Úprava soutěžního řádu (leden 2015)

Výbor HALAS připravuje doplnění soutěžního řádu a žádá členy spolku a všechny účastníky našich turnajů o názor. Upravený text řádu naleznete v přiloženém pdf souboru. Přečtěte si následující vysvětlení a věnujte nám pak pár minut na zanechání komentáře. Díky!

- 8. 1. 2015 - Krt -

 

Komentář k úpravě Soutěžního řádu

Soutěžní řád v dosavadní podobě se zabývá pouze živými neboli prezenčními turnaji.

Tyto turnaje jsou sice hlavní náplní každoroční Halas ligy. Nicméně nedílnou součástí této ligy jsou i turnaje Internetové a pro tyto turnaje některá ustanovení neplatí, případně jsou uplatňována v poněkud jiné podobě.

Předkládaná úprava Soutěžního řádu si tedy klade za cíl vyplnit tuto mezeru a Internetovým turnajům je nově věnován samostatný odstavec.

Bezprostředním impulsem byla chyba v jedné z úloh a nemožnost uplatnit pravidlo užívané v živých turnajích, tedy označení vadné úlohy. Tato možnost obvykle na Internetových turnajích není a původní ustanovení Soutěžního řádu tak není použitelné.

V dalších bodech jsou uvedeny některé další specifické podmínky, například neplacení startovného.

Vzhledem k tomu, že počítáme do Halas ligy i s některými vybranými Internetovými turnaji, které Halas přímo neorganizuje, je pro takové případy přenesena odpovědnost za férovost turnaje na daného organizátora a jím vyhlášené podmínky. Body uvedené v odstavci 3.2 je třeba chápat tak, že jde o minimální podmínky, které by měl turnaj vybraný do Halas ligy splňovat.

Prosíme o prostudování tohoto návrhu. Konkrétně prosíme o vyjádření k některým ne úplně jasným bodům:

a) Měl by být v řádu uveden konkrétní způsob řešení vadných úloh (který by pak byl vyžadován od organizátorů turnaje nebo na základě kterého by byly turnaje vybírány)? Z návrhu byla tato pasáž vynechána a přenechána tak na libovůli organizátora.

b) Měli by mít hráči možnost stejně jako u živých turnajů podat protest k výboru Halasu? Tato možnost v návrhu je. Mohlo by to ovšem znamenat, že do Halas ligy by se po uznání protestu mohl teoreticky započítávat trochu jiný výsledek, než ten oficiální od organizátora.

c) Pro letošní rok jsme zkusmo zařadili do Halas ligy několik turnajů WPF GP. Nicméně s ohledem na body a) a b) se naskýtá otázka, jestli bychom takto měli postupovat i do budoucna nebo omezit Halas ligu výhradně na turnaje pořádané Halasem. Výhodou by byla větší kontrola nad pravidly soutěže. Otevřený přístup by naopak odlehčil českým autorům a umožnil bez větší námahy rozšířit spektrum turnajů.

Samozřejmě vítáme veškeré další připomínky a poznámky jak faktické, tak formální. 

Na konci ledna posoudíme vaše případné připomínky a po konečném schválení výborem Halasu vstoupí tento nový Soutěžní řád v platnost.

Za výbor Halasu

Jiří Hrdina

PřílohaVelikost
Soutezni_rad_update_01_2015.pdf210.68 KB

K textu:

Vzhledem k tomu, že bychom již neměli být sdružení, ale spolek, bylo by dobré to zohlednit i v Soutěžním řádu.

K otázkám:

Líbilo by se mi, kdyby byl HALAS opravdu garantem turnajů započítávaných do HALAS ligy, tedy je měl nějak pod kontrolou. Nedovedu si však představit, jak by něčeho takového chtěl HALAS dosahovat u "externích" soutěží - jako je např. WPF GP. Nepředpokládám, že by organizátoři WPF GP byli jakkoliv ochotní naslouchat diktátu HALASu, co se týče požadavků na vyhodnocení soutěže. Stejně tak se domnívám, že bez ohledu na to, co si napíšeme do Soutěžního řádu, nebude Výbor HALAS schopen adekvátně rozhodovat o případné reklamaci rozhodnutí o protestu, protože k tomu nebude mít prakticky žádné podklady - nemá možnost nahlédnout do databáze odeslaných odpovědí apod.

Mj. z těchto důvodů nesouhlasím se zařazením externích turnajů do HALAS ligy, neboť dle mého názoru je jejich vyhodnocování i obsah či forma silně mimo kontrolu kohokoliv z HALASu. A ať už si do Soutěžního řádu napíšeme papírově cokoliv, stejně to v praxi budeme muset ignorovat, neboť to nebude splnitelné.

Navíc mi nepřijde vhodné ani "nouzové řešení" v podobě vyřazení turnaje poté, co se zjistí, že opravdu nebyl pod kontrolou. Domnívám se, že hráči by měli mít možnost si svou turnajovou aktivitu naplánovat s předstihem na celou sezónu, ne muset své plány neustále měnit podle toho, kolik turnajů se zrovna teď započítává, když byl ten a ten turnaj během roku vyřazen. 

Pokud by nebyly zařazeny externí turnaje do HALAS ligy, není třeba měnit Soutěžní řád v předloženém rozsahu.

 

Moje postřehy k SŘ

Napřed přímo k navrženému textu:

  • V doplněném 3-f-v je smysluplná ta první informace o startovném. Druhá věta, je s první nesourodá a především podle mě nadbytečná. Protože přesně totéž řeší bod 4-d-vi. Není potřeba nic doplňovat a nadále bude platit, že do HALAS ligy vstupují pouze všichni čeští hráči a ze zahraničních pouze členové HALAS.
  • Bod 3.2-c se mi zdá slohově i významově poněkud kostrbatý. V první větě bych asi jednoduše napsal, "organizátor stanoví čas na řešení a bonus za odevzdání před koncem limitu".

Otázka A - vadné úlohy.

  • Jestli se nepletu, tak v dosavadních dvou ročnících WPF GP se nevyskytovala žádná vadná úloha. Také v sudokucupu měla vadná úloha premiéru na podzim a jednalo se o mimořádně nešťastný překlep při dodatečné sazbě. Celkově se tedy bavíme o dosti řídkém jevu. Možná je to klamný dojem, ale problémy při živých turnajích se mi zdají častější. (Může to být dáno i objemem - u živých turnajů to bývá více.)
  • Navrhuji to - v souladu s předloženým zněním - neregulovat. Zajistit přiznání bodů u případných úloh s více řešeními by neměl být problém. A u úloh bez řešení snad půjde ošetřit alespoň situace, kdy je neřešitelnost přehlédnuta autorem, předluštiteli i většinou hráčů (viz chybějící jedna šipka z mnoha v Hledání devítky někdy v Poděbradech).

Otázka B - autorita výboru

  • Myslím, že je v pořádku, aby měl výbor HALAS případné poslední slovo ohledně způsobu započítání turnajů do ligy. Když bude mít někdo z hráčů, či výbor sám od sebe pocit, že převzetí výsledků některého turnaje do ligy by odporovalo zdravému rozumu, turnaj se nezapočítá a bude to.
  • Je také na výboru, aby před začátkem sezóny důkladně zvážil, které turnaje zařadit, s ohledem na jejich kvalitu a důvěryhodnost. Myslím, že WPF Grand Prix je ideální příležitost, protože nad ní bdí čelní představitelé světové federace (v současnosti H. Koudelková - celek, T. Snyder - sudoku, W.H. Huang - logika).

Technické řešení

  • V bodu 3.2-b se doporučuje hlásit výboru nickname. Nejsem si jistý, zda je to vhodná cílová instituce. Podle mě bude třeba stanovit osobu, které se bude o zapracování internetových turnajů do ligy trochu starat. A té by potom mělo smysl posílat nickname. Případně bych se přimlouval za to, aby v sudokucupu i WPF GP startovali hráči se zájmem o celoroční žebříček jednoduše pod svým plným jménem. Zdá se mi to k HALAS lize patřičně uctivé.
  • Ona se celá sekce 2 taky dost týká živých turnajů a „cizích“ onlinů méně. Místo požadování zaslání výsledků ve smluvené formě to u WPF GP stejně bude fungovat tak, že zodpovědná osoba si stáhne výsledkovku, vyfiltruje HALAS hráče a sestaví jejich žebříček.
  • Chápu, že zařazení WPF GP přináší jisté technické nároky a může budit nedůvěru. Ale podle mě to prostě stojí za to, aby nabídka turnajů započítaných do celoročního žebříčku byla pestřejší a aby byl rozumně pokrytý celý rok.

Ad a) mně přijde docela

Ad a) mně přijde docela konkrétní již bod 3.1.e - přidělení bodů těm, kteří na "chybu" přijdou. Že s tím někdo ztratí čas, aniž by tam napsal, že to je chyba, tomu se asi nejde vyhnout. Jinak bych to neřešil.
Co se týká vymáhání od organizátorů - netuším, jak velká je komunita autorů turnajů - pokud malá, potom bych k nim distribuoval pravidlo 3.1.e (či jiná) s dotazem (prosbou), zda ho budou či nebudou respektovat - pokud budou, nebrání nic zařazení turnaje do ligy. Jestliže nebudou, nechť zváží Halas sám, zda mu ten turnaj za to stojí a případné spory mohou být řešeny Výborem.

ad b) ANO

ad c) nevidím problém v zařazení vybraných JINÝCH turnajů do HALASligy - co se týká pravidel, viz bod a)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer