WPF GP 2023 (britské sudoku: překlad bookletu)

Pokračuje sudokářská WPF GP, tentokrát je na programu 4.kolo připravované britskými autory. Luštit můžete v termínu 14.-17. dubna. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 15. 4. 2023 - Gotroch -

 

1.-5. Classic Sudoku (21, 23, 28, 39, 45 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Anti-Diagonal sudoku (36 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá vyznačená diagonála obsahuje pouze 3 různé číslice.

7. Irregular Sudoku (48 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech.

8. Windoku (54 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat v šedě vyznačených 3×3 čtvercích.

9. Determinant sudoku (55 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice v průsečíku dvou čar udává determinant spočtený ze čtyř sousedních políček. Determinant vypočteme dle vzorce a×d - b×c, kde a je číslice vlevo nahoře, b je číslice vpravo nahoře, c je číslice vlevo dole, d je číslice vpravo dole.

10. Fortress Sudoku (59 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Čísla umístěná v šedých buňkách musí být větší než čísla ve stranově sousedících bílých buňkách.

11. Renban sudoku (63 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá šedá skupina políček obsahuje určitou skupinu po sobě jdoucích čísel (např. 2-3-4-5). Jejich rozmístění po šedých políčkách je libovolné (např. 3-2-5-4).

12. German Whispers Sudoku (90 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Sousedící čísla podél každé šedé linie musí mít rozdíl minimálně 5.

13. Read the Room Sudoku (37 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Uvnitř každého ohraničeného 3×3 čtverce platí právě jedno z následujících pravidel: A) Číslice ve stranově sousedících políčkách nesmí být sousledné. B) Každé číslo musí stranově sousedit alespoň s jedním sousledným číslem, uvnitř příslušného čtverce.
Pro stranově sousedící políčka, která leží ve dvou různých čtvercích tato pravidla nemusí platit.

14. Escape Sudoku (62 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Z každého šedě označeného políčka vede cesta ke kraji tabulky. Cesta vede přes stranově sousedící políčka a čísla podél ní obsahují sestupnou souslednou sekvenci čísel (např. 6-5-4-3-2-1), cesta končí jedničkou, která leží na okraji tabulky. Cesty, které začínají v různých šedých polích, se nesmí nikde křížit (sdílet stejné políčko). Šedé políčko může mít i více cest.

přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer