WPF GP 2020 - indické sudoku: překlad bookletu

Pátým kolem pokračuje o následujícím víkendu WPF Sudoku GP. Úlohy od indických autorů můžete luštit v termínu 24.4. - 27.4.

Jako obvykle přinášíme překlad zadání do češtiny, originální anglický booklet stahujte zde. Příjemnou zábavu a ať se daří.

- 23. 4. 2020 - Gotroch -

1.-5. Klasické sudoku (15, 17, 21, 32, 44 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Anti-Diagonal sudoku (34 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá vyznačená diagonála obsahuje pouze 3 různé číslice.

7. Thermo sudoku (50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším (nemusí být po sobě jdoucí) ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

8. Arrow sudoku (51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice v políčku s kroužkem musí být součtem všech číslic podél příslušné šipky. (Číslice podél šipky se mohou opakovat.)

9. Rossini sudoku (52 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Jestliže je na okraji tabulky šipka, musí první tři číslice v daném řádku/sloupci tvořit vzrůstající sekvenci ve stejném směru jako ukazuje šipka. Pokud se u řádku/sloupce nevyskytuje žádná šipka, první tři číslice netvoří vzrůstající sekvenci v žádném směru.

10. Triple Sum sudoku (66 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každý řádek je rozdělen na tři části. První část obsahuje 4-ciferné číslo, druhá část (šedě podbarvená) 3-ciferné číslo, třetí část 2-ciferné číslo. Součet těchto tří částí je uveden vně tabulky za daným řádkem. Některé součty nemusí být uvedeny.

11. Sudoku pevnost (74 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslo v šedém políčku musí být větší než všechna čísla v stranově sousedících bílých políčkách.

12. Odd Even Count sudoku (83 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud je v políčku kroužek, tak pro číslo umístěné do něj platí: Pokud je v kroužku sudé číslo, vyjadřuje toto číslo počet sudých číslic v okolních 8 políčkách. Pokud je v kroužku liché číslo, vyjadřuje toto číslo počet lichých číslic v okolních 8 políčkách. Pro čísla v nezakroužkovaných polích může platit jakékoliv (nebo žádné) z těchto dvou pravidel.

13. Three Lines sudoku (61 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. 

Pro každou skupinu tří čar platí následující:
- Jedna z čar splňuje pravidla Arrow sudoku: Číslice v políčku s kroužkem musí být součtem všech ostatních číslic podél příslušné čáry. Číslice podél čáry se mohou opakovat. Poloha kroužku je neznámá a je součástí úlohy zjistit na kterém ze dvou konců čáry leží.
- Jedna z čar splňuje pravidla Thermo sudoku: Číslice na čáře musí vždy stoupat od menších k větším (nemusí být po sobě jdoucí) ve směru ode dna teploměru. Poloha dna teploměru je neznámá a je součástí úlohy zjistit na kterém ze dvou konců čáry leží.
- Jedna z čar splňuje pravidla Palindrome sudoku: Čísla ležící podél čáry tvoří palindrom (palindrom je takové číslo, které se čte stejně z obou směrů např. 1-2-3-2-1)

Čára může splňovat současně vlastnosti pravidel Arrow a Thermo (například: 1-2-3-6)

 

přeložil Jakub Hrazdira

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer