Zápis z členské schůze Hráčské asociace logických her a sudoku, z.s. (HALAS) ze dne 11. 6. 2022

 

Místo konání: Praha, Zotavovna VS ČR, Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha-Nusle

Přítomni: 34 členů (18 prezenčně + 16 plných mocí), viz Prezenční listina

 

Program

 • Přivítání předsedy P. Kadlečíka a seznámení s programem, hlavním bodem je volba nového výboru
 • Podle počtu přítomných a plných mocí je členská schůze usnášeníschopná. Zastoupeno je 34 členů z 54
 • Na předchozí členské schůzi konané 11. 12. 2021 bylo přijato usnesení, aby funkční období členů výboru a revizora, kteří budou zvoleni při členské schůzi dne 11. prosince 2021, trvalo do jarní členské schůze spolku, kterou je v plánu uspořádat do června 2022. Funkční období předsedy, ostatních členů výboru i revizora tak končí dnešním dnem.
 • Seznámení s kandidáty výboru. Ze stávajícího výboru kandidují Jan Zvěřina a Jakub Hrazdira. Další tři členové – Pavel Kadlečík, Raul Kačírek a Jana Ondroušková – nekandidují. Na výzvu, aby se přihlásili další kandidáti do výboru, reagovala po krátké diskusi Nelly Pelc Vostrá a přihlásila se jako třetí kandidát.
 • Nepřihlásil se tedy dostatečný počet kandidátů. Následovala diskuse, jak s tím naložit
 • Poznámky Nelly z pohledu právníka
  • Výbor je stále oficiálně 5-ti členný, ale může pracovat dočasně i v počtu 3 lidí, je usnášeníschopný
  • Je možné schválit na další schůzi změnu stanov a určit, že výbor bude nadále jen 3-členný
 • Poznámky k práci výboru
  • Pro lepší představu, co práce ve výboru obnáší, by bylo dobré o činnosti výboru více informovat (Kadlečík, Kačírek)
  • Práce spolku by neměla ležet jen na bedrech výboru, pomáhat můžou všichni (Kačírek)
  • Kontinuitě výboru by mohla pomoct rotace – při každých volbách by se mohla měnit jen část výboru (Novotný)
 • Návrh provést volby do výboru se 3 navrženými kandidáty
  • Pro 30, zdrželi se 4
 • Členská schůze pověřuje nově zvolený výbor, aby do příští členské schůze, která proběhne na sklonku roku, zpracoval návrh, jak řešit situaci ohledně voleb do výboru, případně návrh změny stanov spolku.
  • Pro 34
 • Návrh provést hlasování o členech výboru jako veřejné
  • Pro 33, zdržel se 1
 • Hlasování o jednotlivých kandidátech do výboru proběhlo s následujícím výsledkem
  • Hrazdira: Pro 33, zdržel se 1
  • Zvěřina: Pro 33, zdržel se 1
  • Pelc Vostrá: Pro 33, zdržel se 1
  • Novými členy výboru se tedy stávají všichni 3 navržení kandidáti
 • Na funkci revizora spolku kandiduje Martina Macháčková (předsedovi potvrdila ústně souhlas s kandidaturou). Veřejné hlasování o kandidátce na revizora spolku
  • Pro 34
 • Raul Kačírek pohovořil o finanční zprávě za rok 2021, která byla schválena na předchozí členské schůzi konané 11. 12. 2021. Od členské schůze nedošlo k žádným změnám, jen k drobné opravě chyby týkající se vrácení startovného. Opravená verze je na webu spolku. R. Kačírek upozorňuje na nevhodný termín konání prosincové výroční členské schůze, na které má být schvalována buď nekompletní finanční zpráva za ještě neukončený rok, nebo téměř rok stará finanční zpráva za předchozí rok. Konstatuje, že by bylo vhodné buď změnit termín konání výroční členské schůze, nebo změnit fiskální rok.
 • Pavel Kadlečík přednesl zprávu o činnosti za poslední půlrok
  • Pobočný spolek
   • Přibyli noví členové – Hrazdira, Kačírek a Ondroušková, aktuálně má pobočný spolek 7 členů
   • Došlo ke změně sídla – nyní v Mimoni (adresa J. Zvěřiny)
   • Schválena změna stanov, aby bylo možné pořádat členské schůze online
   • 17. 3. 2022 proběhla volba nového výboru. Zvolen ve složení Kadlečík, Kačírek, Ondroušková, výbor následně zvolil předsedou Pavla Kadlečíka
   • Informace o pobočném spolku budou zveřejněny na webu spolku HALAS
   • Probíhá zápis změn do rejstříku
  • Dlouhodobá soutěž na webu sudokualogika.cz
   • Dlouhodobý problém s nedostatkem úloh od českých autorů
   • Analýza účastníků – mezi hráči dlouhodobé soutěže je cca 12 účastníků živých soutěží, dalších 30 luští jen online
   • Účastníkům dlouhodobé soutěže byl cca před týdnem rozeslán dotazník ohledně soutěže, jehož závěry se budou analyzovat
   • Použít úlohy z archivu turnajů pro potřeby dlouhodobé soutěže nemusí být problém, když většina účastníků na živé turnaje nejezdí (Novotný)
 • Jakub Hrazdira promluvil o reprezentaci a o plánovaných turnajích do konce roku 2022
  • Informace o živých turnajích jsou na webu – Pardubice, Mistrovství České republiky v sudoku v Brně, Mistrovství akademiků České republiky v sudoku v Brně, Turnaj Zlatá Praha
  • Úlohy pro letošní společné české-slovenské kolo v logice soutěže WPF Grand Prix  na webu gp.worldpuzzle.org připravuje Jakub Ondroušek a Karel Štěrba
  • Mistrovství České republiky v sudoku
   • smlouva se školou připravena k podpisu (novým předsedou spolku)
   • organizaci má na starosti Aleš Marek
   • úlohy má na starosti Jiří Hrdina (logika s dopomocí)
  • Mistrovství světa
   • Koná se v říjnu v Krakově. Startovné za A-týmy je potřeba zaplatit do 15.6.
   • Do konce července lze zaplatit za ostatní účastníky (po tomto termínu se startovné zvedá o 10 %)
   • Bylo obesláno 37 hráčů, zda mají zájem o účast. Nominace bude uzavřena do konce července
 • Pavel Kadlečík informoval o komunikaci ohledně spolkového webu. Hosting sdílíme s Karlem Tesařem. Je snaha získat vlastní administrátorská práva. Systém Drupal je potřeba upgradovat, není už podporovaný 

 

Zapsal Jiří Hrdina, 11. 6. 2022

 

Seznam příloh:

Příloha 1: Prezenční listina členské schůze spolku HALAS 2022

PřílohaVelikost
clenska_schuze_2022_prezencka.pdf29.28 KB
clenska_schuze_2022_zapis.pdf64.14 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer