WPF GP 2024 (turecké sudoku: překlad bookletu)

Šestým kolem pokračuje WPF Sudoku GP. Úlohy připravují turečtí autoři. Luštit můžete v termínu 7.-12. června.
Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 7. 6. 2024 - Gotroch -

 

1. – 5. Classic Sudoku (14, 17, 30, 31, 40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3.

6. Palindrome Sudoku (36 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla podél šedé linie tvoří palindrom, tj. čtené z jedné i druhé strany tvoří stejnou číselnou posloupnost.

7. Kropki Pairs Sudoku (46 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Černý kroužek označuje každou dvojici sousedních políček, kde jedno je dvojnásobkem druhého. Bílý kroužek označuje každou dvojici sousedních políček, kde se vyskytují po sobě jdoucí číslice (např. 8-9). Dvojice 1-2 je označena libovolným kroužkem (může být bílý i černý).
Ne všechny možné kroužky jsou vyznačeny. Jinými slovy pokud mezi políčky není žádný kroužek, může být jedno dvojnásobkem druhého nebo mohou obsahovat po sobě jdoucí číslice.

8. Anti-diagonal Sudoku (53 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Na vyznačených diagonálách se vyskytují přesně tři čísla.

9. Thermo Sudoku (65 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

10. X-Sums Sudoku (72 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla okolo tabulky udávají součet prvních X číslic v daném řádku/sloupci. Hodnota X je přitom určena číslem ležícím v prvním políčku daného směru.

11. Irregular Anti-Knight Sudoku (76 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených nepravidelných oblastech. Každá dvě políčka spojená jedním skokem šachového jezdce (do L) musí obsahovat dvě různá čísla.

12. Factor Lines Sudoku (67 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pro každou dvojici sousedních čísel na vyznačených liniích platí, že jedna číslice je násobkem druhé. V případě, že spolu políčka sousedí po diagonále, mohou mít i stejnou hodnotu.

12. Clone or Renban Sudoku (113 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá vyznačená oblast o stejném tvaru se v tabulce vyskytuje přesně 4x. Dvě z těchto oblastí jsou klony, tj. čísla vyskytující se na stejných místech daných oblastí musí být stejná. Pro zbylé dvě oblasti platí pravidla renban, tedy že musí obsahovat sadu různých sousledných čísel v libovolném pořadí. V oblastech, které jsou klony, mohou být také sousledná čísla, která se mohou, ale nemusí opakovat.
Určení, které oblasti jsou klony a ve kterých platí pravidla renban, je součástí řešení úlohy.

přeložil Karel Štěrba

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer