Ustavující schůze - průběh, vize a hlasování

Vážení čtenáři,
u příležitosti konání vánočního turnaje GP ve Zlaté Praze se konala ustavující schůze nově založeného občanského sdružení "Hráčská asociace logických her a sudoku, o.s." (pro rychlejší komunikaci označovaného jako HALAS).

Na turnaji se sjel rekordní počet účastníků a i na členskou schůzi zůstalo mnoho z Vás. Aktuálně tedy má naše asociace 55 členů schválených přípravným výborem (evidujeme celkem 63 zájemců o členství).
Po mnoha hodinách luštění jsme přistoupili k seznámení účastníků s vizemi a cíli HALASu a následně k ustavující schůzi.
Slova se ujal Jan Novotný, sekundoval mu Karel Tesař.
Průběh:

 • přivítání účastníků jménem přípravného výboru
 • seznámení s tématy vizí a cílů a následné schůze
 • důvody odtržení od SČHAK
 • co chceme přinést nového a vize, jak by to mělo vypadat
 • členství ve WPF
 • finance, shánění sponzorů a partnerů
 • termínový návrh kalendáře soutěží (pracovní verze připravená pro nově zvolený výbor)
 • diskuze a dotazy
 • představení kandidátů pro výbor HALASu

Podrobněji:

 • důvody odtržení od SČHAK

        Důvody pro odtržení se objevovaly postupně, ale dlouhodobě. Jedním z motivů byly postupy, jak musí vypadat soutěže a přebujelá administrativa, schvalování každé dílčí změny, která by mohla být zajímavá pro luštitele, ale nemusela zapadat do dobu nereflektujících přeborových řádů. I když jsme se snažili v komisi OKLAS (Odborná Komise pro Logické úlohy A Sudoku) aktivně pracovat a navrhnout změny (stali jsme se nejrychleji a nejflexibilněji pracující komisí), neměli jsme ve vedoucích orgánech svazu dostatečné zastoupení na prosazení námi navrhovaných změn. Navíc nám bylo stále zdůrazňováno, že jsme minoritou ve velkém svazu (600 ku 40 lidem).
Neměli jsme možnost prosazovat naše změny a vize a pohnout se stávajícím stavem se nám nepodařilo. Proto jsme sešli u příležitosti založení HALASu.

 • co chceme přinést nového a vize, jak by to mělo vypadat

    Chceme našim členům nabídnout zajímavé soutěže. Pestré, co se týká složení úloh (oslovování a spolupráce se zahraničními autory) a nabitější co se časového rámce týká. Na našich soutěžích se budou moci účastníci těšit na vícekolové soutěže v sudoku i logice. Tyto soutěže hodláme pořádat v novém a zajímavějším formátu, který není vyčleněný pouze nejlepším luštitelům, ale má šanci zaujmout nově příchozí k luštění (jak už naznačilo např. AMČR).

Dále plánujeme připravovat náborové akce cílené na základní, střední a vysoké školy, abychom oslovili nové tváře.

 • mezinárodní pole, členství ve WPF

    Logickými úlohami a sudoku se na mezinárodní úrovni zabývá Světová hádankářská federace (World Puzzle Federation, WPF) založená v roce 1999. Nejviditelnější aktivitou WPF je záštita nad mistrovstvími světa v logice a v sudoku.
Česká republika patří mezi zakládající státy WPF a má v této organizaci velmi silné postavení zosobněné členem výboru WPF a jeho bývalým předsedou, PhDr. Vítězslavem Koudelkou.
Organizací zastupující ČR ve WPF je Svaz českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK). V souvislosti se založením HALASu jsme požádali SČHAK o postoupení práv. Každý stát může zastupovat jedna organizace a předpokládáme, a předpokládáme že se budeme nadále logice a sudoku v mezinárodním měřítku věnovat my v HALASu. SČHAK na své výborové schůzi 3.12.2011 schválil postoupení práv členství ve WPF jiným subjektům. Předpokládáme, že technické dořešení bude otázkou nejbližší doby.
HALAS tedy bude vysílat reprezentanty na mistrovství světa a svého zástupce také na jednání WPF. Rádi bychom udrželi vynikající výsledky, kterých čeští zástupci na mezinárodní scéně dosahují. Počítáme s pokračováním mezinárodní spolupráce v oblasti hráčů i autorů.
Rádi bychom vyřešili také palčivý problém finančního pokrytí reprezentačních akcí. Pokusíme se najít partnery a sponzory tak, aby nepokračoval nedůstojný stav, kdy náklady účasti na MS si nesou sami reprezentanti.

 • finance (vyrovnaný rozpočet), shánění sponzorů a partnerů

    Abychom mohli těchto našich cílů naplnit, hodláme sestavovat vyrovnaný rozpočet. K tomu by nám mělo dopomoci zejména oslovování partnerů a sponzorů, kterým bychom rádi nabídli spojení jména jejich firmy se společenskou zábavou na úrovni.
Vzhledem k rozsahu našich cílů bychom rádi počítali s ročním rozpočtem okolo 20 tisíc korun. Velkou část výdajů z tohoto rozpočtu tvoří uvažovaný poplatek WPF - 400 EUR. Navrhujeme vybírání členských ročních příspěvků ve výši min. 200 Kč / rok, za které budou mít členové různé výhody. S ohledem na formát a požadavek pořádat soutěže na úrovni navrhujeme nově volenému výboru počítat se zavedením startovného na akcích, které bude pro členy asociace zvýhodněné.

 • termínový návrh kalendáře soutěží

    Pod pojmem kvalitní přebor máme poměrně jasnou představu o obsahu a rozsahu. Celodenní přebor by měl zahrnovat 2 až 3 kola sudoku a 1 až 2 kola logických úloh. Vše důkladně otestované a také kvalitně vysázené. Ať je co luštit a hlavně ať stojí za to, přijet na soutěž i přes půl republiky.
Počítáme s přibližně 10 velkými akcemi v průběhu roku 2012, což by mělo zahrnovat turnaje v Plzni, Prostějově, Třebíči, Olomouci a Praze; mistrovství republiky v řešení sudoku, mistrovství republiky v řešení logických úloh, akademické mistrovství v řešení sudoku; a také 2-3 mezinárodní online turnaje na webu http://sudokucup.com.
Nové tváře do našeho hnutí chceme přilákat vhodným obsahem a úrovní všech přeborů, speciálně pak při náborových akcích pro vysokoškoláky a středoškoláky.
Vyzýváme všechny členy (i nečleny) HALASu: Pokud máte chuť zapojit se na poli autorském a organizačním, ozvěte se nám!! Stačí i jakákoliv dílčí pomoc, vezměte si příklad z mravenců A samozřejmě doufáme, že se i nadále budeme v scházet v hojném počtu.
Po představení těchto vizí byla zahájena diskuze.
Dotazy (jak si je pamatujeme a zaznamenali jsme krátkými poznámkami):
1) Jak je to se zařazením turnajů na serveru http://sudokucup.com (SC) do celé Grand Prix a jaký je jejich vztah k HALASu?
Odpověď (Karel Tesař): Turnaje pořádané na serveru SC budou obsahovat hlavičku HALASu a odkazy na stránky asociace. S ohledem na připravované změny na serveru budou ostatní aktivity a působnost ponechány v rukou majitelů webových stránek. Stránky lze považovat za partnerské stránky HALASu, ale nejsou pod jeho správou a ani HALASu nepatří.
2) Jak budou vypadat případné průnikové akce se SČHAK, případně jestli je s nimi počítáno? Jak bude vypadat MČR v logických úlohách?
Odpovědi (více řečníků): Tato témata budou ležet na bedrech nově zvoleného výboru a nově zvoleného předsedy. Přípravný výbor naznačil, že HALAS bude mít chuť spolupracovat na akcích se SČHAK, kde se mohou členové obou organizací potkávat, ale pouze za předpokladu, že bude zmíněn jako spoluorganizátor a dané soutěže budou mít odpovídající úroveň. K naplnění těchto požadavků HALAS nabídne odbornou kontrolu zadání logických úloh na průnikových turnajích a připraví turnaje v sudoku. To vše, pokud o to budou členové SČHAK jevit zájem.
3) Jak je to s finančními otázkami (startovným) na přeborech?
Odpověď (Karel Tesař): Nově volenému výboru bude přípravným výborem předložený návrh zavedení startovného na turnajích pořádaných asociací HALAS ve znění:
Výše startovného je navržena na 150Kč pro nečleny asociace a 100Kč pro členy. Toto startovné bude uhrazeno na nově vytvořené konto asociace před soutěží. Týden před soutěží budou uzavřeny přihlášky za snížené startovné a již nebude možné se z turnaje odhlásit (startovné propadá ve prospěch asociace). Týden před soutěží a přímo na místě bude startovné navýšeno na 200Kč nečlen a 150Kč člen asociace. Z peněz vybraných na startovném bude asociací uvolněno 50% ve prospěch organizátorů. V případě, že se organizátoři těchto peněz zřeknou, budou využity ve prospěch HALASu.
Po ukončení dikuze byla zahájena ustavující členská schůze:
Nejprve členové přípravného výboru schválili všechny doručené přihlášky. Poté zahájil Karel Tesař ustavující členskou schůzi (viz zápis).
Proběhly tyto volby:

 1. volba výboru a revizora
 2. schválení výše členských příspěvků a zápisného (návrh přípravného výboru: 200,- Kč roční členský příspěvek, zápisné dobrovolné. Bez zaplacení členských příspěvků nelze čerpat členské benefity).
 3. schválení rozpočtu pro rok 2012 (výdaje: poplatek za členství ve WPF 400,- EUR a poplatek za webhosting a doménu 240+280,- Kč, příjmy: členské příspěvky, zápisné, dary a dotace)
 4. pověření výboru ke jmenování delegáta u WPF, kapitána reprezentace, matrikáře, pokladníka, pověření výboru vedením účetnictví a zřízením bankovního účtu.

Výsledky voleb:

1. Voleb se zúčastnilo 48 členů a přidělili své hlasy následovně:

Karel Tesař - 47

Jan Novotný - 44

Raul Kačírek - 42

Aleš Marek - 29

Zdeněk Vodička - 28

Jiří Hrdina - 21

Jana Zachová - 14

Michal Matyska - 13
Do výboru tedy byli zvoleni: Karel Tesař, Jan Novotný, Raul Kačírek, Aleš Marek a Zdeněk Vodička.
Jako revizor asociace byl zvolen Tomáš Křenek (41 hlasů pro).
2. návrh byl schválen většinou hlasů
3. návrh byl schválen většinou hlasů
4. návrh byl schválen většinou hlasů

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer