E-mailová členská schůze 2020 - Diskuze


Rozcestník k E-mailové členské schůzi spolku HALAS 2020

Informace  —  Diskuze  —  Program schůze a výsledky hlasování


Tato stránka slouží k diskuzi o E-mailové členské schůzi spolku HALAS 2020.

Do diskuze se může zapojit kdokoli s uživatelským účtem na webu sudokualogika.cz. Pokud tak učiníte, zvažte, zda Váš příspěvek se týká schůze jako takové. Podávat návrhy k hlasování členskou schůzí mohou pouze členové spolku HALAS. Všechny diskutující prosíme o zveřejnění svého celého jména ve svém prvním uvedeném příspěvku, aby se ostatní diskutující lépe orientovali, dále o dodržení základních zásad etiky v příspěvcích, které následně mohou přispět k celkové úrovni vedené diskuze.

Příspěvek do diskuze je možné vložit formou komentáře k této stránce (viz Přidat komentář). Moderátorem diskuze je Pavel Kadlečík (s uživatelským účtem kousek-nebe). Členy výboru spolku HALAS jsou Jakub Hrazdira (Gotroch), Raul Kačírek (Caca), Pavel Kadlečík (kousek-nebe), Jana Ondroušková (Tydela) a Jan Zvěřina (jzverina).


Rotace úspory je možná i při

Rotace úspory je možná i při nulových příjmech a výdajích, zákon omezuje pouze její využití na 1 rok (dříve 3), ale nijak neomezuje možnost každoročního využití. Toto je ale jen teoretické a nedávalo by to žádný smysl, protože by to znamenalo nevyužívání peněz. Smyslem je ty peníze postupně utratit. :-)

Rotace úspory

Pokud je spolek akční a má nějaké příjmy a výdaje, tak tomu "přesunu" do dalších let rozumím... na letošní výdaje se uplatní loňská úspora, a letošní příjmy vygenerují úsporu pro příští rok. Ale pokud je příjem/výdej 0, tak to podle mé selské logiky přesouvat nejde.  
 
Pozn. na okraj, pokud by se to někomu hodilo - podobný institut daňové úspory existuje i pro DFO, pokud to bude použito v následujícím roce na bytové potřeby... 

To chápu. Zas, nejsme Severní

To chápu. Zas, nejsme Severní Korea, ještě, aby si svět rozmýšlel, jestli přijet. Ale rozumím.

Caco, jenže když stavíš, tak

Caco, jenže když stavíš, tak víš co stavíš, my jsme to netušili. Věděli jsme, že část nákladů je fixní (sál, zvučení a další) a část lineární (ubytování, stravování a další). Rozpočet byl plánovaný jako lehce přebytkový při průměrném počtu účastníků, pokud by přijelo méně lidí než obvykle, skončilo by to průšvihem, ale přijelo mnohem víc lidí než kdykoli jindy a všichni ti nad plán generovali zisk. Většina nákladů byla nasmlouvaná dlouho do předu a to v době, kdy jsme neměli přihlášeného nikoho. Poslední účastníci se hlásili týden před akcí.
je to asi jako kdybys šel stavět přízemní dům a v průběhu se to změnilo na 5ti podlažní ještě vybavený nábytkem.

Smrt Flashe

Když jsme se tu tak pěkně sešli, dovolím si prosbu.
Mohl by někdo technicky i anglicky zdatný vyložit hráčům FEDu, co mohou očekávat na Nový rok? Jestli stačí nějaké starší, neaktualizované verze prohlížečů (mám obavu, že už to bude pro řadu hráčů problém).
Já jsem si třeba stáhl Portable Firefox, ale ani tak vlastně nevím, jestli se to celé nezastaví už na cestě do mého PC.
Otravovat Aleše dalšími dotazy se mi moc nechce, už minule byl maličko striktní v odpovědi. Chápu ho, nemá to pod kontrolou. Navíc, jestli ještě nedostal hrubý projekt k jeho vlastnímu dodělání, tak to bude trvat dál.
Takže, kdyby to někdo popsal a zkusil přes Aleše vyvěsit do obou návštěvek, bylo by to vůči všem hráčům pěkné gesto.
Ono totiž je to pro naprostou většinu členů i nečlenů skutečně důležité, narozdíl od té naší debaty o daních. Většina reprezentantů ČR a většina výboru tam moc nehraje a já se naopak dovedu do pocitu závislých každodenních hráčů vcítit. Jsem jeden z nich.
Díky předem.

Michale, není to tak. Ten

Michale, není to tak.
Ten odpočet lze použít v přiznání každý rok a jak se peníze postupně utrácí, tak použitá výše odpočtu klesá a to případně až do nuly. Samozřejmě v tom případě by nebyl PS uspaný, ale vykonával by činnost (web, MČR případně další dle nově upravených stanov).
Je tam sice podmínka využití do 1 roku, ale v tom roce se to dá znovu uplatnit, takže to můžeš točit pořád. jen v případě likvidace to už použít nelze a v tom roce se musí nespotřebovaný zůstatek dodanit.

Koně by nic nedanili, použil by se zase paragraf 10 jako u odměn, kde se jedná o jednorázový nahodilý příjem a ten se do 30 tisíc nedaní a vůbec nedává do přiznání.

Rozpočet MS

Jen k bodu 1 - asi jsem trochu zoufalec, ale 30 let stavím a rekonstruuju baráky podle rozpočtů. A evidentně to funguje. Takže ta teorie "netušili jsme, že bude takový zisk" při několika položkách, přičemž ta největší - hotel - se prý ještě zhoršila, mi připadá vážně vedle mísy. Ale to je prostě pořád stejná píseň. Něco se napíše a hotovo.
Když jsem odmítal MS, rozpočet byl nejmenší problém. Nevěřil jsem, že komunita většinou spících členů se zvedne a dokáže to, co dokázala. A za to jim dík.
A mtronicovi dík za shrnutí.

PS

Ahoj,
škoda, že jsi to tu shrnul až teď, možná by se ušetřilo několik zjitřených emocí... (EDIT: reagoval jsem na diCarla, mezitím se mi tam nacpal s komentářem Tomáš)
 
Rozhodně nejsem daňový odborník, ale jak to tak čtu, tak ta možnost využít daňové úspory pro naše účely je už pasé, a stejně by byla poněkud sporná - 
1) je určena na krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, ale hlavně
2) (od 1.7.2017) nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.
 
Nějak tam nevidím možnost to neustále přelévat do dalších let - zvlášť když PS je uspaný. A i kdyby, tak ani jedna popsaná varianta to nezlepší. Vyrovnaný rozpočet MS to nezmění, pokud náklady použiješ na daňovou slevu, tak máš nový zadnitelný príjem. Přenos přes šedé koně je - kromě toho že je minimálně na hraně - nešťastný, pro koně to stejně bude zdanitelný příjem a pokud má jít o dar osvobozený od daně, tak ti zamotají účetnictví, protože náklady hrazené z těchto darů se pak musí považovat za daňově neuznatelné, a to bez ohledu na dobu, kdy budou dary využity. 
 
Jestli platí to omezení na rok, tak je celá tahle debata zbytečná, stát dostane (už měl dostat) 19% a můžeme se dohadovat jak využít nebo přelít ten zbytek z PS do HALASu až do alelujá...
Michal

Ahoj, doplním pár

Ahoj, doplním pár informací.
Ano, byli jsme naprosto nepřipravení. Vše se dělalo narychlo a řešilo se jen zda pořádat MS jako HALAS nebo založit PS. Přes všechny problémy považuji založení PS za nutné, už z toho důvodu, že by pak HALAS musel přejít na podvojné účetnictví.
Jsou dvě významné oblasti na které jsme nebyli připraveni:
1. že dosáhneme takového zisku, počítali jsme, že skončíme s vyrovnaným nebo mírně přebytkovým rozpočtem, což by nebyl problém vyřešit a pak, že není možné snadno dát peníze jinému spolku, bohužel jakýkoli příspěvek nebo dar jiné neziskovce je daňově neuznatelný, tedy nás nezbaví povinnosti zisk zdanit
2. nevěděli jsme co s PS dál, já tak nějak automaticky předpokládal, že až skončí MS, vše se vyrovná, tak se spolek umrtví a nechá se pro případné potřeby v budoucnu.

Již v roce 2019 jsem navrhoval doplnit stanovy a peníze ze spolku využívat například na pořádání MR s tím, že by bylo možné za mistrovství utratit více a třeba si někde pronajmout sál, aby nemusela probíhat ve dvou třídách a tak. Dát mistrovstvím trochu reprezentativnější úroveň a dotovat to z vydělaných peněz.
Nabízela se i možnost pokusit se získat nějaké dotace na pořádání MR, k čemuž se často váže povinnost účtovat v podvojném účetnictví, tedy výhoda odděleného PS a ušetření HALASu. Případné teoreticky zvažovaná publikační činnost by se také lépe dělala přes PS.

V lednu 2020 výbor nakonec rozhodl, že se PS zruší a teprve v tu chvíli jsme všichni zjišťovali jak to udělat a co je to za pakárnu. Na likvidaci bez právního nástupnictví jsme se víceméně shodli jako na nejlepší pro HALAS a o variantu zrušení výborem HALASu jsem žádal i já, protože byla nejpohodlnější. Tedy opravdu nejde o nějaké násilné zrušení.

Teď k těm variantám. Bylo jich více, snažil jsem se najít co nejlevnější alespoň trochu schůdné řešení. Nakonec zůstali tři.

1. najít 9 dobrovolníků a vytáhnout z PS peníze přes jednorázové smlouvy a následně je darovat HALASu. Následně PS zlikvidovat. Varianta rychlá, relativně levná, snadná, vše bych podepisoval já, takže pro HALAS nulové riziko. jen je třeba těch 9 dobrovolníků. Pro některé příliš kreativní. :-) Toto jsem akceptoval a tato varianta tedy padla. Tato varianta by stála pouze zdanění na HALASu. Tedy max těch 57 tisíc. Pokud by tedy nechtěli dlouhodobě využívat navrhovaný odpočet 300 tisíc tak dlouho, dokud by se zisk nespotřeboval. Někomu se tato varianta nezdá jako možná a prozatím k tomu byl spíše odpor , ale je dlouhodobě prověřená a zákon vůbec neřeší, že by nemohla být používána opakovaně. PS pak lze buď uchovat spící nebo za cca 10 tisíc zlikvidovat. Celkové náklady 57-67 tisíc.

2. zdanění peněz na PS, likvidace, převod zůstatku na HALAS a jeho následné zdanění. Tato varianta je nejdražší, znamená daň na PS 57 tisíc, likvidaci (podle mě víc než 10 tisíc, jen dva povinné inzeráty stojí 2x 2,5 tisíce) a následné druhé zdanění na HALASu. Což může být až 47 tisíc, podle toho, kolik z těch peněz stačí HALAS utratit. Může to být i 0, pokud by se stačili peníze utratit komplet.
Předpokládám, že něco se utratit podaří, proto jsem uváděl částku 80 tisíc. Samozřejmě je zase možné po dlouhou dobu využívat odpočtu 300 tisíc a vyhnout se tak druhému zdanění. Celkové náklady 67-114 tisíc.

Obě tyto varianty mají nespornou výhodu v tom, že ve chvíli zrušení spolku odpadne zátěž s udržováním PS.

3. vrátit se zpět v čase, doplnit stanovy a PS nezrušit a využít peníze přímo z PS. Zvláště teď, když se ukázala potřeba investovat do webů, by se dala odčerpat větší částka najednou. Plus v dalších letech předpokládám náklady na údržbu a k tomu případně pořádání MR. K tomu točit ten odpočet 300 tisíc, což by se průběžně snižovalo. Až se peníze jednou vyčerpají, dá se spolek utlumit nebo za těch cca 10 tisíc zrušit. Celkové náklady 0-10 tisíc korun.

Nevýhodou této varianty je dlouhodobá potřeba udržovat minimálně 3 ochotné členy, ideálně z výboru HALASu. A pak nutnost podvojného účetnictví, s tím jsem ochotný pomoct a postarat se o něj, ale na víc už nemám kapacitu. Poslední rok mě stál hodně sil a energie a minimálně jeden další podobný je před námi.

Variantu 1 již považuji za mrtvou, o zveřejnění variant 2 a 3 jsem žádal. Pokud byla má reakce na nezveřejnění zbytečně podrážděná, tak se omlouvám. Ale fakt těm blbcům, co nám teď šéfujou nechci dát zbytečně ani korunu navíc. Varianta 3 samozřejmě může fungovat pouze při ochotě 3 členů se o PS dlouhodobě starat.

Ještě poslední poznámka k vyúčtování MS. Umí někdo pověsit sem ty Výsledovky a Rozvahy za roky 2018 a 2019? Podle mého jsou srozumitelné a pochopitelné a více není třeba, ale pokud by k nim někdo potřeboval nějaké vysvětlení, mohou tu projít diskuzí a já se pokusím na případné dotazy odpovědět.

Tomáš

Ahoj,jak asi všichni vidí,

Ahoj,

jak asi všichni vidí, záležitost pobočného spolku a jeho pokračování vzbuzuje emoce. Ale nebylo tomu vždy, myslím, že se to stupňuje s přibývajícím časem. I já jsem k tomu bezesporu přispěl.
Není aktéra, který by tu záležitost rád neukončil či nevyřešil. Proč se to tedy nestane? Budu se snažit vám pomoci si udělat obrázek. Pokud by to ale znamenalo nic neříct, aby se to někoho nedotklo, tak to nejde. Byl jsem členem předchozího výboru HALASu, když se pořádalo MS 2018, jsem členem výboru současného, dokonce mám čest být předsedou spolku, čehož si vážím, jsem také členem pobočného spolku. Podílel jsem na organizaci MS. Pokud si chcete někoho namazat na chleba, jsem tu já. Ale věřím, že ještě raději byste věděli, o co tady jde.

Jedním z faktorů, proč je PS stále tam, kde je, byla naše neznalost. Přiznejme si to, pustili jsme se do vod neprobádaných, jak je nastaveno právo, daně, rušení spolků. Těmto neznalostem jsme postupně přicházeli na kloub, já jsem opravdu rád, že někteří z nás jsou nyní schopni věci popsat s jistotou, spolku se to může v budoucnu hodit. Já, totální daňová lama, tu můžu psát o daních, což by tak tři čtvrtě roku zpět bylo nemožné.

K tomu poznání přispělo více lidí, Tomáš a Cáca mají zkušenosti s účetnictvím, nechci zapomínat na pomoc Nelly, která ozřejmila právní kroky. Příkladem uvádím, že nedlouho před touto členskou schůzí našeho spolku byla seznámena se stavem revizorka Madla a přilétl hned další názor od člověka s praxí účetního. Pokud se na to dívám zpětně, nevím, jestli jsme měli celou debatu vést veřejně takhle na webu, jestli by probíhala v intencích jako „diskuze“ o PS nyní, ale veřejně naživo určitě jo a vsadím se, že názory či přímo návrhy řešení na situaci od dalších lidí by přišly, a to i od lidí, kteří o účetnictví a daních nemají šajn. Taky se nabízí otázka, která tu byla zmíněna, jestli jsme neměli požádat o externí pomoc? Možná hned od začátku, něco by stála, ale třeba by něco vyřešila.

Za ty dva roky se v souvislosti s ukončením spolku a vypořádáním se se ziskem MS 2018 řešila otázka času - Jak by to dlouho trvalo? a otázka peněz - Kolik by to stálo? Myšleno, kolik ze zisku bude „odkrojeno“. Po dvou letech je otázka času už víceméně pré, otázka peněz zůstává. Máme jiné názory, což je normální, v rámci PS, v rámci HALASu, občas přijde štěkanda, ale to co máme tam v té kouli nahoře, vy všichni, to co nám bylo dáno shůry, lze přec využít i jinak než k vyplnění tabulky 9x9 nebo ne?

K pochopení, co se děje ohledně PS, by měla být na začátku zmíněna jedna věc, o které se všechno ostatní točí. Během daňového přiznání za rok 2018 (podaného v červnu 2019) si snížil PS základ daně o 300 000 Kč, daň z této částky by činila 19 %, tj. 57 000 Kč. Pokud si takto snížíte základ daně, tím oddálíte o 1 rok její zaplacení, ale můžete zároveň využít možnosti hodnotu sníženého základu daně spotřebovat ve výdajové části rozpočtu spolku v příštím roce. Tím minimalizujete výši zaplacení daně v účetním roce příštím či zcela tato povinnost může zaniknout (pokud částka výdajů bude 300 000 Kč). Pokud byste byli účetními, kdo by toho nevyužil?
Zda se šlo se ziskem MS 2018 něco přes 500 000 Kč, následně sníženého o odměny (aby se dostal pod částku 300 000 Kč), vypořádat jinak, už je zbytečné řešit, ale pokud ano, mělo by to být učiněno před prvním zdaněním (za rok 2018). A jelikož se vše následné týká „daňové povinnosti“ z 300 000 Kč, měla být tato skutečnost následně jasněji řečena a diskutována, i zde, aby lidi věděli. Mít na účtu PS obnos peněz s touto „povinností“ a bez ní, je rozdíl, pokud mají být následně použity HALASem, což je jiná právnická osoba, i když je to spolek hlavní spolku pobočnému. Zaplacením daně, kdykoli od června 2019, tato povinnost mizí.

Mají peníze zůstat na účtu PS nebo být převedeny na účet HALASu?

V prvním případě pokud budou stále na účtu PS a pokud nechceme zaplatit daň 57 000 Kč, musí se (či měl se) PS „přizpůsobit“ činnostem HALASu, abychom našli způsob, jak celou tuto částku vytěžíme. Může to stát čas, nějaký to již stálo (a vidíte, že i nervy). Pokud se to podaří, lze to takhle udělat. Nebo zaplatit daň a tato povinnost odpadne.
Pokud se peníze převedou na účet HALASu, záleží, jakou by to bylo provedeno formou, my jsme uvažovali formy spojené s ukončením PS (k čemuž se může vázat daň). V této souvislosti bylo dále diskutováno, zda podobnou povinnost jako má nyní PS (z těch 300 000 Kč) nebude následně řešit i HALAS, kterému může příjem od PS podléhat další dani. Záleží, jak se věc pojme, ale pokud by se mohl uplatnit nějaký postup přímo v hospodaření PS, lze ho použít v HALASu.
Mimo převodu peněz s ukončením PS byla velmi okrajově diskutována možnost daru jedné neziskovky (PS) neziskovce druhé (HALASu). V naší situaci si však PS nemůže z takového daru uplatnit část té daňové povinnosti, takže to neřeší věc PS. O daru lze uvažovat v době před likvidací PS, kdyby na ní došlo, aby dar pro HALAS snížil na co nejméně likvidační zůstatek, z kterého se platí daň.

Jak se vypořádat s povinností PS plynoucí ze sníženého základu daně, záleží na výši rozpočtu, s kterým hospodaříme. PS měl výdaje v roce 2018 5 mil. Kč (?), takže pokud by PS příkladem pořádal v roce 2019 další MS, ať už s jakýmkoli hospodářským výsledkem, tak daňové povinnosti z předešlého roku se vyhoví, jelikož výdajová stránka akce byla v jednotkách miliónů Kč. A bylo by to. Žádné další MS tu není a částky s kterými hospodaří HALAS jsou přibližně 30-40 000 Kč na výdajové stránce ročně. Pokud se chceme té daňové povinnost zbavit, bude to chvíli trvat.
Ještě podotýkám, že z té daňové povinnosti využít ve výdajích 300 000 Kč jsme mohli odkrajovat už od června 2019. Kdyby se cokoli již ukrojilo, tak bychom možná nyní nemluvili o částce dani 57 000 Kč (= 19% z 300 000 Kč), ale o částce menší, 47 500 Kč (= 19% z 250 000 Kč) atd. Pokud bych se nechal unést fantazií, tak dodávám, že do poklidných vod ročního rozpočtu HALASu kolem 30-40 000 Kč vstupuje v letech, kdy se účastníme MS, provedení platby startovného organizátorům MS z účtu HALASu, čemuž předchází platba účastnících se hráčů na účet HALASu. Účtem HALASu takto profrčí 250 000 Kč, HALAS obvykle něco málo přidá reprezentantům (spíše malinko, jak víme). Tyhle platby k MS jsou jediným větším průvanem v rozpočtu HALASu, jestli lze toho využít, by musel někdo ověřit. Za ty dva roky určitě v naší diskuzi nápady další., v tom galimatyáši informací jsem dalek vyčítat někomu, že se něco již neodkrojilo.
S ukrajováním daňové povinnosti si lze říci, že pokud je daň 57 000 Kč nepřijatelná zaplatit, kolik tedy je?

Rekápko 1. Je tu daňová povinnost 57 000 Kč, je tu otázka, zda mít peníze na účtu PS nebo je převést na účet HALASu, tento převod může být zatížen povinností daň zaplatit (tedy 57 000 Kč nebo sníženou) nebo dokonce zaplatit další daň. Ukrajování z daňové povinnosti PS postupně snižujeme potencionální výši daně (klidně až k 0 Kč). Ukrojování se provádí výdaji PS (náklady v terminologii podvojného účetnictví) a neznamená vždy, že se peníze utratí. PS může např. pořádat MČRS, přijme 10 000 Kč na startovném, spotřebuje 10 000 Kč na výdajích, na účtu PS bude po MČRS stejná částka, ale z daňové povinnosti ukrojí 10 000 Kč.

Dále byla probírána otázka, co s PS, jak ho ukončit.

Vydat rozhodnutí o zrušení PS může členská schůze PS, je to ve stanovách PS. Druhým způsob je ukončení PS rozhodnutím výboru HALASu, jelikož je to ve stanovách HALASu. Druhý způsob můžeme nazvat „násilným“ a z toho, co jsem se dočetl o jiných spolcích, takto hlavní spolky postupují zejména v případě, pokud pobočné spolky jsou nečinné či něco porušují. Pokud máte pocit, že se tu výbor snaží o „násilný“ způsob ukončení PS, není to úmysl.

Samotný způsob zrušení spolku je ve většině reálných případů likvidace, což je způsob, který je známý. Spočívá ve jmenování osoby likvidátora, který provádí příslušné kroky. Likvidátor je určen nejlépe tím, kdo ho zrušil, aby to proběhlo co nejhladčeji. Náklady na likvidaci, pokud si jí děláte svépomocí, jsou 3000 – 4000 Kč, beru na základě toho, co jsem si četl a informací od Nelly, která ji již prováděla. Pokud by byla likvidátorem Nelly, super, ale samozřejmě je s tím práce. V opojení případného řešení PS jsem se nabídl já sám, že bych jím byl, pokud by se tím předešlo vydáním finančních prostředků někomu externímu (komu by se platilo za práci). S likvidací je spojeno zdanění peněz likvidačního zůstatku (tj. všeho, co by bylo převedeno na účet HALASu) ve výši 15 %, pokud vím, co vím. Likvidací končí všechno spojené se spolkem, jakékoli závazky, vč. daňových, pokud nějaké likvidovaný spolek měl. Pro potřeby práv k úlohám MS, příp. dalším věcem, nabídla Nelly, že by napsala smlouvu, že tato práva přecházejí na HALAS.
Ostatní způsoby ukončení spolku mimo likvidace jsou popsány málo (a nejsou uplatnitelné), nicméně pro PS se zdála zajímavá zmínka v zákoně o právním nástupnictví spolku. Že by PS nekončil procesem likvidace, ale HALAS se stal jeho právním nástupcem. Vše, co je spojeno s PS, pak přebírá HALAS. Nelly též pro tuto variantu sepsala postup kroků, jak to učinit. Při společné debatě PS a výboru HALAS jsme se shodli, že tuto variantu chceme. V létě.

Rekápko 2. Zrušení PS je možné rozhodnutím členské schůze PS nebo výborem HALASu. Způsobem ukončení je likvidace nebo pro nás ukončení PS právním nástupnictvím v HALASu.

A teď k uvažovaným návrhům. Přiznávám, že jsem do varianty ukončení s právním nástupcem hodil vidle já. Myšleno pro ukončení PS s právním nástupnictvím s tím, že se daňovou povinností PS nebudeme dále zabývat. Že sami od sebe tu daň platit nebudeme, pokud bychom byli vyzváni, samozřejmě se zaplatí daň a penále. Možná se někdy vyjadřuji moc přímo a to brání pokroku s věcmi kolem PS, to uznávám, v této věci jsem to bral z pohledu, ať nepřenášíme svými rozhodnutími zodpovědnost na někoho dalšího, myšleno členy příštího výboru. To je jen můj pohled.
Byla navrhnuta další varianta a zase jsem dělal problémy. Bylo zamýšleno, že se peníze z účtu PS vyfakturují členům HALASu za účelem vykonání práce (např. pro MS), budou jim zaslány na osobní účty a oni je poté pošlou malou domů HALASu. Tím je PS vydá a splní daňovou povinnost. Následně si s penězi poradí HALAS v účetnictví jako s dary.

Pojďme k možnosti, že PS bude nadále pokračovat. Celá věc by z pohledu daní fungovala tak, že částka, o kterou si snížíme daň v jednom roce, musí být v roce příštím „zavedena“ do základu daně, pokud jsme ji nebo její část nevyužili. Pokud něco z té částky bylo ve výdajích spolku (=prostě měl výdaje), částka základu daně bude příští rok o tuto částku nižší. Konkrétně si snížím základ daně v jednom roce o 300 000 Kč, za rok vydám 10 000 Kč třeba na MČRS a příští rok dám do základu daně nevyužitou částku 290 000 Kč, o kterou si zase snížím daň „na příští rok“. A takto budu pokračovat dál, dokud svoji daňovou povinnost PS z 300 000 Kč nevyčerpá, nebo třeba vyčerpá do půlky a pak si řekne, že ho zlikviduje a 30 000 Kč zaplatí na dani.
Z mého pohledu je PS nyní v „udržovacím režimu“ a pokud bychom mysleli na jeho pokračování, s tím, že by z jeho účtu bylo financováno cosi, měl by se z něho stát opět funkční spolek. Hlavním mottem členů PS (včetně mě) bylo, „zbavte nás už téhle věci“, takže udržovací mód byl jakýmsi výsledkem.
Mělo by být jasné, co PS je, jaká je vazba na HALAS, aby byl navenek čitelný. Ruku v ruce s tím to zvyšuje možnost využití peněz z té daňové povinnosti, protože nemusí být vždy zaručené, že PS bude moci uhradit náklady HALASu jakoby za něj. Použití peněz z PS pro pořádání našich turnajů určitě, případné extra investice taky, pro platbu poplatku WPF a podobných asi vždy ne.

Rekápko 3. S likvidací jsou spojené výdaje splatit daňovou povinnost PS (nyní 57 000 Kč) daň likvidačního zůstatku by měla být také co nejnižší, aby to mělo smysl. Po ukončení PS a převedení peněz na HALAS, již není žádný požadavek vůči dani. Tahle varianta, jak bylo zmíněno, znamená vydání.
Nejsem si přesně jist, co znamená zmiňovaných 80 tisíc Kč, o kterých se tu mluví, prosím specifikovat.
Pokračování chodu PS umožní ukrajovat do aleluja z 300 000 Kč daňové povinnosti, až nezbude nic nebo až se nerozhodneme ho skartovat. I když to platí pro obě varianty, ta druhá nárokuje na hospodaření spolku (vlastně obou) více péče, tak by mělo být jasně řečeno, co bude moci být z PS placeno, kdo má pravomoci o tom rozhodovat (jestli členové HALASu nebo členové PS) atd. Nastavit mechanismus paralelního fungování spolků, aby to bylo šlapalo.

Jak jsem psal na začátku, já odpovědnost za situaci, kam jsem se dostali, přijímám. Jestli se ale máme kvůli tomu pomordovat, tak já raději nebudu stát v cestě řešením, ani žádnou funkcí, pokud by to pomohlo. Pro mne znamená HALAS více, než pro něj znamenám já. Tenhle spolek by měl být o lidech, i když možná někdo cítí, že rozhodnutí výboru směrem k členské schůzi bylo opačné.

Pokud spolu budeme mluvit, předávat informace, pak je šance, že se navzájem budeme chápat, vědět co se děje, ale taky šance, že se lidi dozvědí další věci o spolku a budou se chtít na jeho chodu podílet. Tímto způsobem to ale asi nepůjde.

Ahoj.

Pavel Kadlečík

PS: Pokud jsem napsal něco, co je jinak, prosím opravte mne, dám na povolanější mozky. Nechci mystifikovat, byl to pokus něco říci.

Jani, já tě úplně chápu.

Jani, já tě úplně chápu. Problém je v tom, že jsme měli schůzi za účasti přizvaných expertů a z ní jsem si odnesl já i jiní členové výboru jednu věc - ta problematika zdanění neziskovek je zamotaná a ony to finančáky moc nekontrolují. To už se v té mé hlavě prostě nezmění a několik telefonátů s generálním finančním ředitelstvím to nevylepšilo.
Takže představa, že nějakému dalšímu výboru předáme věc tak, že ani my jí nebudeme rozumět, je pro nás přes čáru. Ani já neplatím daně rád, ale když už se dostanu k možnosti s nimi zacvičit, jsem to já, kdo je za to odpovědný. Za spolek tu odpovědnost odmítám nést. Nebo spíš odmítáme.
Tomášovy postupné doplňované nápady a zaručování se nějakými případy a snad i auditem někoho - mně to větší důvěru nedalo. Nevím o té jeho práci na přesvědčení výboru během těch 2 let nic, vím jen o tom, co jsem zažil sám. Když účetní radí amatérům a nic sám nepřipraví, tak jim nadělá v hlavě guláš a radši na to zapomenou. A uvažují jen v rozměru, kterého jsou schopni.
Neobviňuj nás z nějaké arogance vůči členům. To přenech Tomášovi.
Ta problematika je pro nás tak složitá a levnější řešení nejasné, potřebující nějakého daňaře - to s dovolením pro Halas Tomáš nikdy neudělal. Představa, že to nějak vysvětlíme členům na internetové "schůzi" je úplně mimo realitu. Sami si nejsme úplně jistí a nechat přesvědčování členů odbornými doměnkami z praxe jednoho účetního mi nepřipadá úplně správné.
Co se týče Tomášovy činnosti a podpory výboru - já jsem za svá funkční období v životě neslyšel, že by nám radil s tím, co je třeba úředně vykonat a co neděláme. Protože jsem jaký jsem a v těch letech jsem dělal i pokladníka jako teď, prostě bych to udělal. Kdyby mi to někdo řekl.
Ve věci současné není schopen odborně výbor předložit odborně podloženou a někým dalším (GFŘ) odsouhlasenou variantu, kdy se posouvá z roku na rok (při našich v podstatě vyrovnaných rozpočtech) ten balík dál a dál. Podle zákona je dáno, že při odložení pro příští daňové období je povinnost podat daňové přiznání (což je to, co nebylo uděláno a nevidím ve své poznámce vůči předsedovi PS žádné chucpe, protože na to na nějaké další debaty nemají žádný vliv). A to, že se může příjem i v dalších letech dál posouvat, když je tvořen jediným příjmem na počátku, není nikde psáno. Takže by to chtělo potvrzení z GFŘ a to dotazem odborníka, na což měl Tomáš 2 roky.
Ohledně 2019 se ještě zeptám předsedy, ale že by neposlal, to se mi nezdá. Ale dobře se ta slina hodí do lidí, kteří nevědí a ani nemají jak a proč to vědět. Ohledně vyúčtování MS2018 sice nevím, jestli na to výbor Halasu má vůbec nárok, ale jsem si jistý, že členové PS ano. A vyúčtování ve formě Rozvahy a Výsledovky je dobrá sranda. Tak pro účetního. Ale za co se to utratilo, to z toho opravdu nelze poznat.
Závěrem si dovoluju odmítnout ze všech výše zmíněných skutečností nějaký babišismus. A nechci rozebírat, kdo se ho dopouští.

Gotrochu, nic ve zlém, ale to

Gotrochu, nic ve zlém, ale to je právě to, co pociťuju jako manipulaci s míněním členů – dát o něčem hlasovat a zamlčet, že existují i jiné možnosti. Je jasné, že si málokdo z řadových členů bude na vlastní pěst zjišťovat, jestli lze s pobočným spolkem naložit i jinak. Kdyby aspoň byly před schůzí vyvěšené zápisy z prosincových schůzí výboru (kde jste to zřejmě probírali), mohl by se to člověk možná dozvědět z nich…
Nakonec ale na to máte právo, protože ten, kdo to pak "oddře", bude výbor, tomu rozumím. Jen bych ten svůj výbor měla o kapku radši, kdyby se ke mně nechoval jako moje vláda :-)

Vyúčtování za rok 2018 i 2019

Vyúčtování za rok 2018 i 2019 bylo prezentováno na valných hromadách v roce 2018 a 2019. Osobně jsem k tomu v rámci schůze přednášel zprávu a všichni byli upozorněni, že podrobné vyúčtování je na nástěnce.
30.4. jsem všem členům pobočného spolku zaslal Rozvahu i Výsledovku za roky 2018 a 2019 do mailu, tedy to mají k dispozici minimálně 2 členové výboru. Z rozvahy za rok 2019 je vidět, že zbyly již jen peníze na účtech a vše ostatní bylo vyrovnáno. Žádné pohledávky a závazky tam již nejsou.
Toto je konečné vyúčtování MS za rok 2018, jsou to standardní výstupy z účetnictví a obsahují vše a nic dalšího k tomu již není.
Vložil bych to i sem, jen nevím jak a zda to jde.
Co se týče zdržení, již v dubnu jsem nabízel, že funkci předsedy předám, protože mám minimum volného času a nikdo jí nechtěl.
Možných variant ukončení bylo opravdu více, některé trochu na hraně a ty byly zavrhnuty, ale zbyly dvě legální, jedna vyžadující dlouhodobější práci výboru, ale výrazně levnější a druhá, která je rychlejší, ale znamená ztrátu cca 80 tisíc. Jako člen HALASu jsem žádal o představení obou variant a o ponechání rozhodnutí kterou vybrat na členech. Na to se mi dostalo odpovědi, že výbor už rozhodl s vyzněním, že ho názor členů v podstatě nezajímá. V tomto s výborem nesouhlasím a proto jsem to vytáhl sem.

Ahoj, my jako vybor HALAS

Ahoj,

my jako vybor HALAS jsme celou situaci a jednotlive moznosti celkem dlouho probirali (a tech moznosti bylo vice nez dve) a ve finale jednomyslne dospeli k tomu, co je nyni soucasti navrhu - hlasuje se tedy jen o schvaleni tohoto rozhodnuti, ne o dalsich moznostech (i kdyz se na to da pohlizet i tak).

Pro nas je dulezite s veci nejak pohnout, protoze v blizke dobe cekaji HALAS nemale vydaje (preprogramovani hrani FEDu, web HALAS a dalsi..) a chceme mit ty penize k dispozici.

Pokud existuje legalni a bezpecne reseni vyhnout se zdaneni, nejsem vylozene proti - ale vzhledem k tomu, ze se to prakticky rovna tomu nechat penize v rukou pobocneho spolku, potreboval bych k nemu mit trochu vetsi duveru.

Tzn. byl bych rad, kdyby Tomasz jako predseda PS:
1) projevil trochu zodpovednosti za ty 2 roky zdrzeni a nehazel vinu jen na vybor HALAS. Pokud by nakonec doslo k tomu, ze pripadne budouci naklady HALASu bude financovat PS, urcite si nemuzem dovolit cekat dalsi roky.
2) konecne predlozil vyuctovani za MS 2018, at mame jistotu, ze jsou splneny vsechny zavazky a neceka nas v budoucnu nejake neprijemne prekvapeni

Jinak jsem rad, ze se o veci diskutuje, coz vlastne plati pro jakoukoliv vec HALASu. Pokud to udrzime v nejake slusne rovine, tim lepe..

Asi už přicházím s křížkem po funuse :-(

Omlouvám, se, že se zapojuji do debaty až teď, kdy se mi rodina rozprchla a já si zase můžu "vegetit" u počítače.
Jak už psala dříve při jiné příležitosti Nelly, je mi smutno z Vašich animozit. Jako by nám všem nešlo o totéž. Po pročtení diskuse bylo mou první reakcí podpořit výbor, protože chápu, že členové výboru to dělají jako vedlejšák ke svým ostatním aktivitám, a pokud zrovna nejsou kovaní v daňovém právu, mají obavy, aby rozhodnutí, které navrhuje Tomáš, nevedlo k nadměrným komplikacím, o které nikdo nestojí. Vždyť chceme hlavně hrát, a i s tím je dost starostí a příprav.
Na druhou stranu ale mít nebo nemít 80 tisíc přece není úplně jedno, zvlášť v našich příjmových relacích. Takže Tomáše chválím a děkuju mu za snahu tyhle peníze pro spolek ušetřit, i když způsob jeho vyjádření si (ke škodě věci) přímo říká o naštvané odpovědi členů výboru. A Caca se (ke škodě věci) rozhodl mu to nedarovat…
Co mě v této souvislosti hodně mrzí, je přístup výboru, který si to možná ani sám neuvědomuje, ale já osobně už na takové jednání začínám být pod dojmem jeho normálnosti v našem politickém prostředí alergická. Proč je lepší vybrat pro členskou schůzi k rozhodnutí jen jednu variantu bez zmínky o tom, že existuje i jiný návrh, a nepředestřít členstvu obě možnosti s patřičným zdůvodněním obou stran? Napadá mě jen jedna odpověď (a předem se za ni omlouvám, protože ve skrytu duše nevěřím, že to tak je): Je to míň práce a už to konečně budeme mít z krku, ať to stojí, co to stojí.
Možná, že kdyby se členové k této otázce vyjádřili se znalostí obou navrhovaných variant, dopadlo by to úplně stejně, ale myslím, že by měli tu možnost dostat. Nejsme přece nijak přísně limitovaní časem a můžeme tuto diskusi vést i v lednu, v únoru. Třeba bude moci někdo z členů přispět svými znalostmi… A vůbec, když jde o tolik peněz, nestálo by za to, zapojit ještě třeba nějakého daňového poradce, který by k Tomášův návrh zhodnotil podle sebe? I kdybychom mu zaplatili polovinu z ušetřené částky, pořád by to byla pro spolek výhra.
V tomto bodě tedy budu hlasovat podle Tomášova návrhu "proti" a budu se těšit, že nás takových bude víc a budeme se o tom ještě moci pobavit. A hlavně že schůze bude usnášeníschopná, protože nejhorším jedem pro veškeré snažení těch, co pro spolek pracují, je asi nezájem ostatních…

Usnášeníschopnost (!)

Ahoj! Pro usnášeníschopnost online schůze je potřeba, aby emailem odhlasovalo 28 a více členů. Podle vyhlášených pravidel nejpozději zítra (27. 12.). Pokud jsou mé ne zcela oficiální informace správné, tak se této metě ještě neblížíme. A tak bych si dovolil připomenout všem, kdo se "účastnit" schůze chtějí - a třeba to odkládají fascinování zdejší debatou - aby to neprošvihli. Stačí odpovědět i jen na část otázek.

Moje poslední

Moje poslední vyjádření.
Nevím, kam jste ten rok 2019 odeslali, ale ve Sbírce listin to založené není. Doporučuji prověřit.
Co se týče mé pomoci HALASu, radil jsem kdykoli, když se někdo na něco zeptal. Když jsem zjistil chybu v nezasílání uzávěrek, tak jsem na to ihned upozornil a ještě jsme to spolu probírali v mailu. Takže pokud je tu něco chucpe, tak tvoje tvrzení, že se nesnažím pomáhat.
A ta tvoje otázka, proč jsem ještě nepodal přiznání za rok 2019, to ani není chucpe, to je prasárna. Protože odpověď znáš a ta je, že se výbor HALASu až teď v půlce prosince vyjádřil k navrhovaným možnostem řešení. Řešilo se to od půlky ledna do půlky února, pak od konce dubna do půlky května, pak celý červenec a srpen a skončilo to 22.8. mou žádostí o vyjádření výboru. A pak zase 4 měsíce ticha. Takže přestaň hledat viníka jinde ve stylu Babiše, je to pro tebe nedůstojné.
To že to trvá dva roky není můj problém, rok se výbor rozhodoval zda zrušit nebo ne a teď se rok rozhodoval jak. A narvat státu zbytečně 80 tisíc, když se to dá naprosto čistě vyřešit jinak, tak to blbost.
Jako člen HALASu jsem žádal výbor, aby férově seznámil všechny členy s oběma možnými variantami a nechal je vybrat, k čemuž nedošlo. A to je chucpe.

No, komplet ne. Za rok 2019

No, komplet ne. Za rok 2019 už bylo odesláno řádně.
Dříve se z neznalosti tyto věci neřešili. Bohužel ty, jak člen spolku, který je ve věci odborníkem, jsi v letech minulých nic pro pomoc v této věci výborům nenabídl. Nikdy.
Poukazovat na to po letech, jako vinu vedení spolku, je chucpe, jak se říká.
Otázku mám jen jednu. Proč jsi za pobočný spolek nepodal daňové přiznání za rok 2019 v řádném termínu, když je to v případě odloženého zisku u neziskovky povinné.
A co se týče toho ohromujícího termínu "péče řádného hospodáře", tak pro vysvětlení ostatním - ohromit členstvo tímto termínem, když se zodpovědný výbor pokouší zdaněním podle zákona vyřídit 2 roky trvající kauzu je opět výše zmíněné chucpe.

A co se týká nezveřejňování

A co se týká nezveřejňování listin, měl by si výbor Halasu nejprve zamést před vlastním prahem. Povinné listiny nejsou zveřejňovány od založení Halasu. Minimálně chybí komplet všechny uzávěrky. Na což jsem již také upozorňoval.

Toto nemá nic společného s

Toto nemá nic společného s nedostatečnou kontrolní činností FÚ, naopak je ověřený více než 20 let a to jak kontrolami FÚ, tak audity PwC a další významnou českou auditorskou společností pro kterou pracuji. No nic, nechcete k tomu přistupovat s péčí řádného hospodáře, tak tedy ne.

zakládání PS - Tomášovy koule

Při zakládání PS jsme potřebovali členskou schůzi, protože nejde ze zákona zakládat pobočný spolky, pokud to není upraveno ve stanovách. Proto byla mimořádná ČS, ve kterých se změnily stanovy do dnešní podoby, tedy že o zakládání a rušení pobočných spolků rozhoduje výbor Halasu. A poté byl pobočný spolek rozhodnutím výboru Halasu založen, nikoli rozhodnutím členské schůze.

paragraf opsán správně, jen

paragraf opsán správně, jen ta věta za ním - Toto lze aplikovat ... už není součástí zákona a jde o doměnku, zřejmě opřenou o nedostatečnou kontrolní činnost finančního úřadu místně příslušného
zbytek textu neodpovídá skutečnosti, PS nekonal předepsané volby, členské schůze, nezveřejňoval dle zákona listiny, a nezájem výboru je čirý výmysl
já tím pro sebe tuhle debatu považuji za uzavřenou

Odpověď na Cacův příspěvek

Ano, z titulu případně podepsané smlouvy o dílu, by dílo patřilo pobočnému spolku. Toto je ale pouze problém, při prosazované následné likvidaci. Pokud by pobočný spolek fungoval i dále, ničemu to nevadí. A po nějaké době je možné to za 1,- Kč prodat na Halas. Tuto variantu zatím nikdo neřešil.
S novými variantami přicházím proto, že se rok a čtvrt výbor Halasu o nic nezajímal, pak si dvakrát vzpomněl, že by se to mělo vyřešit a teď se to najednou musí vyřešit během týdne bez probrání všech možností. Varianty navrhované mnou na jaře se nelíbí, což akceptuji a tak se narychlo snažím vymyslet možnosti ušetřit co nejvíce peněz.
Co se týče opakovaného používání odpočtu u neziskovek není pravda, že to nemá oporu v zákoně. Konkrétní paragraf jsem výboru poslal. Dávám ho i sem.
§20 odstavec 7 Zákona o dani z příjmů
Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, a profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1000000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3000000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1000000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1000000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Toto lze aplikovat neustále do spotřebování celé částky aniž by se muselo cokoli danit.
A závěrem si dovoluji vzpomenou, že výbor HALAS neměl koule na to aby spolek založil a nechal si to schválit členskou schůzí. :-)

Re: WPF GP 2021

Ahoj! Díky za reakci.

Má maličkost není důvodem to řešit. Starostí (a radostí) mám aktuálně celkem nad hlavu.

Jen mi přišlo trochu škoda, že poprvé od vzniku WPF GP nebude ČR hostit žádné kolo. Zájemců odjinud bylo dost, tak co už. Zahrajeme si a stačí.

Já býval v minulosti drzejší, napřed jsem potvrdil, že ČR má zájem, a až pak jsem sháněl autory :-)

Informace

Těžký život řadového člena. Odhlasuje si a hned poté se začne dozvídat informace :-)

Vzhledem k prakticky

Vzhledem k prakticky vyrovnanému rozpočtu spolku, je postupné likvidování přebytku běh na velmi dlouhou trať. K možnosti, aby to byl pobočný spolek, kdo bude řešit náklady na přepracování webů směrem k ukončení podpory Flash playeru, vyjádřil sám Tomáš přesvědčení, že v takovém případě se stane pobočný spolek vlastníkem těchto prací.
Nepomitelnou skutečností je, že s takovým návrhem přichází po 2 letech, těsně před rozhodnutím výboru HALAS ukončit nesmyslnou stávající situaci.
Zákon o dani z příjmu je ve věci "spotřebování" odloženého příjmu poměrně striktní a výbor bohužel nesouhlasí s vysvětlení, že "podle mých zkušeností se tím finanční úřady nezabývají" a že je možné to nějak celé postrkovat z roku na rok dál. Oporu má takový názor v několika málo případech z Tomášovy praxe, což je sice pěkné, ale ze zákona to nijak nevyplývá.
Pro korektní rozhodování všech hlasujících nestačí ten malý odstaveček.
A závěrem si dovoluji vzpomenout připomínky Nelly Pelc Vostré, že výbor HALAS je oprávněn založit či zrušit pobočný spolek svým rozhodnutím.

Pobočný spolek - zrušení

Existují dvě možnosti co s pobočným spolkem dál. Obě jsou v pořádku a žádal jsem výbor, aby členy seznámil s oběma, což se viditelně nestalo.
První verze je ta navrhovaná výborem, ta bude stát cca 60 tisíc na dani z příjmů a další náklady na likvidaci, odhaduji 10-20 tisíc.
Druhá varianta je pobočný spolek nelikvidovat, vyměnit členy za členy výboru a peníze z pobočného spolku postupně spotřebovat. Tato varianta by nestála vůbec nic. Jen trochu administrativy se změnou stanov. Stačí třeba do stanov pobočného spolku přidat podporu sudoku a logiky všeobecně a pak může legálně převádět každý rok příspěvek Halasu.
Při druhé variantě zůstane k využití o 70-80 tisíc více.
Navrhuji hlasovat PROTI a zadat výboru zpracování možností druhé varianty, se kterou jste nebyli seznámeni.

Zahájení hlasování členské schůze

Ahoj,
bylo zahájeno hlasování e-mailové členské schůze spolku HALAS. Hlasování bude možné do 27. 12. 2020 23:59.
Hlasování je možné odpovědí na e-mail zaslaný členům spolku HALAS dne 20. 12. 2020 z emailové adresy info@sudokualogika.cz. Hlasuje se o 5 bodech finální verze programu členské schůze 2020.
Příjemné vánoční svátky všem,
Pavel Kadlečík

Návrhy k hlasování e-mailové členské schůzi

Ahoj,
poznamenávám, že výbor spolku podává 2 návrhy k hlasování, první byl specifikován ve finanční zprávě, druhý zmíněn ve zprávě o činnosti spolku HALAS a týká se pobočného spolku.

1. Návrh hlasování o členských poplatcích hovoří o tom, aby uhrazené členské poplatky za rok 2020 byly dobrovolné. Každý člen spolku, kdo uhradil poplatek za letošní rok 2020, má právo požádat o jeho použití k zaplacení poplatku za rok 2021. Členské poplatky za rok 2021 jsou povinné.

2. Výbor spolku HALAS předkládá k vyjádření členské schůzi své stanovisko týkající se pobočného spolku (PS), s názvem Organizační výbor Mistrovství světa 2018 při Hráčské asociaci logických her a sudoku, z. s., o způsobu jeho ukončení. Stanovisko výboru spolku HALAS zní, aby PS byl ukončen formou likvidace a likvidační zůstatek převeden na účet spolku HALAS.

Vysvětlení návrhů:
1. Výhody členství ve spolku HALAS spočívají ve snížení startovného na turnajích (50 Kč/turnaj) a o přístupu k materiálům z celé turnajové sezóny. Z důvodu omezeného počtu pořádaných turnajů v roce 2020 pouze na MČR v sudoku padly dotazy a návrhy členy odškodnit. V rámci debaty výboru spolku došlo k jednoznačnému souhlasu. Otázkou bylo, jak odškodnění definovat také vzhledem k případným novým členům, a k přístupu do archívu. Zmíněna byla otázka rozpočtu. Členské poplatky činí každoročně 30-40 % příjmu spolku. Podání návrhu k členské schůzi vyšlo dále ze skutečnosti, že se rok 2020 stal velmi specifickým asi pro všechny z nás.
Součástí návrhu je, že k uplatnění členství pro rok 2020 je třeba napsat pokladníkovi spolku. Dodáváme, že členové nemusí mít jakýkoli ostych požádat, že zaplacený členský poplatek za rok 2020 bude využít pro rok 2021. Formulace zdůrazňuje, že jde pouze o záležitost roku 2020.

2. Důvodem stanoviska výboru spolku HALAS je doba více než 2 let, která uplynula od MS 2018 v Praze, konaném 4. až 11. listopadu 2018. Pobočný spolek byl pořadatelem MS 2018. Organizace MS 2018 skončila se ziskem, nyní je na účtu PS necelých 290 000 Kč. Pobočný spolek má 4 členy, kteří jsou všichni členy spolku HALAS.
Motivem návrhu je, aby o použití zbylého zisku mohli později rozhodnout členové spolku HALAS. V případě likvidace by mohl likvidační zůstatek dorazit na účet spolku HALAS v polovině roku 2021. Pro využití zbylého zisku z MS 2018 by měli možnost navrhnout členové spolku HALAS jeho využití a na základě rozhodnutí členů spolku být připraven plán spotřeby ve víceletém horizontu.
V průběhu roku 2020 probíhala diskuze mezi výborem spolku HALAS a výborem PS. Padly návrhy, jakým směrem se ubírat, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých kroků. Likvidace PS je jednou z možností, tímto způsobem zaniká většina spolků. Na konci roku 2020 zůstává skutečností, že žádný z kroků nebyl realizován.
Použití právně čisté formy zrušení PS, likvidace, je na jedné straně zatíženo daňovými ztrátami, na druhé straně ukončí činnost PS bez rizika přenosu právních potíží, které by, především ve vztahu k daňové problematice, mohly nastat, pokud by bylo použito zrušení bez likvidace.
Výbor se zároveň domnívá, že tato problematika bude pro nás dobrým poučením při pořádání dalších podobných akcí, které nás jistě v budoucnu čekají.

Zpráva o činnosti spolku HALAS

Ahoj,
zprávu o činnosti spolku HALAS 2020 najdete na http://sudokualogika.cz/sites/default/files/schuze2020_ zprava_o_cinnosti_2020.pdf.
Pro tento rok jsem ji sepsal trochu obsáhlejší oproti Jirkovým v předchozích letech, protože ji nešlo přednést. :-) Obě zprávy, o činnosti a finanční, budou přiloženy také k emailu při hlasování.
 

WPF GP

Ahoj,

prvně gratulace k přírůstku.

Když jsme dostali info od WPF k autorství na další rok, tak jsem v rámci výborové komunikace nadhodil, ať to vyšleme směrem ven. Ale bohužel, komunikace s autory či zveřejnění informace se nikdo neujal. :-( Pár dní před termínem jsem tedy napsal skupince Bingo, Jirka, šošon a Honza WTM, kteří plodí, ale GP ještě nedělali (Jirka kdysi). Bez žádného jistého autora jsem na autorství pak neodpověděl. Chápu, že třeba ty bys zájem měl, tohle se nepodařilo. :-(

Mimo GP padly zmínky o uspořádání online turnaje, našeho, obdobně jako byl MAČR, pokud by bylo kde a byl by zájem autorů. Aspoň takhle by byla šance něco ukázat. Komunikace s autory a organizátory turnajů se pro příští sezónu ujme Kuba Hrazdira, doufám, že se do toho opře.

WPF GP 2021

Ahoj! Česká republika neměla zájem o autorství v GP 2021 nebo nebyla připuštěna?
https://gp.worldpuzzle.org/

Finanční zpráva spolku HALAS za rok 2020

Ahoj,

pokladník spolku zveřejnil Finanční zprávu spolku HALAS za rok 2020. Najdete ji pod odkazem http://sudokualogika.cz/sites/default/files/schuze2020_financni_zprava_2....

Součástí finanční zprávy je první z návrhů k hlasování během členské schůze navržený výborem spolku. Návrh se týká členských poplatků. Prosím o jeho formulování a upřesnění přímo do diskuze.

Pavel Kadlečík

Úvodem k členské schůzi

Ahoj HALASáci,

chtěl bych zahájit diskuzi k členské schůzi. Věřím, že bude o čem povídat.

Na úvod bych jen stručně popsal, o co jde. Rozhodli jsme se pro tuto podobu, jelikož jiná nebyla na obzoru. Každý rok mají členové na členské schůzi šanci cokoli navrhnout, prodebatovat zprávy za loňský rok, vznést své námitky k fungování HALASu, k práci výboru. A následně svým hlasem říci, zda jsou pro či proti. Stejně tomu bude letošní rok. Cokoli by se tu debatovalo a směrovalo to k návrhu k hlasování, bod bude zařazen do programu a následně o něm hlasováno.

K samotnému procesu hlasování dojde od 20. prosince 2020 pomocí e-mailových zpráv. K tomuto bych chtěl dodat, že je možné hlasovat pouze z e-mailových účtů, které jsou u členů uvedeny v matrice HALASu. Pokud byste chtěli využít jiný e-mailový účet, musíte nám dát vědět. Naše matrikářka rozeslala členům v pondělí 7. 12. e-mail s údaji. I pokud všechny údaje, které vám byly zaslány, sedí, moc by nám pomohlo, pokud byste na e-mail odpověděli, že jste to vy a že uvedený e-mail a uživatelský účet na webu sudokualogika.cz platí. Mohli bychom takto s klidným srdcem spustit 20. prosince hlasování.

Je to nová situace pro nás všechny. Říkám upřímně, že nevím, kolik lidí se hlasování členské schůze zúčastní, jaký bude mít členská schůze ohlas a jakou efektivitu. Ale pokud chcete něco říci, máte slovo.

Pavel Kadlečík

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer