Zvládneme turnaj online?

Nadpisem jsem chtěl uvést článek pojednávající o online turnajích v luštění, které se v minulosti konaly v rámci aktivit našeho spolku a mohly by i v budoucnu, jako eventualita náhrady za turnaje živé a nejen v časech koronavirových.

V prvních letech byli v rámci HALAS ligy zařazeno několik tzv. onlinových turnajů, jejichž jsme byli pořadatelem, konkrétně v roce 2012 čtyři turnaje, v letech 2013 a 2014 po dvou každý rok. Soutěže hostil web http://sudokucup.com/ Pojetím online je myšleno, že před soutěží byla vydána pravidla soutěže, místo na internetu, kde se bude soutěž odehrávat, časový rámec akce a hra spočívala v tisku zadání z pdf souboru hráči samotnými a odeslání odpovědních řádků jimi vyluštěných úloh ve stanoveném čase. Stejně tak, jak nyní probíhají soutěže WPF GP. Podstata onlinových turnajům a jejich zařazení mezi turnaje rovnocenné se živými je specifikována v Soutěžního řádu - kapitola 3.2 Internetové turnaje.

Pokud bychom se do podobného řešení dali nyní, lze se ptát, jaká forma online turnaje by nám nejvíce vyhovovala? Přikládám následující krátký přehled 4 variant, které mě napadají a které si lze zkusmo online zahrát na známých herních portálech.

  1. Prvním případem jsou online turnaje hrané přímo v prostředí webu, kdy si hráč nemusí si nic tisknout. Podmínkou je být připraven po technické stránce, aby můj webový prohlížeč byl k hraní uzpůsoben. Se začátkem hraní první tabulky se spustí čas, který se jako u jiných turnajů odpočítává do vymezeném limitu, kdy je nutno deslat řešení. Luštění může být navíc uzpůsobeno, aby hráč mohl mít rozehraných více tabulek naráz. Herní prostředí daného webu bývá samo o sobě specifické a je nutno si na něj zvyknout. To se může týkat zejména psaní vpisek či jiných pomůcek při luštění. Z technického řešení je určitě snadnější připravit takto soutěž v sudoku oproti stvárnění do hratelné podoby širšího množství úloh soutěže v logice. Na druhou stranu se nehodnotí jen odpovědní kódy, ale kontroluje se správnost řešení úlohy celé. V současné době je soutěží tohoto typu Sudoku Mahabharat, která běží co 4 týdny na indickém herním portále Logic Masters India. Soutěž má i gépéčkovou podobu luštění na papíře, každý hráč si může vybrat, jakou variantu zvolí či to navzájem nakombinuje.
  2. Druhým podáním soutěže jsou již zmíněná gépéčka, ale i další národní šampionáty v sudoku či logice probíhající online. Soutěž probíhá o prodlouženém víkendu, lze začít hrát od pátku až do pondělí, jak se nám to bude hodit (některé soutěže trvají i déle). Časové rozpětí soutěží bývá 60-120 minut, dáno množstvím úloh a charakterem soutěže. Soutěžící si během víkendu vyzvedne klíč k zašifrovanému pdf souboru a tím začíná hra. Jako řešení úloh se berou pouze odpovědní kódy, které se odesílají na předem uvedeném místě. Výsledky se zobrazují buď po konci celého soutěžního víkendu, někdy ihned po odehrání, pokud to možnosti herního portálu umožňují. Modifikací je vícekolová soutěž během prodlouženého víkendu, kdy lze každé z kol hrát nezávisle na kolech dalších v námi zvoleném čase (viz 5. turnaj HALAS ligy 2012).
  3. Třetí variantou je de facto, co bylo napsáno výše ve variantě 2 s tím, že všichni soutěží ve stejný čas. V pravidly daný čas je zveřejněno heslo k odemknutí pdf souboru a můžete luštit. Odeslat svá řešení lze pouze do předem stanového času, např. do 14:00 v neděli. Nemusí to být předpoklad, ale lze po uplynutí daného času okamžitě uveřejnit výsledky, pokud to charakter soutěže nabízí. Soutěží tohoto typu bývají polská, americká či japonská národní mistrovství v sudoku a v logice (či jejich kvalifikace).
  4. Posledním typem je modifikace variant 2 a 3 v podobě soutěže v jeden den, která čítá více než jedno kolo. Může být jakýmsi online připodobněním průběhu živého turnaje, kdy jednotlivá kola jdou po sobě, průběžné výsledky jsou nám známé před skončením všech kol, může probíhat i živá diskuze mezi koly o úlohách, stejně jako tomu je na turnajích. Vyžadována je ale přítomnost u počítače a internetu, takže podobně jako živě jsme vázáni na jedno místo během celého dne. V sobotu 25. dubna se chystá Německé mistrovství v sudoku v tomto pojetí jako náhražka za zrušené živé mistrovství ve stejném termínu. Pro přiblížení, jak takový online probíhá na příkladu německého: koná se 5 kol od 10 do 18 hodiny, každé kolo má předem stanovenou dobu trvání, nicméně luštit ji můžete v širším časovém intervalu (např. kolo první je na 40 minut, odluštit ho můžete během 10:00 – 11:00). Po skončení kol budou průběžně zobrazovány výsledky a celkové pořadí. Charakter soutěže nabízí, že nejste 5x během dne přikováni k přesnému času a stresujete se, že už čas běží, ale nabízí drobnou časovu rezervu, abyste mohli dosáhnout všech potřeb, které vám dodávají sílu luštit (najíst se, zakouřit si, pomilovat se apod.)

Která varianta se vám zamlouvá? Pro vyzkoušení doporučuji mně nejbližší známé akce pro jednotlivé varianty (další akce budou doplněny). Jedná se shodou okolností ve všech případech o soutěž v sudoku, nicméně varianty soutěží 2 a 3 jsou v logice stejně časté:

  1. Sudoku Mahabharat – nejbližší termín 1. – 6. května – pro online hraní zvolte posléze na stránce soutěže „Click here if you planning to solve online“
  2. WPF GP v sudoku (indické kolo) – pátek 24. dubna 12:00 až pondělí 27. dubna 23:59 na 90 minut
  3. Japonská kvalifikace v sudoku – sobota 25. dubna v 6:00 na 120 minut
  4. Německé mistrovství v sudoku – sobota 25. dubna 10:00 – 17:45

Aspekty onlinových soutěží, které se svým charakterem více či méně liší od turnajů živých, jsou shrnuty v následujících bodech.

Být online: Ke všem uvedeným variantám potřebujeme počítač, abychom mohli hrát s připojením k internetu, ve variantách 2 - 4 mít připojenou tiskárnu. Ne každý musí být fanouškem online soutěží, ale je to možnost, jak uskutečnit naší turnajovou činnost, když to nejde jinak či pro přilákání většího množství hráčů k našim soutěžím, kteří nemohou či nejsou ochotni přijet na turnaje živé.

Mezinárodní rozměr: Onlinová soutěž znamená, že se může zúčastnit kdokoli, pokud je to povoleno, včetně zahraničních hráčů. Lze se tak poměřit v rámci mezinárodní konkurence. Druhým aspektem je, že soutěž nemusí hostit český herní portál, ale třeba zahraniční s již vyzkoušenou herní praxí. V tomto případě by herní či webové prostředí mělo být dostatečně přiblíženo všem zájemcům v českém jazyce.

Zadání úloh a sžití se s prostředím: Předpoklad online soutěže bývá znalost zadání všech úloh předem (mimo případných výjimek), včetně jejich bodové hodnoty. Zveřejnění by měl následovat čas na diskuzi nad případnými otázkami. Stejnou péči si zasluhuje seznámení se s prostředím herního webu, aby hráči nebyli znevýhodněni jen kvůli tomu, že nevědí, kde se co nachází či jak ovládá. Herní prostředí si lze osahat v tzv. testovací soutěži, kdy si je možno zahrát pár úloh online (ve variantě 1) či si vytisknout, vyluštit a odeslat kódy ve variantách 2-4. Pro variantu 1 je tento krok stěžejní.

Technické zabezpečení: Technické zabezpečení soutěže je též důležité, aby bylo myšleno na všechny případné problémy, nemuseli se řešit až po soutěži a tím devalvovat dosažené výsledky hráčů. Většina nároků je zcela hráčům skryta a dosažení potřeb je v rukou organizátorů a administrátorů webu. Herní portál by měl být připraven na zátěž během hracího dne či dnů, když se hráči s webem spojí, a zajišťovat potřebné zabezpečení, aby bylo zaručeno, jaké řešení patří jakému hráči. Důraz na zabezpečení soutěže převažuje nad jinými aspekty webu (jako je jeho vzhled apod.), pokud tyto nároky nejsou součástí samotného soutěžení (ve variantě 1).

Vyhodnocení: Vedle zvýšených nároků na technickou podporu soutěže tu můžou být naopak snížené nároky na vyhodnocení výsledků, které se mohou generovat automaticky či po úpravách rozhodčími. Pouze ve variantě 1 lze kontrolovat správnost řešení kompletního obrazce, ve variantách 2-4 jsou objektem zájmu řešení pouze odpovědní řádky, tj. sada znaků podle předem stanoveného klíče. Pokud tomu tak je, mělo by být vybrán způsob, který odhaluje správnost řešení tabulky a zároveň hráče nezatěžuje svou složitostí. V sudoku jím bývají řádky či sloupce, v logice podobně vypsání obsahu řádku/ů a sloupce/ů či obsah vybraných polí obrazce. Výsledky mohou být zobrazeny ihned, pokud nejsou pozdrženy za účelem  vyhodnocení veškerých nesrovnalostí či protestů ohledně odpovědích kódů.

Podvádění: Aspekt, který bývá při živých soutěžích odstraněn či hlídán smiley, naopak u online soutěží mu zcela zabránit nelze. Varianty 3 a 4 představují řešení úloh v jeden čas, tudíž faktor sdílení zadání či využití více online účtů je minimalizován. Pokud hráč použije nepovolenou pomůcku (solver, kalkulačku, další osobu apod.), nemusí být možné takový podvod odhalit a výsledky soutěže jsou znehodnoceny. U obtížných úkolů nemusí být „pomoc“ povodníkovi nic platná, ale pro dosažení lehčích či klasičtějších úloh bezesporu podvádět lze.

Rozhodčí a další kritéria daná soutěžním řádem: Pro zařazení online soutěže bereme ohled k soutěžnímu řádu spolku HALAS, aby online soutěž měla co nejbližší parametry, které požadujeme po živých soutěžích, či aspoň porovnatelné paramatery, aby následně mohly být výsledky zařazeny do HALAS ligy nebo reprežebříčku. Postava rozhodčího by měla být určena předem a měla mít možnost spolu s organizátorem přístup k odpovědním kódům k zaručení férovosti soutěže. Lhůta k protestům by byla vyhlášena předem. Online soutěže bývají oproštěni od placení startovného, pokud by provoz soutěže nevyžadoval finanční náklady, není pro startovné důvod.

Zařazení novinek: Co třeba týmová soutěž online? wink

diCarlo

HALASí online turnaj :-)

Ahoj, souhlasím, že soutěží je kupa, lze hrát každý týden něco. Ale možná to vždy není pro každého, pro koho by mohla být online soutěž určena. Určitě jsem ani nemyslel napodobnit gépéčko, ale ušít něco na míru nám, jak to děláme na turnajích živých.

Mi přijde, že gépéčka, které hraje nejvíce Čechů, díky za to, jsou v sudoku připodobněné k úrovni mistrovství světa, v logice bývá úloh lehčích zastoupeno více. Ale stejně většina lidí stihne méně než polovinu úloh, doluštěj si pak zbylých 10-20 úloh? Musím říci, že některé hráče obdivuji, že do toho jdou po hlavě zas a znova s tím, že stihnou jen malinko. Beru, že je to prostě baví. :-) Pokud nechci jen úlohy top úrovně, pak pro mě třeba v logice přijde herně hezčí soutěž Puzzle Ramayan, kde jsou kola zaměřena na 1 okruh úloh úplně od nejlehčích, bonusem jsou takřka identické odpovědní kódy u všech úloh soutěže. Mně samotnému soutěž pomohla pochopit, jak vybrané typy úloh v logice luštit. Kdo si není jistý v kramflecích u úloh složitějších, horko těžko je získá na úlohách těžkých. Gépéčko je podle mě ideální pro hotové hráče. Příkladem nadcházející logické kolo GP má nejlehčí úlohy kolem 20-25 bodů, středně těžké za 35-40 bodů. Takové úlohy musí méně zkušení mordovat kolik desítek minut. :-) Na našich živých turnajích lze hrát úlohy lehčí.

Jiná stránka české online soutěže je možnost přivábit lidi, kteří na živou akci nepojedou nebo ne jen tak. Ve zlatých časech na Sudokucupu v rokách 2010-2013 osciloval počet českých účastníků sudoku soutěží mezi 40 a 100 účastníky. Pokud by se jedinci z online sudoku a herních webů zdáli býti po letech již nasyceni a na dezert by chuť nebyla, mohli bychom nabídnout něco luštitelného mladším, které jsme oslovovali na množství živých studentských turnajů v posledních letech. Za našimi hranicemi, kde se pravidelně konají online kvalifikace či přímo online mistrovství a k tomu živý turnaj, hraje online turnaj několikanásobně více hráčů než živý turnaj a troufám si říci, že kdyby měli pouze turnaj živý, množství zúčastněníchtivých živého turnaje zdaleka nedosáhne toho online.

Rozměr poslední, který zmíním a k čemu vedl i článek, je, že lze pojmout online soutěž jakkoli, jak my chceme. Živá akce je limitována časem luštění a vyhodnocením výsledků během dne, u online turnaje to tak být nemusí. Při tom nevymýšlíme něco odlišného, děláme jen turnaj na dálku. Podstata luštění na živém turnaji se svým papírem, tužkou a hlavou je podobná tomu doma u počítače se svým papírem, tužkou a hlavou. Na živé soutěži nezávodíme proti sobě, protože já nevidím, jak jsou ostatní moc přede mnou, abych přidal (vyjma playoff či vícekolových soutěží, kde můžeme získat přehled, jak si vedeme), ale na konci se jednoduše spočítají body a buď mi to vyjde nebo ne. Což je podobné soutěžím online, kde o druhých během soutěže nevím nic.

Já se na živý turnaj těším a přináší mi také potěšení, která doma nezažiju. Řadím ho výše. Chci jen říci, že jsme se toho online soutěžního rozměru z pozice organizátora před lety dobrovolně vzdali či ho opustili. Úlohy, co vytvořili týpci a borky z HALASu, lze ukázat i touto cestou, stejně tak smysl našeho soutěžení pod jednou střechou.
diCarlo

turnaje online

Online turnajů je dost, myslím si, že není potřeba přidávat nějaké HALASí, jen aby byly HALASí. Na turnaje HALAS ligy jezdím hlavně proto, že potkám lidi, což u online nedává smysl, takže já jsem klidně pro pauzu bez turnajů. Kdo chce hrát online, může najít na webu miliardu možností.
PS: K jednotlivým návrhům snad jen malá poznámka k tomu třetímu - nechtěla bych doma tahat sirky, kdo bude mít tiskárnu, místo u psacího stolu, a tedy se bude účastnit online turnaje, pokud by byl otevřený jen v pevně daný časový limit. 

mtronic

Při aktuálních 2x 8 kolech GP netrpím nedostatkem online soutěží... třeba LMI už pár let vypouštím.

turnaje online

Vyhovují mi podmínky GP.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer