WPF GP 2023 (indické sudoku: překlad bookletu)

Letošní ročník WPF GP začínáme indickým sudokářským kolem, které můžete odehrát v termínu 13.-17. ledna (vyjímečně je hracím dnem navíc také úterý).
Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 13. 1. 2023 - Gotroch -

 

1.-4. Classic Sudoku (19, 23, 33, 50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

5. Kropki Sudoku (34 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Černý kroužek označuje každou dvojici sousedních políček, kde jedno je dvojnásobkem druhého. Bílý kroužek označuje každou dvojici sousedních políček, kde se vyskytují po sobě jdoucí číslice (např. 8-9). Dvojice 1-2 je označena libovolným kroužkem (může být bílý i černý). Všechny možné kroužky jsou vyznačeny.

6. Outside 234 Sudoku (38 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okraji tabulky se musí objevit vždy ve 2., 3. nebo 4. políčku z daného směru.

7. Irregular Sudoku (39 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech.

8. Odd/Even Sudoku (60 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Políčka s kroužkem obsahují výhradně liché číslice, políčka s čtvercem obsahují výhradně sudé číslice.

9. Diagonal Sudoku (73 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

10. Killer X-Sums Sudoku (77 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Některé oblasti jsou spojeny do košů, pro každý koš je uveden součet číslic, které v něm leží. Číslice v jednom koši se neopakují. Čísla okolo tabulky udávají součet prvních X číslic v daném řádku/sloupci. Hodnota X je přitom určena číslem ležícím v prvním políčku daného směru.

11. Between sudoku (87 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každé číslo na šedé linii musí být takové, aby jeho hodnota velikostně byla mezi dvěma čísly, které leží v polích s kroužky na koncích dané linie (Například pokud jsou v kroužcích čísla 1 a 5, na příslušné linii se mohou vyskytovat jen čísla 2,3 nebo 4). Čísla na linii se mohou opakovat.

12. Tableau Sudoku (67 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Některé oblasti jsou spojeny do košů. V každém koši platí, že v každém řádku/sloupci koše jsou čísla seřazeny vzestupně zleva doprava/shora dolů (včetně případů kdy je mezi dvěma políčky koše mezera) Číslice v jednom koši se neopakují.

přeložil Jakub Hrazdira

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer