WPF GP 2023 (chorvatské sudoku: překlad bookletu) - HALAS liga

Třetím kolem pokračuje sudokářské WPF GP, které se koná v termínu 10.-13. března. Úlohy  připravuje chorvatský autor Siniša Hrga. Připomínáme, že výsledky tohoto kola se započítávají do pořadí HALAS ligy 2023. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 9. 3. 2023 - Gotroch -

 

 

1.-6. Classic Sudoku (15, 18, 19, 22, 25, 28 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Wheels sudoku (29 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce je vyznačeno několik kružnic s číslicemi. Tyto číslice musí být vyplněny do čtyř polí, které kružnice protíná a to ve stejném pořadí jako leží podél kružnice (kružnici s čísly tedy můžete otočit o 0, 90, 180 nebo 270 stupňů).

8. Diagonal Sudoku (35 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Na všech vyznačených diagonálách se navíc nesmí opakovat stejná čísla.

9. Parquet Sudoku (40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném ze 12 řádků, 12 sloupců, ani v 9 ohraničených čtvercích 4×4. Některá políčka zasahují do více řádků / sloupců současně.

10. Irregular Sudoku (43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech.

11. Anti-Windoku (46 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každý šedě podbarvený čtverec 3×3 obsahuje přesně 4 různé číslice.

12. Big Bands Sudoku (46 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce je vyznačeno několik šedě podbarvených skupin - pásků. Každý takový pásek musí obsahovat jedno ze sedmiciferných čísel, uvedených vedle tabulky. Dané číslo je třeba vepisovat postupně do polí z jednoho konce pásku do druhého přes stranově sousedící políčka (jsou tedy dva možné směry zápisu).

13. Full Rank Sudoku (73 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechny řádky a sloupce (čteny zleva doprava, zprava doleva, shora dolů a zdola nahoru) tvoří 36 různých devíticiferných čísel. Když tato devíticiferná čísla seřadíme dle velikosti, tak čísla okolo tabulky udávají jejich pořadí od nejmenšího (1) po největší (36).

14. Diagonal Irregular Sudoku (74 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech. Na všech vyznačených diagonálách se navíc nesmí opakovat stejná čísla.

15. Battenburg Little Killer Sudoku (87 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechna místa kde spolu dvě lichá a dvě sudá čísla utvářejí 2×2 šachovnicový vzor (ve čtverci 2×2 jsou na každé diagonále čísla stejné parity) jsou v tabulce vyznačena. Čísla okolo tabulky udávají součet všech číslic v daném diagonálním směru.
 

přeložil Jakub Hrazdira

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer