Zápis ze schůze výboru HALAS (6. 1. 2015)

Přítomni: Tesař, Hrdina, Zachová, Marek, Kačírek, Novotný jako host

Schůze byla zahájena ve 20:30 na Skype konferenci.

bod 1

Jirka Hrdina předložil k projednání návrh změny soutěžního řádu především směrem k uvažovanému zařazení některých online turnajů do seriálu HALAS ligy již v tomto roce. V diskuzi vyplynuly drobné detaily, a především souhlas výboru s rozšířením ligy viz výše.

Závěrem tohoto bodu je vyvěšení tohoto návrhu na webu k diskuzi s hráčskou základnou. Pro využití řádu k předpokládanému termínu prvního zařazeného online turnaje bylo rozhodnuto o vyvěšení do 31.1.2015. Od 1.2. se pak definitivní znění stane platné do odvolání či změny.

bod 2

Výbor upřesnil termínový kalendář včetně zařazení turnajů z řady WPF 2015. Kalendář zahrnuje běžné „živé“ turnaje, turnaje pořádané na internetu a též obě MČR – logiku a sudoku.

V rámci tohoto bodu podal zprávu Jirka Hrdina o zajištění autorů pro hlavní soutěž MČR v logice a dále bylo dohodnuto, že vloženou ligu v sudoku autorsky zajistí právě on. Organizace turnaje – Raul Kačírek.

bod 3

Výbor vzal na vědomí seznam členů HALAS, kteří z důvodu neuhrazení členských příspěvků za 2 kalendářní roky po sobě pozbyli členství. Jde o hráče a hráčky:

Bednaříková, Calábek, Dvorská, Dvořáková, Charvátová, Machciník, Medveď, Medveďová, Onderek, Větrovcová. Zároveň výbor konstatoval, že hráčka Chaloupková sice podala přihlášku, ale neuhradila členský příspěvek a má se zato, že její členství nikdy nevzniklo. Dále vzal na vědomí, že se členové Grega a Jedlička e-mailem pokladníkovi sami vzdali členství.

V současnosti tak HALAS čítá celkem 57 členů.

bod 4

Výbor s radostí přijal zprávu, že pražská členská schůze opět zvolila revizorkou ing. Lenku Suchou. Výbor děkuje Lence za práci v roce 2014 a těší se na spolupráci v letošním roce.

bod 5

Výbor schválil náklady na organizaci pražského vánočního turnaje ve výši 2.349Kč.

bod 6

Změna stanov a vložení listiny na Rejstříkový soud dále trvá.

zapsal: Kačírek

PřílohaVelikost
Zapis_vybor_06012015.pdf341.72 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer