Autorská soutěž od týmu dlouhodobé soutěže (DAS)

Druhé kolo autorské soutěže bylo vyhlášeno 9. prosince 2023, odeslat své úlohy můžete až do 31. ledna 2024.

Organizátoři 2. kola DAS

Organizátory DAS jsou Pavel Kadlečík (kousek-nebe), Jitka Malcová (medvido) a Jana Zachová (jana70). O soutěži či obecně o tvorbě úloh lze debatovat zde na webu či kdekoli jinde, kde nás a ostatní autory zastihnete, nebo můžete zaslat e-mail s dotazem na soutez.sudokualogika@gmail.com. Autorské kousky posílejte do 31. ledna 2024 na e-mailovou adresu soutez.sudokualogika@gmail.com.

Systém soutěže a její pravidla

Zúčastnit se autorské soutěže může kdokoli. Každý autor může poslat do soutěže jednu úlohu v sudoku, jednu v logice, plus jednu extra úlohu navíc (podle vlastního uvážení v sudoku či logice), přičemž extra úloha navíc by měla mít jiná pravidla zadání než ostatní zaslané úlohy. Pro oba typy úloh jsou zadána pouze základní pravidla:

Sudoku

 • motiv úloh sudoku je "STŘEDOVÁ ČI OSOVÁ, SOUMĚRNOST JE KLÍČOVÁ"; výklad motivu je na každém autorovi a nemusí se striktně držet napsaného
 • úloha by měla dále splňovat pravidla klasického sudoku (Doplň do všech prázdných polí tabulky čísla 1–9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani tučně ohraničeném regionu 3×3.) nebo nepravidelného sudoku (kde tučně ohraničené regiony netvoří čtverce 3×3)
 • do kategorie PROFI by měly být zaslány úlohy o velikosti 9x9 polí

Logika

 • motiv úloh logiky je "KOHO BY TO NAPADLO, POUŽIJTE ZRCADLO", výklad motivu je na každém autorovi a nemusí se striktně držet napsaného
 • úloha by se měla luštit ve čtvercovém či obdélníkovém gridu (prosíme vyhněte se šestiúhelníkovým či jiným extravagantním tvarům políček)
 • do kategorie PROFI by měly být zaslány úlohy minimálně o velikosti 8x8 polí, ale vždy záleží na obtížnosti a charakteru úlohy

Kategorie

Mezi námi jsou zkušení autoři a též začátečníci, z toho důvodu je soutěž rozdělena na 2 „výkonnostní“ kategorie:

 • PROFI
 • PRO RADOST

PROFI kategorie je určena těm, kteří už úlohy tvořili, pro turnaj HALASu či jinde, mají tak již zkušenosti, proto jsou nároky na tyto úlohy při jejich hodnocení jsou vyšší. Kategorie PRO RADOST je už podle názvu zábava pro kohokoli, kdo si chce tvorbu zkusit.

Sám autor rozhodne, do jaké kategorie jeho dílo patří, případně bude autor organizátory vyzván, že by bylo vhodné, aby jeho úloha navštívila druhou z kategorií.

Co by měly úlohy obsahovat

Každá úloha odeslaná do autorské soutěže by měla obsahovat

 • pravidla úlohy
 • obrázek se zadáním úlohy
 • obrázek s řešením úlohy

Doporučujeme též uvést název úlohy.

Pravidla a obrázky úloh lze poslat v jakémkoli formátu, vše přelouskáme. Mohou být zaslány i fotografie, kde bude vše potřebné napsáno či vyobrazeno. Organizátoři autorské soutěže si vyhrazují právo vytvořit příkladové úlohy (což autorovi bude oznámeno), pokud by to pomohlo lepšímu pochopení pravidel úlohy řešitelům.

Úlohy mohou obsahovat čísla, písmena a další znaky, textové zadání úloh by mělo být ve spisovné češtině či slovenštině.

Zpracování a ohodnocení úloh

Úlohy přijaté do 31. ledna 2024 budou organizátory DAS překresleny do jednotného vzhledu a formátu písma a předány k ohodnocení tak, aby hodnotitelé neznali autora úloh. Hodnotiteli úloh v kategorii PROFI budou sami autoři, v kategorii PRO RADOST bude ohodnocení provedeno týmem DS společně s hodnotiteli, které pro tento účel oslovíme. Navržený způsob ohodnocení úloh (viz níže) je závislý na počtu hodnocených úloh. Protože počet úloh v soutěži nelze dopředu odhadnout, bude způsob hodnocení podobně jako v 1. kole DAS optimalizován podle počtu přijatých úloh před začátkem hodnocení. V kategorii PROFI bude vybírána nejlepší úloha, v kategorii PRO RADOST chceme ocenit nápad, provedení úloh či jejich luštitelnost.
Po ohodnocení úloh, které proběhne v únoru 2024, budou výsledky oznámeny zúčastněným autorům a zveřejněny zde na webu sudokualogika.cz. Přijaté úlohy budou následně publikovány v jarních měsících v Dlouhodobé soutěži (DS). Po publikování všech úloh v DS budou zveřejněny kompletní výsledky.

Předběžný návrh hodnocení úloh 2. kola DAS

V kategorii PROFI přidělí hodnotitelé stanovený počet bodů soutěžním úlohám podle svého uvážení a zdůvodní, proč body daným úlohám přidělili (tedy uvedou, v čem si myslí, že jsou vybrané úlohy nejlepší). Hodnotitelé nemohou přidělit body vlastním úlohám. V závislosti na počtu úloh bude stanoven počet bodů k ohodnocení, např. při počtu do 5 ks soutěžních úloh budou hodnotitelé rozdělovat mezi úlohy 3 body, při počtu do 10 ks úloh pak 6 bodů atd. Po ohodnocení všemi autory budou udělené body sečteny a úlohy s nejvyšším počtem získaných bodů vyhlášeny za nejlepší úlohy v sudoku a v logice.
V kategorii PRO RADOST budou vybírat hodnotitelé nejlepší nápad, způsob provedení a luštitelnost. Oceněním nápadu na úlohu je myšleno, že úloha zaujme luštitele svou originalitou, kdy autor úloze určil pravidla neznámá či nepříliš obvyklá, avšak s perspektivou jejich dalšího využití. Způsob provedení odráží, jak autor při tvorbě zakomponoval nastavená pravidla úlohy. Luštitelností je myšleno, jak hráč luštící úlohu aplikuje uvedená pravidla směrem k vyřešení úlohy, přičemž je podstatné, jakou radost mu luštění přináší.
 

Jak probíhá 2. kolo?

Vyhlášená témata
SUDOKU - STŘEDOVÁ ČI OSOVÁ, SOUMĚRNOST JE KLÍČOVÁ
LOGIKA - KOHO BY TO NAPADLO, POUŽIJTE ZRCADLO

Krátká zpráva o výsledcích
Tipy k tvorbě úloh 2. kola
Odstartováno 2. kolo


Jak proběhlo 1. kolo?

Vyhlášená témata
SUDOKU - HLEDEJ NA DIAGONÁLE
LOGIKA - SMYČKA JE I KLIČKA

Kompletní a komplexní zpráva o 1. kole
Soutěžní úlohy 1. kola
Krátká zpráva o výsledcích
Tipy k tvorbě úloh 1. kola
Pravidla 1. kola

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer