WPF GP 2024 (slovenské sudoku: překlad bookletu)

Třetím kolem pokračuje WPF Sudoku GP. Kolo připravuje Slovensko, o autorství kompletní sady úloh se postarala Diana Škrhová. Luštit můžete v termínu 15.-18. března.
Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 16. 3. 2024 - Gotroch -

 

1.-4. Classic Sudoku (23, 25, 28, 50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

5. Parity Sudoku (27 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce je navíc vyznačeno několik šedých linií. Čísla na každé z linii musí mít stejnou paritu (všechna sudá nebo všechna lichá)

6. Kropki Sudoku (29 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Černý kroužek označuje každou dvojici sousedních políček, kde jedno je dvojnásobkem druhého. Bílý kroužek označuje každou dvojici sousedních políček, kde se vyskytují po sobě jdoucí číslice (např. 8-9). Dvojice 1-2 je označena libovolným kroužkem (může být bílý i černý). Všechny možné kroužky jsou vyznačeny.

7. Coded Clone Sudoku (49 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Některé oblasti jsou spojeny do košů. Pokud koše obsahují stejnou sadu číslic, jsou označeny stejným písmenem. Navíc čísla v těchto oblastech musí být na stejných pozicích v rámci koše identická. Čísla se mohou v koších opakovat.

8. Arrow Thermo Sudoku (51 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslice v políčku s kroužkem musí být součtem všech číslic podél příslušné šipky. Číslice podél šipky se mohou opakovat. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším ve směru od kulaté části teploměru.

9. Extra Region Sudoku (54 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat ani v devíti šedě podbarvených políčkách.
Pozn.: v soutěžní úloze budou šedá políčka nahrazena šedými liniemi.

10. Between sudoku (65 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každé číslo na šedé linii musí být takové, aby jeho hodnota velikostně byla mezi dvěma čísly, které leží v polích s kroužky na koncích dané linie (Například pokud jsou v kroužcích čísla 1 a 5, na příslušné linii se mohou vyskytovat jen čísla 2,3 nebo 4). Čísla na linii se mohou opakovat.

11. Ratio Sudoku (85 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Dvojice číslic ležících v políčkách oddělených kolečkem se zlomkem, musí splňovat uvedený poměr.

12. Sum 5 to 15 Sudoku (114 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce je 22 ohraničených košů, součet číslic uvnitř každého koše musí být v rozsahu 5 – 15, přičemž každá suma musí být použita dvakrát. Platí také, že stejné sumy musí být dosaženy pomocí různých kombinací číslic. Součty u některých košů mohou být už uvedeny.

 

přeložil Kuba Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer