Členská schůze spolku HALAS - 11. 12. 2021

Místem konání členské schůze dne 11. 12. 2021 od 16:30 je Rosmarin Business Center - Dělnická 12, Praha-Holešovice - rosmarin.cz

Do budovy se o víkendu nelze dostat svépomocí. wink V době před začátkem schůze bude v prostoru hlavního vchodu vždy někdo z účastníků, aby druhému pomohl dovnitř. Případně se lze kdykoli obrátit na PcZuzku či jiného živého účastníka schůze, který pomůže! smiley 

 


 

Vážené členky, vážení členové,
 
připojujeme aktualizované informace k členské schůzi spolku, která se bude konat v sobotu 11. prosince 2021 od 16:30 v Praze.
 
Body k hlasování během členské schůze budou
 • schválení Finanční zprávy spolku HALAS za rok 2021
 • schválení Zprávy o činnosti spolku HALAS za rok 2021
 • schválení návrhu výboru spolku, aby volební období členů výboru a revizora, kteří budou zvoleni při členské schůzi dne 11. prosince 2021, trvalo do jarní členské schůze spolku, kterou je v plánu uspořádat do června 2022.
 • volby do výboru spolku a na funkci revizora spolku
Do voleb na členy výboru spolku se nepřihlásil žádný nový kandidát. Na schůzi výboru spolku dne 28. 11. 2021 potvrdili současní členové výboru spolku, že za nastalé situace budou kandidovat znovu, i vzhledem k okolnostem konání členské schůze. Kandidatura na funkci revizora byla potvrzena v komunikaci současné revizorky s výborem spolku.
Kandidáty na členy výboru jsou Jakub Hrazdira, Raul Kačírek, Pavel Kadlečík, Jana Ondroušková, Jan Zvěřina. Kandidátkou na funkci revizora spolku je Martina Macháčková.
 
Prosíme členy spolku, aby se členské schůze zúčastnili osobně nebo předáním plné moci svému zástupci, aby členská schůze byla usnášeníschopná. Dále žádáme účastníky, aby se přihlásili předem skrz formulář uvedený na http://sudokualogika.cz/node/2582, abychom měli společně přehled o konečných počtech. Členové, kteří se nechají zastoupit plnou mocí, ať též zašlou na email sudokualogika@gmail.com informaci, komu svou plnou moc předali.
Plnou moc naleznete ZDE, dodatek plné moci k zjednodušení předání rozhodnutí člena svému zástupci ZDE.
 
O pomoc s přípravou schůze jsme požádali Petru Čičovou (pczuzka), Hanu Havelkovou (Hafka) a Karla Štěrbu (chlien), kteří budou zároveň členy volební komise při členské schůzi samotné. Ze současného výboru budou schůzi na místě řídit Raul Kačírek (Caca), Pavel Kadlečík (kousek-nebe) a Jan Zvěřina (jzverina). S přípravou schůze a rozesíláním informací pomáhá též matrikářka spolku Jana Novotná (tojejedno). 
 
Aktuálně řešíme, zda bude možné členskou schůzi uspořádat na naší partnerské ZŠ Na Beránku v Praze-Modřanech, jak bylo vyhlášeno. V případě omezení provozu školy nebo v situaci, kdy se živě členské schůze zúčastní pouze malý počet členů, je v plánu přesunout konání schůze do Rosmarin Business Centra v Praze-Holešovicích (ulice Dělnická 12), jehož prostory jsou některým našim členům známé a osvědčené z příprav před světovými akcemi ve skládání puclí. S rozhodnutím o změně místa konání by byli členové včas obeznámeni zde a emailem.
 
Samotná členská schůze bude probíhat podle programu uvedeného na této stránce dříve. Pro účastníky budou připraveny horké nápoje a vánočka. Doporučujeme si přinést svůj vlastní hrníček.
Během schůze budou dodrživána aktuálně platná covidová opatření.
 
sepsal dne 5. prosince 2021 Pavel Kadlečík
 

 

Vážené členky, vážení členové,

výbor spolku HALAS svolává na sobotu 11. prosince 2021 od 16:30 výroční členskou schůzi.
 
Místo konání: ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha.
Schůzi předchází turnaj Vánoce ve Zlaté Praze se začátkem v 10:00.
Pokud můžete a situace to dovolí, doražte, ať je schůze usnášeníschopná. V případě, že nemůžete přijet, prosíme, abyste pověřili Vám blízké členy zastupováním. Děkujeme.
 
Předběžný program schůze:
 
1. Technický bod (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, schválení programu)
2. Zpráva o činnosti spolku HALAS za rok 2021 a zhodnocení funkčního období 2020 - 2021 (Kadlečík)
3. Zpráva finanční za rok 2021 (Kačírek)
4. Volby I (určení volební komise, potvrzení nominace kandidátů, distribuce a sběr hlasovacích lístků)
5. Plán akcí na rok 2022
6. Volby II (vyhlášení výsledků voleb)
7. Různé
 
Podmínky turnaje a následující členské schůze budou upřesněny blíže termínu konání podle epidemiologické situace. Finální verdikt k pořádání turnaje, zda a s jakým rozsahem se uskuteční, jsme zvolili na 27. 11. 2021.
 
O dodržení stejného termínu, tedy 27. 11. 2021, bychom chtěli poprosit kandidáty do výboru spolku a na revizora, aby svoji kandidaturu ohlásili na webu spolku, zde v diskuzi formou komentáře, či zaslali emailem na info@sudokualogika.cz. Zpráva o činnosti spolku, finanční a revizní zprávy za rok 2021 budou vyvěšeny na webu spolku dne 27. 11. 2021. V obou případech jsou uvedené termíny (pro oznámení kandidatury a zveřejnění zpráv) vyhlášeny z důvodu, aby se členové zastoupení plnými mocemi mohli rozhodnout již při předání moci svému zástupci.
 
Máte-li návrhy, čím by se měla členská schůze či výbor spolku zabývat, můžete se vyjádřit přímo na místě nebo napsat předem.
 
Příjemné listopadové dny,
 
Pavel Kadlečík
předseda spolku HALAS
 

Zpráva finanční a zpráva o činnosti

Ahoj,

zprávy týkající se chodu spolku, které budou schvalovány na členské schůzi, jsou nahrané na webu na této stránce o členské schůzi výše.

Zpráva o činnosti
http://sudokualogika.cz/sites/default/files/schuze2021_%20zprava_o_cinno...

Zpráva finanční
http://sudokualogika.cz/sites/default/files/schuze2021_%20zprava_financn...

Členská schůze

Tak přemýšlím kdo na tu schůzi dorazí... možná pražáci, protože to jde spojit s pěknou zimní procházkou zasněženou Modřanskou roklí... 
Pokud opravdu musíme volit, tak bych navrhoval aby současný výbor pokračoval dál. Třeba i s tím, že odsouhlasíme jednorázové zkrácení období na 10 měsíců a další volby budou na první živé akci formátu MČRL/MČRS (v pátek u Šošona :-).
Na to se snad najde pár dobrovolníků, co se někde někdy potká a bude mít dostatečné množství plných mocí.

Podrobnosti k členské schůzi a turnaji 11. 12.

Ahoj všem členkám a členům, čtenářům webu,

včera proběhlo rokování výboru spolku o podobě letošní členské schůze a turnaji plánovaným na 11. 12. Dnes bude výsledek jednání rozeslán emailem členům spolku.

Turnaj jsme se rozhodli zrušit vzhledem ke stále horšící se situaci, i když víme, že účast na členské schůzi je úzce spojena s účastí na turnaji. Snad to pochopíte. Volební členskou schůzi posunout (= že by se nyní nekonala) v našem pojetí nejde. Při schůzi výboru byly dále diskutovány skutečnosti, že nemáme kandidáty na členy příštího výboru, o možnosti přesunout výroční členskou schůzi do jarních měsíců (i natrvalo), o způsobu, jakým by mělo být nakládáno s plnými mocemi v současné situaci, a o harmonogramu dění před členskou schůzi.

Zprávy o činnosti našeho spolku a zpráva finační jsou ve fázi dotváření, respektive připomínkování, za zdržení se zvěřejněním se omlouváme. 

Pokud byste měli návrhy a nápady k celé situaci, co a jak udělat, napište. Výbor rozhoduje o věcech, aby spolek mohl fungovat, ale na turnaje jezdí hráči a na členskou schůzi, nejvyšší orgán našeho spolku, členové s právem se podílet na dění spolku, tudíž se učiněná rozhodnutí týkají všech nás zainteresovaných.

Email členům zahrnuje body:

 • Plánovaný turnaj Vánoce ve Zlaté Praze dne 11. 12. neproběhne.
 • Proběhne členská schůze spolku dne 11. 12. v Praze na ZŠ Na Beránku od 16:30 (pokud by okolnosti neumožňovaly dodržet místo a čas, budou podrobnosti členům včas oznámeny). K žádným jiným reálným možnostem vyřešení situace jsme nedospěli, mandáty nás současných členů výboru končí v prosinci 2021.
 • Neevidujeme žádné přihlášené kandidáty na pozici člena výboru, ani revizora, z tohoto důvodu posunujeme termín oznámení kandidatury členů do výboru do soboty 4. 12.
 • V případě pokračujícího nezájmu členů stát se členy výboru, by současní členové výboru kandidovali nyní znovu.
 • Zároveň předkládáme členům návrh, který zařadíme jako bod členské schůze, že současné volební období bude zkráceno do jara, kdy při konání živé členské schůze s věřme reálným počtem přítomných členů (podobné schůzím dřívějším), proběhne volební členská schůze a noví členové výboru budou zvoleni na 2 roky. Někteří členové současného výboru neplánují již dále kandidovat, ale v této situaci se rozhodli do jarní členské schůze „vydržet".
 • Pokud máte návrhy k hlasování členskou schůzí, prosím oznamte je veřejně do 4. 12. Berte ohled, že diskuze o návrzích by naživo neproběhla za standardních podmínek. Nechceme, aby padaly návrhy k hlasování přímo na členské schůzi, jelikož předpokládáme vyšší počet členů zastoupených plnými mocemi.
 • Chceme oslovit členy spolku (zvláště pražské), zda by nám pomohli zrealizovat konání členské schůze, aby její průběh a volba členů nového výboru se vedla dle našich standardů a volebního řádu.
 • Dne 5. 12. bude rozeslán členům email s aktualizovanými informacemi o kandidátech do výboru spolku a na revizora a projednávaných bodech členské schůze. Všechny projednávané body členské schůze budou přiloženy k plné moci, aby je mohl člen předat svému zástupci současně s předáním plné moci, pokud by se tak rozhodl.
 • Hygienické podmínky, za kterých bude členská schůze probíhat, budou upřesněny. Předpokládáme, že je mohou ovlivnit další vyhlášená opatření.

Pavel Kadlečík

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer