Tipy k Autorské soutěži

Během prosince 2022 jsme vyhlásili Autorskou soutěž k dlouhodobé soutěži viz její Pravidla. Soutěž má svá témata, konkrétně v sudoku „Hledej na diagonále“, v logice „Smyčka je i klička“. Přikládáme nápovědu, co si pod zvolenými tématy představit, a doplňujeme ji o odkazy na výtvory z archivu Dlouhodobé soutěže. Ale jak je psáno v Pravidlech, témata soutěže nejsou zcela závazná, jsou myšlena jako vodítko pro autory.
Soutěž byla vyhlášena s termínem odevzdání autorských výtvorů do 29. ledna 2023Máte chuť se zúčastnit? Je  nejvyšší čas, hurá na to! wink
 
 
HLEDEJ NA DIAGONÁLE
S pomocí diagonály neboli uhlopříčky je možno proměnit klasické sudoku do podoby varianty, nejznámější podobou je Diagonální sudoku, v kterém se čísla neopakují na hlavních diagonálách. Diagonálních směrů si lze v tabulce sudoku představit povícero, příkladem budiž Zabijáček (Little Killer Sudoku), kde šipky vně sudoku udávají součet čísel v naznačených diagonálních směrech. Autoři si ve svých dílech dále všímají uhlopříčných vztahů mezi políčky sudoku, čehož příkladem se nabízí Diagonálně sousledné sudoku.
 
Diagonální sudoku 4x4
Doplň do všech prázdných polí tabulky čísla 1-4 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ohraničené oblasti 3×3 ani na dvou hlavních  diagonálách.
 
Zabijáček 4x4
Doplň do všech prázdných polí tabulky čísla 1-4 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani ohraničené oblasti 3×3. Zadaná čísla vně tabulky udávají součet čísel na diagonále ve směru šipky.
 
Diagonálně sousledné sudoku 4x4
Doplň do všech prázdných polí tabulky čísla 1-4 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani ohraničené oblasti 3×3. Všechny dvojice políček, kde spolu diagonálně sousedí čísla, jejichž rozdíl je roven 1, jsou spojena linií.
 
Další logické úlohy s využitím diagonál z archívu Dlouhodobé soutěžě
 
SMYČKA JE I KLIČKA
Smyčkou bývá v logických úlohách myšlena čára, která se lomí v pravém úhlu, většinou se sama sebe nedotýká a nemá žádné volné konce, je tedy uzavřena. Smyčka je nejčastěji vedena 2 způsoby, buď prochází středy políček, což je případ úlohy Smyčka, nebo po hranách políček (po liniích gridu) jako v případě úlohy Ploty. Jakým způsobem vést smyčku mohou naznačovat čísla, jako je tomu u zmíněných Plotů, či značky jako u Masyu, kde je zalomení smyčky dáno bílými a černými puntíky.
 
 
Smyčka
Nakreslete  v tabulce uzavřenou smyčku, která prochází každým bílým políčkem právě jednou, nikde se nekříží, ani se sama  sebe  nedotýká.  Smyčka  prochází středem  každého  políčka  a  její  úseky  jsou  buď vodorovné nebo svislé čáry. Černými políčky smyčka neprochází.
 
Ploty
Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.
 
Masyu
Nakreslete uzavřenou smyčku, která prochází některými políčky tabulky, a to pouze vodorovně nebo svisle středem políček. Přes bílý kroužek prochází čára rovně a alespoň v jednom sousedícím políčku se zlomí do pravého úhlu. V černém kroužku se čára zlomí do pravého úhlu a v obou směrech pokračuje rovně ještě alespoň jedno políčko.
 
Další logické úlohy se smyčkou z archívu Dlouhodobé soutěže

sestavil Pavel Kadlečík

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer