Autorská soutěž (DAS) - 1. kolo


Pravidla 1. kola (proběhlo v zimě 2022/2023)

Dlouhodobá soutěž (DS) vyhlašuje autorské klání k oslavě jejího výročí 500 kol! Zúčastnit se může kdokoli, kdo nemá strach. Každý účastník je pro nás vítězem. Nevíte jak na to? Koukněte na Tipy k Autorské soutěži.

Kdy proběhne

Autorské klání vyhlašujeme po dobu prosince 2022 a ledna 2023. Všechny potřebné informace najdete zde na stránce, během živého turnaje Vánoce ve Zlaté Praze (konaného dne 10. 12 2022) byl koncept soutěže představen přítomným.

Autoři mohou posílat svá díla do 31. ledna 2023 do 23:59 na e-mail soutez.sudokualogika@gmail.com. Na konci  ledna  budou přijaté úlohy rozeslány hodnotitelům. Vyhlášení nejúspěšnějších úloh bude provedeno zde na webu sudokualogika.cz a v následujících týdnech po vyhlášení budou zveřejněny vítězné úlohy v DS. Ostatní úlohy budou publikovány v DS v kolech následujících.

Jaký je účel DAS

Cíl je vzbudit v nás tvořivost. Primárně není DAS oslava autorů nejlepších úloh, i když jen bláhový organizátor by takové úlohy do nebes nevynášel, ale spíše krás nápadů, které dokážou autoři vymyslet a do úloh vtělit.

Výsledná autorská díla budou prezentována v DS. Pokud by si autor nepřál, aby jeho úloha byla opublikována v DS, přání splníme a opublikováno nebude. 

Kategorie

Mezi námi jsou zkušení autoři a též začátečníci, z toho důvodu vyhlašujeme 2 „výkonnostní“ kategorie:

 • PROFI
 • NOVIC

PROFI kategorie je určena těm, kteří už úlohy tvořili, pro turnaj HALASu či jinde, mají tak již zkušenosti, proto jsou nároky na tyto úlohy a jejich hodnocení jsou vyšší. Kategorie NOVIC je zábava pro kohokoli, kdo chce zkusit (nebo už si zkusil pro radost).

Sám autor rozhodne, do jaké kategorie jeho dílo patří, případně bude autor organizátory obeznámen, že by bylo vhodné, aby jeho úloha navštívila druhou z kategorií.

Systém soutěže

Každý autor může poslat do soutěže 2 úlohy, jednu úlohu sudoku a jednu úlohu logickou (kategorii PROFI či NOVIC může zvolit u úloh rozdílně). Pro oba typy úloh jsou zadána pouze základní pravidla:

Sudoku

 • motiv úloh sudoku je "HLEDEJ NA DIAGONÁLE"; výklad motivu je na každém autorovi a nemusí se striktně držet napsaného
 • úloha by měla dále splňovat pravidla klasického sudoku (Doplň do všech prázdných polí tabulky čísla 1–9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani tučně ohraničeném regionu 3×3.) nebo nepravidelného sudoku (kde tučně ohraničené regiony netvoří čtverce 3×3)
 • do kategorie PROFI by měly být zaslány úlohy o velikosti 9x9 polí
 • do kategorie NOVIC mohou být zaslány i úlohy menší než 9x9 polí

Logika

 • motiv úloh logiky je "SMYČKA JE I KLIČKA", výklad motivu je na každém autorovi a nemusí se striktně držet napsaného
 • úloha by se měla luštit ve čtvercovém či obdélníkovém gridu (prosíme vyhněte se šestiúhelníkovým či jiným extravagantním tvarům políček)
 • do kategorie PROFI by měly být zaslány úlohy minimálně o velikosti 8x8 polí, ale vždy záleží na obtížnosti a charakteru úlohy
 • do kategorie NOVIC mohou být zaslány i úlohy menší než 8x8 polí

Co by měly úlohy obsahovat

Každá úloha odeslaná do DAS by měla obsahovat

 • pravidla úlohy
 • obrázek se zadáním úlohy
 • obrázek s řešením úlohy

Doporučujeme též uvést název úlohy.

Pravidla a obrázky úloh lze poslat v jakémkoli formátu, vše přelouskáme. Mohou být zaslány i fotografie, kde bude vše potřebné napsáno či vyobrazeno.

Organizátoři DAS si vyhrazují právo vytvořit příkladové úlohy (což autorovi bude oznámeno), pokud by to pomohlo lepšímu pochopení pravidel úlohy řešitelům.

Úlohy mohou obsahovat čísla, písmena a další znaky, textové zadání úloh by mělo být ve spisovné češtině či slovenštině.

Způsob hodnocení a ocenění úloh

Úlohy budou organizátory DAS překresleny (či upraveny) do jednotného vzhledu a formátu písma a předány k ohodnocení tak, aby hodnotitelé neznali autora úloh.

V obou kategoriích (PROFI a NOVIC) bude vyhlášena nejlepší úloha. Dále budou udělena speciální ocenění za luštitelnost úloh, za originalitu a za klasické podání soutěžní úlohy.

Hodnotitelé nejlepší úlohy pro kategorii PROFI se budou sestávat z autorů úloh samotných. Hodnotitele pro  nejlepší úlohu kategorie NOVIC, stejně tak pro ocenění luštitelnosti, originality a klasičnosti úloh, budou osloveni organizátory DAS z řad zkušených a rozumných luštitelů.

Výše popsaný způsob je zvolen, aby nejlepší úlohy kategorie PROFI vybrali již zkušení autoři na straně jedné a abychom organizačně vše zvládli a vzájemně se nezahltili na straně druhé. Výběr a počet hodnotitelů bude finalizován s ohledem na počet soutěžních úloh organizátory DAS.

Organizátoři DAS

Organizátory DAS jsou Pavel Kadlečík (kousek-nebe), Jitka Malcová (medvido) a Michaela Nováková (tobi). O soutěži či obecně o tvorbě úloh lze debatovat zde na webu, zaslat e-mail s dotazem na soutez.sudokualogika@gmail.com.

 

Předběžný návrh hodnocení úloh jest...
 • Hodnotitel přiřadí třem nejlepším úlohám dle jeho soudu body 3, 2 a 1; hodnotitel nemůže obodovat svou vlastní úlohu; hodnotitel zdůvodní svůj výběr komentářem, proč 3 úlohám přidělil body a vybral je za nejlepší z daného výběru; úloha s nejvíce body od všech hodnotitelů se stává nejlepší úlohou v dané kategorii; komentáře hodnotitelů k vítězné úloze budou zveřejněny.
 • Úlohy, které zaujmou hodnotitele svojí luštitelností, originalitou nápadu či klasickým ztvárněním, nechť jsou označeny (hodnotitel nemusí žádnou takovou úlohu označit); v případě takového označení u více než poloviny hodnotitelů si úloha zaslouží zažít svou chvíli slávy.
  • úloha oplývající luštitelností je myšlena taková, která během řešení nezavdává myšlenkám k čumingu, přitom řešitel postupuje plně dle zadaných pravidel;
  • úloha, která zaujme svou originalitou, je taková, kdy autor úloze určil pravidla neznámá či nepříliš obvyklá, avšak s výhledem jejich perspektivního využití pro autory dále;
  • obdiv ke klasickému pojetí si zaslouží úloha taková, která využije pravidla či pravidel dostatečně známých mezi obcí luštitelskou, přesto její autorské podání nezapadne v šedi úloh stejného či podobného typu;

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer