WPF GP 2022 (japonské sudoku: překlad bookletu)

Startuje již 10. ročník online soutěží WPF Grand Prix. Celý seriál bude mít tradičně dvě kategorie: sudoku a logiku, každá bude mít 8 kol, přičemž do celkových výsledků se hráči započte 6 nejlepších výsledků. Veškeré informace o soutěži najdete v příslušné sekci na našem webu: http://sudokualogika.cz/node/1349#zal_rozc, připomínáme i samotné stránky soutěže http://gp.worldpuzzle.org.

Tři vybraná kola sudoku a logiky budou opět součástí našeho seriálu HALAS LIGA 2022 (v sudoku to bude čínské, francouzské a korejské kolo, v logice pak turecké, indické a srbské kolo).

V každém z kol pak máte možnost bojovat o body do reprezentačního žebříčku, který bude pomocným nástrojem k určení nominace českého týmu na mistrovství světa, které se tento rok plánuje v Polsku.

Letošní ročník začínáme japonským sudokářským kolem, které můžete odehrát v termínu 21.-24. ledna.
Napříč celou soutěží vám budeme opět přinášet překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 21. 1. 2022 - Gotroch -

 

1.-6. Classic Sudoku (11, 20, 21, 21, 25, 27 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Irregular Sudoku (16 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech.

8. Non-Consecutive Sudoku (36 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Nikde v tabulce spolu nesmí sousedit čísla, jejichž rozdíl je roven 1.

9. Clone Sudoku (38 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se nachází podbarvené oblasti stejného tvaru. Čísla v těchto oblastech musí být na odpovídajících si pozicích identická. Čísla se mohou v podbarvené oblasti opakovat.

10. Consecutive Pairs Sudoku (41 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud se mezi dvojicí sousedících  políček vyskytuje bílé kolečko, musí tyto dvě políčka obsahovat sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Ne všechna kolečka jsou v tabulce vyznačena, sousedící políčka bez uvedeného kolečka tedy mohou také obsahovat sousledné číslice.

11. Arrow Sudoku (76 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice v políčku s kroužkem musí být součtem všech číslic podél příslušné šipky. Číslice v políčkách s oválem tvoří dvojciferné číslo čtené zleva doprava (či shora dolů) a toto číslo je také rovno součtu všech číslic podél příslušné šipky. Číslice podél šipky se mohou opakovat.

12. Corner/Edge Sudoku (78 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Textové bubliny vně tabulky označují pro příslušný čtverec 3×3, která čísla leží na rohových pozicích daného čtverce (za písmenem C; v řešení příkladové úlohy pole označená modře) a která čísla leží na prostředních pozicích stran daného čtverce (za písmenem E; v řešení příkladové úlohy pole označená červeně).

13. Descriptive Pairs Sudoku (81 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pro dvojici čísel (X, Y) na okraji tabulky musí platit alespoň jedna z následujících podmínek:
1) Číslo X leží na Y-té pozici v daném směru
2) Číslo Y leží na X-té pozici v daném směru

14. Bust Sudoku (109 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslo (X) okolo tabulky udává pořadí prvního pole v příslušném směru, v němž je při sčítání prvních X čísel od kraje překročen součet 21.

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer