WPF GP 2022 - čínské sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

Třetím kolem pokračuje sudokářské WPF Grand Prix. Úlohy připravují autoři z Číny. Luštit můžete v termínu 18.-21. března. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 18. 3. 2022 - Gotroch -

 

1.-4. Classic Sudoku (22, 26, 31, 58 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

5. Pinocchio Sudoku (33 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Trojice zadaných číslic je zobrazena odlišně. Dvě z těchto čísel jsou správně, třetí je špatně

6. Quadruple sudoku (30 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá sada čtyř malých číslic v průsečíku dvou čar značí číslice, které se nacházejí ve čtyřech sousedních políčkách.

7. Multiplication Table sudoku (32 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pro každý vyznačený koš platí: součin všech číslic z horního řádku koše se rovná vícecifernému číslu ve druhém řádku koši.

8. Diagonal Sudoku (42 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat na dvou vyznačených diagonálách.

9. Antiwindoku (69 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každý šedě podbarvený čtverec 3×3 obsahuje přesně 4 různé číslice.

10. Arrow Sudoku (81 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice v políčku s kroužkem musí být součtem všech číslic podél příslušné šipky. Číslice podél šipky se mohou opakovat.

11. Unique Ordered Sum Sudoku (82 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se vyskytují očíslované koše. Všechny koše jsou seřazeny dle součtu čísel uvnitř košů. Koš označený 1 má nejnižší součet, koš označený 2 musí mít větší součet, atd.
Pozn.: V úloze se může vyskytovat i více shodně očíslovaných košů. Takové koše mají stejné součty čísel uvnitř (ale mohou být tvořeny jinými číslicemi)

12. Renban sudoku (94 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá šedá skupina políček obsahuje určitou skupinu po sobě jdoucích čísel (např. 2-3-4-5). Jejich rozmístění po šedých políčkách je libovolné (např. 3-2-5-4).

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer