Pár slov k členské schůzi 2021 (k 25. listopadu)

Po roce jsme opět v situaci, kdy nemůžeme uskutečnit členskou schůzi v podobě, jakou bychom si přáli. Situace s covidem-19 vzhledem k pořádání akcí začíná být velmi nepříznivá a těžko počítat, že se bude zlepšovat směrem k plánovanému datu turnaje Vánoce ve Zlaté Praze.

O podobě členské schůze pro rok 2021 byla rozhodnuto emailovým hlasováním členů výboru spolku ze dne 11. 11. 2021. a byla vyhlášená na 11. 12. 2021 od 16:30 v prostorách ZŠ Na Beránku v Praze, viz informace na http://sudokualogika.cz/node/2577.

Členské schůze spolku „za covidu“

V prosinci loňského roku jsme místo živé schůze poprvé za dobu spolku HALAS uspořádali e-mailovou členskou schůzi. Byl to z naší strany krok do neznáma, realizace samotné schůze stála několik jedinců nemalé úsilí. Hlavní část programu v podobě diskuze členů našeho spolku se vedla v mezích, které jsme si nepřáli. Týkalo se to debaty o pobočném spolku a zařazeného bodu členské schůze ke zrušení pobočného spolku. Dalšími body schůze bylo schválení zpráv o činnosti spolku, finanční zprávy, revizní zprávy a bod týkající se možnosti převedení členského příspěvku na rok 2021. Vzhledem k podobě členské schůze nebyl do programu zařazen žádný bod vyžadující změnu stanov, i když minimálně o dvou bylo v případě živé schůze uvažováno.

Podmínky pořádání e-mailové členské schůze umožnil zákon č. 191/2020 Sb., v kterém bylo řečeno, že členskou schůzi může uspořádat spolek písemnou formou či s využitím technických prostředků i v případě, že tento způsob nemá uvedený ve svých stanovách, což je případ našeho spolku. Novelou uvedeného zákona byla doba, po kterou tuto situaci mohly spolky využít, prodloužena do 30. 6. 2021.

Druhou skutečností popisující zákon byla možnost prodloužit délku funkčních období členů volených orgánů spolku až po dobu 3 měsíců od skončení vyhlášených mimořádných opatření při epidemii. Jinak řečeno volební členská schůze mohla být uskutečněna až s tříměsíčním odkladem po konci mimořádných opatření a dosavadní členové výboru by byli do té doby stále jeho platnými členy, pokud by s tímto prodloužením souhlasili. Nás se tato situace loni netýkala, nyní již zákon není v platnosti.

Opatření týkající se konání členských schůzí v letošním roce (k 25. listopadu 2021)

V současné době jsou mi známa následující  opatření vztahující se k  pořádání členských schůzí spolků.

V případě počtu 20 a výše přítomných osob je situace popsána v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví z 26. 8. 2021 (MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN), aktualizované v mimořádném opatření ze dne 20. 11. 2021. (MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN). Osoby účastnící se zasedání členské schůze používají ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor) a jsou usazeni tak, aby mezi účastníky bylo vždy volné místo. Na zasedání se zakazuje účast jedincům s klinickými příznaky covidu-19.

Organizátorovi se nařizuje kontrolovat splnění podmínek při vstupu účastníků do vnitřních prostor, případně jim při nesplnění vstup neumožnit. Podmínkami v současné době jsou

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
  • absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách.

Je předpoklad, že se podmínky zasedání členských schůzí spolků a účasti na akcích ve vnitřních prostorech mohou nadále upravovat směrem ke dni konání.

Využití plných mocí

Pro případ neúčasti na členské schůzi může člen využit možnosti se nechat zastoupit jiným členem a svěřit mu svou plnou moc. Na minulých členských schůzích se vyjadřovali členové, abychom vyšší využití plných mocí u jednotlivců zvážili, tj. když jedna konkrétní osoba je zástupcem vyššího počtu členů. Reakcí byla výzva, ať mají členové, kteří se chtějí nechat zastoupit plnou mocí, možnost včasně vyjádřit své rozhodnutí na základě podrobností o projednávaných bodech vyhlášených s dostatečným předstihem. U současné členské schůze jsou to 2 týdny předem. Pak zástupci členů mohou vědět již dopředu rozhodnutí člena. Samozřejmě může člen nechat rozhodnutí zcela na svém zástupci.

Pokud by nepříznivé hygienické podmínky (či následná vyhlášená opatření) snížily účast na členské schůzi, využití plných mocí je nevyhnutelným krokem. Je na zvážení, zda na členské schůzi v takových podmínkách mají být projednávány body, které vyžadují či přirozeně přinášejí otázky a rozvíjí diskuzi, které již člen není přítomen, pouze jeho zástupce. 

 

Dále připojuji návrh, který jsem předložil výboru spolku současnému a předložím ho výboru nově zvolenému.

Je očividné, že druhou zimu po sobě budou ovlivňovat pořádání našich turnajů a dalších aktivit v chladnější půlce roku okolnosti spojené s covidem. Dopadají na řádný průběh členské schůze konané tradičně v prosinci při turnaji Vánoce ve Zlaté Praze, kdy vyhlášená opatření či horší hygienická situace může pořádání členské schůze omezit nebo ovlivnit člena spolku, zda se schůze osobně zúčastní. Nabízí se využít plné moci.

Druhým rokem vymýšlíme, jak s členskou schůzí naložíme a zároveň jsme se podruhé rozhodli nezařadit do programu schůze body, jejichž schválení by znamenalo změnu stanov, i když by si spolek jejich projednání a případné schválení podle mého mínění zasloužil. Nelze se tomuhle pro příště vyhnout?

Pokud mi bude spíláno, že se připojuji k zástupu jiných amatérských epidemiologů, dobře mi tak, ale můj návrh je poháněn myšlenkou, co jsme prožili, už neokusit, když jistota, že se to nemůže opakovat, tu není. Návrh zní, posuňme výroční členskou schůzi našeho spolku do jarního termínu, kdy budeme věřit, že hygienické podmínky (na základě zkušeností z posledních dvou let) budou příznivější k pořádání členských schůzí v řádné podobě, tedy s živými účastníky v dostatečném množství.

V jarním období roku 2022 bychom mohli uskutečnit členskou schůzi na první živé akci či při MČRL 2022, o kterém jsme podle předběžných návrhů uvažovali na konec května. Jistotu termínu nemůžeme nyní říci, ale určitě by měla členská schůze proběhnout do konce června.

V předkládaném návrhu je podnávrh k diskuzi, že by jarní členská schůze byla zároveň schůzí volební. Dvouleté mandáty členů výboru a revizora by začínaly touto členskou schůzí a končily na jaře 2024. Volební období dvou let nemusí končit přesně na stejné datum za 2 roky další členskou schůzí, ale zajisté by to při plánování turnajů spojených s členskou schůzí hrálo roli. Hlavním motivem celého návrhu je vyhnout se otázkám omezení členské schůze z důvodu covidu během prosince. 

Pokud vás napadá, jak by se to spojovalo s členskou volební schůzí letošní prosincovou, tak je to bezesporu zásah do zaběhnutého procesu našeho spolku a důvod k zamyšlení i pro nové kandidáty do výboru spolku. wink

Uvedený návrh má jednu konsekvenci týkající se našeho účetnictví, kterou řešili již mí předchůdci a s kterou se i na mě obraceli členové. Na prosincové členské schůzi schvalujeme finanční zprávu spolku před koncem kalendářního roku, tedy před koncem našeho účetního období. Pokladníci se rosí při nových a nových účtenkách za výdaje ke Zlaté Praze, které zařazují do finanční zprávy na samotném turnaji schvalované. Občas něco unikne. Možná by změnu ocenili sami členové, ba možná i návštěvníci webu, když by zprávy schvalované na členské schůzi, občas psané v hektickém tempu před vánočním turnajem, byly vyvěšeny po novém roce na náš web až do termínu jarní členské schůze.

Pokud se návrh nezamlouvá, mám na členy prosbu z pozice předsedy spolku. Uspořádejme živou členskou schůzi v nejbližší termínu, kdy to bude možné a kdy bude předpoklad, že dorazí dostatečný počet z vás. Mým malým osobním snem je, abychom se jednou potkali takřka všichni. smiley Náš spolek HALAS živou členskou schůzi opravdu potřebuje. Nacházíme se v období, kdy stále řešíme důležité spolkové otázky a já jsem přesvědčen, že právě osobní kontakt, možnost diskutovat v širším počtu lidí či si jednoduše sednout k jednomu stolu, napomůže k vyřešení palčivých témat, které jsou předmětem nejasností v onlinových diskuzích a které nedokážeme posunout. Změna stanov spolku nad vybranými body (změna sídla spolku, elektronické hlasování), důležité otázky týkající se využití financí z MS 2018 a též našeho webu si řádnou členskou schůzi zasluhují.

sepsal Pavel Kadlečík

Těžký život spolkový

Časy pandemické jsou fakt těžké pro jakoukoliv spolkovou činnost. A ta současná vlna už je úplně mimo chápání - jak k ní proboha mohlo (znovu) dojít. Ale to sem nepatří.

Vnímám s úlevou, že jsem se "tohoto" nedožil jako předseda spolku, ale pouze jako vyčerpaný dvojnásobný otec, který tak jako tak nemá na S a L moc času.

Myslím si, že by bylo potřeba, aby současný výbor - pokud to aspoň trohcu jde - dotáhl HALAS k nějaké jarní schůzi, jak o ní píše diCarlo - a pak už snad konečně půjde dýchat volněji.

Zoufale jsem přemýšlel, co lze dělat mimo poněkud neosobního online hraní, ať už je to FED nebo Indové. A napadá mě jediná věc, která by mi přišla trochu živější - nešlo by založit nějaké týmové soutěže? Jako nechystat nic nového, jen to vyhlásit a evidovat výsledky. Mohlo by se hrát třeba na klasice na různých serverech, nebo na alternativách a tak. Prostě jen nějak sčítat výsledky nebo i nasazovat sestavy a dělat z toho souboje. Cokoliv, co by snad vedlo k živější komunikaci mezi lidmi. Ať už v rámci týmu nebo i napříč komunitou. Nehlásím se jako pořadatel, viz druhý odstavec, jen to házím do placu jako myšlenku.

Pevné zdraví všem!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer