Členská schůze World Puzzle Federation ze dne 21. listopadu 2021

V neděli 21. listopadu 2021 se uskutečnila pod hlavičkou World Puzzle Federation (WPF) zoom videokonference zástupců národních asociací zvaná General Assembly (GA), což je něco na způsob naší členské schůze. Schůze jsem se účastnil obrazem (Pavel Kadlečík) jako zástupce spolku HALAS při WPF, dále byl taktéž obrazem přítomen člen Boardu WPF Jan Zvěřina a většinu schůze moderoval Director WPF Matúš Demiger spolu s hlavním kápem WPF Willem Shortzem. Přikládám pojednání, o čem schůze rokovala.

World Sudoku+Puzzle Convention (WS+PC)

Na úvod schůze bylo referováno o soutěži WS+PC, která probíhala od 12. do 22. listopadu na indickém herním portále LMI - https://logicmastersindia.com/WSPC2021/. Kdo se na organizaci podílel, tak shrnul, co bylo dobré a užitečné, za zmínku stojí celkový počet 1000 registrovaných hráčů, z čehož takřka polovina byly „nováčci“, tedy hráči, kteří nikdy nebyli na živém MS, dále potěšilo obživnutí kanálů WPF a po stránce soutěžní nářez úloh, který připravili autoři převážně z Indie a Číny. Zdá se, že WS+PC splnilo i jeden z hlavních motivů v podobě posílení online komunikace mezi světovou komunitou.

Mínus zmínil na konci schůze Markus Roth (Švýcar), jelikož nepřicházely o akci takřka žádné informace předem. Ani žádné okrajové informace, aby se na to i pravidelní hráči mohli připravit a vyhradit si čas. Zvládnout připravenou porci úloh totiž nebylo otázkou jednoho či dvou dnů (nabízí se srovnání s MS, při kterém jsou účastníci na týdenní dovolené). Slabá včasná propagace akce byla škoda vzhledem k velkému objemu práce, které organizátoři odvedli. Nicméně všechny úlohy a záznamy diskuzí jsou a budou nadále k dispozici volně ke stažení na portále LMI.

Volba nového člena výboru (Boardu WPF)

Volba neproběhla během schůze, protože se pár dní před volbou vyrojil nový kandidát - Roger Kohler ze Švýcarska. Nyní jsou tedy kandidáti dva na jedno uvolněné místo spolu s Vladimirem Portugalovem z Běloruska, který svoji pozici obhajuje. Oba byli požádáni o krátké představení. Roger se zdá, že má energii tuto funkci zastávat a rád by se věnoval informování o dění v komunitě a WPF směrem ven. Vladimir mluvil trochu zdrženlivě, že nebylo úplně jeho touhou znovu kandidovat, ale že nechce odmítnout kandidaturu kvůli těm, kteří ho podporují. A že bohužel změny, které chtěl přinést, nebyly doposud zhmotněny.

Volba nového člena výboru proběhne po emailech, byl diskutován termín a jak dlouho bude hlasování trvat. Záhy po schůzi přišel od Matúše email a bylo oznámeno členům WPF, že můžeme hlasovat pro svého kandidáta až do 23. prosince 2021.

Ohledně fungování výboru WPF padl dotaz, co je se Zoranem Tanasićem ze Srbska, který nebyl přítomen, jestli je aktivní? Matúš a Will reagovali, že to není stoprocentní. 

Hospodaření WPF

Matúš zmínil, že ještě skoro žádný členský stát nezaplatil členský příspěvek za rok 2021, z důvodu, že WPF má problém s bankovními účty. Účet pro převod prostředků mezi národními měnami (WISE) byl zrušen a klasický bankovní účet zablokován, jestli jsem situaci pochopil správně. Funguje pouze účet paypalový, který pro WPF obhospodařuje Wei-Hwa z USA. S penězi WPF bude možné nakládat, až se založí v Nizozemsku nový bankovní účet. Důvodem zablokování a zrušení účtu jsou mezinárodní sankce. Později v debatě padla otázka na Bělorusko, zda to je kvůli němu? Vladimir říkal, že sankce nejsou proti zemi, ale proti jednotlivcům či entitám, ale neměl by to být ten pravý důvod. Bohužel konkrétní důvod sankcí (kvůli komu či čemu), není znám, ale bylo by dobré to zjistit, aby nový účet nepostihl stejný osud.

Bankovní účet WPF byl veden v Nizozemsku a její národní finanční komora nebyla od roku 2017 nikým z WPF informována o změnách osob, které mohou s účtem WPF nakládat. To bylo další prodlevou, protože Matúš neměl oprávnění věc vyřídit. Zdá se, že se věci hnuly správným směrem a po vyřízení všech oprávnění by mělo být zřízení nového bankovního účtu otázkou několika dní na konce tohoto roku.

Členský příspěvek WPF jde zaplatit pomocí Paypalu, ale je doměnka, že ne každá členská země to může akceptovat, což platí i pro náš spolek HALAS.

V kritických komentářích od zástupců národních asociací padly poznámky, proč finanční záležitosti WPF a situace kolem jejího účtu nejsou známé členům? A proč není zpracována finanční zpráva, která vždy byla k podzimnímu GA členům předkládána? Matúš se kál. 

Pořadatel MS 2022

Byly zmíněny kandidující země na MS 2022. Nejdříve jen Polsko, pak Will zmínil, že kanadsko-americký plán je stále též možnost.

Poláci nebyli přítomni, tak jejich jménem  Matúš krátce sdělil zprávy. MS v Polsku by se konalo v září, byly nalezeny 2 hotely blízko Krakowa, v prvním žádal hotel 50% úhrady předem, v druhém jen 15%, což je pro organizátory lepší. Sál by tam byl pro 200 soutěžících, hotel má možnost ubytovat až 400 hostů.

Vedla se diskuze ohledně termínu registrací na MS a též termínu, kdy by se mělo hotelu zaplatit, k čemuž by polští organizátoři potřebovali, aby se lidé se zájmem o účast na MS hlásili a platili co nejvíce dopředu. Will zmínil, že běžně to bývá tak, že registrace hráčů na MS na první termín vyjde na nejlevnějc, což je zároveň dobrá motivace pro hráče (či jejich asociace) zaplatit a urychlit tím proces získání prostředků pro organizátory. Diskuze byla zakončena se závěrem, ať se vzájemně určí termíny (kdy je vhodné mít termín registrací ve vazbě na fakt, kdy je potřeba zaplatit hotelu).

Dále bylo řečeno, že v některých zemích je zvykem, že startovné platí sami hráči, ale v době brzkých termínů registrace asi nebudou známi konkrétní nominovaní hráči, kteří na MS 2022 pojedou, protože termíny národních kvalifikací jsou již naplánované (= na později). Tudíž by předem musela zaplatit za hráče národní asociace, kdyby chtěla na vydaných prostředcích za MS svých reprezentantů ušetřit.

Druhým návrhem na pořádání MS 2022 je stále kanadsko-americký sen, myslím, že nebylo řečeno nic víc, než na dřívějších GA.

Byl dotázán způsob, jak se bude o dějišti MS 2022 mezi členy WPF rozhodovat, zda na příštím GA (plánovaném na leden) či emailem? Možnostmi jsou tedy MS 2022 v Polsku či v Kanadě, dále aby o celé situaci rozhodl na základě poskytnutých informací pouze Board WPF (namísto hlasování členů WPF) a možnost, že se MS v roce 2022 opět naživo neuskuteční.

Na závěr přišel dotaz na Čínu, zda má Šanghaj pořád chuť pořádat MS? Odpovídal Will, že má zprávy, že jsou v Číně momentálně blokovány mezinárodní akce, takže by nebylo možné pořádat akci bez omezení k mezinárodním účastníkům. Georg Wang (Číňan) potvrdil, že Čína není pro rok 2022 reálným pořadatelem MS. 

Další body diskuze

Matúš se zmínil o soutěži WPF GP na rok 2022, v příštím týdnu osloví členské země, zda mají zájem o autorství úloh. První kola 2022 jsou již hotová, jelikož je zvykem na ně použít rezervní sady úloh z předchozího roku.

Byl diskutován web WPF, je připravena jeho nová verze, kterou stvořil Vladimir. Nejsou dotaženy věci kolem webhostingu, až se vyřídí, je v plánu ho spustit. Mezi zasvěcenými padají další návrhy o úplně novém webu do budoucna, jehož součástí by byla soutěž WPF GP a další vychytávky, které by uspokojily potřeby WPF a jejich členů.

Okrajově byly zmíněny sociální sítě, rozjezd facebooku WPF byl podpořen soutěží WS+PC, instagramu a twitteru by se rád Matúš více věnoval.

Příští setkání členů WPF, jistě za účasti zástupců našeho spolku HALAS, proběhne v lednu 2022.

sepsal Pavel Kadlečík

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer