Vložená soutěž v logice při MČRS

Dne 13. května 2014 proběhla krátká Skype konference členů výboru. Přítomni byli Aleš Marek, Raul Kačírek, Karel Tesař a Jana Zachová, Jirka Hrdina se omluvil.

     Hlavním bodem programu byla diskuse nad Otevřeným dopisem ve věci vložené soutěže v logice, který výboru zaslal po skončení soutěží na MČR Jan Novotný (http://sudokualogika.cz/node/970#comment-430). Problémem se již zabývala i zpráva rozhodčího z tohoto turnaje (http://sudokualogika.cz/node/972). Po krátké diskusi se Výbor rozhodl vzít v potaz skutečnosti uvedené v tomto dopise, ve zprávě rozhodčího a také reakce dalších hráčů jak z místa konání, tak na webových stránkách, a usnesl se jednomyslně na vyřazení vložené soutěže z HALAS ligy pro rok 2014.

                                            Za výbor HALAS
                                            Karel Tesař

Cáco, Cáco, jsi vedle ....

Nic není pěkné. Nic není pohodlné. Chceš snad naznačit, že zde nikdo, kdo není členem výboru (dále jen v duchu Tvého značení "v.") nic nesmí kritizovat a že v. je svatý a neomylný? Nechápu, že jste všichni až na Krtka, který jediný reaguje konstruktivně a věcně, všichni ostatní tak podráždění a nedůtkliví.

Mně pouze vadí, že v. dělá mrtvého brouka a není ani schopen říci: tohle a tohle se podělalo, tohle se nepovedlo, omlouváme se. Nikdo mi nebyl dodnes schopen odpovědět na otázky, jež jsem položil včetně dotazu co bylo na řešení protestujícího špatně, že nebylo uznáno jeho řešení, když nebylo v rozporu se zadáním. Špatné bylo i to, když jsem diskutoval s jediným konzultantem logiky Danem Markem a musel jsem se usmívat při jeho konstataci, že KDYBY např. zadání úlohy Zakódované obrázky bylo přiložené někde vedle, tak by to bylo v pořádku, ne? Marně jsem mu vysvětloval, že si nehrajeme na KDYBY. Jediným výsledkem bylo rozhodnutí v., že turnaj není zařazen. A to mi vadí, a do toho budu bušit do úmoru. Tečka. Pokud se takhle bude v. stavět k řešení nepovedených turnajů, tak se může v extrémním případě stát, že nebude co zařazovat.

Nic sobě ani nikomu jinému už nepotřebuji dokazovat a nedělá mi tudíž problém nabídnout své služby a supervizovat předluštění VŠECH turnajů, což tímto činím, abyste se konečně vy jako v. hnuli z místa.

Jen si sami mezi sebou vyřešte potenciální dilema, se kterým jsem se setkal již v minulosti: když jsem pro Petra Hamana fungoval v podobné funkci při podobné korespondenční soutěži v KaHu, přestal mi po čase úlohy k předluštění posílat. Na moji urgenci mi sdělil, že jistá nejmenovaná ostravská klika, která je zvyklá řešit vše týmově a jejichž řešení se sobě podobají jako vejce vejci se vyjádřila v tom smyslu, že je divné, když já konzultuji a má (tehdy ještě jen partnerka) dává celému pelotonu včetně skupin řešících týmově na p..el a dívá se na ně pěkně zdálky. Marně bych jim vysvětloval, že nemá zapotřebí využívat informace, které mám já a kdyby to dělala tak jako jsou oni zvyklí, že by těžko na mezinárodních soutěžích a potažmo na mistrovstvích světa měla takové výsledky, jaké má a že tudíž toho nemá zapotřebí. Ani ona si totiž už nic nepotřebuje dokazovat. To, prosím, vezměte v úvahu, abyste byli případně analogické námitky schopni obhájit vůči těm, kteří se k situaci, v níž se vůči své drahé polovčce suprvizouringem ocitnu, mohou postavit obdobně.

Voda

No ano, zatím plkáme. Tak

No ano, zatím plkáme. Tak jsem to v tom rámci nadhodil. Ono jde opravdu o minimální počet takových potřeb. Řekněme, že třeba zrovna Zlatá Praha, pokud bude autorství lepené z více zdrojů, bude, vzhledem k tomu, že organizátor je logicky poněkud zaostalý, něco takového potřebovat.
Došlo k excesu, stalo se, výbor to řešení předložil a myslím, že volání po vymrskání viníků a 100% zajištění budoucí ochrany před hrůzami logických řad není v té síle potřeba. Proto jsem připomněl ten návrh.
Raul

Cacova Rada

Když jsi podal svůj návrh, další diskutující se stále ještě vyjadřovali konkrétně k logice v Brně. (To bych jim nevyčítal.) Pak to trochu zapadlo, je dobře, že to připomínáš. Coby debata obecná, by si to asi zasloužilo i samostatné vlákno ve fóru. (I když je pravda, že zatím málokdy jsme diskutovali jinak než v jednom štrůdlu u článku.)

Pokud cítí výbor oficiální potřebu vybudovat dozorující „orgán“, pak předpokládám, že oslovíte potenciální členy oficiálně, třeba mailem. Zatím to beru tak, že na dané téma plkáme. (My co na to zrovna máme čas. Třeba já jsem se právě vrátil po třech dnech bez internetu na terénních měřeních na sluníčku. Sice se hrnu rovnou do debaty, ale možná je moje mozkovna poněkud vyvařená.)

Přemýšlel jsem nad tím hned, jak jsi to napsal poprvé. Myslím si, že A) máme výbor, který zařazuje turnaje do HL; B) máme (resp. mívali jsme) v kalendáři zapsané garanty obsahu soutěží; C) máme soutěžní řád a jeho výklad; D) máme (nebo jen měli jsme??) vize o tom, čím se liší turnaje HL od přístupu k S a L v době dřívější. A přijde mi, že by to k zajištění jakési kvality obsahu turnajů HL mohlo stačit. (S tím, že samozřejmě i mistr tesař (a občas dokonce i Tesař) se utne.)

Možná jsme svědky ještě jednoho praktického naplnění pořekadla. A to „Jak se do výboru volá, tak se z výboru ozývá!“ A naopak. (Mám tím na mysli, že V. si myslí, že v. je pohodlný a nic nedělá a v. si myslí, že V. je pohodlný a nic nedělá. Kde je pravda, odmítám měřit. (Protože polním spektrometrem by to asi nešlo...))

Krtek

Vodo, vodo, jak je to pěkné

Vodo, vodo,
jak je to pěkné a pohodlné, že ...
Den či dva poté, co se zde rozvinula diskuse na téma logika a MČRS 2014, jsem nabídl možnost utvoření jakési rady moudrých, z nichž by rotačně vždy jeden supervizoroval předluštění turnajů HALAS ligy v případě, že autor (či hlavní autor) turnaje nebude zaručovat bezproblémové zadání soutěže.
Spotřeba lidského činitele by byla nízká, vzhledem k tomu, že řada budoucích moudrých je zároveň autory turnajů a tak by mohlo jít o 1-2 akty dozoru v roce, protože členy rady kontrolovat netřeba.
A nic. Nikdo ani slovo, ani někam jste mě s tím neposlali. Pokud je důvodem to, že zase nemožně blábolím, tak se s tím nějak vypořádejte při další volbě výboru. Pokud vás to jen obecně nezajímá, tak si nestěžujte.
A Zdendo, promiň, ale nějakou chvíli jsem s tebou ve výboru byl a nemýlím-li se, tak tvoje aktivita byla zcela nulová. Z jaké pozice se pak pouštíš do otázek co výbor tohle, co tamto, co tuhleto?
Nejdřív vlastní práh, příteli, ten je nejblíž.
Raul

Co je přehnané?

Já to beru matematicky... — koukám se, jaký je poměr (problematický obsah a jeho dopady) / (celkové množství).

Takže ANO, bylo by neadekvátní příliš poukazovat na ty drobnosti, které chyběly k dokonalosti letošnímu MČRS. (Třebaže i o nich může chtít sám pořadatel slyšet, jako zpětnou vazbu.)

Ale NE, nezdá se mi přehnané, že se tolik lidí ozvalo kvůli vložené soutěži.

(Čímž nezpochybňuji tezi, že pořadatelství je činnost vyžadující sebezapření; což se, bohužel, zdá býti faktem v čase konstantním...)

Krtek

Přehnané reakce

Voda:

Zdenku, je sice nemilé, že jsi velice zklamán, ale já jsem velice zklamán zrovinka z Tvých reakcí.
Nepřijde mi zrovna šťastné, aby se přímo démonizovalo, že něco bylo špatně a jak se to musí napravovat a zlepšovat.

Ty jako autor si po kritice Tvé logiky odmítl turnaje připravovat. Teď připravuješ sice zadání, ale ostatní musí udělat ten zbytek práce (nevděčné práce), čímž od toho dáváš symbolicky ruce pryč a zodpovědnost musí přebrat jiní.

To co se Tobě samotnému nelíbilo v celku s klidem posíláš na adresu lidí, kteří se snažili udělat turnaj. Ano, víme že to neproběhlo ideálně, ale po takových reakcích mám pocit, že už to v budoucnu ani neproběhne. Proč by se někdo měl vůbec snažit něco dělat, když se stejně nezavděčí.

Pokud takhle budeme pokračovat i nadále, tak se nám (vám hráčům) na to ti autoři už skutečně vykašlou.
Už teď smolíme těch pár turnajů dohromady, aby vůbec proběhly. Prosíme autory (často reprezentanty), aby se neúčastnili jako hráči a velkou porci svého volného času věnovali přípravě turnaje, což je popravdě práce značně nevděčná.

Takže za mě palec dolů a trochu se nad tím ještě zamyslete.
Nebo se může stát, že nebudete mít kam jezdit.

Karel

Za mě

Za mě asi takto:

1) Chtěl bych poděkovat výboru, že se tím zabýval.

2) Nechci děkovat přímo a doslova za rozhodnutí jako takové — třebaže jsem ho podnítil a doporučoval — protože jsem si vědom, že pro některé hráče je to rozhodnutí nepříjemné. (Minimálně pro Gotrocha, neboť se snížil počet turnajů a autorské zapojení do MČRL se stává „bolestivějším“.)

2a) Pravdu měl Robert v tom, že „vadnou“ soutěž nezachráníš. Typ té „vadnosti“ může být všeliký. Stalo se to jen za dobu, co hraji já, už mockrát. Přijde to náhle, nečekaně, neplánovaně, a nic nenaděláš.

3) Chtěl bych zde veřejně napsat, že moje iniciativa není ničím osobní proti Víťovi — a předpokládám, že je to stejné i u ostatních.

3a) Vidím jistý rozdíl v pohledu na věc logiky. Dříve zřejmě platilo, že velmi podstatným předpokladem pro úspěch na soutěžích byl důvtip. Nedivím se Víťovi, pokud považuje za zlatou éru logiky dobu Jardy Müllera a preferuje tuto cestu. Naproti tomu většina současných reprezentantů zjevně považuje za nejpodstatnější rys logiky logické řešení.

(Možná to souvisí s tím, že část z nich zná šifrovací hry jako synonymum pro soutěžení v důvtipu. A tam naopak platí, že kovaní hráči šifrovaček nemají rádi logické úlohy, tedy úlohy, k jejichž řešení je nezbytný přísně logický postup.)

3b) Velmi dobře to opět postihnul Robert svým obratem „Víťovy srandičky“. Myslím si totiž, že „každý musí mít rád“ Víťovy srandičky. Ale zvláště reprezentanti pečlivě rozlišují mezi tím, jestli se srandičky objeví k vyplnění mrtvého času na letišti nebo jestli se objeví ve „vážné soutěži“, kde jim o něco jde.

4) Konečně přímo k Zdendově připomínce ohledně „poučení“.

4a) Jak se poučí autoři nevím. Pokud se nepletu, tak oficiálně ani nevíme, kdo byl autorem úloh v předmětném kole. Přijde mi, že autory netřeba omezovat v rozletu a kreativitě. Jen by možná měli vždy přemýšlet o tom, „jak předpokládají, že hráči budou danou úlohu řešit“.

4b) Logické turnaje kladou velké nároky na předluštitele. Narozdíl od hráče na ostré soutěži by totiž nemělo stačit nadšené objevení nějakého řešení úlohy co nejrychleji. Je potřeba také prozkoumat jednoznačnost a soulad se zadáním.

(Ale zároveň i onen ostrý čas co nejrychlejšího řešení je dost podstatný — pro nastavení bodování.)

4c) Nejvíce se podle mě musí poučit pořadatelé. Tím mám na mysli především toho, kdo sestavuje celé kolo / celou soutěž. Je potřeba pohlídat poměr množství úloh a času. (Záměr může být různý, ale nemělo by nastávat, co zmínil třeba Matúš — že zbývá skoro polovina času a „není co řešit“. Druhá věc je pak ta sazečská záležitost, že i přes úctyhodnou snahu šetřit papírem by nemělo být nikdy zadání úlohy skryté či neúplné (natož chybějící).

4d) Vyjadřovat se k práci rozhodčího je mi fakt zatěžko. Přijde mi, že zvláště je-li to rozhodčí hrající, jsou jen dvě možnosti: buď nemá co řešit — nebo to má fakt těžké. Může se nanejvýš snažit dodržovat soutěžní řád a poškodit co nejméně lidí.

Krtek

Všechno?

Nezlobte se na mne, ale jestli toto je veškerá reakce na brněnskou logiku, tak jsem velice, ale opravdu velice zklamán. Co stanovisko výboru vůči práci rozhodčího v rozporných rozebíraných případech, co informace o zpětné informace k autorům, závěry a doporučení pro případné budoucí podobné situace, prevence, reakce na diskusi ve fóru? Nic? Asi je něco špatně. Voda neustále z akce dosti otrávený

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer