Druhé sudokové kolo WPF GP 2021 - výsledky a tipy na řešení úloh

35 českých luštitelek a luštitelů si vzalo do hlavy, že zdolá druhé letošní sudokové kolo WPF GP, jež bylo zároveň zařazeno do kalendáře HALAS ligy 2021. Výsledky hledejte níže, opět jsem se je pokusil doplnit o tipy, jak luštit náročnější úlohy kola. Doufám, že rady někomu z vás pomůžou k ještě většímu rozletu.

2. kolo WPF Sudoku GP 2021 – od 12. 2. do 15. 2. 2021

Autoři ze Srbska
Branko Ćeranić, Zoran Tanasić a Čedomir Milanović
 
Kompletní výsledky kola najdete zde.
 
Výsledky TOP 3
1. Tantan Dai (Čína) - 921 b. - čas 57 minut 54 sekund
2. Tiit Vunk (Estonsko) - 874,5 b. - čas 1 hodina 2 minuty 33 sekund
3. Tomasz Skrzypczak (Polsko) - 870,8 b. - čas 1 hodina 2 minuty 55 sekund
 
Výsledky TOP 20 českých hráček a hráčů
1. (14. celkově) Jakub Ondroušek (636 b. za 14 úloh)
2. (21.) Jan Novotný (525 b. za 11 úloh)
3. (30.) Veronika Macků (508 b. za 12 úloh)
4. (34.) Pavel Kadlečík (490 b. za 12 úloh)
5. (53.) Adam Šuráň (440 b. za 10 úloh)
6. (54.) Klára Vytisková (439 b. za 12 úloh)
7. (91.) Jan Vondruška (353 b. za 6 úloh)
8. (126.) Lenka Chaloupková (305 b. za 5 úloh)
9. (130.) Martin Kubík (304 b. za 8 úloh)
10. (141.) Raul Kačírek (294 b. za 7 úloh)
11. (147.) Jakub Hrazdira (286 b. za 6 úloh)
12. (155.) Jan Češka (279 b. za 7 úloh)
13. (157.) Karel Štěrba (278 b. za 7 úloh)
14. (189.) Jana Ondroušková (260 b. za 5 úloh)
15. (192.) Jiří Hrdina (255 b. za 5 úloh)
16. (206.) Michal Matyska (242 b. za 5 úloh)
17. (225.) Lucie Klimešová (228 b. za 8 úloh)
18. (298.) Pavla Varmužková (204 b. za 7 úloh)
19. (306.) Zdenka Pácalová (197 b. za 6 úloh)
20. (325.) Jitka Malcová (180 b. za 5 úloh)
20. (326.) Zuzana Dortová (180 b. za 5 úloh)
 
Nejlepší časy řešení se opět pohybovaly kolem jedné hodiny, nejrychleji vše zvládla Tantan Dai, před Tiitem Vunkem a polským nováčkem na předních místech Tomaszem Skrzypczakem. Všech 14 úloh zvládl též Kuba Ondroušek jako nejlepší Čech, vyneslo mu to 14. místo celkově. Honza Novotný a Verča Macků se vešli do první třicítky pořadí, jinak jsme ale nebyli tak úspěšní jako v kole předešlém. Některé nové tváře se vytratily z českého pořadí, jiné vydržely.
Pokud byly časovým zádrhelem těžké úkoly kola, zkuste si je přeluštit s tipy k řešení. Mimo klasik byly mezi nejoblíbenějšími úlohami s více než 20 správnými řešeními sudé-liché sudoku, outside a rossini (úlohy č. 7, 9 a 10). Z třech nejvíce bodovaných úloh zjihly pod perem 11 českých luštitelů klonované tvary (č. 11) a killer se skrytými šipkami (č. 14), nejmrzutější jste zřejmě byli u renban sudoku (č. 12), které našlo pouze 7 našich pokořitelů.

Tipy na řešení úloh

Druhé sudokové kolo WPF GP zajistili Srbové, Branko Ćeranić připravil 6 klasických sudoku, po 4 variantách se podělili Zoran Tanasić a Čedomir Milanović, který byl autorem tří nejtěžších úloh kola. Pokud se nemýlím, tak všichni tři jsou dlouhodobí matadoři mezinárodních soutěží, Zoran Tanasić je současným členem Boardu WPF. V minulém roce měli někteří srbští závoďáci chuť navštívit české MČR v sudoku, situace to nedovolovala, tak třeba si na některém z příštích českých svátků sudoku budeme moci s nimi zasoutěžit.

8. Serbian Frame

Jakási součtovka v patřičných řádcích a sloupcích. Pokud nejste kovaní v součtech nebo počítání z hlavy, nestyděl bych se si před luštěním připravit všechny možné součty dvou čísel od 3 do 17. Osvojení si takových součtů je klíčem k pravidelnému luštění sudokových variant.

První věcí, co při luštění varianty Serbian Frame dělám, že si barevně vyznačím 2. a 3. sloupec od obou okrajů a 3. a 4. řádek shora a odspodu. Vše se točí kolem součtů, jak je rozlousknete, pak už vyluštíte zbytek sudoku klasikou.

V soutěžní úloze moji optickou soustavu zprvu atakoval 9. řádek, kde jsou potřebné 2 součty po 8, přičemž v nich nemohu využít číslo 6. Součty 8 budou 1-7 a 3-5, na první a poslední místo 9. řádku mohu hned doplnit čísla 2 a 9, které nemohou být nikde jinde. V 8. čtverci na osmém řádku mi vyplynou čísla 3, 5 a 7, z čehož vykouzlím kombinaci 1-6 pro součet 7, kombinaci 3-5 pro součet 8 a kombinaci 4-7 pro součet 11 vše v 9. čtverci. A tak bych mohl pokračovat dále.

Zmíním ještě jednu řekněme fintu, která se v této variantě využije. Než se k ní dostanu, lze z klasiky doplnit čísla 1 a 2 v 5. čtverci a napsat si dvojičku 39 do zbylých dvou nevyplněných polí 5. sloupce. Tím mi zbude pro součet 12 na 6. řádku jediná možná kombinace 5-7. Tak a nyní mám v 7. a 8. sloupci u součtu 12 kombinaci 5-7, na řádku pod ním kombinaci 4-7 pro součet 11. Dvakrát se mi tu vyskytuje číslo 7, z čehož vyplývá, že už se nemůže vyskytovat nikde jinde v 7. a 8. sloupci, přeneseně řečeno číslo 7 nebude součástí žádného jiného součtu v těchto sloupcích (součtu 11 na 1. řádku a součtu 10 v 7. sloupci). V naší soutěžní úloze to až taková pomoc nebyla, ale jindy u úlohy Serbian Frame bývá takový postup nutný a používá se u dalších úloh s počítáním, např. u úlohy Mathrax či KenKen.

9. Outside

Dříve moje neoblíbená varianta, dneska ji zbožňuji. wink Když si uvědomíte, jak všechny nápovědy po okraji využít, je to zábava.

Postupem prvním zjistím, že na 5. řádek do 4. sloupce umístím číslo 6. Japato? Čísla po okraji vám ukazují, že čísla budou v prvních 3 polích, ale zároveň vám jako v klasice říkají, že nikde jinde dále v daném řádku či sloupci už být nemůhou. Lze tak dotyčnou 6 umístit, nápověd kolem je dost. A kdepak bude 6 ve 4. a 6. čtverci? smiley

Postupem druhým, pokud je úloha těžší, bývá zejména jako v klasice odhalení singlů čili míst, kam lze umístit pouze jediné číslo. Vidím singl 4 na 7. řádku v 7. sloupci. Všechna ostatní čísla z rozmezí 1-9 jsou kolem 9. čtverce vyznačena a nemohou zasahovat na zmíněné pole. Dalšími singly v tomto čtverci jsou čísla 6 a 1.

A jinak předpokládám, že každý u Outside sudoku začíná vyplněním čísel u rohových čtverců, pokud to jde, a následně se prokousává dále.

10. Rossini

Připodobnil bych tuto úlohu k Outside sudoku v tom, že je vhodná praxe v jejím luštění. Kdo si je chce vyzkoušet znovu, tak až do čtvrtka 25. února poběží soutěž Sudoku Mahabharat na webu LMI.

V soutěžní GP úloze nám množství šipek kolem 7. čtverce vytvořilo "gétéčko",  komu to pomáhá, může si v místech šipek vyznačit většítka či menšítka. Všude, kde jsou kolem tabulky šipky, je vhodné si uvědomit vztahy mezi čísly a zdalipak nelze hned nějaké umístit.

Ale pozor, kde šipky nejsou, uvědomte si, že tady nesmí platit žádná sekvence čísel, tj. aby se od okraje čísla zvětšovala či zmenšovala. Zde je nutné "hrát negativní podmínku". Pro ilustraci jsem si vybral 2. čtverec. První doplním na 1. řádek číslo větší než je 7, kterým je pouze 9. Číslo 6 se může díky zadaným číslům vyskytovat na 2. řádku pouze na dvou pozicích, ve 4. nebo 6. sloupci. Pokud bych 6 umístil do 6. sloupce, nacházelo by se následně v 1. řádku číslo menší než 6 (7 až 9 už mám umístěno) a musela by být na okraji vyznačená šipka. Ta tam ale chybí, takže 6 bude ve 4. sloupci. Obdobně se pokouším doplnit číslo 5 do 6. sloupce, nemohu tak učiniti do 2. řádku, protože by vznikla sekvece čísel, která ale není posichrovaná zadanou šipkou, číslo 5 bude na 1. řádku. smiley

Pokud uvidíte někdy Rossini sudoku s minimem šipek po okrajích, pořád bych si přehrával v hlavě poučku: musím hrát negativní podmínku, musím hrát negativní podmínku, …. wink Pokud ji hrát nebudete, doba luštění úlohy se může značně prodloužit.

11. Cloned Shapes

První ze tří piplaček kola, na stejný typ sudoku jsem před dvěma lety stvořil návod, koukněte na Sudoku klony. Ještě teď se stydím, že jsem si pořádně nepřečetl zadání úlohy a úlohu "nepoznal". blush

Pro názornost bych si regiony obarvil, jiným způsobem je použití písmen, které může být pro někoho přehlednější, stejné písmeno znamená stejnou pozici v rámci klonu a tedy i stejné číslo. Jednopolíčkový tvar (A) může být pouze číslo 4 nebo 5, ostatní čísla jsou zadána ve stejném řádku, sloupci či čtverci alespoň u jednoho tohoto tvaru. Obdobně zkusím eliminovat čísla u dvoupolíčkových tvarů, světlemodrý (D, E) může obsahovat pouze čísla 3 a 4, tmavěmodrý na pozici B čísla 2, 7 a 9 a na pozici C čísla 2 a 9. U tmavěmodrého vím, že jedno číslo bude určitě 9 viz 4. řádek, kde lze 9 umístit pouze do 3. či 4. sloupce. V celkem nahuštěném 8. řádku si doplním vpisky, které mě mohou posunout při doplnění čísel.

Pojďme použít hlavu naplno. Jednopolíčkový tvar atakuje obě pozice světlemodrého tvaru, pozici E na 2. řádku a pozici D na 8. řádku, nemohu tak do něj doplnit číslo 4, bude v něm číslo 5. Doplním sudokově pětku kam jde. V 8. řádku vidím, že čísla 3 a 9 lze doplnit pouze do 1. sloupce v případě 3 a do 5. sloupce v případě 9. Na pozici E mohu záhy dopsat 4. Snažím se využít každého doplněného čísla k postupu v tabulce. Čtyřka mi toho zatím moc nenapoví, ale trojka ano. Kouknu na druhý řádek a kam lze napsat číslo 3 v 1. čtverci? V zeleném tvaru ji nelze umístit na pozici F a tak ji sudokově doplním na pozici G na obě místa v tabulce. A už se valí lavina, v 5. řádku doplním 3 do 3. sloupce, jelikož 2 sloupec s pozicí písmene J růžového tvaru je vyblokován trojkou v 7. sloupci ve druhém výskytu písmena. Pokračuji s číslem 1, které mi ve 4. čtverci spadá pouze na pozici L. Další jedničky mohu naskládat do  tabulky. Takto pokračuji s dalšími získanými čísly až ke zdárnému konci.

12. Renban

Renban je známým motivem u úloh s čísly. U každé skupiny sousledných čísel je vhodné si napsat možné rozpětí, pokud možno též čísla, která musí být určitě uvnitř skupiny, případně čísla, která jsou určitě vně a nacházejí se jinde v řádku/sloupci/čtverci 3x3. Hodí se i trpělivost smileya poznamenat si každé číslo či vpisek, který mě v jedné skupině posune o jen kousíček dále, ale může znamenat velký posun v luštění tabulky.

V 6. čtverci jsou vepsána čísla 2 a 5 a k tomu čtyřpolíčková renban skupina. V ní mohou být pouze čísla 6-7-8-9, napíšu si vpisky i pro zbylá pole ve čtverci, číslo 9 mohu umístit rovnou. Do 1. sloupce mohu napsat sudokově číslo 9. Dále si poznamenám například vpisky čísla 9 na 9. řádku a u renban skupiny vlevo na 6. a 7. řádku vidím, že nemůže obsahovat číslo 7, tak nebude obsahovat ani číslo 8.

Pro postup v úloze si všimnu renban skupiny na 1. řádku, kde nemohou být čísla 3 a 4, budou zde tudíž čísla z rozmezí 5 až 9, z čehož vyplývá, že číslo 7 bude umístěno na 100 %. Tato sedmička se sudokově projeví v 1. čtverci a bude součástí renban skupiny na 2. řádku (která bude tvořena kombinacemi 9-8-7-6 nebo 8-7-6-5 nebo 7-6-5-4).

Tento malý pokrok mi umožní doplnit číslo 3 na 3. řádek do 1. sloupce, jelikož ho nemohu dát do renban skupiny s nalezenou sedmičkou. Dosazená trojka mi poodkryje složení renban skupiny vpravo na 3. řádku s jedním číslem na 4. řádku, což bude číslo 4 (Číslo 1 jsem vyřadil, jelikož již nemohu dosadit do skupiny číslo 3.) Vím, že tato renban skupina bude mít složení 4-5-6-7-8. A zas skočím k renban skupině v 1. sloupci, kam pod číslo 3 mohu na 4. řádek doplnit pouze číslo 1, následně pod něj umístím 2. Následně luštěním mohu rozčísnout 3. a 7. čtverce, ale to už je na vás...

13. No Touch Irregular Skyscrapers

Trojkombinace známých variant sudoku – nepravidelného a bezdotykového s mrakodrapy. Způsobů, jak se dostat k cíli bylo vícero, při kombinaci všech tří variant je úloha velmi hratelná, záleží i na hráčově vkusu, kterou linkou se nechá vést.

Lze na základě pravidel mrakodrapů zprvu doplnit několik devítek. V 9. řádku při pohledu zleva doprava mi 6 na prvním místě říká, že až do čísla 9 budou všechna čísla menší než 6, tedy až za devítku doplním čísla 8 a 7. Pátý řádek je takřka doplněn, volné pole nejvíce vpravo může být pouze 8, jinak bych dosáhl zprava většího množství mrakodrapů než požadované 3. Trojičku 358 si mohu následně napsat do prvního sloupce...

 

14. Killer Hidden Arrows

Kdo nepodcenil přípravu před luštěním, ten neprohloupil. wink U trojmístných košů bylo vždy uvedeno sudé číslo, číslice v hodnotě poloviny zadaného součtu se nacházela u jednoho z okrajů koše. U čtyřmístných košů znamenal zadaný sudý součet opět jednociferné číslo rovnající se polovině zadané hodnoty u jednoho z okrajů. Liché číslo koše znamenalo dvojciferný součet, přičemž tento součet se dal vždy v daném případě vypočítat.

V soutěžní úloze jsou zakresleny tři trojmístné koše se 14, číslo 7 bude tedy u jednoho z okrajů a zbylá čísla budou kombinacemi 1-6 nebo 2-5 nebo 3-4. Koš 16 vpravo na 5. a 6. řádku může být tvořen jedině číslem 8 u jednoho okraje a zbylou trojičkou 1-2-5 nebo 1-3-4. Koš 23 na 3. a 4. řádku vypočítáme jako dvojciferné číslo 16 (se součtem číslic 1 + 6 = 7), k čemuž přičtením 16 dostaneme 23. Z kterého okraje číslo 16 napíšeme? V 6. čtverci víme, že číslo 1 bude v koši s číslem 16, pro koš s 23 tak zapíšeme číslo 16 na třetí řádek zleva doprava. Koš 18 na 2. řádku bude mít 9 ve 4. sloupci díky již zadané devítce v 1. čtverci. Koš 23 začínající na 5. řádku bude mít dvojciferný součet 16 od jednoho okraje, zbylá dvě čísla bude kombinace 7 a 9. Díky odhalené 9 na 2. řádku napíšu číslo 16 ve 4. sloupci zespodu směrem nahoru, jelikož druhý konec koše mi zabrala 9. V 1. sloupci mi dá součet koše 19 jedině dvojice 14 (se součtem 1 + 4 = 5) plus 14. Již zapsaná 1 v 7. řádku mi určí směr zapsání čísla 14 v 1. sloupci. A poslední koš, který jsem ještě neodhalil je 30 v 6. sloupci. Nejde to jinak než pomocí 24 (se součtem 2 + 4 = 6) a trojicí čísel 7-8-9. Ve 4. sloupci mám již zadanou 7, číslo 24 zapíši tedy v 5. sloupci shora dolů. Ještě chvilku vydržte...

...využiji zadaných čísel k doplnění 7 na správná místa v rámci košů se 14. V 1. sloupci mohu navíc doplnit kombinaci 2-5. Na 9. řádku je mi kombinace pro součet 7 zatím neznámá. V koši 16 bude číslo 8 u levého okraje (6. řádek, 7. sloupec), protože umístění na druhý konec by vyblokovalo zapsání čísla 1, které již na 6. řádku mám. Doplnění 8 mi na 6. řádku pomůže k 9 v koši s 30 v 6. sloupci. Doplnění vpisků 78 do 6. sloupce následně určí pozici pro číslo 7 v prvním řádku. Takto podobně budu trpělivě doplňovat čísla do košů i s pomocí  technik klasického sudoku.

sepsal Pavel Kadlečík

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer