Výroční členská schůze HALAS 8. 12. 2018

Vážené členky, vážení členové spolku!

Výbor HALAS svolává výroční členskou schůzi. Termín: sobota 8. 12. 2018 v 17:00. Místo konání: ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha (https://mapy.cz/s/t0bW).
Schůzi předchází tradiční vánoční turnaj.
Prosíme o hojnou účast, ať jsme usnášeníschopní. V případě, že nemůžete přijet, doporučujeme, abyste někoho pověřili zastupováním. Díky!

Předběžný program schůze:

  1. Zpráva o činnosti v roce 2018
  2. Zpráva finanční za rok 2018
  3. Plán akcí v roce 2019
  4. Vyhlášení výsledků HALAS ligy 2018.
  5. Různé

Máte-li nějaké návrhy, čím by se měla členská schůze či výbor spolku zabývat, můžete se vyjádřit přímo na místě nebo napsat email.

Se srdečným pozdravem,
Honza Novotný
předseda HALAS

Členský příspěvek

V posledním zápise výboru slibujeme, že alespoň některá témata členské schůze budou předjednána zde na webu nebo minimálně představena.

Začnu tématem ročního členského příspěvku HALAS.

Rychlé rekapitulace: Ustavující schůze spolku, tehdy občanského sdružení, v prosinci 2011 stanovila minimální výši členského příspěvku na 200 Kč ročně. V důsledku trvalého poklesu počtu (platících) členů a objemu sponzorských darů navrhl pokladník v prosinci 2015 zvýšení členského příspěvku na 300 Kč, což bylo členskou schůzí schváleno jako platné od roku 2016. Pod dojmem nezanedbatelně kladného výsledku hospodaření v roce 2017 a s výhledem rozpočtu 2018 bylo loni navrženo a schváleno dočasné snížení zpět na 200 Kč, což tedy platilo v roce 2018.

V souladu s výše uvedenými předchozími rozhodnutími členské schůze platí pro rok 2019 a roky následující minimální výše ročního členského příspěvku 300 Kč. Výbor spolku nenavrhuje to měnit.

Přáli bychom si, aby dosavadní náborové aktivity zaměřené na mladé hráče měly za následek též nárůst počtu mladých členů HALAS. V tuto chvíli jsou členové spolku mladší 25 let počitatelní na prstech jedné ruky neúspěšného dřevorubce. S touto motivací navrhujeme stanovit pro rok 2019 sníženou výši členského příspěvku 100 Kč pro členy narozené 1993 a mladší. O tomto návrhu plánuji nechat na schůzi hlasovat. (Objevit se pochopitelně mohou i jiné návrhy.)

Ještě závěrem zmíním, proč operujeme s pojmem „minimální výše ročního členského příspěvku“ – je samozřejmě možné formou daru přispět do rozpočtu HALAS i vyšší částkou, někteří členové tak činí a za to jim patří dík.

Krtek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer