WPF GP 2023 (japonské sudoku: překlad bookletu) - HALAS liga

Pátým kolem pokračuje sudokářské WPF GP, které se koná v termínu 12.-15. května. Úlohy  připravuje tým japonskýc autorů. Připomínáme, že výsledky tohoto kola se započítávají do pořadí HALAS ligy 2023. Originální anglický booklet najdete zde.

Přejeme hodně zdaru při luštění.

- 12. 5. 2023 - Gotroch -

 

 

1.-5. Classic Sudoku (13, 16, 24, 29, 43 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3.

6. Windoku (34 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Stejná čísla se navíc nesmí opakovat v šedě vyznačených 3×3 čtvercích.

7. Odd Labyrinth Sudoku (37 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce musí existovat alespoň jedna cesta vedoucí přes stranově sousedící políčka z levého horního rohu do pravého dolního rohu, procházející pouze políčky s lichými čísly.

8. Clone Sudoku (44 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. V tabulce se nachází podbarvené oblasti stejného tvaru. Čísla v těchto oblastech musí být na odpovídajících si pozicích identická. Čísla se mohou v podbarvené oblasti opakovat.

9. Palindrome Sudoku (46 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3x3. Čísla podél šedé čáry tvoří palindrom (jejich pořadí je stejné při čtení z jednoho i druhého konce).

10. Consecutive Sudoku (48 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Šedý obdélníček označuje každou dvojici sousedních políček, kde se vyskytují sousledné číslice (jejich rozdíl je 1). Tam, kde obdélníček není, číslice se musí lišit alespoň o 2.

11. Frame Sudoku (67 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Čísla na okraji udávají vždy součet prvních tří čísel z daného směru.

12. Rossini Sudoku (115 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Jestliže je na okraji tabulky šipka, musí první tři číslice v daném řádku/sloupci tvořit vzrůstající sekvenci ve stejném směru jako ukazuje šipka. Pokud se u řádku/sloupce nevyskytuje žádná šipka, první tři číslice netvoří vzrůstající sekvenci v žádném směru.

13. Nine Pins Sudoku (84 bodů): Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených čtvercích 3×3. Pro každou číslici 1-9 platí, že v tabulce se musí alespoň jedenkrát vyskytovat v sekvenci tří za sebou ležících diagonálně sousedících polí.

 

přeložil Jakub Hrazdira

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer