WPF GP 2024 (čínské sudoku: překlad bookletu) - HALAS liga

1. – 5. Classic Sudoku (13, 18, 25, 28, 51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3.
 
6. 3D Sudoku (40 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 8 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených regionech. Tato úloha má 12 linií (namísto řádků a sloupců) a 6 regionů. Linie nejsou přímé, je třeba je rozpoznat tak, že se vezme pole na kraji tabulky a následující pole v linii se nachází na opačné straně buňky. Tento proces je třeba opakovat, dokud se nedosáhne kraje tabulky. Příklady linií můžete nalézt na poslední straně bookletu (odkaz ZDE).
 
Pozn.: 2 linie budou vyznačeny pro účely odpovědi.
 
7. Diagonal Anti-diagonal Sudoku (51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Na jedné vyznačené diagonále se vyskytují všechna čísla 1-9 přesně jednou, na druhé se vyskytují přesně tři čísla.
 
8. Palindrome Sudoku (62 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla podél šedé linie tvoří palindrom, tj. čtené z jedné i druhé strany tvoří stejnou číselnou posloupnost.
 
9. Skyscrapers Sudoku (71 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími.
 
10. Arrow Sudoku (74 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslo v buňce s kroužkem musí být rovno součtu čísel v buňkách, kterými prochází připojená šipka. Čísla na šipce se mohou opakovat.
 
11. One or Two Difference Pairs Sudoku (95 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Je-li mezi dvěma sousedními políčky kroužek, pak rozdíl čísel v těchto políčkách je buď 1 nebo 2. Ne všechny kroužky jsou vyznačeny, tj. pokud mezi políčky není kroužek, jejich rozdíl může být 1, 2 nebo i jiný.
 
12. Renban Sudoku (105 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá šedá skupina políček obsahuje určitou skupinu po sobě jdoucích čísel (např. 2-3-4-5). Jejich rozmístění po šedých políčkách je libovolné (např. 3-2-5-4).
 
Pozn.: Každá renbanová skupina bude vyznačena šedou linií (namísto tradičního šedého podbarvení polí).
 
přeložil Karel Štěrba

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer