Novinky na mezinárodní scéně

Přinášíme novinky z mezinárodní scény, které se týkají zejména členství našeho spolku HALAS ve World Puzzle Federation (WPF). Běžně se většina popisovaných aktů koná a zajišťuje v souvislosti s mistrovstvím světa, tento rok se vše řeší online, jelikož MS v Číně bylo odloženo na příští rok.

MS 2021 a MS 2022

WPF a organizátoři potvrdili, že platí následující 2 naplánovaná MS. V příštím roce se bude konat MS v čínské Šanghaji, jsou zprávy o termínu na začátku října, stejně jako podle letošního plánu. Na webu MS www.wspc2020.com může být pro hráče zajímavá alespoň informace o tvůrcích úloh  v podobě čínských autorů, v logice s podílem korejských. V roce 2022 budou společně američtí a kanadští organizátoři chtít uskutečnit MS kanadském Torontu.

Tohle je plán, jak víme, vše se může vzhledem k pandemii koronaviru změnit.

Výsledky soutěží WPF GP v sudoku a logice

Byly potvrzeny letošní výsledky po 8 kolech jako konečné výsledky za ročník 2020. Playoff soutěže pro 10 nejlepších, které se koná každý rok během MS, nemohlo být uskutečněno. Kompletní výsledky hledejte na webu WPF GP - logika, sudoku, TOP10 jsou následující

Logika WPF  GP 2020

1. Ken Endo (Japonsko)
2. Kota Morinishi (Japonsko)
3. Freddie Hand (Británie)
4. Yanzhe Qiu (Čína)
5. Hideaki Jo (Japonsko)
6. Walker Anderson (USA)
7. Tomoya Kimura (Japonsko)
8. Robert Vollmert (Německo)
9. Roland Voigt (Německo)
10. Ryotaro Chiba (Japonsko)

Nejlepší náš 12. Jan Novotný. 

Sudoku WPF GP 2020

1. Tiit Vunk (Estonsko)
2. Tantan Dai (Čína)
3. Jakub Ondroušek (Česko)
4. Kota Morinishi (Japonsko)
5. Bastien Vial-Jaime (Francie)
6. Ken Endo (Japonsko)
7. Seungjae Kwak (Jižní Korea)
8. Weifan Wang (Čína)
9. Hideaki Jo (Japonsko)
10. Takuya Sugimoto (Japonsko)

Další naši 14. Jan Zvěřina, 15. Jan Novotný. 

První desítka logického GP odráží současné rozdělení rolí s převahou japonské školy. Vítězem Ken Endo, druhý jeho krajan Kota Morinishi a třetí mlaďoučká britská hvězdička Freddie Hand. Kdo se zabral pečlivě do předešlého textu, možná odhalil, že čtvrtý Číňan Yanzhe Qiu bude autorem úloh nadcházejícího MS v Číně. Do první desítky chybělo Honzovi Novotnému něco přes 100 bodů. Sudoková TOP10 je s naší účastí. Opět, jako v minulých letech, navázal Kuba Ondroušek na předchozí dvě vítězství a ocitl se na bedně. První skončil s přesvědčivým náskokem estonský sympaťák TiiT Vunk, druhá jako jedna ze dvou žen v obou TOP10 Tantan Dai z Číny. Právě Tiit, Kuba a Bastien z Francie, spolu s 12. Janoslawem z Polska jsou dlouhodobě nejlepšími čtyřmi Evropany, kteří dokáží v posledních letech na MS a ve WPF GP úspěšně odolávat asijskému náporu. Nutno dodat, že ne všichni Číňané hrají tuto online soutěž. Jejich chyba. smiley S dvousetbodovým odstupem od první desítky, bodově takřka jako dvojčata wink, Honzové Zvěřina a Novotný, potvrzují příslušnost naší špičky k té světové.
 

Výsledky posledních kol WPF GP spolu s výsledky českých hráčů naleznete zde.

Volby a volné pozice ve WPF

Vedení WPF představuje Board WPF, což je volená rada členskými zeměmi WPF, a Director WPF, kterého vybírá Board pro služby spolku a tato pozice je placená.

Současný Director WPF Prasanna Seshadri z Indie oznámil během listopadu odstoupení z této funkce a WPF tedy hledá jeho nástupce. Kdo má chut to zkusit? smiley Přesný popis pracovní pozice vydán nebyl, pouze termín k 5. prosinci 2020. Připomeňme, že předchůdkyní Prasanny byla v této funkci Hanka Koudelková.

Členové Boardu WPF jsou voleni zástupci na 3 roky a jedním z nich je náš Jan Zvěřina. Dalšími je předseda WPF Will Shortz, Bělorus Vladimir Portugalov, Číňan Haijun Zhang a Srb Zoran Tanasić. Posledním dvěma uvedeným končil tento rok mandát a měli zájem kandidovat znovu. Volby proběhly na setkání General Assembly pro zástupce členských zemí, která se konala v neděli 22. listopadu 2020. Žádní další kandidáti na pozice v Boardu WPF nebyli. O členské schůzi WPF viz dále.

Dokumenty WPF, finanční zpráva

Českým zástupcem ve WPF, jak bylo zmíněno, je náš spolek HALAS. S WPF komunikuje autor tohoto textu. V rámci spojení s Directorem dostáváme informace o veškerém dění ve WPF. Pokud byste měli zájme o více informací, napište, není problém tyto informace blíže sdílet, pokud by to bylo přehlednější, tak lze na speciální stránce zde na webu. A nebojte se obrátit ani na Honzu Zvěřinu. Je to vlastně zároveň šance využít, myšleno v dobrém, že svůj pohled na světové dění a jakékoli návrhy k realizaci MS nebo WPF GP můžeme řešit díky jeho osobě. 

Obdobně jako je náš Soutěžní řád a další předpisy k soutěžím, má i WPF svá pravidla, dokumenty sloužící k přípravě MS a další. V nedávné době bylo nemálo bodů ohledně fungování WPF diskutováno s členskými zeměmi. Zmíním tu několik z nich.

Už na jaře předložil Board WPF návrh na změnu práv členských zemí uvedených v pravidlech WPF týkající se publikování úloh z předešlých MS. Oficiálně bylo stvrzeno po jarním hlasování vše až nedávno. O co jde? V pravidlech bylo uvedeno, že člen, tedy náš spolek, má právo publikovat ve své zemi soutěžní úlohy z akcí WPF, a to úlohy z MS konaných od roku 2000 a WPF GP konaných od roku 2015. WPF si vyhradilo právo, aby toto výsadní postavení členské země trvalo pouze rok s tím, že pak může práva sama prodat třetí straně s výtěžkem pro ni samou a organizátory (či autory) daného MS v poměru zisku 50-50. Pro možnost publikování úloh v rámci propagace (ne tedy za účelem zisku) po skončení MS bylo dále scháleno, že jak WPF, tak i členské země mají právo volně užít 5 % úloh z MS během roku po jeho skončení s možností výběru o jaké úlohy půjde, k čemuž by měli mít souhlas WPF a v rámci slušnosti i od organizátora. Pro bližší ujasnění najdete v příloze originální znění.

Před několika týdny padly návrhy další. První z nich ve smyslu, jestli se nenajde jiný klíč k rozdělování Newsletteru WPF? Jedna z mála publikací  WPF nebo vlastně jediná tištěná, který doposud dostávali všichni účastníci MS. A to ne každému účastníku, ale každé členské zemi, třeba v počtu 10 kusů a ty si ho rozdělí mezi hráče nebo jak chtějí. Online podoba Newsletteru je na webu WPF, takže i tak je dostupná všem. Vyjádřili jsme v hlasování, že chceme Newsletter pro každého účastníka MS, s tím, že pokud ho někdo nechce, může se ho samozřejmě vzdát smiley. Druhým dodatkem bylo, že pokud by byl určen pevný limit Newsletterů na zemi, tak přesto dovolit jakémukoli účastníku MS Newsletter mít tak, že si ho prostě zaplatí. Celý návrh byl motivován myšlenkou, že není fér, když všechny členské země platí stejný členský poplatek, aby pak některé z nich při účasti 5 lidí na MS "dostávaly zpět" 25 euro (pokud je cena Newsletteru 5 euro), ale jiné země účastnící se v počtu 25 lidí každé MS dostaly Newslettery za 125 euro ročně. Kvizová otázka, o jaké zemi se tu mluví? laugh Kdo byl na MS 2018 v Praze, možná ví o rozdávání žlutých karet pro neposlušné luštitele. Hlasování členských zemí dopadlo přibližně na polovinu (nechat pro všechny hráče vs. dát limitovaný počet kusů) a o výsledku rozhoduje Board WPF.

Dalším velkým tématem, které rezonuje na mezinárodním poli, jsou specifika pořádání MS. Už jsem se tu jednou nad tímto tématem čertil (najdete zde). Základní otázkou je existence maximální výše účastnického poplatku na MS, stanovená nyní na 600 euro. Je to částka za účast jak na sudokovém, tak i logickém MS během 1 týdne v termínu včasné rezervace (na MS 2018 v Praze činila 599 euro). Problém je, že země jako my, ty z chudšího konce světa, omlouvám se všem vlastencům, já se za něj též považuji blush, snadněji splní tento limit oproti některým vyspělejším zemím světa, pro které to je takřka nereálné. A pak je otázka, zda a jak porovnávat ty chudší státy, které si to udělají, jak chtějí, a naopak ty bohatší, které jsou kritizovány, že jejich účastnický poplatek je příliš vysoký? Jak mezi nimi rozhodnout? Podle ceny? A pokud kandiduje pouze jedna země na pořádání MS, jak zhodnotit, jestli je jimi navrhovaný účastnický poplatek ekvivalentní? Měli jsme se vyjádřit, zda preferujeme zachování limitu, nebo pouze žádat země, ať MS připraví co nejekonomičtěji jak mohou. My zvolili první variantu, ale i od nás nezněl striktní názor. Dokážeme pochopit překročení limitu pro účastnický poplatek na MS, pokud to organizátoři MS vysvětlí. Závěrem hlasování bylo, že limit účastnického poplatku 600 euro bude zachován, ale bude se zvedat o míru inflace každý rok.

Otázkou spojenou je, pokud dojde k překročení uvedeného limitu, jaké informace chtít vyžadovat po organizátorech MS ohledně nákladů? Obdoba otázky trochu splývala s předchozím, výsledkem hlasování bylo, že se detaily MS budou hodnotit, pokud to bude situace vyžadovat, a tedy není cílem stanovovat, že něco organizátoři MS musí nebo naopak nemusí zveřejňovat. Bylo navrhováno, že by například předkládali analýzu ceny hotelů. Nicméně vedle závěru hlasování bylo členskými zeměmi v komentářích přidáno mnoho zajímavých návrhů, jak cenu účastnického poplatku zčásti snížit či dát účastníkům na výběr, že si mohou něco odepřít a tak snížit cenu. Pokud je to samozřejmě pro organizátory uskutečnitelné.

Posledním otázkou k pořádání MS bylo, v jakém období se má uskutečňovat? Zda v zaběhlém rozpětí září až listopad či povolit výjimku, pokud to bude dávat smysl (jak tomu bylo v roce 2014 při srpnovém termínu MS v Londýně). Závěrem hlasování byla druhá varianta s tím, aby organizátoři ujasnili časový rámec nejpozději 1,5 roku před jeho konáním.

WPF předkládá taktéž svoji finanční zprávu za každý rok. Její jednou částí je přehled zisku z přístupů k archívům úloh předchozích MS, které jsou umožněny veřejnosti za poplatek 20 euro/1 MS. Zisk z této částky si dělí WPF a pořadatelská země příslušného MS. Ve finanční zprávě WPF za rok 2020 se objevila částka 236 euro, kterou jsme takto získali za předchozí účetní rok z přístupů k úlohám z MS 2018 a 2007. Finanční zpráva byla následně odsouhlasena členy WPF při členské schůzi.

Členská schůze WPF

Minulou neděli proběhla členská schůze WPF formou online meetingu přes platformu Zoom. Celkem měla schůze něco přes 20 účastníků, složených z členů výboru WPF, zástupců čleských zemí a Directora WPF. Doplňuji, že zástupce Slovenska na schůzi byl náš člen Matúš Demiger.

Události členské schůze WPF
22. listopadu 2020 odpoledne proběhla členská schůze WPF. Přítomni za Česko byli Kadlečík a Zvěřina.

Na začátku proběhly volby do výboru WPF. Byli jen dva kandidáti na dvě volná místa, pozice obhájili Zoran Tanašič ze Srbska a Haijun Zhang z Číny.

Bylo hovořeno o nových pravidlech, která se dříve odhlasovala v e-mailech - nic zásadního.

Hovořilo se o nadcházejících MS. George Wang z Číny řekl, že počítají s termínem 2. - 9. října. Vše ale bude ještě upřesňováno, kvůli pandemii se nedá plánovat s jistotou. Počínaje lednem budou jednou měsíčně informovat o vývoji. Webové stránky jsou již v provozu (od začátku roku), informace tam budou updatovány - https://www.wspc2020.com/. Will Shortz hovořil o MS v Torontu, které se posouvá na 2022. Čekají na vývoj pandemie. S hotelem jsou dohodnutí, že vše proběhne za stejných podmínek, které byly dohodnuty prvně pro rok 2021. Momentálně nikdo takhle dopředu hotely nebookuje, takže mají možnost si vybrat jakýkoliv říjnový termín.

Prasanna Seshadri hovořil o své rezignaci. Je to svým způsobem nevděčná práce, protože hodně práce není vidět. Vedla u něho i k určitému pocitu osamění. Hodně práce je nudná úředničina, pak nezbývá tolik času dělat něco jiného. Co se týče odměny, je to pro něho něco mezi. 600 eur není dost na to, aby se to dalo dělat full-time, na druhou stranu je ta práce tak náročná, že k tomu nelze přibrat normální práci na plný úvazek. Paradoxně by prý nesetrval ve funkci, i kdyby dostal přidáno. Naopak by uvítal menší plat, pokud by bylo práce méně a bylo možné k tomu normálně pracovat.

Mluvilo se o tom, jak dělat marketing. (Což je v popisu práce direktora.) Měl by to dělat někdo, kdo s tím má zkušenosti, na druhou stranu ale pro práci direktora je potřeba, aby měl za sebou již zkušenosti v naší komunitě. Těžko najít někoho, kdo bude splňovat obě věci. Směrem k novému direktorovi se to bude zřejmě ubírat tak, že dojde k oddělení těchto dvou věcí.

Prasanna uvedl, že kandidáti na pozici direktora jsou zatím čtyři. Připadá mi docela škoda, když vidím, kolik lidí by mělo zájem pracovat pro WPF, že se nenašel nikdo další, kdo by kandidoval do výboru. Hraje zde opravdu roli finanční motivace? Což je zase paradoxní, protože historicky oba direktoři v tomhle ohledu nebyli spokojení, té práce bylo hodně.

Schůze také odhlasovala předloženou finanční zprávu. Padl dotaz, jestli ji někdo auditoval. Někteří lidé oponovali, že kontrolu podle právních zvyklostí v mnoha státech by neměly provádět osoby z výboru. Prasanna navrhl, že zprávu bude v budoucnu kontrolovat Wei-Hwa Huang, který není napojen na výbor, ale díky tomu, že spravuje účet WPF, do těch financí nějakým způsobem vidí a může to zkontrolovat. Wei-Hwa na schůzi přítomen nebyl, takže tuto roli nepotrvrdil.

Padl ještě dotaz, proč výbor nezvolil nového pokladníka, když Zoran na tuto funkci rezignoval. Podle mě opravdu rezignoval, ale nikdo na to tenkrát nereagoval, čekal bych iniciativu od předsedy. Po nějaké době jsem Zoranovi psal e-mail, jestli opravdu rezignoval, a že by to výbor měl nějak řešit, ale neodpověděl mi. Každopádně pokladník momentálně funguje de facto jako formalita. Všechno ohledně financí připravuje direktor.

Padl dotaz na vývoj ohledně reportu "Co je sudoku?" Prasanna odpověděl, že ještě nemá hotovou analýzu minulých mistrovství.

Dále byl předložen návrh, aby členové výboru více informovali o své činnosti ve výboru.

pro výbor a členy spolku sepsal Jan Zvěřina

Chtěl bych upozornit na dvě skutečností, které zazněly na členské schůzi.

První věcí jsou finanční záležitosti WPF. Musím přiznat, že se osobně stále neorientuji, jak jsou věci ve WPF zajišťovány, avšak hospodářská bilance a její proměny v čase se dají vyčíst z finančních zpráv. Během schůze byli někteří zástupci členských zemí zaskočeni informací, že funkce pokladníka není obsazena, respektive, že s nepatrným schodkem hospodaření, které WPF provází v posledních letech, aktuální pokladník Zoran Tanasić nesouhlasil, jak bylo vysvětlováno. Proč tyto informace nedostali zástupci členských zemí?

Věcí spojenou byly návrhy na podnícení diskuze o rozpočtu WPF a předkládání jeho návrhu pro každý rok. Ať je s materiály k členské schůzi, které jsou rozesílány předem, připojen i návrh rozpočtu pro následující účetní rok, projednáván na členské schůzi, aby bylo možno jeho plnění sledovat, případně upravit pro další období. Krátce se hovořilo o celkovém objemu prostředků, které jsou během roku vynakládány, a byly navrženy dílčí položky rozpočtu, na které se lze soutředit. Bylo též zmíněno, že nejsou peníze na investice. Věřím, že se finanční situace WPF po této debatě projasní.

Druhým bodem, který bych zmínil, byl dotaz z Maďarska ohledně práce členů výboru WPF a já osobně se ptám na totéž. Je obtížné se orientovat, čemu se jednotliví členové výboru WPF věnují, a že by bylo záhodno, aby o tom s určitou pravidelností byly členské země informovány. Dotaz byl mířen ke konkrétní situaci voleb do výboru WPF, kdy máme volit jeho členy, ale nevíme ani u znovukandidujících, jaké činnosti se v rámci výboru věnovali a s jakými výsledky. Během volby nebyly žádné námitky ke kandidujícím a volby proběhly jednoznačně, myslím, že ke spokojenosti všech zúčastněných. Ale fakt, že se během členské schůze členové výboru k daným bodům vůbec nevyjádří, ani jakkoli nepromluví (což je prý dáno v některých případech jejich úrovní angličtiny), nedělá úplně dobrý dojem a vyvolává následně otázky, co vlastně členové dělají? Prasanna se během debaty k práci Directora vyjádřil, že na webovém fóru WPF vlastně na otázky odpovídá pouze on. Myslím, že nejen zástupci členských zemí, ale stejně tak i hráči samotní by ocenili, kdyby se debaty o tématech, ať už z jakékoli části spektra našeho zájmu, chopili ti, kteří projevili zájem býti členy výboru WPF a následně byli pro tuto činnost vybráni.

Upoutávka na hráčské portály

Cracking the Cryptic - youtube kanál najdete na https://www.youtube.com/c/CrackingTheCryptic/

Aplikace CTC má u fanoušků sudoku oblíbený youtube kanál se stovkami ukázkami luštění od klasických variant (a nejen sudoku) až po ty nejzapeklitější kousky v podání Simona Anthonyho a Marka Goodlliffa. Pro nadšence do originálních variant sudoku doporučuji.

Puzzlerace - herní portál na http://puzzlerace.org

Společný čínsko-korejský projekt zaměřený na pořádání turnajů, zřejmě s důrazem na mladší luštitele. Kdo vyzkoušíte, dejte vědět.

čtenáře uspal Pavel Kadlečík

PřílohaVelikost
wpf2020_rules_update.pdf93.44 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer