Výroční členská schůze HALAS 7. 12. 2019

Vážené členky, vážení členové spolku!

Výbor HALAS svolává výroční členskou schůzi. Termín: sobota 7. 12. 2019 v 16:15. Místo konání: ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha (https://mapy.cz/s/t0bW).
Schůzi předchází tradiční vánoční turnaj.
Prosíme o hojnou účast, ať jsme usnášeníschopní. V případě, že nemůžete přijet, doporučujeme, abyste někoho pověřili zastupováním. Díky!

Předběžný program schůze:

1. Technický bod (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, schválení programu)
2. Zpráva o činnosti HALAS za rok 2019 (J. Hrdina)
3. Zpráva finanční za rok 2019 (J. Hanzelková)
4. Zhodnocení funkčního období výboru 2018-2019 (J. Novotný)
5. Informace o konečném vyúčtování MS 2018 (T. Křenek)
6. Volby I (určení volební komise, nominace kandidátů)
7. Plán akcí v roce 2020
8. Volby II (distribuce, úprava a sběr hlasovacích lístků)
9. Vyhlášení výsledků HALAS ligy 2019
10. Volby III (vyhlášení výsledků voleb)
11. Různé

Máte-li nějaké návrhy, čím by se měla členská schůze či výbor spolku zabývat, můžete se vyjádřit přímo na místě nebo napsat email předem.

Se srdečným pozdravem,
Honza Novotný
předseda HALAS

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer