WPF GP 2022 - indická logika: překlad bookletu (HALAS liga)

Druhým kolem pokračuje logické WPF GP.  Můžete ho odehrát v termínu 4. - 7. března a úlohy do něj připravují indičtí autoři. Toto kolo WPF GP zároveň patří do našeho seriálu HALAS ligy.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 4. 3. 2022 - Gotroch -

 

Celkem 644 bodů:

1. Letter Weights (35 bodů): Do políčka ke každému písmenu napište jedno číslo. Různá písmena musí mít přiřazená různá čísla. Seznam čísel, které můžete použít, je uveden pod políčky. Zároveň musí pro každé uvedené slovo platit suma, která vznikne sečtením odpovídajících číselných hodnot pro každé písmeno slova.

Odpovědní kód: Napište obsah políček s přiřazenými čísly, zleva doprava. U víceciferných čísel uvádějte všechny číslice (například pokud budou přiřazená čísla 12, 5 a 25 – odpovědní kód bude 12525). (Odpovědní kód příkladu: 25431)

2. Criss-Cross (10 bodů): Do každého prázdného políčka tabulky vepište jedno písmeno tak, aby každá skupina vodorovně či svisle sousedících polí obsahovala slovo z uvedeného seznamu, čteno zleva doprava či shora dolů. Každé slovo ze seznamu je použito přesně jednou.

Kroužky v tabulce jsou pouze pro účely odpovědního kódu.

Odpovědní kód: Napište písmena z polí s kroužkem zleva doprava (ignorujte v jakém řádku kroužek leží). (Odpovědní kód příkladu: WOOT)

3.-4. Scrabble (46, 75 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

V obrazci mohou být už vepsána některá písmena. Pro daná písmena platí, že veškeré jejich výskyty v obrazci jsou již uvedeny.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: CYPRUSO, ONMUO, AUR, GA

5.-7. Yajilin (12, 25, 56 bodů): Nakreslete uzavřenou smyčku, která se neprotíná, sama sebe se nedotýká a prochází některými bílými poli. Smyčka musí procházet vodorovně či svisle přes stranově sousedící pole.

Některá pole zůstanou prázdná (neprojde jimi smyčka), žádné dvě takové pole spolu nemohou stranově sousedit.

Šedá pole nemohou být součástí smyčky. Pokud tato pole obsahují šipku s číslem, pak toto číslo značí počet prázdných polí, která se nacházejí v obrazci ve směru šipky.

Čísla nad tabulkou slouží pouze pro účely odpovědního kódu. Při luštění úlohy doporučujeme prázdná pole začerňovat.

Odpovědní kód: Pro každý řádek udejte číslo prvního sloupce zleva, v němž je v daném řádku prázdné (začerněné) políčko (pozor, šedá políčka se nepočítají!). Pro dvouciferná čísla sloupců udejte pouze poslední číslici (např. pro sloupec 10 udejte 0). Pokud řádek neobsahuje žádná prázdná políčka, udejte 0. (Odpovědní kód příkladu: 035353)

8. Tapa (16 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky začerněných úseků, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0, pokud má úsek délku 10. Pokud se ve vyznačeném řádku nenachází žádné začerněné políčko, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 212,231)

9.-11. Tapa (Unknowns) (4, 57, 50 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka.

Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Některá čísla byla nahrazená otazníkem. Číselnou hodnotu,  kterou představuje otazník musíte určit sami. Pokud je v poli zadáno více čísel nebo otazníků, hodnota otazníku nemůže být 0.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky začerněných úseků, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0, pokud má úsek délku 10. Pokud se ve vyznačeném řádku nenachází žádné začerněné políčko, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 212,231)

12. Curve Data (72 bodů): Zakreslete do tabulky čáry spojující středy stranově sousedících políček. Některá políčka obsahují symbol, každé pole musí být čarami spojeno s právě jedním zadaným symbolem. Propojené čáry tvoří obrazec,  který musí odpovídat zadanému symbolu. Čáry při tom mohou mít různou délku, ale relativní pozice propojených vodorovných a svislých konců, odboček a rozvětvení musí být totožná.

Písmena a šedé kroužky v tabulce jsou pouze pro účely odpovědního kódu. Soutěžní úloha bude mít uprostřed díru – ta není součástí mřížky.

Odpovědní kód: Pro každé pole s šedým kroužkem zleva doprava (ignorujte v jakém řádku kroužek leží) napište příslušné odpovídající písmeno symbolu, jehož čáry zasahují do daného pole. (Odpovědní kód příkladu: AABBA)

13.-15. Double Choco (31, 28, 72 bodů): Rozdělte mřížku podél linií mřížky na oblasti. Každá oblast musí obsahovat jednu skupinu stranově propojených bílých polí a jednu skupinu stranově propojených šedých polí. Bílá a šedá skupina v rámci jedná oblasti má stejný tvar (může být otočen nebo zrcadlově převrácen). Číslo udává velikost skupiny (ne oblasti), ve které toto číslo leží. Oblasti mohou obsahovat více než jedno číslo, nebo i žádné číslo.

Čtverce v šedých polích jsou uvedeny pouze pro lepší přehlednost a odlišení od bílých polí v případě horšího tisku úlohy.
Tečky v políčkách a kroužky pod tabulkou jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každou tečku (zleva doprava, bez ohledu na to v jakém řádku tečka leží) napište velikost (počet polí) bílé nebo šedé skupiny zasahující do políčka s danou tečkou. ”. Pro dvouciferná čísla udejte pouze poslední číslici, např. pro skupinu velikosti 10 udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 433224)

16. Compass (55 bodů): Rozdělte tabulku podle naznačených čar na oblasti (políčka jsou považována za součást jedné oblasti, jestliže spolu sousedí stranou). Každé políčko je součástí právě jedné oblasti. Každá oblast obsahuje právě jeden kompas. V každém kompasu severní (vrchní) číslo udává, kolik políček v dané oblasti leží severně od kompasu, bez ohledu na to, jestli leží severozápadně, severně či severovýchodně. Analogicky jižní, západní a východní číslo v kompasu udává počet políček ležících v dané oblasti jižně, západně a východně od kompasu.

Písmena v kompasech jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek napište pro každé pole (zleva doprava) příslušné písmeno kompasu, jehož oblast do políčka zasahuje. (Odpovědní kód příkladu: ACCAB, DEEAE)

 

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer