Zápis z výroční členské schůze spolku HALAS dne 12. 12. 2015

Místo:                   ZŠ Na Beránku, Praha 12

Přítomni:             43 členů (osobně, případně v zastoupení)

Program:

                Zahájení a zdravice odcházejícího předsedy K. Tesaře (přednesl J. Hrdina)

                Zpráva o činnosti spolku v uplynulém roce (přednesl A. Marek)

                Finanční zpráva za rok 2015 (přednesl R. Kačírek)

                Vyhlášení celkových výsledků HALAS ligy za rok 2015

                Diskuse k návrhu pokladníka zvýšit roční členský příspěvek

Vznesena otázka, co můžeme členům nabídnout za výhody – nižší startovné, přístup k materiálům ze soutěží, co dál?

Návrh předpokládá navýšení na 1 rok a možnost opětovného snížení v případě získání sponzorů

                Hlasování o zvýšení členského příspěvku z 200 Kč na 300 Kč

                                Pro 32, proti 9, zdrželi se 2. Návrh byl schválen.

                Hlasování o složení nového výboru. Výsledky sčítání hlasů:

                Čičová        22
                Hrazdira      32
                Hrdina        37
                Kadlečík      30
                Marek         39
                Novotný       28
                Ondroušek     22

                Výbor byl zvolen v následujícím složení: Hrazdira, Hrdina, Kadlečík, Marek, Novotný.

                Hlasování o revizorce sdružení. Jedinou kandidátkou je Lenka Suchá.

                                Pro 43, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Zapsal: J. Hrdina

 

Přílohy:

Prezenční listina

Výsledky HALAS ligy 2015 (sudokulogika)

Zpráva o činnosti spolku za rok 2015

Finanční zpráva za rok 2015

Zpráva o soutěžích v roce 2015

Aby to nezapadlo, zdůrazňuji, že jsem právě připojil k zápisu z členské schůze zprávu o činnosti našeho spolku v roce 2015 – především z pohledu uspořádaných soutěží. Pokud nejste pravidelnými čtenáři tohoto webu, je to velmi vhodné shrnutí. Připravili jej za výbor HALAS Jirka Hrdina a Aleš Marek.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer