Výroční členská schůze HALAS 9. 12. 2017

Vážené členky, vážení členové spolku!

Výbor HALAS svolává výroční členskou schůzi. Termín: sobota 9. 12. 2017 v 17:00. Místo konání: ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha (https://mapy.cz/s/t0bW).
Prosíme o hojnou účast, ať jsme usnášeníschopní. V případě, že nemůžete přijet, doporučujeme, abyste někoho pověřili zastupováním. Viz přiložená plná moc. Díky!

Předběžný program schůze:

 1. Zpráva o činnosti v roce 2017
 2. Zpráva finanční za rok 2017
 3. Plán akcí v roce 2018
 4. Zhodnocení funkčního období výboru 2016-2017
 5. Volba členů výboru a revizora na období 2018-2019
 6. Vyhlášení výsledků HALAS ligy 2017.

Máte-li nějaké návrhy, čím by se měla členská schůze či výbor spolku zabývat, můžete se vyjádřit přímo na místě nebo napsat email.
Upozorňujeme, že letošní výroční schůze bude volební. Ne všichni členové současného výboru mají v plánu znovu kandidovat, proto vyzýváme členy spolku, aby zvážili své větší zapojení do řízení spolku. Plánujete-li kandidovat, může být vhodné dát o tom ostatním vědět. Chce-li někdo prostor pro zveřejnění své vize zde na webu, ozvěte se.

Schůze je pochopitelně, jako každý rok, součástí celodenního vyvrcholení sezóny 2017. Co nás čeká?

Rámcový program Zlaté Prahy - 9. 12. 2017:

 • 10:00 otevření sálu, zahájení turnaje v 10:30
 • (dopoledne 2 kola HALAS ligy v sudoku, přestávka na občerstvení, odpoledne HALAS liga v logických úlohách, 3. kolo HALAS ligy v sudoku, dokončení oprav, protestů, vyhlášení)
 • 16:30 konec turnaje
 • 17:00 Členská schůze HALAS
 • odhadem v 18:30 Přesun na tradiční afterpárty

Pro více informací a přihlašovací formulář sledujte naše webové stránky (http://sudokualogika.cz/) a facebook (https://www.facebook.com/groups/sudokualogika/).

Jako last minute nabídku připomínám také Mistrovství akademiků, které proběhne v pátek 17. 11. v Brně. Přijeďte a pozvěte i své známé, připraven je velmi vstřícný turnaj i pro nováčky. Viz  http://sudokualogika.cz/node/340.

Se srdečným pozdravem,
Honza Novotný
předseda HALAS

Návrh na snížení členského příspěvku

Na schůzi budeme společně s pokladnicí navrhovat stanovení členského příspěvku pro rok 2018 a roky další ve výši 200 Kč.

Je to stav, který už tu byl.

Myslíme si, že výše členského příspěvku by měla být souměřitelná se slevou poskytnutou na startovném hráči, který se zúčastní alespoň poloviny živých turnajů. Chápeme, že členský příspěvek spolku je i obecně příspěvkem na činnost něčeho prospěšného (web a podobně), ale přišlo by nám nesprávné, kdyby optická neadekvátnost příspěvku mohla být důvod, proč členem HALAS nebýt. Chceme, aby členů spolku a účastníků turnajů přibývalo, ne naopak.

Zároveň je pro tento krok v současnosti příznivá ekonomická situace. 1) Rozpočet za rok 2017 skončí v plusu, více než 10 000 Kč. 2) Výdaje v roce 2018 budou nižší o více než 10 000 Kč, protože pořadatel MS v daném roce neplatí roční členský příspěvek světové federaci.

Jsme samozřejmě připraveni o návrhu diskutovat, ale byli bychom rádi, pokud bude náborově motivované snížení členského příspěvku schváleno.

Kandidáti na revizora

Současná revizorka by se nezlobila, kdyby si pro další období mohla dát pauzu. Zvažte prosím, zda nemáte chuť zapojit se v této zodpovědné, ale ne přehnaně náročné funkci.

Cituji ze stanov: "Revizor spolku kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze".

Kandidáti do výboru

V textu výše jsem vyzýval k přihlašování zájemců o práci ve výboru. Úplně oficiálně se k tomu nějak nikdo nemá. Mé neoficiální informace v tuto chvíli znají 6 potenciálních kandidátů, z toho tři členy současného výboru ochotné, jednoho člena současného výboru přemlouvaného a dva nové zájemce.

Budu rád, když se klidně na schůzi objeví ještě zájemci další, ať ta volba není jen z donucení.

Budu rád, když zde napíšete, nebo pak na schůzi řeknete, co považujete za nejdůležitější věci, jimiž by se měl výbor HALAS zabývat.

Volební řád

Pro nacházející schůzi jsem připravil návrh volebního řádu. Smyslem není zvýšení byrokracie, jen jsem chtěl dát na papír ten postup, který běžně používáme, protože si myslím, že je to něco, co by mělo na papíře být, aby v případě nejasností nebo nedejbože neshod bylo jasné, čím se řídíme.

Papírová verze návrhu bude vyvěšena v Praze před schůzí. Pdf verzi si můžete stáhnout ZDE a případné dotazy či výhrady zmínit zde nebo na schůzi.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer