádcích shora dolů. (Kontrolní součet 54.)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer