WPF GP 2018: turecké sudoku: překlad bookletu

Pátým kolem pokračuje ve dnech 18.5. - 21.5. 2018 sudoku WPF Grand Prix. Úlohy připravil kolektiv tureckých autorů. Originál Bookletu můžete zhlédnout na oficiálních stránkách WPF GP.

- 18. 5. 2018 - Gotroch -

1.-6. Klasické sudoku (14, 22, 24, 30, 35, 65 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

7. Quadruple sudoku (29 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá sada čtyř malých číslic v průsečíku dvou čar značí číslice, které se nacházejí ve čtyřech sousedních políčkách.

8. Sousledné sudoku (42 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Šedý obdélníček označuje každou dvojici sousedních políček, kde se vyskytují sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Tam, kde obdélníček není, číslice se musí lišit alespoň o 2.

9. Sudoku s mrakodrapy (21 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice 1-9 představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími.

10. Outside sudoku (51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla zadaná u řádku / sloupce vně tabulky se musí objevit v jednom z nejbližších tří políček v onom řádku / sloupci.

11. Renban sudoku (29 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá šedá skupina políček obsahuje určitou skupinu po sobě jdoucích čísel (např. 2-3-4-5). Jejich rozmístění po šedých políčkách je libovolné (např. 3-2-5-4).

12. Touchy sudoku (32 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každé číslo musí stranově sousedit alespoň s jedním sousledným číslem.

13. Rank sudoku (40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pro každé číslo “X” v kolečku platí, že toto číslo je X-té nejmenší v daném koši (oblasti ohraničené tečkovanou čarou). Číslice v jednom koši se neopakují.

14. Součtové sudoku (killer) (92 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Některé oblasti jsou spojeny do košů, pro každý koš je uveden součet číslic, které v něm leží. Číslice v jednom koši se neopakují.

15. Wildcard sudoku (24 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Jedno číslo funguje jako žolík. Políčka se symbolem > obsahují číslice větší než žolík. Políčka se symbolem < obsahují číslice menší než žolík. Hodnotu žolíku musíte zjistit sami.

16. Determinant sudoku (50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice v průsečíku dvou čar udává determinant spočtený ze čtyř sousedních políček. Determinant vypočteme dle vzorce a×d - b×c, kde a je číslice vlevo nahoře, b je číslice vpravo nahoře, c je číslice vlevo dole, d je číslice vpravo dole.

.Přeložil Jakub Hrazdira

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer