WPF GP 2021 - srbské sudoku: překlad bookletu (HALAS liga)

Druhým kolem pokračuje soutěž Sudoku WPF GP. Úlohy od autorů ze Srbska můžete luštit v termínu 12. až 15. února. Kolo je také součástí našeho seriálu HALAS Liga 2021.

Napříč celou soutěží vám přinášíme překlady zadání úloh do češtiny, originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění a doufáme v bohatou českou účast.

- 12. 2. 2021 - Gotroch -

1.-6. Klasické sudoku (16, 16, 18, 27, 30, 43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Odd/Even Sudoku (27 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V polích označených kolečkem mohou být pouze liché číslice, v polích označených čtvercem mohou být pouze sudé číslice.

8. Serbian Frame Sudoku (43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okraji řádků udávají vždy součet 2. a 3. čísla z daného směru. Čísla na okraji sloupců udávají vždy součet 3. a 4. čísla z daného směru.

9. Outside Sudoku (43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla zadaná u řádku/sloupce vně tabulky se musí objevit v jednom z nejbližších tří políček v onom řádku/sloupci.

10. Rossini Sudoku (51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Jestliže je na okraji tabulky šipka, musí první tři číslice v daném řádku/sloupci tvořit vzrůstající sekvenci ve stejném směru jako ukazuje šipka. Pokud se u řádku/sloupce nevyskytuje žádná šipka, první tři číslice netvoří vzrůstající sekvenci v žádném směru.

11. Cloned Shapes Sudoku (83 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se nachází šedě podbarvené oblasti. Šedé oblasti identického tvaru (bez jakéhokoliv otáčení či zrcadlení) obsahují stejné číslice na stejných pozicích v daném tvaru. Čísla se mohou v podbarvené oblasti opakovat.

12. Renban sudoku (85 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá šedá skupina políček obsahuje určitou skupinu po sobě jdoucích čísel (např. 2-3-4-5). Jejich rozmístění po šedých políčkách je libovolné (např. 3-2-5-4).

13. No Touch Irregular Skyscrapers Sudoku (42 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech. Políčka uvnitř tabulky, obsahující stejná čísla, se nemohou dotýkat rohem. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími.

14. Killer Hidden Arrows Sudoku (76 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Některé oblasti jsou spojeny do košů, pro každý koš je uveden součet číslic, které v něm leží. Číslice v jednom koši se neopakují. Každý koš obsahuje skrytou šipku, která pokrývá kompletně daný koš. Každá šipka se skládá ze zakroužkované části na jednom konci koše, z něhož vede šipka ke druhému konci koše. Zakroužkovaná část může pokrývat více polí a vytvořit tak víceciferné číslo čtené ve směru šipky. Toto číslo pak udává součet zbylých čísel podél příslušné šipky.

přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer