Výroční členská schůze HALAS 7. 12. 2019

Vážené členky, vážení členové spolku!

Výbor HALAS svolává výroční členskou schůzi. Termín: sobota 7. 12. 2019 v 16:15. Místo konání: ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha (https://mapy.cz/s/t0bW).
Schůzi předchází tradiční vánoční turnaj.
Prosíme o hojnou účast, ať jsme usnášeníschopní. V případě, že nemůžete přijet, doporučujeme, abyste někoho pověřili zastupováním. Díky!

Předběžný program schůze:

1. Technický bod (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, schválení programu)
2. Zpráva o činnosti HALAS za rok 2019 (J. Hrdina)
3. Zpráva finanční za rok 2019 (J. Hanzelková)
4. Zhodnocení funkčního období výboru 2018-2019 (J. Novotný)
5. Informace o konečném vyúčtování MS 2018 (T. Křenek)
6. Volby I (určení volební komise, nominace kandidátů)
7. Plán akcí v roce 2020
8. Volby II (distribuce, úprava a sběr hlasovacích lístků)
9. Vyhlášení výsledků HALAS ligy 2019
10. Volby III (vyhlášení výsledků voleb)
11. Různé

Máte-li nějaké návrhy, čím by se měla členská schůze či výbor spolku zabývat, můžete se vyjádřit přímo na místě nebo napsat email předem.

Se srdečným pozdravem,
Honza Novotný
předseda HALAS

Kandidatura do výboru spolku

Milí členové a přátelé HALASu,
před čtyřmi roky, i díky vám, jsem z pozice pravidelného účastníka turnajů a poturnajových večírků dostal šanci nahlédnout do zákulisí našeho spolku jako člen výboru a od té doby jsem se mohl podílet na jeho chodu. Prvně bych chtěl za tuto šanci poděkovat.

Do výboru spolku kandiduji znovu, touha nám všem něco dát mě neopouští. Chtěl bych, aby bylo mezi námi více lidí, kteří mají zájem o veřejné dění, abychom věděli, že je to i způsob, jak můžeme sami něco získat. Já se díky spolku naučil a poznal nové věci. Byly spojené nejen s tvorbou úloh a organizací turnajů, potkal jsem lidi se zájmem o logické hry mimo naší komunitu, kteří luští rádi jako my, leč k soutěžení mají občas jiný vztah, a taktéž mě cesty osudu zavedly zpět do školních lavic při pořádání turnajů pro děti. Školní prostředí mi zprvu nebylo vlastní, ale když to člověk dělá pro věc, která ho baví, může v ní najít zalíbení, což se stalo i mně. Zmiňuji to z důvodu, že bych chtěl, abyste měli příležitost zažít podobné věci jako jsem mohl já. Co jsem se při své cestě naučil, bych chtěl předat druhým.

Důležitou součástí naše společného dění, naší společné zábavy, jsou vztahy mezi jednotlivci, mezi skupinami. Měli bychom je utužovat. Pokud nám záleží na dění uvnitř spolku a na jedincích, kteří ho tvoří, měli bychom se o to snažit. Jak jsme schopni a ochotni si své postoje vysvětlit, následně pochopit, může vést ke zvýšení míry porozumění nad otázkami celého spolku, ba co víc, určení směru, kam by se mělo naše dění ubírat. Myslím si, že se lze pak s větší chutí a klidem věnovat činnosti, kterou děláme ze všeho nejradši, našemu milovanému luštění.

S novým výborem spolku přijdou přirozeně nové cíle zájmu či alespoň ujasnění priorit, které věřím budou vedeny tak, aby naplňovaly vůli členů spolku. Ne vždy se vše podaří a sám vidím, že jsou otázky, kterými se zaobíráme již dlouho jako je nominační proces reprezentace, zviditelní nás závisláků v okolním světě, přivábení mladých luštitelů ze studentských turnajů mezi dospělé či fakt, že zub času nemilosrdně nahlodává funkčnost našeho webu. Ať řešení na tyto a jiné otázky najdeme hned nebo až později, chtěl bych ve spolku zvýšit pocit uvědomění, že je to jednoduše jen na nás, jak to bude, a také pocit důležitosti, že názor každého může mít váhu a má smysl. Že HALAS jsme my.

Jsem přesvědčen, že vaše nápady a nové přístupy by pomohly rozdmýchat jiskru zájmu mezi námi. Pokud budete toužit se podílet na dění ve spolku, jsem připraven vás podporovat v činnosti, i v tom, aby vám spolek nabídnul, co může. A pokud nemáte chuť a odvahu se připojit k zájemcům kandidátů do výboru spolku, chtěl bych pomoci k tomu, abyste je na základě získaných zkušeností a zážitků měli příště.

Luštění zdar,

Pavel Kadlečík (diCarlo, kousek-nebe)

Kandidatura do výboru

Ahoj,

rozhodl jsem se kandidovat do Výboru Halasu pro nadcházející funkční období, tak bych se s vámi rád podělil o svoje myšlenky a názory.

Mám za sebou spoustu práce pro Halas a mnoho úspěšných projektů. Vždy se jednalo o věci, které byly promyšlené, a nesly v sobě nějakou koncepci, snahu posunout Halas někam dále.

Třeba mistrovství světa. Nejenom, že bylo pořadatelsky úspěšné, zároveň se naplnily moje prognózy o potenciálu finančního zisku a mediální publicity. Uspořádal jsem dvoudenní MČR v logice, které přitáhlo řadu špičkových hráčů ze zahraničí. Vydal jsem knížku, která posloužila jako levný propagační materiál. Nebyly to žádné hurá akce, byly to věci, které měly účel, a ten účel vždy splnily.

Rád bych v podobných projektech pokračoval a rád bych se podílel na celkové koncepci Halasu. Narozdíl od jiných lidí si totiž nemyslím, že Halas je jen zájmový kroužek. Máme mnohem větší potenciál a Halas by měl mít smělé cíle.

Abych se jen nevychloubal, mám za sebou i spoustu věcí, které se nepovedly. Je třeba trapné, jak se neustále odkládalo vyúčtování mistrovství světa. Nebyl jsem na to schopen dostatečně tlačit. Je to pro mě cenné poučení do budoucna. Nestačí věci jen zdárně dotáhnout do konce, tím práce nekončí.

Neustále se mluví o tom, že je potřeba do činnosti Halasu zapojit více lidí. I přesto, že se někdy chovám kontroverzně, v Halasu existuje silná skupina lidí, kteří mi důvěřují. Pokud budu zvolen do výboru, bude jednodušší tyto lidi do dění v Halasu zapojit.

Krom toho mám velmi silnou vazbu na Slovensko (jsem dokonce i členem SZHK) a mnoho zahraničních kontaktů, takže můžu pomoci více rozvíjet mezinárodní spolupráci. Díky své funkci ve výboru mezinárodní federace mohu být spojkou mezi WPF a Halasem.

Nyní popíšu některé svoje vize (body nejsou seřazeny podle priority):

1) Puzzle a Halas

Mnoho účastníků našich turnajů je zároveň vášnivými staviteli puzzlí, začali se dokonce pravidelně účastnit mezinárodních turnajů a to s nemalými úspěchy - máme mezi sebou mistryni světa. Puzzlaři ale nemají žádnou asociaci, což brání pořádání MČR a dalšímu rozvoji soutěžního skládání.

Jako nejschůdnější řešení mi připadá, aby Halas vzal puzzlaře pod svá křídla. Puzzle je ve své podstatě logická úloha, mnohokrát se objevila na MS v logice, dokonce jsme díky ní jednou získali zlaté medaile na MS. Nejdříve samozřejmě musí proběhnout debata, a to nejen uvnitř Halasu, oslovit musíme všechny, kterých se to týká.

Pokud se podaří najít společnou řeč, budu usilovat o to, aby Halas příští rok uspořádal MČR ve stavění puzzlí, jsem ochoten se na organizaci i podílet. Dále bychom jednali o tom, aby Halas převzal členství v mezinárodní federaci (WJPF), což by umožnilo ucházet se v budoucnu o pořádání MS (třeba v roce 2021 nebo 2022). Na MS jezdí hodně Rusů, Praha by mohla být atraktivní destinace. Puzzle mají větší mediální a sponzorský potenciál, po nabytých zkušenostech z loňského MS jej můžeme lépe využít. Puzzle jsou organizačně méně náročné, není potřeba vymýšlet úlohy. A není zde taková bariéra - nemusíme všem složitě vysvětlovat, kdo jsme a co děláme.

2) Reprezentace

Reprezentace by měla být jednou z hlavních priorit Halasu. V sudoku patříme stále ke špičce, v logice jsme pozice vyklidili. Musíme se snažit hledat nové talenty tak, abychom si udrželi pozice v sudoku a vrátili se na výsluní v logice. Myslím, že je reálné, abychom do 4 let znovu získali medaili z MS v logice.

Čeká nás období, kdy MS bude zřejmě dost často mimo Evropu. Halas musí být připraven reprezentaci výrazně finančně podpořit, a to nejenom ze zdrojů z MS v Praze, ale musíme také hledat sponzory.

Musíme obnovit reprezentační soustředění a měli bychom také pořádat juniorská soustředění. Ta by měl Halas být připraven také finančně podporovat.

3) Halas a pořádání turnajů

Halas zodpovídá za Halas ligu. Nemyslím si ale, že náplní práce členů výboru je organizovat turnaje a vytvářet úlohy. To samozřejmě mohou také, ale výbor je tu od toho, aby autorům poskytl co nejlepší servis.

a) pracovat se začínajícími autory - ukázat jim, jak úlohy tvořit (na kroužcích, případně uspořádat autorské soustředění, taková snaha už v minulosti byla, nebo vytvořit nějaká videa, kde tvorbu úloh ukážeme)
b) seznámit autory s podpůrnými prostředky, např. J-sudoku (což je důmyslně vytvořený program, který pomáhá s tvorbou sudoku)
c) některé úlohy na turnajích mohou být i generované, a to jak v sudoku, tak i v logice. Měli bychom zdostupnit generátory a ujistit se, že používání konkrétních generátorů neporušuje autorská práva.
d1) nabídnout kompletní zpracování sazby, případně
d2) dát dohromady soubor šablon pro sazbu (např. pro Excel), doporučit kreslící program a poskytnout podporu
e) vytvořit databázi úloh, spolu se zadáním a ukázkovou úlohou

4) Logika

Myslím, že na českých turnajích je málo zastoupena logika. Na druhou stranu ale chápu, že zájem o sudoku je vyšší (stačí třeba srovnat počty účastníků MČR). Proto asi nemá smysl za každou cenu se to snažit vyrovnávat na úkor sudoku. Ale nějaká korekce by tam být měla a byl bych rád, aby byl během roku kromě MČR alespoň jeden další turnaj, kde bude více zastoupena logika než sudoku. Je to důležité i třeba směrem k nominaci na MS, aby bylo více turnajů, které jsou delší a mají vyšší vypovídající hodnotu.

V logice se moc nevěnujeme juniorům. Letos byly sice na MČR vyhlašovány juniorské kategorie, ale ve dvou z nich byl jen jeden účastník. Je potřeba přilákat víc účastníků. Měly by být studentské soutěže v logice, pro začátek by stačilo vložené kolo při školních kolech studentských turnajů v sudoku. To by byla soutěž pro jednotlivce. MČR bychom měli pořádat ve spolupráci s Mensou, která pořádá Logickou olympiádu a může logiku mezi studenty dobře zpropagovat. Juniorské MČR by se výhledově osamostatnilo, obsah by se více uzpůsobil juniorům a konat by se mohlo v prostorách Mensy v Dejvicích. Nejlepší z těch školních soutěží by byli pozvaní a hradili bychom jim cestu - což při dnešním studentském jízdném není závratná částka.

5) Web

Hodně lidí kritizuje web. Netvrdím, že je dokonalý, ale pro současný účel vyhovující. Stačí srovnání třeba s webem slovenského svazu. Co se týče technické stránky, do toho moc nevidím, takže to nejsem schopen posoudit. Je pravda, že fórum je mrtvé, což je škoda, a také by mohl být web více přehlednější. Nejvíc nedostatků ale vidím v obsahové stránce.

a) chybí tam sekce pro média a pro sponzory

b) je tam málo obsahu, zejména co se týče popsání technik řešení a ukázkových úloh. To je důležité i z pohledu propagace webu. Když zadám do Googlu "jak luštit sudoku", Halas se objeví až na konci druhé stránky. Ostudně daleko před námi je třeba i ČSHAK. Měli bychom se snažit vytvářet obsah tak, aby byl opravdu užitečný a popsal nějaké základní věci, ale zároveň také aby obsahoval klíčová slova, která nás v algoritmech vyhledávačů posunou výše. V poradně dominují ukázky řešení úloh, které jsou spíš pro fajnšmekry, nové nadšence do sudoku a logiky ale budou daleko více zajímat ty běžnější typy úloh (třeba když jsem ještě chodil pravidelně na sudokuliga.cz, hodně lidí mi říkalo, že neví, jak luštit GT).

c) nejsou tam prakticky žádné úlohy. Jak chceme přilákat lidi na turnaj, když se nemůžou dopředu podívat, jak vypadá zadání na takovém turnaji? K úlohám z turnajů mají přístup jenom členové. Budu navrhovat, aby úlohy z turnajů starších dvou let (nebo dokonce jednoho roku) byly přístupné veřejně. Motivaci platit členské příspěvky to nesníží (často se setkávám s argumentem, že úlohy z turnajů jsou kromě slevy na startovném jediným benefitem členství), zároveň ale ti, co dosud členy nejsou, budou moci lépe nahlédnout do naší kuchyně. Jedinými úlohami, které jsou volně dostupné na webu, je momentálně jen dlouhodobá soutěž, která může být roztodivnými a náročnými úlohami spíše odrazující.

6) Propagace Halasu

a) na webu musí být stránka pro média a musí obsahovat všechny základní informace. Musíme vytvořit další dokumenty pro média, které budou podrobnější. Pokud o nás někdo bude chtít psát, těžko ty informace zjistí jinde než od nás.

b) musíme psát pravidelně tiskové zprávy (k MS, MČRS a MČRJ). Musíme se snažit vyhledávat zajímavosti, které by mohly zaujmout. Například o nedávném výročí 15 let od prvního vydání sudoku v novinách jsem se dozvěděl vlastně až z médií. Ale je vidět, že ČT to zaujalo. Pokud bychom o tom věděli dopředu, mohli bychom o tom včas vydat TZ a třeba by se o tom mluvilo víc.

c) musíme se snažit oslovit i regionální média, a to když probíhá turnaj, nebo když je hráč z nějakého města úspěšný (v minulosti nám například otiskli článek v Mimoňském zpravodaji)

d) měli bychom se podílet na psaní stránek o sudoku a logice na Wikipedii

e) musíme být více aktivní na sociálních sítích. Například na Facebooku bychom měli založit stránku Halasu. Halas momentálně má na FB jen skupinu. Tam to funguje trochu jinak a tolik lidí se k nám nepřidá (je něco jiného lajkovat stránku a požádat o přijetí do skupiny), i když asi ta interakce je tam hlubší. Na stránce bude větší potenciál vytvářet obsah, který se bude sdílet a přiláká nové fanoušky.

f) potřebujeme propagační materiály. Chystám se znovu vydat knížku se sudoku a logickými úlohami, byl bych rád, aby se do toho více zapojil Halas.

g) musíme navazovat spolupráci s dalšími organizacemi. Pro tento rok bych chtěl minimálně obnovit vazbu na Mensu a Česko-japonskou společností (kde bychom mohli prezentovat japonské logické úlohy na jejich akcích).

7) Regionální turnaje

V minulosti padla myšlenka uspořádat "náborový turnaj", který by se konal ve více městech současně se stejným zadáním. Mohli bychom se o to pokusit.

Obecně bych byl rád, kdyby se časem zformovala nějaká další vrstva regionálních turnajů. Ty mohou a nemusí být jeden od druhého závislé. Vidím totiž určitý problém v tom, že na soutěžní úrovni máme vlastně jen jednu ligu. Máme jenom extraligu. Je spoustu lidí, kteří se ale necítí na to přijít rovnou na extraligu. A už vůbec třeba nemají důvod k tomu kvůli tomu cestovat někam daleko. Navíc je tu spoustu studentů v různých regionech, kteří mají jen studentský turnaj jednou za rok, a pokud nemohou jet na celostátní finále a netroufají si zúčastnit se turnaje Halas ligy, nemají si kde zasoutěžit.

8) Společný turnaj CZ/SK

Chci také, abychom vyzkoušeli uspořádat společný turnaj se Slováky, který by se konal ve stejný den na dvou různých místech, ideálně co nejdále od sebe (například Praha, Košice). Zadání by bylo společné, turnaj by se počítal samostatně do Halas ligy, a vyhlásili bychom i celkové pořadí.

Mohli bychom to také zkusit dotáhnout ještě dále, uspořádat turnaj, který by se konal v 10 městech ve světě současně.

9) Mistrovství Evropy, mistrovství světa

Halas by měl mít ambici v budoucnu znovu uspořádat velký mezinárodní turnaj. Byl bych rád, aby se do té doby změnilo podnebí v Halasu, aby byl Halas sebevědomější, nebál se takových výzev, abychom nemuseli vymýšlet, jak se zbavit odpovědnosti vytvářením pobočných spolků, aby organizační jádro tvořil výbor spolku.

10) Sponzoři, dotace

Halas se musí snažit hledat sponzory. Ale musíme mít také co jim nabídnout. Musíme vytvořit nějaký materiál pro sponzory. Musíme mít větší dosah - například větší fanouškovskou základnu na Facebooku.

Musíme se snažit také získávat peníze z veřejných rozpočtů, například na pořádání turnajů či na mládež. Někdo by se tomu měl soustavně věnovat.

Velmi s vámi budu o těchto a dalších myšlenkách diskutovat, ať už tady na internetu, v osobní komunikaci, či osobně na turnaji v Praze, na který se moc těším.

Jan Zvěřina (šošon)

Kandidatura Halas 2019

Nazdar všem vespolek.
Dovoluji si vám oznámit, že budu v letošních volbách kandidovat do výboru našeho spolku.Podle svých zkušeností a schopností chci pomoci kolegům ve výboru s běžnou činností pokladny, matriky a technické přípravy turnajů a uvolnit jim tak více možností k práci pro vaši radost a pobavení. To znamená tvorbu i zajišťování úloh ve spolupráci s autory českými i zahraničními, práci s mladými adepty, apod.
Jako priority pro příští období vnímám:
- úpravy a upgrade našeho webu
- rekonstrukci herní části webu FED po dohodě s vlastníkem
- možnost ovlivnění rozhodnutí WPF prostřednictvím a ve spolupráci s Honzou Zvěřinou
- převzetí odpovědnosti výboru za přípravu jednotlivých turnajů, těsnější styk s pořadateli a nabídku pomoci
- vyřešení elektronické volby, které umožní i rozhodování členské základny nejen 1x za dva roky při volbě výboru
V neposlední řadě bych chtěl členstvo seznámit s výhodami a potěšením účasti na každoročním stretku, které je sportovně i společensky pravidelně na vysoké úrovni a nezaslouží si trochu klesající zájem.
 
Těším se na poslední letošní turnaj a doufám, že se vám bude líbit.
Raul Kačírek

Volba výboru - kandidát

Milí přátelé, kamarádi, členové spolku HALAS,
 
blíží se nám konec období fungování výboru, do kterého jste mě zvolili před necelými dvěma lety. Během této doby jsem toho hodně zažila, některé dobré věci, některé méně příjemné. Co je ale důležité, že jsem se hodně naučila, a proto jsem se rozhodla znovu kandidovat do výboru, nyní už ne jako nováček, který se spíše rozkoukává a poznává, jak to vlastně funguje, ale jako člen, který má co nabídnout.
 
Během posledních dvou let jsem se začala věnovat práci s mládeží. V nejbližší době bych se chtěla zaměřit například na možnosti rozšíření kroužků sudoku a logických úloh po celé republice. Z hlediska práce s mládeží patří obrovský dík Krtkovi, který před mnoha lety započal tradici studentských turnajů, které se za poslední roky rozrostly do obrovských rozměrů. Do jejich organizace se postupně zapojuje čím dál víc členů spolku, což mě osobně těší.
 
Ráda bych kandidovala do výboru především proto, abych mohla koordinovat aktivity všech nadšených lidí, kteří se práci s mládeží chtějí věnovat.
 
Už se nám to blíží, v Praze na viděnou!
 
Jana Hanzelková (Tydela)

Jsem kandidat :-)

Ahoj,
rad bych pokracoval v pusobeni ve vyboru HALAS, je fajn ze jsem u toho mohl byt minula obdobi, dostat se k zalezitostem okolo naseho spolku vic zblizka a mit tak vetsi prehled jak veci funguji.

Cemu se budu ve vyboru venovat, je zcasti odvisle od toho, kdo nakonec bude zvolen a jak si jednotlive oblasti rozdelime.
Urcite je ale jednim z mych hlavnich cilu zvednout zajem clenu HALAS a vlastne vsech fanousku sudoku a logiky o samotne lusteni. Mame celou radu zivych a online turnaju a jinych mist na netu, kde se da delat to co nas bavi, ale presto myslim ze se zapojuje malo ceskych hracu, zejmena pokud jde o logiku.
Rad bych tedy pokracoval v tom, co se uz tak trochu objevilo v nekterych cislech naseho newsletteru, tedy byt aktivni v oblastech okolo Poradny, navodu a tipu jak co lustit a prinaset informace o zajimavych logicko-sudokarskych strankach na internetu. Znamena to tedy i byt vice aktivni na FB a nejakym zpusobem rozproudit diskuzi s dalsimi hraci. Urcite budu i nadale prekladat zadani WPF GP do cestiny.

Vicemene jsou to veci, ktere nejsou nijak zavisle na clenstvi ve vyboru, rad bych se jim venoval bez ohledu na to jestli budu zvolen ci ne (Vypada to ze tyto volby se sejde vic kandidatu, vcetne par novacku, coz je fajn, takhle mate moznost vetsiho vyberu).
Byl bych ale rad, aby vase aktivita nekoncila jen touto volbou. At uz bude zvolen kdokoliv, zvoleny vybor oceni pokud se i ostatni clenove budou v budoucnu casteji ozyvat a komunikovat.
Neni to jen o tom co vymysli vybor, jako spis o tom at date vyboru moznost realizovat vase prani, proto se nebojte psat co mate na srdci, co se vam libi, co ne, co byste chteli zmenit a podobne.

Jakub Hrazdira (Gotroch)

Volba výboru

Vzhledem k tomu, že schůze bude volební, existují nějací kandidáti do výboru? Mohli by se tu krátce představit a stručně popsat, čemu by se chtěli ve výboru věnovat? Ne každý bude na schůzi osobně, tak ať mají i ti, kteří budou někomu dávat plnou moc, možnost rozhodnout se, koho volit. Díky!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer