WPF GP 2023 (italské sudoku: překlad bookletu)

7. kolem pokračuje sudokářské WPF GP, které se koná v termínu 7.-10. července. Úlohy  připravují italští autoři. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 7. 7. 2023 - Gotroch -

 

1.-5. Classic Sudoku (24, 26, 26, 28, 32 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Symmetric Uneqal Sudoku (26 bodů): Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznačených 3×3 čtverců. Součet číslic ve dvojicích políček, středově souměrných podle středu tabulky (např. levý horní roh a pravý dolní roh), musí být vždy 10. Navíc každá dvě políčka spojená jedním skokem šachového jezdce (do L) musí obsahovat dvě různá čísla.

7. Thermo Sudoku (30 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se objevují různé teploměry. Číslice v teploměrech musí vždy stoupat od menších k větším ve směru ode dna teploměru (dno je vyznačeno kroužkem).

8. Arrow Sudoku (57 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Číslo v buňce s kroužkem musí být rovno součtu čísel v buňkách, kterými prochází připojená šipka. Číslice v oválu, představují dvojciferné číslo (čtené zleva doprava / shora dolů), které musí být rovno součtu čísel v buňkách, kterými prochází k oválu připojená šipka. Čísla na šipce se mohou opakovat.

9. Full Rank Sudoku (59 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Všechny řádky a sloupce (čteny zleva doprava, zprava doleva, shora dolů a zdola nahoru) tvoří 36 různých devíticiferných čísel. Když tato devíticiferná čísla seřadíme dle velikosti, tak čísla okolo tabulky udávají jejich pořadí od nejmenšího (1) po největší (36).

10. Anti-Windoku (60 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Každý šedě podbarvený čtverec 3×3 obsahuje přesně 4 různé číslice.

11. Two-Digit Prime Numbers Sudoku (62 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pokud čísla ve dvou sousedních políčkách utvářejí dohromady (ve směru zleva doprava / shora dolů) dvojciferné prvočíslo, jsou tato pole v tabulce vždy spojena šedou čarou.
Prvočísly jsou tato dvojciferná čísla: 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

12. Half Correct Quadruple Sudoku (80 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Na některých průsečících dvou čar, je vepsána sada 4 číslic. Pro každou takovou sadou platí, že přesně dvě z těchto čtyř čísel se nachází (alespoň jedenkrát) ve čtyřech sousedních políčkách.

13. Extra Regions Sudoku (90 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat ani v žádné z podbarvených oblastí.
Poznámka: Některé regiony mohou být částečně tvořeny diagonálně spojenými políčky

Přeložil Jakub Hrazdira

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer