Vánoce ve Zlaté Praze - turnaj HALAS ligy + členská schůze HALAS (14. 12. 2013)

Milí přátelé sudoku, logiky a vánočních dobrot,

dovolujeme si vás pozvat na již tradiční turnaj Zlatá Praha v sobotu 14.
prosince a následující členskou schůzi HALAS.

Před dvěma lety se v prostorách ZŠ Smolkova v Praze 4 zrodila naše Hráčská
asociace a i když pamětní deska na objektu dosud čeká na svého dárce, už
tu máme podle stanov volební rok.

Oznamujeme vám tedy, že dne 14. prosince od 16:30 se koná v jídelně
Základní školy Smolkova na adrese Smolkova 565, 142 00 Praha 12 výroční
schůze Hráčské asociace logických her a sudoku, o.s.

Program schůze:

Úvodní slovo zástupce výboru, zhodnocení činnosti
Vyhlášení pořadí a dekorování vítězů HALAS ligy ročník 2013
Diskuze a návrhy členů k záchraně živých turnajů
Představení jednotlivých kandidátů do výboru
Volební schůze Hráčské asociace logických her a sudoku, o.s.
Závěr, odjezd na obvyklé místo večerního posezení

Pokud víte, že se nebudete schopni schůze zúčastnit, pověřte prosím plnou
mocí spřátelenou osobu a nechte ji hlasovat za sebe, abychom měli naši
členskou schůzi usnášeníschopnou.

Výbor HALAS zároveň vyzývá členy, aby předložili své kandidatury do voleb
výboru k rukám předsedy Ing. Tesaře písemně nebo e-mailem na adresy dle
kontaktů na našem webu co nejdříve. Každý z kandidátů dostane prostor
oslovit voliče prostřednictvím webuhttp://sudokualogika.cz a v rámci
členské schůze na místě samotném.

Doufáme, že si na turnaj HALAS ligy Zlatá Praha najdete čas a dovolíme si
vás seznámit s programovou náplní samotného turnaje:

(předběžná data)

10:00 otevření sálu
10:30 zahájení a 1. kolo Halas ligy v sudoku (75 min.)
12:00 2. kolo Halas ligy v sudoku - sprint (30 min.)
12:30 přestávka na občerstvení
13:00 Halas liga v logických úlohách (90 min.)
15:00 3. kolo Halas ligy v sudoku (45 min.)
16:00 dokončení oprav, protestů, vyhlášení
16:30 konec turnaje

Přihlašujte se na turnaj HALAS ligy Zlatá Praha na adrese:
http://sudokualogika.cz/node/823

Na vaši účast se těší

ředitel turnaje ing. Raul Kačírek
a členové výboru HALAS

Zlatá Praha — posezení po turnaji

Spolupořadatelka pražského zakončení sezóny prosí zájemce o účast na večerním, poturnajovém posezení, aby se jí ozvali. Viz FED = Návštěvná kniha. (Hledejte příspěvky uživatele Hafka, případně i pár stránek zpětně!)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer