E-mailová členská schůze 2020 - Program schůze


Rozcestník k E-mailové členské schůzi spolku HALAS 2020

Informace  —  Diskuze  —  Program schůze a výsledky hlasování


Tato stránka slouží ke zveřejnění programu E-mailové členské schůze spolku HALAS 2020 a výsledků hlasování členů spolku během členské schůze.

Stránka byla naposledy aktualizována Pavlem Kadlečíkem dne 29. 12. 2020 v 17:40.


Finální program členské schůze obsahuje 5 bodů k hlasování:

  • 1) souhlas s provedenou formou členské schůze 2020,
  • 2) schválení Finanční zprávy spolku HALAS za rok 2020,
  • 3) schválení Zprávy o činnosti spolku HALAS za rok 2020,
  • 4) Návrh hlasování o členských poplatcích hovoří o tom, aby uhrazené členské poplatky za rok 2020 byly dobrovolné. Každý člen spolku, kdo uhradil poplatek za letošní rok 2020, má právo požádat o jeho použití k zaplacení poplatku za rok 2021. Členské poplatky za rok 2021 jsou povinné.
  • 5) Výbor spolku HALAS předkládá k vyjádření členské schůzi své stanovisko týkající se pobočného spolku (PS), s názvem Organizační výbor Mistrovství světa 2018 při Hráčské asociaci logických her a sudoku, z. s., o způsobu jeho ukončení. Stanovisko výboru spolku HALAS zní, aby PS byl ukončen formou likvidace a likvidační zůstatek převeden na účet spolku HALAS.

Výsledky hlasování:

  BOD 1 BOD 2 BOD 3 BOD 4 BOD 5
PLATNÝCH HLASŮ 40 100% 40 100% 40 100% 39 100% 39 100%
PRO 40 100% 39 98% 40 100% 36 92% 20 51%
PROTI 0 0% 0 0% 0 0% 2 5% 9 23%
ZDRŽUJI SE 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 10 26%

Hlasování se zúčastnili:

Robert Babilon, Jan Češka, Petra Čičová, Karel Doskočil, Hana Havelková, Petr Holý, Jakub Hrazdira, Jiří Hrdina, Lenka Chaloupková, Natália Chanová, Jiří Ježek, Raul Kačírek, Pavel Kadlečík, Pavel Kalhous, Lucie Klimešová, Tomáš Křenek, Martin Kubík, Petr Kunčar (plná moc Jan Novotný), Petr Lichý, Veronika Macků, Martina Macháčková, Jitka Malcová, Michal Matyska, Petr Melichar, Petr Nepovím, Michaela Nováková, Jana Novotná, Jan Novotný, Jakub Ondroušek, Jana Ondroušková, Zdeňka Pácalová, Lenka Suchá, Ondřej Suchý, Karel Štěrba, Zdeněk Vodička, Jana Vodičková, Klára Vytisková, Zuzana Vytisková, Jana Zachová, Jan Zvěřina

Zpráva hlasovací komise:

Všechny návrhy e-mailové členské schůze byly hlasy členů spolku HALAS přijaty. Hlasovalo 40 z 56 členů spolku. Jeden člen využil možnosti se nechat při hlasování zastoupit předáním plné moci.

Hlasovací komise řešila podrobně a rozvážně 2 hlasování, v kterých neměla srdce hlasy neuznat, i když by ve striktním výkladu mohly být hlasy uznány jako neplatné (= nezahrnuty do výsledků). Obě hlasování neměla vliv na schválení či neschválení jednotlivých návrhů, jinak řečeno všechny návrhy by byly přijaty v případě započítání nebo nezapočítání těchto 2 hlasování.

Konkrétně se jednalo v prvním případě o zaslání hlasů ke všem 5 bodům schůze po časové limitu, a to o 1 a půl hodiny později. V druhém případě nebyla u jednoho hlasu k návrhu 5) uvedena odpověď JSEM PRO nebo JSEM PROTI nebo ZDRŽUJI SE, ale nabídnuty 2 alternativy, z nichž následně vyplývá hlas JSEM PROTI.

K hlasování byly připojeny komentáře členů, ale spíše v menší míře. K návrhu 5) několik hlasujících, kteří uvedli ZDRŽUJI SE, přidalo poznámku o nedostatku zveřejněných informací. Další poznámka k bodu 5) byla, zda je hlasování k dané věci danou formou ze své podstaty vhodné, s přihlédnutím k tomu, že diskuze o daném bodu není vedena věcně.

K bodu 4) byla přidána otázka, kolik budou činit členské poplatky pro rok 2021? A k tomu přidán komentář, že člen osobně považuje za správné uhradit poplatky za rok 2020 a za rok 2021 též, jelikož z podstaty samotného fungování spolku vznikají v každém roce spolku náklady. Další komentář k členským poplatkům byl, že být členem přeci nemusí znamenat mít výhody (které v roce 2020 nešlo využít), ale členství může být dáno myšlenkou „chci být členem“. Pokud si obecně někdo členský poplatek nemůže dovolit, měla by tu být možnost žádosti o jejich odpuštění.

K bodu 2) je tu žádost o více informací ke kolonce finanční zprávy - ostatní výdaje. Z čehož se může nabízet myšlenka přepracování zprávy.

sepsali Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík, Martina Macháčková

PřílohaVelikost
schuze2020_financni_zprava_2020.pdf109.68 KB
schuze2020_ zprava_o_cinnosti_2020.pdf141.96 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer