WPF GP 2018: turecká logika - HALAS liga

Uplynuly dva týdny a po úvodním sudoku kole nyní startuje i logická část WPF GP. Ve dnech 9.-12.února tak můžete soutěžit v tureckém kole, které patří i do našeho kalendáře HALAS ligy.

Letošní ročník logického WPF GP se vrací k osvědčenému systému, takže vás čeká jen jedna sada úloh, na kterou budete mít k dispozici 90 minut. Více informací o aktuálním ročníku najdete v sekci věnované WPF GP.

Originální booklet aktuálního kola najdete na oficiálních stránkách WPF GP, český překlad pak jako součást tohoto článku. Přejeme všem účastníkům příjemnou zábavu při luštění a také hodně zdaru!

- 6. 2. 2018 - Gotroch -

Celkem 521 bodů

Poznámka: Je možné získat částečný bodový zisk u úlohy 4.

1.-2. Elastické pásky (24, 30 bodů): Doplňte do každého kolečka písmeno tak, aby byly oba obrázky identické, tj. jestliže dvě písmena v jednom obrázku spojuje linka, musí stejná dvě písmena spojovat linka i v druhém obrázku.

Odpovědní kód: Napište všechna písmena z druhého obrázku, ve směru hodinových ručiček, počínaje písmenem ležícím v nejhornějšim kolečku. Do řešení udávejte také zadaná písmena. (Odpovědní kód příkladu: EFCADB)

3. Scrabble (22 bodů): Zapište do obrazce všechna slova ze seznamu ve stylu scrabble. Do každého políčka lze napsat pouze jedno písmeno a uvedená slova musí jít přečíst v sousedních políčkách v jednom přímém směru (zleva doprava nebo shora dolů). Každé ze slov ze seznamu se v obrazci vyskytuje přesně jedenkrát a nikde v tabulce nemůže vzniknout slovo, které v seznamu není. (tedy pokud spolu v obrazci sousedí stranou dvě políčka s písmenem, musí být součástí jednoho slova ze seznamu). Všechna slova tvoří jediný propojený celek.

Všechny výskyty jednoho daného písmena (v příkladu A) budou v tabulce zadány.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte prázdná políčka. Pokud v řádku není žádné písmeno, udejte “X” (Odpovědní kód příkladu: CYPRUSO, ONMUO, AUR, GA)

4. Count the Knight Paths (35 bodů; 15b pokud se odpověď liší o 1 od správného řešení): Kolika různými způsoby lze v obrazci nalézt slovo „PUZZLE“ pomocí cesty šachového koně? Jednotlivá písmena slova leží za sebou ve vzdálenosti skoku šachového koně (dvě pole svisle nebo vodorovně a poté ještě o jedno pole kolmo na původní směr – cesta připomíná písmeno L).

Je možné získat částečný bodový zisk i v případě nepřesné odpovědi (pokud se od správné liší max o 1).

Odpovědní kód: Počet cest. (Odpovědní kód příkladu: 14)

5.-6. Slitherlink (Ploty) (23, 27 bodů): Nakreslete nekřižující se uzavřenou smyčku, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami. Čísla uvnitř políček udávají, kolik stran daného políčka je součástí smyčky. Smyčku lze kreslit pouze podél tečkovaných čar.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vypište délky (počet políček) jednotlivých segmentů políček ležících uvnitř smyčky, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru; např. použijte 0 pro segment délky 10. Pokud řádek neobsahuje žádná políčka uvnitř smyčky, zadejte pouze číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 2,11)

7.-9. Pilulky (12, 13, 18 bodů): Najděte v mřížce danou sadu pilulek. Pilulky mají tvar 1x3 políček, vzájemně se nesmí překrývat a mohou ležet vodorovně či svisle. Každá pilulka má různou hodnotu (přehled všech použitých pilulek s jejich hodnotami je uveden vedle mřížky). Čísla na okraji mřížky udávají součet všech pilulek, které se v daném řádku či sloupci vyskytují.

Tečky v mřížce jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Vepište obsah políček s tečkami, zleva doprava. (Ignorujte v jakém řádku tečka leží.) Pokud dané políčko obsahuje pilulku, vepište hodnotu pilulky. Pokud políčko neobsahuje pilulku, vepište číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 00234)

10.-11. Kakuro (30, 40 bodů): Do každého prázdného políčka vepište číslice 1-9. Čísla v šedých políčkách udávají součet číslic příslušných "slov" vodorovně nebo svisle. V rámci "slova" se číslice nesmějí opakovat. Ne u všech “slov” bude uveden součet.

Odpovědní kód: Vepište obsah označených řádků (Ignorujte šedá políčka). (Odpovědní kód příkladu: 1393, 172)

12.-13. Tapa (37, 43 bodů): Začerněte některá prázdná políčka (políčka s čísly nesmí být začerněna) tak, aby vznikla  jedna spojitá plocha, ve které jsou všechna černá políčka navzájem  propojena stranami. (Tato plocha se sama sebe může dotýkat rohem, tento dotyk ale plochu nepropojuje.) Nikde v tabulce se nesmí vyskytnout začerněná oblast o velikosti 2x2 políčka. Zadaná čísla určují počet souvislých začerněných políček v okolí příslušného čtverečku. Pokud je čísel ve čtverečku víc (pořadí těchto čísel nerozhoduje), pak je v okolí čtverečku několik souvislých začerněných částí  a mezi každými dvěma částmi je alespoň jedno políčko bílé. Pokud je v políčku číslo 0, žádné ze sousedních polí není začerněno.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek udejte délky začerněných úseků, zleva doprava. Pro dvouciferná čísla použijte pouze poslední cifru, např. použijte 0, pokud má úsek délku 10. Pokud se ve vyznačeném řádku nenachází žádné začerněné políčko, udejte číslici 0. (Odpovědní kód příkladu: 212,231)

14.-15. Statue Park (28, 55 bodů): Začerněte některá políčka tak, aby v mřížce vznikla zadaná sada pentomin, přičemž pentomina můžete otáčet a zrcadlově obracet. Pentomina se nesmějí vzájemně vodorovně ani svisle dotýkat (dotyk rohem je povolen). Políčka s černým kroužkem patří k pentominu, políčka s bílým kroužkem k pentominu nepatří. Všechna bílá políčka musí být vodorovně a svisle propojena.

Písmena na pentominech jsou pouze pro účely odpovědi.

Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pokud je pole černé, vepište příslušnou písmennou hodnotu pentomina. Pokud pole není začerněné, vepište písmeno „A“. (Odpovědní kód příkladu: OOAAALA,AAAIIII)

16.-17. Easy as LITS (21, 64 bodů): V každé ohraničené oblasti začerněte právě 4 políčka navzájem propojená stranami (skládající písmena L, I, T a S) tak, aby byly splněny následující podmínky: Všechna začerněná pole v tabulce jsou propojená stranami; v tabulce se nesmí objevit čtverec 2x2, který by byl celý začerněný; jestliže se hranou navzájem dotýkají dvě tetromina z rozdílných oblastí, nesmí se jednat o tetromina stejného typu (L, I, T nebo S), za stejný typ považujeme tetromina libovolně převrácená či otočená. Ne všechny typy tetromin musí být použity.

Písmena na okraji ukazují první použitý typ tetromina viditelný z daného směru v příslušném řádku/sloupci.

Pokud políčko obsahuje „X“, nepatří do žádné oblasti.

 Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Pokud pole obsahuje tetromino, vepište příslušnou písmennou hodnotu tetromina. Pokud pole není začerněné, vepište písmeno „X“. (Odpovědní kód příkladu: LLXSSX,IXITTT)

18. Skyscraper Blocks (110 bodů): Do každého políčka vložte jedno z čísel 1 až X (X = počet polí v řádku) tak, aby se čísla v řádcích a sloupcích neopakovala. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími. V úloze už mohou být některá čísla umístěna.

Políčka jsou rozdělena do dvojic. Každou takovou dvojici čteme jako dvojciferné číslo a musí platit všechny vyznačené nerovnosti mezi dvojicemi.

 Odpovědní kód: Pro každý označený řádek vepište jeho obsah, zleva doprava. Ignorujte čísla okolo tabulky. (Odpovědní kód příkladu: 314562,645213)

přeložil Jakub Hrazdira

No proste tam budou ty

No proste tam budou ta kolecka usporadana do nejakeho utvaru (napriklad tvar kruhu, ctverce, trojuhelniku apod.) a kdyz budes chtit napsat odpoved, vezmes jako prvni to kolecko nejvic nahore a pak postupujes po smeru hodinovych rucicek podel toho koleckoveho utvaru (a ignorujes ty spojovaci linky)

No na rovinu, ten původní byl

No na rovinu, ten původní byl lepší. Tohle je zmatek:-(

oprava

Odpovedni kod v bookletu je spravne. Spatne byl v mem prekladu (uz jsem to opravil). Ja totiz preklady tech uloh, ktere se objevily uz drive, kopiruju z minulych kol a tady jsem si nevsiml, ze organizatori zmenili odpovedni system.
Diky za odhaleni chyby. :-)

odpovědní kód booklet

Aha. Takže odpovědní kód, uvedený v bookletu u úlohy 1-2, je chybný.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer