Zpráva o činnosti HALAS za období 2012 až 2013

Tuto zprávu vypracoval první výbor HALAS a obsahuje následující odstavce:

  • Turnaje a HALAS liga
  • Web soutěž
  • Reprezentační soustředění
  • Mistrovství světa
  • WPF GP v sudoku
  • Crocoliga
  • Finanční zpráva za rok 2013 a shrnutí celého volebního období

Zpráva ke stažení (pdf)

 

HALAS_03.jpg

Zpráva o činnosti Hráčské asociace logických her a sudoku o.s.

za období 2012 - 2013

 

Turnaje a HALAS liga

            Organizace turnajů v sudoku a logice je jedním ze stěžejních cílů HALAS. Pro zvýšení atraktivity byla od počátku roku 2012 zavedena tzv. HALAS liga, dlouhodobá soutěž řešitelů.

            V roce 2012 byly uspořádány 4 internetové turnaje, 5 klasických turnajů a MČR v řešení sudoku i MČR v řešení logických úloh. Dále byly uspořádány i 3 turnaje pro studenty. Vítězem HALAS ligy i mistrem ČR v řešení logických úloh se stala Jana Vodičková, stejné double v sudoku dosáhl Jakub Ondroušek. Alespoň jednoho turnaje HALAS ligy se zúčastnilo 145 hráčů, 88 z nich se pak dostavilo na nejméně jeden živý turnaj.

            V roce 2013 se již projevila slabší účast hráčů, kvůli které musel být zrušen turnaj v Hranicích. Internetové turnaje proběhly dva, klasické čtyři a tradičně proběhla dvě MČR v řešení sudoku i logických úloh. Novinkou v turnajové skladbě bylo zařazení samostatného MČR týmů. Soutěže pro studenty v tomto roce proběhly čtyři. Zatímco v sudoku obhájil Jakub Ondroušek obě vítězství z předchozího roku (HALAS liga i MČR), v řešení logických úloh byl na MČR nejlepším Jan Novotný, Jana Vodičková pak opanovala pořadí HALAS ligy. Alespoň jednoho turnaje HALAS ligy se zúčastnilo 152 hráčů, 76 z nich se pak dostavilo na nejméně jeden živý turnaj.

            Výbor HALAS by rád alespoň touto cestou vyjádřil poděkování všem, kteří se na organizaci turnajů podíleli jak autorsky, tak pořadatelsky či nenápadnou prací v pozadí.

 

Web soutěž

S několikaměsíčním zpožděním, ale přece, se nám podařilo na stránkách Halasu rozjet od 4. dubna 2013 Webovou řešitelskou soutěž v logice a sudoku. O technické řešení se zasloužil David Vondrák, systém soutěže pak dali dohromady J.Hrdina a J.Novotný.

            Soutěž si získala určitou pozornost, ale cíl přilákat nové řešitele a autory zatím příliš nesplnila. Řešitelů se vystřídalo za 8 měsíců soutěže celkem 49. A mezi nimi vyniká pětice nejpilnějších s plným počtem vyřešených úloh:

            Geobest, Gotroch, Marty, QKV a Tojejedno

            Autorsky se na ní podílelo prozatím 6 autorů, přičemž celých 52 úloh ze 74 vytvořil Honza Novotný. Tři nejlépe hodnocené úlohy vytvořili:

            J.Novotný – Mezi stěnami 2               9.4 bodu

            M.Demiger – Kakuro s hadem           8.8 bodu

            J.Novotný – Nepravidelné tečky         8.6 bodu

Viz: http://sudokualogika.cz/node/658

 

Reprezentační soustředění

            V roce 2012 jsme začali s novou tradicí hráčských soustředění. Cílem je jednak podpořit reprezentaci, ale zároveň nabídnou i dalším hráčům ze širší špičky kvalitní trénink a metodickou pomoc.

            První takovéto soustředění zorganizoval J.Hrdina v létě 2012 v Roztokách u Jilemnice a byli na něj pozváni nejlepší řešitelé HALAS ligy. Další soustředění pod vedením J.Novotného pak proběhlo v na podzim v Kunštátě a bylo určené reprezentaci pro nadcházející Mistrovství světa. A do třetice všeho dobrého se konalo ještě jedno finální soustředění těsně před MS pod velením reprezentačního kapitána V.Koudelky.   

V roce 2013 jsme navázali nejprve únorovým soustředěním v Kunštátě. A nejlepší hráči HALAS ligy měli i letos možnost procvičit své závity v červenci Roztokách u Jilemnice. Podrobnosti je možné si přečíst v reportážích na našem Webu.

Přínos soustředění byl hráči ceněn zejména na MS v roce 2012 v Chorvatsku. Možnost procvičit si předpokládané typy úloh obětavě připravené J.Novotným řadě hráčů vydatně pomohla.

Smyslem je ale vedle čistě společenského rozměru těchto akcí i pomoci rozvoji všech dalších členů, kteří o to mají zájem. Pro členy Halasu, kteří neměli možnost se soustředění zúčastnit, jsou materiály ze soustředění publikovány na našem Webu.

 

Mistrovství světa

Reprezentace držela náš prapor tradičně vysoko a z posledních dvou Mistrovství světa přivezla 2 stříbrné medaile za týmovou soutěž v sudoku a skvělou bronzovou medaili J.Ondrouška v sudoku soutěži v Číně. Souhrn umístění (A-tým a naši 4 nejlepší):

                                                            Sudoku             Logika

Chorvatsko 2012             A-Tým              2.                                 6.

                                    Jednotlivci          5. Ondroušek               10. Vodičková

                                                            17. Novotný                 18. Novotný

                                                            18. Břízová                  52. Nepovím

                                                            23. Hrazdíra                 54. Babilon

Čína 2013                      A-tým              2.                                 8.

                                    Jednotlivci       3. Ondroušek               36. Novotný

                                                          10. Novotný                 37. Břízová

                                                          17. Břízová                  40. Vodičková

                                                          18. Hrazdíra                44. Ondroušek

                                                           

V posledních 3 letech byl upraven formát mistrovství tak, že se obě mistrovství v sudoku i logice konají společně a zároveň byla dána možnost účasti B-týmů. Tím se naše účast rozrostla na 13 resp. 9 účastníků, kteří měli šanci se této jedinečné akce zúčastnit. V letošním roce byly pak poprvé vyhodnoceny i výsledky v kategoriích do 18 let a nad 50 let.

Pro podrobnější informace odkazuji na reportáže J.Novotného z obou mistrovství:

2012 -  http://sudokualogika.cz/node/375, 2013 - http://sudokualogika.cz/node/798

 

WPF GP v sudoku

V roce 2013 byla poprvé zorganizována pod záštitou WPF Grand Prix v sudoku. Neboli seriál 8 internetových soutěží, který vrcholil finále pro nejlepší řešitele, které proběhlo v Číně během Mistrovství světa.

Tato soutěž byla jednoznačně úspěšná a nás může těšit, že nápad na její uspořádání pochází z hlavy našeho předsedy K.Tesaře.

V průběhu celého roku se jí zúčastnilo úctyhodných 775 hráčů a z toho 92 Čechů. Je tedy zřejmé, že přitáhla pozornost i řady českých hráčů mimo Halas.

Nejlepší naši po základní části byli: J.Ondroušek (6.), J.Novotný (11.), J.Hrazdíra (17.), J.Břízová (24.) a K.Vytisková (43.)

Honzovi Novotnému tedy uniklo finále jen o pověstný chloupek.

Mezi desítku nejlepších (honorovaných cenou 100 EUR) se nicméně probojoval náš nejlepší sudokář Kuba Ondroušek a ve finále svou pozici ještě vylepšil, když dosáhl až na bronzovou příčku.

Pořadí finále tak bylo: 1. K.Morinishi (Jap), 2. T.Vunk (Est), 3. J.Ondroušek (ČR)

Vzhledem k úspěchu prvního ročníku bude soutěž pochopitelně pokračovat i v roce 2014. A bude navíc pořádána jak v sudoku, tak v logice. Autorsky se bude Česká strana podílet jedním kolem v logice (J.Hrdina a J.Hrazdíra).

Viz: http://www.gp.worldpuzzle.org/   

 

Crocoliga

Někteří z našich členů již několik let hrají na německých stránkách www.croco-puzzle.com.

Na podzim 2012 zde byla spuštěna týmová soutěž v řešení logických úloh Crocoliga. Čeští hráči vytvořili v první sezóně tři šestičlenné týmy, které byly nasazeny podle ratingu jednotlivých hráčů: Czech Team (banro, Gotroch, jaku111, KrtekHonza, mtronic, tojejedno) do 1. ligy, Czech Z (Caca, didi, jana70, jhrdina, Lilian, Madla) do 2. ligy, Czech XY (Ashley, nelly, Paja, petkav, repa, Voda) do 3. ligy. Herní sezóna se skládá z 15. hracích kol, hraje se systémem "každý s každým". V každém kole si hráči rozdělili a vyřešili 12 úloh.

Jak se dalo očekávat, Czech Team si v 1. lize vedl velmi dobře, několikrát během sezóny se dokonce ocitl na vedoucí pozici. Škoda, že se nakonec musel spokojit s 2. místem a vítězství přenechat týmu tba. Tým Czech Z se ve 2. lize dost trápil a po velkém počtu porážek mu nezbylo než se smířit se sestupem. Doufejme, že letos zabojuje lépe. Tým Czech XY se ve třetí lize umístil na 9. místě.

Od podzimu 2013 probíhá 2. sezóna Crocoligy. V polovině roku 2013 vznikl další český tým Czech Q (babilon, matysek, QKV, trenuju, Tydela, zqzq), který byl podle pravidel jako nováček zařazen do 4. ligy, ale jistě se brzy probojuje do vyšší soutěže.

              

Finanční zpráva za rok 2013 a shrnutí volebního období 2011-2013

 

            Zpracoval: Kačírek – pokladník                                   Kontroloval: Křenek – revizor

            Vzhledem k náplni této části zprávy se budeme pohybovat v suché řeči čísel, která je pro naše sdružení přitom tak posvátná.

Následuje tedy přehled příjmů a výdajů za rok 2013:

Počáteční stav k 1.1.2013

Pokladna (hotovost)                                          739,60

Bankovní účet                                               56 878,81

Celkem                                                         57 618,41

Kredity hráčů                                                -4 700,00

 

Konečný stav k 31.12.2013

Pokladna (hotovost)                                            38,70

Bankovní účet                                               79 943,38

Celkem                                                         79 982,08

 

Rozdíl                                                           22 363,67

Kredity hráčů                                                -6 950,00

Finanční situace                                       + 15 413,67

 

Příjmy a jejich rozdělení

Členské příspěvky                                         11 200,00

Startovné a platby členů                              30 050,00

Startovné a platby nečlenů                            7 011,77 (ano, platba v EUR je viníkem)

Sponzorské dary                                           54 000,00

Větší dary hráčů

Celkem                                                       102 261,77

 

Výdaje a jejich rozdělení

Členský příspěvek WPF 2013, 2014             16 469,20

Náklady turnajů – nájmy                              20 800,00

Náklady turnajů – režie                                13 164,90

Ostatní režie                                                   7 964,00

Příspěvek na dopravu reprezentantům       21 500,00

Celkem                                                         79 898,10

 

Rozdíl                                                       + 22 363,67 (vč. kreditu hráčů 6 950 Kč na příští platby)

 

Počet členů (z toho s uhrazeným ČP)               65 (56)

Počet účastníků živ. turnajů (člen/nečlen)   227 (171/56)

 

            Závěrem k této části zprávy lze tedy říci, že je současná situace financování naší činnosti konsolidovaná. Bohužel vyplývá také z přehledu, že tato bilance je udržována nepravidelnými příjmy sponzorů, zatímco naopak startovné na živých turnajích pokrývá pouze 80% nákladů na tyto turnaje. Přičemž samozřejmě zainteresovanost autorů a organizátorů je položka, která nemá finanční, ale morální náplň. Ze strany členů a příznivců se dá proti ní postavit jedině osobní účast na turnajích, pomoc při zajišťování i drobnějšího sponzoringu a případná spolupráce na rozšiřování členské základny.

            Přímé platby členských příspěvků v zásadě pokrývají celé náklady na členský poplatek ve WPF, jehož vzdání se nepovažujeme v současné době za rozumné vzhledem k vysoké angažovanosti českých zástupců a celkovému renomé českých sudokářů a logiků na světové scéně.

 

Porovnání s předchozím obdobím

            Porovnání s předchozím obdobím, které si dovoluji shrnout do jediného vzhledem k tomu, že zakládající schůze proběhla v prosinci roku 2011, vypadá pak následovně:

            Rychlý vznik našeho sdružení měl pozitivní důsledek v tom, že mnoho hráčů považovalo vstup do nově vzniklé a zcela samostatné organizace za samozřejmý a v prvotním nadšení také chápalo potřebu zajistit společné dítko i finančně.

            Tento radostný počátek přinesl tedy do začátků potřebné finance. Navíc nadšení členové v první vlně připisovali i zápisné, takže bylo možno prakticky ještě bez běžného ročního provozu uvažovat o převzetí členství ve WPF včetně nemalého členského příspěvku.

Pak přišel první hodnotný sponzorský dar a také hráči zprvu bez problémů chápali potřebu menšího startovného k úhradě nákladů na živé turnaje. Vždyť to dá rozum, že se to sudoku ani logika sami zadarmo neudělají.

 

            Účetně a v suchých datech pak znamenalo toto nadšení následující:

 

Konečný stav k 31.12.2012

Pokladna (hotovost)                                          739,60

Bankovní účet                                               56 878,81

Celkem                                                         57 618,41

Kredity hráčů                                                -4 700,00

 

Finanční situace                                       + 52 918,41

 

Příjmy a jejich rozdělení

Členské příspěvky                                         13 400,00

Zápisné                                                           7 628,00

Startovné a platby členů                              19 250,00

Startovné a platby nečlenů                            2 300,00

Sponzorské dary                                           68 000,00

Větší dary hráčů                                             2 000,00

Úroky                                                                   45,21

Celkem                                                       112 623,21

Výdaje a jejich rozdělení

Členský příspěvek WPF 2012, 2013             13 148,40

Náklady turnajů – nájmy                                8 040,00

Náklady turnajů – režie                                12 333,40

Ostatní režie                                                   1 231,00

Příspěvky reprezentantům                           20 252,00

Celkem                                                         55 004,80

 

Rozdíl                                                       + 57 618,41 (vč. kreditu hráčů 4 700 Kč na příští platby)

 

Počet členů (z toho s uhrazeným ČP)               67 (67)

Počet účastníků živ. turnajů (člen/nečlen)   253 (198/55)

 

            Z výše uvedených dat vyplývá především pokles účasti na živých turnajích, stagnace či spíš pokles členské základny a v zásadě ta skutečnost, že nebýt jednorázových sponzorů, bylo by sdružení ve ztrátě, kterou by členové asi neradi kryli ze svého. Je tedy nezbytné dále vybírat startovné, které dle našeho názoru stále není vysoké vzhledem k nabízené hodnotě.

            Pochopitelně je možné nepřispívat reprezentantům, nezaplatit členský příspěvek WPF a ztratit hlasovací právo. Lze také zrušit živé turnaje, které jsou finančně nákladné. K omezení jsme přistoupili a je jen na členské základně, bude-li trend pokračovat, nebo naopak začne účast vzrůstat a opět se oživí turnaje v tradičních místech naší země.

- 13. 1. 2014 - Krt -

PřílohaVelikost
Zpráva o činnosti sdružení HALAS za období 2012-2013.pdf145.65 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer