Zpráva rozhodčího z MČRS 2014

Letošní MČR v sudoku se konalo v příjemném prostředí Mendelovy univerzity, která poskytovala hráčům i pořadatelům vynikající zázemí. A to jak po stránce ubytování a stravování, tak především pěkný prostor univerzitní posluchárny pro vlastní luštění.

Tento, pro většinu hráčů nejdůležitější turnaj roku, letos přilákal 70hlavé startovní pole, včetně silné slovenské menšiny. Letos oproti tradičním účastníkům rozšířené o 20 startujících v nově zavedené kategorii juniorů do 18 let. Tento formát soutěže je tak trochu odpovědí na nově zavedenou strukturu soutěží na mistrovství světa. Ve stejném duchu byla tedy vypsána i kategorie nad 50 let, byť obsazena jen dvojicí statečných.

Koncepce juniorské soutěže byla podle mého velmi vydařená. Juniorské bloky byly zároveň součástí seniorské soutěže a odvážným juniorům tak bylo umožněno kromě vlastní soutěže si vyzkoušet i soutěž hlavní. A ti nejlepší se v ní rozhodně neztratili. Juniorská soutěž v rámci mistrovství republiky je určitě následováníhodná i do budoucna. 

Pořadatelské zajištění bylo také vynikající. Dostatečný počet „kontrolorů“ zvládal ve valné většině případů dvojí kontrolu úloh a tím pádem se vyskytlo jen několik málo případů, kdy došlo k nějakému přehlédnutí nebo chybnému součtu bodů a ty byly obratem vyřešeny.

Pokud jde o sudoku, bylo třeba řešit jen jediný protest, kde nešlo jen o drobné přehlédnutí při kontrole. Šlo o pole ve vyřešené tabulce, které bylo nedopatřením smazáno při gumování vedlejší tabulky. Tento protest byl zamítnut se zdůvodněním, že z hlediska kontroly není bohužel možné rozlišovat mezi políčky omylem nevyplněnými a těmi, která vyplněná byla a pak byla omylem smazána. Prázdné políčko je prostě chyba, ať už k ní došlo jakkoliv.

Jinak proběhl celý dvoudenní turnaj v sudoku hladce a nezaznamenal jsem žádné další připomínky, což je při množství úloh, které se luštily (5 individuálních bloků a dva bloky týmové) potěšitelné.

Součástí dvoudenního klání byl i vložený turnaj Halas ligy v logice. Přestože šlo jen o jeden blok logických úloh, byl tento turnaj na protesty daleko bohatší, bohužel často vinou ne úplně přesného zadání některých úloh.

Přednesené protesty a mé stanovisko jako rozhodčího k těmto protestům jsou následující.

K úloze Domino byly dva protesty. Dle jednoho protestu zadání implikovalo, že čísla vepsaná do domina musejí být také jako čísla použitá. Protest byl zamítnut. Dle mého názoru zadání pouze uvádí, že jsou na dominech čísla, ale netvrdí, že nemohou být použita jinak (například jako znaménko). Druhý protest reklamoval jako správnou rovnici, ke které bylo ale navíc přidáno matematické znaménko. Ten byl také zamítnut s tím, že dle zadání má matematická operace vzniknout a ne být doplněna.

Další dva protesty se týkaly úloh 6 a 16 a měly společný základ v tom, že logické řady nemají jednoznačné řešení. Tyto úlohy nejsou obecně doporučované k zařazení do turnajů HALAS ligy v logice. Nicméně, pokud jsou již použity, je podle mne možný stejný přístup jako u jiných nejednoznačných úloh – uznat jakékoliv alternativní řešení, pro které existuje logické zdůvodnění. Řešitelé tedy byli vyzváni ke zdůvodnění svých neautorských řešení a žádné takové nakonec předloženo nebylo. Argument, že číselná řada se nachází v desetinném rozvoji čísla pí, nelze přijmout, pokud není uvedená její přesná poloha v rozvoji.

A nakonec byly vzneseny protesty i proti dvěma úlohám se společným názvem Tvary, kde nebylo v zadání přesně stanoveno, co je považováno za řešení této úlohy. Tady nezbývalo než vycházet z toho, že většina soutěžících zadání pochopila tak, že má umístit maximální možný počet tvarů. Nebyla tedy uznána řešení úlohy 14 jen s jedním tvarem. Naopak byla uznána i neautorská řešení, která vznikla při překlopení a otočení tvarů, které zadání nevylučovalo.

Z pohledu rozhodčího je tedy třeba autorovi i předluštiteli úloh vytknout řadu nepřesností vedoucích k vícenásobným řešením. A také zcela chybějící zadání úlohy Zakódovaný obrázek, která je sice poměrně široce známá, ale ne nutně všem (a na Slovensku je např. známá pod jiným názvem).

Poněkud vášnivé diskuse nad vloženým turnajem v logice myslím zbytečně trochu zkalily jinak výborný dojem z celého víkendu, který se po té sudokářské stránce více než vydařil.

Nemohu komentovat průběh playoff, které jsem už bohužel osobně neviděl. Ale podle fotek na rajském webu to bylo opět velmi napínavé a upřímně gratuluji všem medailistům, jak individuálním, tak týmovým. Jakož i všem ostatním, kteří dosáhli leckdy překvapivých výsledků a každopádně si alespoň dva dni pěkně zaluštili.

Ke cti pořadatelů v čele s Víťou slouží i hezké ceny, které pro nejlepší soutěžící zajistili a které dodaly turnaji ještě vyššího lesku.

Takže díky organizátorům i soutěžícím a těšme se na příští ročník.

Jirka Hrdina

- 7. 5. 2014 -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer