WPF GP 2022 (americké sudoku: překlad bookletu)

Osmým kolem bude zakončeno letošní sudokářské WPF Grand Prix. Úlohy tohoto amerického kola připravuje Thomas Snyder. Luštit můžete v termínu 5.-8. srpna. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 5. 8. 2022 - Gotroch -

 

1.-6. Classic Sudoku (20, 14, 16, 20, 28, 38 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Tight Fit Sudoku (37 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených oblastech. Některá políčka jsou diagonálně rozdělena na poloviny, do nich patří dvě číslice a to tak, že menší je vždy zapsáno nad větším.

8. Odd/Even Sudoku (42 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Políčka s kroužkem obsahují výhradně liché číslice, políčka s čtvercem obsahují výhradně sudé číslice.

9. Thermo Sudoku (43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

10. Consecutive Pairs Sudoku (50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud se mezi dvojicí sousedících  políček vyskytuje bílé kolečko, musí tyto dvě políčka obsahovat sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Ne všechna kolečka jsou v tabulce vyznačena, sousedící políčka bez uvedeného kolečka tedy mohou také obsahovat sousledné číslice.

11. Killer Sudoku (66 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Některé oblasti jsou spojeny do košů, pro každý koš je uveden součet číslic, které v něm leží. Číslice v jednom koši se neopakují.

12. Arrow Sudoku (68 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice v políčku s kroužkem musí být součtem všech číslic podél příslušné šipky. Číslice podél šipky se mohou opakovat.

13. Multiples Sudoku (92 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce jsou zadána malá čísla (na hranicích mezi některými dvojicemi sousedních políček). Pokud číslice v takové dvojicí polí bereme jako dvojciferné číslo (čtené zleva-doprava či shora-dolů), musí být takové číslo násobkem uvedeného malého čísla (např. u malého čísla 7 můžou být v příslušných polích čísla 14, 21, 28, 35,…).

14. Shape Sudoku (68 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každý šedý tvar uvedený pod tabulkou musíte umístit na jedno z vyznačených šedých míst odpovídajícího tvaru v tabulce. Tvary můžete otáčet, ale nikoli zrcadlit.

přeložil Jakub Hrazdira

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer