Soutěžní řád: Komentáře a FAQ

Soutěžní řád HALAS je závazný pro turnaje HALAS ligy a doporučující pro ostatní soutěže pořádané pod hlavičkou HALAS. Je platný pro členy i nečleny HALAS, pokud organizují, či se účastní takové soutěže.

Výbor HALAS při sestavování Soutěžního řádu vycházel ze zkušeností pořadatelských, autorských a hráčských tak, jak jsme je sbírali posledních několik let. Snažili jsme se ponechat maximální volnost pořadatelům i hráčům, ale zároveň specifikovat základní pravidla společná pro všechny turnaje.

Snažili jsme se o maximální stručnost a věcnost textu, některé pasáže si zaslouží podrobněji rozebrat. Také proto, že se nás na ně ptáte, jsou pro vás nové, či vyžadují výklad.

Pokud vás cokoliv k soutěžím a soutěžnímu řádu zajímá, a není to zde řešeno, neváhejte, ptejte se a diskutujte v komentářích na konci stránky!

Startovné

Prvním takovým tématem je zavedení startovného na papírových turnajích HALAS ligy. Esej na téma Proč startovné? pro vás napsal pokladník HALAS Raul Caca Kačírek.

Z praktického pohledu bude vždy u přihlašovacího formuláře na turnaj vypsané, v jakém termínu je potřeba zaplatit startovné, abyste měli nárok na jeho sníženou taxu. Placení na místě znamená pochopitelně práci navíc, a proto vybíráme víc. Dopředu vybraným startovným se pořadatelé chrání, že vynaložené náklady budou někým využity, natištěná zadání odluštěna a podobně.

Obecně doporučujeme využít možnosti předplatit si startovné na několik turnajů dopředu, vyhnete se tak nutnosti opakovaně posílat nevelkou částku. (Jen si musíte pohlídat, že se včas odhlásíte z turnaje, na který jste se přihlásili, ale nakonec nemůžete přijet.) (Peníze nevyčerpané, když se včas odhlásíte po ještě včasnějším zaplacení, na kontě HALAS počkají do vaší další účasti na turnaji, ve snaze nedotovat banky poplatky je vrátíme pouze na vyžádání.)

Bodování HALAS ligy

Pomocí vzorového zpracování výsledků minulé sezóny bychom vám chtěli přiblížit fungování bodovacího systému navrženého pro náš celoroční seriál — HALAS ligu.

Materiál v excelovém souboru studujte ZDE, případně si ho stáhněte z příloh. (Pokud máte sami nějaký návrh na bodovací systém, můžete jej zkusit navrhnout, ale upozorňujeme vás, že už jsme s tímto tématem strávili tolik hodin času, že změnám nebudeme hned tak nakloněni. smiley)

Těžký boj proti vadným úlohám

Noční můrou každého autora jsou vadné úlohy, které se vloudí do jeho soutěžní sady předložené hráčům. Je z toho ostuda a je z toho znehodnocená soutěž. A přitom to není většinou hloupost autora, autoři jsou chytří až vychytralí, častěji je na vině přehlédnutí při sazbě nebo vada tisku.

Jednoznačným doporučením, jak se much a mušek v úlohách vyvarovat, je důkladná kontrola. Nejen autorem samotným, ale také předluštiteli, kterých musí být dostatek a musí být pečliví.

Vadné úlohy jsou také noční můrou hráčů. Čas strávený s neřešitelnou úlohou otráví zcela bezpečně celý den.

Jaké dva typy vadných úloh potkáváme?

U sudoku, nejčastěji těch s vyznačenými dodatečnými podmínkami, stačí jediná chybějící značka a úloha rázem nemá žádné platné řešení, žádné takové, které by splnilo literu zadání. Hráči to ale netuší, když to přestane vycházet, chopí se gumy a mažou a mažou, dokud se z toho nezblázní. Spoustu času nespravedlivě získá (respektive neztratí) ten, kdo si danou úlohu z předložené sady nevybere.

Nepříjemné jsou také úlohy, které mají více řešení než jedno. Hovoříme pochopitelně o situacích, kdy to není autorským záměrem; což by mělo být řešiteli ze zadání zjevné; pokud není v zadání uvedeno jinak, korektní logická úloha má mít jediné řešení.

Nepříjemné je to především pro opravující, kteří dostanou do rukou řešení neautorské, ale nemohou nalézt porušení zadání. Nepříjemnost pro hráče spočívá v tom, že často se jedná o chybějící podmínky a řešení se stává nelogickým až náhodným.

Jeden závěr je ale nezpochybnitelný: Každý, kdo svým řešením splní literu zadání, musí získat vypsané body za danou úlohu. Zároveň jsme se shodli, že body za úlohu si zaslouží i ten, kdo investuje řešitelský čas, aby zjistil, že zadaná úloha nemá žádné řešení. Jedinou podmínkou přidělení bodů je zřetelné vyznačení tohoto zjištění.

Tolik k vysvětlení bodu 3e) Soutěžního řádu. Máte vlastní zkušenost? Máte jiný názor? Diskutujte v komentářích na této stránce!

PřílohaVelikost
SudokuZebricek_realdata2011.xls153.5 KB

Neřešitelná úloha

Pochopitelně nic neříkat. Jinak by nebylo možné ohodnotit body čas investovaný do odhalení neřešitelnosti.
Snad jsou tato pravidla jen formální jištění proti situacím, které nebudou nastávat. Ale je lepší být připraven.

Komentáře

K startovnému snad ani nemám co dodat. Dokud nebude asociace pořádající soutěže mít možnost vydělávat třeba na sponzorských darech, pak by měli všichni ti, kdo si chtějí užít turnajový zážitek, pochopit, že nic není zadarmo a všechno dneska něco stojí. Výše příspěvků je na velmi přijatelné úrovni.
K vadným úlohám mám dotaz - pokud je vadné zadání a jako řešitel to označím do řešení, dostanu plný počet bodů. Tím bohužel není kompenzován čas, který můžu tím, než zjistím neřešitelnost úlohy, ztratit (nebývá výjimkou, že si hráči tabulku 3x smažou, než usoudí, že může být špatně). Ale s tím se nedá asi nic dělat, v tomto případě asi neexistuje optimální a spravedlivé řešení. Znamená to ale tedy, že během hrací doby nesmí padnout žádná informace o tom, že je nějaká úloha vadná? Z hracího řádu to není zřejmé. Pokud by tomu tak totiž bylo, snadno by mohli hráči, kteří úlohu ještě neluštili, naznačit luštění a označit úlohu za vadnou (opravovatelé těžko budou moci posoudit, který krok je skutečným zjištěním sporu a který krok je pouze chybou hráče, která nenavozuje neřešitelnost úlohy). Navíc hráči, kteří vadnou úlohu neřešili, získávají v momentě oznámení neřešitelnosti informaci, která pro ně může znamenat úsporu času proti tomu, kdo se úlohu pokoušel vyřešit.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer