WPF GP 2024 (francouzské sudoku: překlad bookletu) - HALAS liga

Druhým kolem pokračuje WPF Sudoku GP. Kolo připravuje Francie a můžete ho luštit v termínu 23.-28. února (soutěž je prodloužena až do středy). Připomínáme, že výsledky tohoto kola se započíávají do pořadí HALAS ligy 2024.
Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 23. 2. 2024 - Gotroch -

 

 

1. – 5. Classic Sudoku (21, 24, 27, 31, 41 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. No Touch Sudoku (21 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Políčka se stejnými čísly se nemohou dotýkat rohem.

7. Quadruple Sudoku (43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá sada čtyř malých číslic v průsečíku dvou čar značí číslice, které se nacházejí ve čtyřech sousedních políčkách.

8. Odd/Even Sudoku (44 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Políčka s kroužkem obsahují výhradně liché číslice, políčka s čtvercem obsahují výhradně sudé číslice.

9. XV Sudoku (45 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 5, jsou označeny symbolem V. Všechny dvojice stranou sousedících polí, jejichž součet je 10, jsou označeny symbolem X. Dvojice, které neobsahují symboly V nebo X, nemohou obsahovat číslice, jejichž součet je 5 nebo 10.

10. X-Sums Sudoku (46 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla okolo tabulky udávají součet prvních X číslic v daném řádku/sloupci. Hodnota X je přitom určena číslem ležícím v prvním políčku daného směru.

11. Thermo Sudoku (70 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

12. Skyscrapers Sudoku (74 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla představují mrakodrapy různých výšek. Čísla okolo tabulky udávají, kolik mrakodrapů je viditelných z daného směru, přičemž nižší mrakodrapy jsou skryty za vyššími.

13. XY-Differences Sudoku (50 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud je mezi dvěma horizontálně sousedícími políčky kosočtverec, je absolutní hodnota jejich rozdílu rovna číslu, které je v daném řádku nejvíce vlevo. Pokud je mezi dvěma vertikálně sousedícími políčky kosočtverec, je absolutní hodnota jejich rozdílu rovna číslu, které je v daném sloupci nejvýše. Všechny možné kosočtverce jsou zadány.

14. Knightmare Sudoku (63 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každá dvě políčka spojená jedním skokem šachového jezdce (do L) nesmí obsahovat takovou dvojici čísel, jejíž součet je buď 5 nebo 15.

 

přeložil Karel Štěrba

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer